kanada göçmenlik testi ve göçmenlik puanı hesaplama

Kanada Kapsamlı Sıralama Puanı (Göçmenlik Puanı) Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Önemli Not: Deprem sonrasında T.C vatandaşlarına sağlanan Kanada Open Work Permit (3 yıllık Kanada çalışma izni) başvuruları için başvuru sahibinin 3 Ocak 2024’e kadar Kanada’ya geçerli bir vize ile girmiş olması gerekir.

Sadece vize evrakları göçmenlik avukatı tarafından onaylanan kişilerin başvruları vizem.net tarafından yapılmaktadır.

Uygunluk kriterlerini öğrenmek için: 0850 241 1868’i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Kanada Kapsamlı Sıralama Puanı (Göçmenlik Puanı) ya da diğer bilinen ismiyle Kanada Ekspres Giriş Puanı; Kanada’ya göçmen statüsünde yerleşebilmek için ilgili kurumlara başvuruda bulunacak olan kişinin, Kanada PR Puan Hesaplayıcısına veya Kanada Kapsamlı Sıralama Sistemine (CRS) dayalı olarak aldığı puana göre nitelik düzeyini ölçen bir puanlama sistemidir.

Kanada kapsamlı sıralama puanının (Göçmenlik Puanı) nasıl hesaplandığı aşağıda verilmiştir.

 1. Kanada kapsamlı sıralama puanını (Göçmenlik Puanını) hesaplamak isteyen kişinin, Kanada Göçmenlik Sitesine (canada.ca) girip “ Göçmenlik ve Vatandaşlık” ana başlığına giriş yapması gerekmektedir.
 2. Kanada kapsamlı sıralama puanını (Göçmenlik Puanını) hesaplamak isteyen kişinin, Göçmenlik ve Vatandaşlık ana başlığının altındaki “Göçmenlik” alt başlığına giriş yapması gerekmektedir.
 3. Kanada kapsamlı sıralama puanını (Göçmenlik Puanını) hesaplamak isteyen kişinin, Göçmenlik ana başlığının altındaki “Ekspres Giriş” alt başlığına giriş yapması gerekmektedir.
 4. Kanada kapsamlı sıralama puanı (Göçmenlik Puanını) hesaplamak isteyen kişinin Ekspres Giriş ana başlığının altındaki “Ekspres giriş nasıl çalışır?” alt başlığına giriş yapması gerekmektedir.
 5. Kanada kapsamlı sıralama puanını (Göçmenlik Puanını) hesaplamak isteyen kişinin, “Ekspres giriş nasıl çalışır?” sayfasında 3.adım olarak gösterilen “Profilinizi Gönderin” başlığının altındaki “Puanınızı kontrol edin” seçeneğine giriş yapması gerekmektedir.
 6. Kanada kapsamlı sıralama puanı (Göçmenlik Puanını) hesaplamak isteyen kişi “Puanınızı kontrol edin” seçeneğinin yönlendirdiği sayfada karşısına çıkan soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde cevaplayarak Kanada kapsamlı sıralama puanını hesaplayabilmektedir.

Kanada Göçmenlik Puanı Nedir?

Kanada göçmenlik puanı, Kanada’ya göçmen statüsünde yerleşebilmek için ilgili kurumlara başvuruda bulunan kişinin, Kanada Nitelikli İşçi Puan Sistemi kapsamında ne kadar nitelikli bir eleman olduğunu ölçen puanlama sistemidir.

Kanada Göçmenlik Testi Nedir?

Kanada göçmenlik testi; Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Dairesi (IRCC) tarafından hazırlanan ve Kanada’ya göçmen statüsünde yerleşecek olan kişinin Kanada’ya göç edebilecek yeterliliğe sahip olup olmadığını sınayan yazılı veya başvuran kişinin durumuna bağlı olarak sözlü gerçekleşen bir testtir. (Covid-19 sebebi ile Kanada göçmenlik testi internet üzerinden “online” olarak yapılmaktadır.)

Kanada Göçmenlik Puanı Kaç Olmalıdır?

Kanada göçmenlik puanı herhangi bir alt sınıra sahip değildir. Kanada göçmenlik puanı en fazla 1200 olabilmekle birlikte göçmen adayları çok puan alandan az puan alana doğru sıralama yapılarak seçilmektedir. 2020 - 2021 yıllarında göçmenlik puan ortalaması 398’dir.

Kanada Ekspres Giriş Puanı Kaç Olmalıdır?

Kanada Ekspres Giriş Programı ile Kanada`ya yerleşip kalıcı olarak yaşamak isteyen kişinin Kanada ekspres giriş puanı en fazla 1200 olabilmekle birlikte herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır. Kanada Ekspres Giriş Programı adayları en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanıp en uygun adaylar seçilmektedir.

Kanada Ekspres Giriş Programı, Kanada Hükümeti tarafından oluşturulan online sistem üzerinden kişilerin becerilerine ve niteliklerine göre Kanada makamlarına çalışma ve göçmenlik başvurusu gerçekleştirdikleri bir programdır. Kanada Ekspres Giriş Programı başvuruları, Kanada Hükümeti web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır.

Kanada Göçmenlik Puanı Neden Uygulanmaktadır?

Kanada göçmenlik puanı, üç federal ekonomik göçmenlik programı kapsamında Kanada’ya göç etmeye uygun kişileri sıralamak ve seçmek için uygulanmaktadır.

Kanada Göçmenlik Puanı Hesaplatmak için Uygunluk Şartları Nelerdir?

Kanada göçmenlik puanının hesaplanabilmesi için uygun olunması gereken iş (çalışma) programları aşağıda açıklanmıştır.

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı; Kanada’nın, yurtdışından Kanada’ya çalışma ve yerleşme amacıyla gelen profesyoneller ve vasıflı işçiler için sunduğu başlıca yerleşim seçeneklerinden biri olan bir göçmenlik programıdır. Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı, Kanada Devleti’nin işgücünde yeteneklerine bağlı olarak her yıl on binlerce işçiyi Kanada sınırları içerisinde ağırlamasına olanak tanımaktadır. Kanada’ya göçmen statüsünde yerleşim yapıp hem de çalışma hakkı elde etmek isteyen adaylar, eşleri/partnerleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile birlikte Kanada Federal Nitelikli İşçi Programına başvuruda bulunabilmektedirler.

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı; Kanada Hükümeti tarafından, Kanada genelinde vasıflı ticari iş kollarında işgücü sıkıntısı yaşandığının farkında olunmasından dolayı Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı yürürlüğe alınmıştır. Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı ile dünya genelinden nitelikli ve deneyimli tüccarlar, kalifiye esnaflar Kanada’ya kalıcı olarak göç edebilmektedir.

Kanada’nın Ekspres giriş göçmenlik sisteminin bir parçası olan Kanada Deneyim Sınıfı (CEC), Kanada’da en az bir yıl çalışmış olan kişilerin kalıcı olarak Kanada’ya göç edebilmelerini sağlayan bir göçmenlik programı türüdür.

Kanada Göçmenlik Puanı Nasıl Hesaplanır?

Kanada’ya göçmen statüsünde yerleşebilmek için ilgili kurumlara başvuruda bulunacak olan kişinin Kanada göçmenlik puanının nasıl hesaplandığı aşağıda açıklanmaktadır.

 • Eşi ya da partneri olmayan Kanada göçmenlik adayları için puanlama eşikleri aşağıda verilmiştir.
  • Temel Beşeri sermaye faktörleri için 500 puana kadar,
  • Mevcut beceri aktarılabilirlik faktörleri için 100 puana kadar,
  • İl adaylığı için 600 puan,
  • Nitelikli bir ayarlanmış istihdam teklifi için 200 puana kadar,
  • Kanada’da eğitim deneyimi için 30 puana kadar,
  • İngilizce dil yeteneği ile birlikte Fransızca dil yeteneği için 50 puana kadar ek puan,
  • Kanada’da bir kardeş için en fazla 15 puan elde edilebilmektedir.
  • Eşi veya nikâhsız eşi olan Kanada göçmenlik adayları için puanlama eşikleri aşağıda verilmiştir.
  • Asıl Kanada göçmenlik başvurusu sahibinin temel beşeri sermaye faktörleri için 460 puana kadar,
 • Eş veya nikâhsız eşin temel beşeri sermaye faktörleri için 40 puana kadar,
  • İl adaylığı için 600 puan,
  • Nitelikli bir ayarlanmış istihdam teklifi için 200 puana kadar,
  • Kanada’da eğitim deneyimi için 30 puana kadar,
  • İngilizce dil yeteneği ile birlikte Fransızca dil yeteneği için 50’ye kadar ek puan
  • Kanada’daki bir kardeş için en fazla 15 puan elde edilebilmektedir. (Asıl Kanada göçmenlik başvurusu sahibinin bir kardeşi ve beraberindeki eş/nikâhlı birliktelik dikkate alınır).

Kanada Göçmenlik Puanını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Kanada’ya göçmen statüsünde yerleşebilmek için ilgili kurumlara başvuruda bulunacak olan kişinin Kanada göçmenlik puanını etkileyen birtakım faktörler bulunmaktadır. Kanada göçmenlik puanını etkileyen faktörler 3 ana başlık halinde aşağıda listelenmektedir.

Kanada göçmenlik puanını etkileyen beşeri faktörler aşağıda liste halinde gösterilmektedir.

 • Yaş faktörü
 • Eğitim seviyesi faktörü
 • Tecrübe faktörü: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adaya, sahip olduğu iş deneyimi ekstra Kanada göçmenlik puanları (15 puana kadar) kazandırmaktadır.
 • Dil becerileri faktörü
 • Kanada’da düzenli istihdam faktörü: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adaylar, Kanada’da bir işverenden en az 1 yıllık bir iş teklifi almaları durumunda 10 puana kadar Kanada göçmenlik puanı alabilmektedir.
 • Uyarlanabilirlik faktörü: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayların Kanada’daki eğitim geçmişine, sahip olduğu mesleğe ve Kanada’da bulunan (varsa) akrabalara dayalı olarak kişiye 10 puana kadar Kanada göçmenlik puanı verilmektedir.

Kanada göçmenlik puanını etkileyen kombinasyon faktörleri aşağıda liste halinde gösterilmektedir.

 • Eğitim ve Kanada iş deneyimi faktörü
 • Eğitim ve dil yeteneği faktörü
 • Dil yeteneği ve Kanada dışı iş deneyimi faktörü
 • Kanadalı ve Kanadalı olmayan iş deneyimi faktörü
 • Ticaret ve Dil yeteneği yeterlilik belgesi faktörü

Kanada Göçmenlik Puanını Etkileyen Beşeri Faktörler

Kanada göçmenlik puanını etkileyen beşeri faktörler aşağıda verilmiştir.

 • Yaş faktörü
 • Eğitim seviyesi faktörü
 • Tecrübe faktörü: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adaya, sahip olduğu iş deneyimi ekstra Kanada göçmenlik puanları (15 puana kadar) kazandırmaktadır.
 • Dil becerileri faktörü
 • Kanada’da iş deneyimi faktörü: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adaylar, Kanada’da bir işverenden en az 1 yıllık bir iş teklifi almaları durumunda 10 puana kadar Kanada göçmenlik puanı alabilmektedir.
 • Uyarlanabilirlik faktörü: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayların Kanada’daki eğitim geçmişine, sahip olduğu mesleğe ve Kanada’da bulunan (varsa) akrabalara dayalı olarak kişiye 10 puana kadar Kanada göçmenlik puanı verilmektedir.

Yaş Faktörü

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adaylara yaşlarına göre puan verilmektedir ve yaş faktöründen en fazla 110 Kanada göçmenlik puanı alınmaktadır. Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan aday eşi veya partneri ile göç etmeyi planlıyorsa 100 puana kadar Kanada göçmenlik puanı elde edebilmektedir. (Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayın başvurusunun alındığı günden itibaren yaş hesaplaması yapılmaktadır.)

Kanada göçmenlik puanına yaş faktörünün etkisi aşağıda tablo halinde gösterilmektedir.

Yaş (yıl olarak)Tek adayEş veya partner olması durumu
18 yaş ve altı0 puan0 puan
19105 puan95 puan
20-29110 puan100 puan
30105 puan95 puan
3199 puan90 puan
3294 puan85 puan
3388 puan80 puan
3483 puan75 puan
3577 puan70 puan
3672 puan65 puan
3766 puan60 puan
3861 puan55 puan
3955 puan50 puan
4050 puan45 puan
4139 puan35 puan
4228 puan25 puan
4317 puan15 puan
446 puan5 puan
45 yaş ve üstü0 puan0 puan

Eğitim Seviyesi Faktörü

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adaylar sahip oldukları eğitim düzeyi için en fazla 150 Kanada göçmenlik puanı alabilmektedirler. Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayın yurtdışı eğitimi var ise, yetkili bir kurumdan ECA raporu alması gerekmektedir. Educational Credential Assessment (ECA) raporu, Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayın yurtdışındaki derecelerinin/diplomalarının Kanada eğitimiyle aynı düzeyde olup olmadığını değerlendirmektedir.

Kanada göçmenlik puanına eğitim seviyesi faktörünün etkisi aşağıda verilmiştir.

Eğitim seviyesiTek adayEş veya partner olması durumu
Ortaöğretim (lise) diplomasından daha az0 puan0 puan
Ortaokul diploması30 puanPartner için 28, eş için 2 puan
Bir yıllık lise sonrası program90 puanPartner için 84, eş için 6 puan
İki yıllık lise sonrası program98 puanPartner için 91, eş için 7 puan
3 veya daha fazla yıllık lise sonrası program120 puanPartner için 112, eş için 8 puan
En az biri üç veya daha fazla yıllık bir lise sonrası programdan sonra tamamlanan iki veya daha fazla lise sonrası program128 puanPartner için 119, eş için 9 puan
Yüksek lisans veya uygulamaya giriş profesyonel derecesi135 puanPartner için 126, eş için 10 puan
Doktora Derecesi (PhD)150 puanPartner için 140, eş için 10 puan

İlk Dil Yeteneği (İngilizce veya Fransızca) Faktörü

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adaylar İngilizce ve/veya Fransızca dil yeterliliğini sağlayarak en fazla 136 Kanada göçmenlik puanı alabilmektedir. Kanada göçmenlik puanına ilk dil bilme yeteneği faktörünün etkisi aşağıda verilmiştir.

Kanada Dil Kıyaslaması (CLB)Tek AdayEş veya partner olması durumu
Her dil yeteneği için34 puanPartner için 32, eş için 5 puan
CLB 3 veya daha düşük0 puan0 puan
CLB 46 puanPartner için 6, eş için 0 puan
CLB 56 puanPartner için 6, eş için 1 puan
CLB 69 puanPartner için 8, eş için 1 puan
CLB 717 puanPartner için 16, eş için 3 puan
CLB 823 puanPartner için 22, eş için 3 puan
CLB 931 puanPartner için 29, eş için 5 puan
CLB 10 veya üstü34 puanPartner için 32, eş için 5 puan

İkinci Dil Yeteneği (İngilizce veya Fransızca)

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adaylar, ikinci dil (İngilizce veya Fransızca) yeterliliği sağlayarak 24 Kanada göçmenlik puanı alabilmektedir. Kanada göçmenlik puanına ikinci dil bilme yeteneği faktörünün etkisi aşağıdaki verilmiştir.

Kanada Dil Kıyaslaması (CLB)Tek AdayEş veya partner olması durumu
Her dil yeteneği için6 puan6 puan
CLB 4 veya daha düşük0 puan0 puan
CLB 5 veya 61 puan1 puan
CLB 7 veya 83 puan3 puan
CLB 9 veya üstü6 puan6 puan

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayların dil bilme yeterliliği iyi seviyede değil ise dil okullarına başvurmak iyi bir çözüm yoludur. Kanada dil okulu, Kanada göçmenlik adayının bu konuda eksikliğini gidermek ile birlikte Kanada Dil Kıyaslaması (CLB) sınavına kişiyi hazırlamaktadır.

Kapsamlı Sıralama Sisteminde Kanada İş Deneyimi Faktörü

Kapsamlı sıralama sisteminde Kanada iş deneyimi faktörü; Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adaya, sahip olduğu iş deneyimi için ekstra Kanada göçmenlik puanı (100 puana kadar) kazandırmaktadır.

Kanada göçmenlik puanına Kanada iş deneyimi faktörünün etkisi aşağıda verilmiştir.

İş Tecrübesi Yıl SayısıTek adayEş veya partner olması durumu
1’den az0 puan0 puan
1 yıl40 puanPartner için 35,eş için 5 puan
2 yıl53 puanPartner için 46, eş için 7 puan
3 yıl64 puanPartner için 56 eş, için 8 puan
4 yıl72 puanPartner için 63, eş için 9 puan
5 yıldan fazla80 puanPartner için 70, eş için 10 puan

Kanada Göçmenlik Puanını Etkileyen Kombinasyon Faktörleri

Kanada göçmenlik puanını etkileyen kombinasyon faktörleri, Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayın iki alanda iyi performans göstermesi halinde başvurana ek Kanada göçmenlik puanı kazandırmaktadır. 100 puanlık bir üst sınırla, iki faktörün her kombinasyonu için 50 puana kadar Kanada göçmenlik puanı kazanılabilmektedir.

Eğitim ve Kanada İş Deneyimi Faktörü

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayların eğitim geçmişi ve Kanada’daki iş deneyimi faktörü kombinasyonunun Kanada göçmenlik puanlarına etkisi aşağıda verilmiştir.

Eğitim Seviyesi1 yıllık Kanada İş Tecrübesi2 yıl veya daha fazla Kanada iş tecrübesi
Lise sonrasında eğitim alınmamış ise0 puan0 puan
1 yıl veya daha uzun ortaöğretim sonrası eğitim alınmış ise13 puan25 puan
İlki 3 veya daha fazla yıl süren iki veya daha fazla lise eğitimi alınmış ise25 puan50 puan

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayın Kanada’da herhangi bir iş deneyimi yok ise Kanada çalışma iznine başvuru yapılması gerekmektedir. Kanada çalışma izni, hamiline Kanada`da tam zamanlı çalışma imkanı sağlamaktadır.

Eğitim ve Dil Yeteneği Faktörü

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayların eğitim geçmişi ve sahip oldukları 1. veya 2. dil faktörünün kombinasyonunun Kanada göçmenlik puanlarına etkisi aşağıda verilmiştir.

Eğitim SeviyesiBu CLB 8’den en az biri ile tüm dil becerilerinde CLB 7 veya üstüTüm dil becerileri için CLB 9 veya üzeri
Lise sonrası eğitim alınmamış ise0 puan0 puan
1 yıl veya daha uzun ortaöğretim sonrası eğitim alınmış ise13 puan25 puan
İlki 3 veya daha fazla yıl süren iki veya daha fazla lise eğitimi alınmış ise25 puan50 puan

Dil Yeteneği ve Kanada’da Olmayan İş Deneyimi Faktörü

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayların sahip oldukları 1. veya 2. dil ve Kanada’da olmayan iş deneyimi faktörü kombinasyonunun Kanada göçmenlik puanlarına etkisi aşağıda verilmiştir.

Kanada Dışı İş DeneyimiBu CLB 8’den en az biri ile tüm dil becerilerinde CLB 7 veya üstüTüm dil becerileri için CLB 9 veya üzeri
Kanada dışı iş deneyiminin olmaması0 puan0 puan
1 veya 2 yıllık Kanada dışı iş deneyiminin olması13 puan25 puan
3 yıl veya daha fazla Kanada dışı iş deneyiminin olması25 puan50 puan

Kanadalı ve Kanadalı Olmayan İş Deneyimi Faktörü

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayların sahip oldukları Kanada’daki ve Kanada’da olmayan iş deneyimi faktörünün kombinasyonunun Kanada göçmenlik puanlarına etkisi aşağıda verilmiştir.

İş Deneyimi1 yıllık Kanada iş tecrübesi2 yıl veya daha fazla Kanada iş tecrübesi
Kanada dışı iş deneyiminin olmaması0 puan0 puan
1 veya 2 yıllık Kanada dışı iş deneyiminin olması13 puan25 puan
3 yıl veya daha fazla Kanada dışı iş deneyiminin olması25 puan50 puan

Ticaret ve Dil Yeteneğinde Yeterlilik Belgesi Faktörü

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayların sahip oldukları ticaret yeterliliği ile 1.veya 2.dil faktörünün kombinasyonunun Kanada göçmenlik puanlarına etkisi aşağıda verilmiştir.

Yeterlilik BelgesiEn az bir CLB 5 veya 6 ile tüm dil becerilerinde CLB 5 veya üstüTüm dil becerilerinde CLB 7 veya üzeri
Bir il tarafından verilen bir ticaret mesleğinde yeterlilik belgesi25 puan50 puan

Kanada Göçmenlik Puanını Etkileyen Ek Faktörler

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayların Kanada göçmenlik puanını etkileyen ek faktörler aşağıda verilmiştir.

Ek FaktörlerPuan
Bir Ekspres Giriş uyumlu Eyalet Aday Programı (PNP) akışı/kategorisi kapsamında elde edilen Eyalet adaylığı600
Ulusal Mesleki Sınıflandırmanın (NOC) Ana Grubu 00 kapsamında Üst Yönetim mesleğinde nitelikli iş teklifi almış olmak200
Herhangi bir vasıflı meslekte (NOC 0, A veya B seviyesi) nitelikli iş teklifi almış olmak50
Kanada’da bir yıllık veya iki yıllık eğitim programını tamamlamış olmak15
Kanada’da profesyonel derece veya Doktora (PhD) uygulamak için üç yıllık / yüksek Lisans’a giriş yapmış veya tamamlamış olmak30
Fransızca CLB 7 veya daha üstü ve İngilizce CLB 4 veya altı derecede dil yeterliliğine sahip olmak (veya hiç İngilizce testi sonucunun bulunmaması)25
Fransızca CLB 7 veya üstü ve İngilizce CLB 5 veya üstü derecede dil yeterliliğine sahip olmak50
Kanada’da ikamet eden bir kardeşe sahip olmak15

Kanada Göçmenlik Puanı Nasıl Artırılır?

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayın Kanada göçmenlik puanını nasıl artırabileceği aşağıda açıklanmaktadır.

 • Dil puanını arttırmak: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan aday; TEC, IELTS gibi dil sınavlarından iyi puan alır ise Kanada göçmenlik puanı da artacaktır. Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan aday, Kanada Dil Kıyaslamasından (CLB) 9 puan alır ise 136 puan Kanada göçmenlik puanı eklenmektedir, dil sınavında alınan puan artırılarak Kanada göçmenlik puanında istenen seviye ulaşılması mümkündür.
 • Eyalet aday programında elde edilen eyalet adaylığı: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan aday; ekspres giriş uyumlu bir eyalet aday programından davet alır ise 600 ek Kanada göçmenlik puanı alabilmektedir.
 • İş teklifi almak [LMIA Onaylı]: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan aday, Kanada’daki bir işverenden İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) tarafından tanınmakta olan bir iş teklifi alır ise 200 Kanada göçmenlik puanı kazanabilmektedir.
 • Kanada’da eğitim almak: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan aday, Kanada’da tanınan bir derece tamamlar ise 30 puana kadar ekstra Kanada göçmenlik puanı alabilmektedir.
 • Başvuruya dâhil olan harici kişiler [Eş/Yasal Partner]: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayın Kanada göçmenlik başvurusu için eşi ile birlikte başvurması her iki kişiye de ek Kanada göçmenlik puanı kazandırmaktadır. Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayın eşinin dil yeterliliği 20 Kanada göçmenlik puanı değerinde olur iken, eğitim seviyesi ve Kanada iş deneyimi kategorilerinde her kategori için 10 Kanada göçmenlik puanı kazandırabilmektedir.
 • Kanada’da iş tecrübesi sahibi olmak: Kanada göçmenlik başvurusunda bulunacak olan adayın Kanada’da üç yıldan az tam zamanlı iş deneyimi var ise ve çalışmaya devam ediyorsa, 150 Kanada göçmenlik puanı kazanabilmektedir.

2021 - 2023 Yılları Arasında Uygulanacak Kanada Göçmenlik Seviyeleri Planı Nedir?

Kanada; COVID-19’un etkilerinden hızlı bir şekilde kurtulabilmek, ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve Kanada’nın yaşlanmakta olan nüfusunun ve düşük doğum oranının olumsuz mali etkilerini dengelemek için göçü kullanmak amacıyla ilerleyen üç yıl içinde; 30 Ekim 2020’de Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino tarafından Kanada’nın 2021-2023 Göç Düzeyleri Planlarında yayınlanan rakamlara göre 1.233.000 yeni daimi sakini ağırlamayı planlamaktadır.

2021-2023 Kanada Göç Düzeyleri Planı, yaklaşık 60.000 kişiye her yıl daimi ikamet statüsü verilmesi çağrısında bulunuyor ve bu rakamlar rekor seviyede yüksek bir hedef olarak gösterilmektedir. Kanada`ya kabul edilen mültecilerin üçte birinden fazlası özel olarak desteklenecek ve Kanada’daki benzer sayıda korunan kişi ve bu kişilerin aile üyelerine daimi ikamet izni verilecektir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: