kanada ticari vize

Kanada Ticari Vize Nedir, Nasıl Alınır?

Kanada oldukça gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Kişilerin planlarını geliştirmek ve iş anlaşmaları imzalamak için Kanada’yı ziyaret etmesi ve potansiyel iş ortaklarıyla görüşmesi gerekmektedir. Kanada’ya girmek için çoğu zaman vizeye ihtiyaç duyulmaktadır, bu nedenle Kanada Hükümeti Ticari Kişiler ve İş Delegasyonları Vizesini yani Kanada Ticari vizesini tasarlamıştır.

Kanada ticari vizesi ile aşağıdaki şartlarda Kanada ziyareti gerçekleştirilebilir.

 • Kanada’da 6 aya kadar kalınabilir
 • Kanada’da toplantı, fuar katılımı ve şirket kuruluşu faaliyetlerinde bulunulabilir

Kanada ticari vizesi için gerekli belgeler toplandıktan sonra Kanada ticari vizesine Kanada vize başvuru merkezleri üzerinden başvuru yapılabilir. Kanada ticari vizesi ortalama 10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Kanada Ticari Vize Başvuru Şartları Nelerdir?

Kanada ticaret vizesi için de uygunluk şartları aşağıda listelenmiştir.

 1. Kanada dışında bir ülkede kişinin işi olması veya Kanada dışında bir ülkede kayıtlı bir işletmenin çalışanı olmak,
 2. Kanada dışında bir ülkede bulunan iş yerinden gelire sahip olmak
 3. Kanada’daki bir şirketle iş ilişkisi geliştirildiğine veya bir toplantıya, konferansa veya çalıştaya davet edildiğine dair kanıt olmaktadır.

Ayrıca,

 • Diğer Serbest Ticaret anlaşmaları (FTA’ lar),
  • Kanada – Şili FTA,
  • Kanada – Peru FTA,
  • Kanada – Kolombiya FTA,
  • Kanada – Kore FTA

Bir ülkeden başka bir ülkeye kısa süreliğine girmek isteyen iş adamlarının işini kolaylaştırmak için Kanada – Amerika Birleşik Devletleri – Meksika Anlaşması (CUSMA) yürülüktedir.

CUSMA aşağıda verilen iş adamlarını kapsamaktadır.

 1. İş ziyaretçileri,
 2. Profesyoneller,
 3. Şirket içi transferler,
 4. Tüccarlar ve yatırımcılar.

Hizmet Ticari Genel Anlaşması (GATS) : GATS kapsamında Kanada Hükümeti, yabancı iş adamlarının Kanada hizmet pazarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapmış olduğu anlaşma olmaktadır.

Üç grup iş adamı kapsamaktadır.

 • İş ziyaretçileri,
 • Profesyoneller,
 • Şirket içi transferler.

Kanada Ticari Vizesi Almak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kanada ticari amaçlı vize için gerekli evraklar aşağıda listelenmektedir.

 1. Kanada Ticari amaçlı vize için gereken başvuru formu.
 2. Belge yeterliliği formu doldurulmalıdır.

Kanada Ticari vizesi belge kontrol formu için gerekli evraklar şunlardır.

 • Pasaport: Geçerli bir pasaporta sahip olmak ve pasaportun bilgi sayfasının fotokopilerini sunmak. Şunları içermektedir.
  • Pasaport numarası,
  • Veriliş ve sona erme tarihi,
  • Kişisel bilgiler: isim, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi.
 • Ödenen Kanada vize ücretlerinin kanıtı. İki tür ücret olmaktadır.
  • Başvuru işlem ücretleri,
  • Biyometrik ücretler.
 • Kanada ticari vizesi için fotoğraflar (biyometrik olmalıdır ve 35 mm genişlik 45 mm uzunluk ölçülerinde olmaktadır.),
 • Mali araçların kanıtı: Kişiyi ve kişiyle birlikte gelecek aile üyelerinin kalış süresince mali olarak destekleyebileceğine dair kanıt olmaktadır,
  • Banka ekstreleri,
  • Yıllık kazancı gösteren çalışma mektubu,
  • Kalış süresini karşılamak için aileden veya arkadaşlardan alınan mali desteğin kanıtı olmaktadır,
  • Kanadalı ev sahibi veya aile üyesinin gelirinin kanıtı olmaktadır.
 • Kanada ticari vizesi süresi dolduktan sonra eve dönüleceğine dair kanıt : Vize görevlilerini Kanada ticari vizesi süresi dolduğu zaman eve dönüleceğine dair ikna etmek,
  • Çalışıldığına dair belge. İş sözleşmelerinin kopyaları, kişiyi kalıcı çalışan olarak tanımlayan bir istihdam mektubu, işe ne zaman dönüleceğine ve şirketteki role kanıt olmaktadır,
  • Kişinin ülkesinde mülkü (varsa), tapu senetleri, kira sözleşmeleri gibi kanıtları sunması gerekmektedir,
  • Kişinin ülkesinde aile bağları veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa, sorumlulukların kanıtlarını almak gerekmektedir.
 • Kimlik ve medeni durum belgeleri: Kanada ticari vizesi için kimlik ve medeni durum belgelerinin (doğum belgeler, evlilik veya boşanma belgeleri) fotokopileri eklenmesi gerekmektedir,
 • Polis izinleri (adli sicil kaydı): Kanada ticari vizesi için gerekli bir diğer belge adli sicil kaydı olmaktadır. Daha önceden sabıka kaydının olmadığına dair bilgileri içermektedir.
 • Tıbbi muayene: Kanada ticari vizesi alabilmek için sağlıklı olmak gerekmektedir. Bu durumu kanıtlamak için tıbbi muayeneye girmek ve sonuçları başvuru belgelerinin içine eklemek gerekmektedir. Kanada’da altı aydan daha kısa süre kalmayı planlayan kişiler için genellikle tıbbi muayene gerekmemektedir. Kanada ticari vizesi için aile hekimleri muayene yapamamaktadır. Panel hekimi olması gerekmektedir. Her ülke için Panel Hekimleri Canada.ca resmi sitesinde bulunmaktadır.
 • Seyahat amacı: Kanada ticari vizesine başvurulan durumlarda bir amaç sağlanması gerekmektedir. Şartlar ülkelere göre değişmektedir.
  Kanada ticari vizesi seyahat amacı kanıt formları aşağıdaki bilgileri içermektedir.
  • Sponsordan veya ziyaret edilecek aile üyesinden / arkadaştan bir davet mektubu,
  • Belirtilen amacı destekleyebilecek kişi veya kişilerin iletişim bilgileri,
  • Seyahat amacını destekleyen tüm belgeler olmaktadır.
 • Destek / Davet mektubu: Kanada’da ikamet eden kişiden bazı durumlarda davet mektubu alınmış olunması gerekmektedir.
  Kanada'dan alınmış davet mektubu şu bilgileri içermektedir.
  • Kanada ticari vizesi için başvuran kişinin,
   • İsim,
   • Doğum tarihi,
   • Telefon numarası ve adres,
   • Mektubu yazan kişiyle arasında olan ilişki,
   • Kanada’da ne kadar süre ikamet edileceğine, ne kadar kalınacağına ve ne zaman ayrılmayı planladığına dair bilgiler olmaktadır,
   • Finansal olarak nasıl desteklemeyi planladığına.
  • Kanada ticari vizesi için davet mektubu yollayan kişi için,
   • Tam adı ve doğum tarihi,
   • Kanada adresleri ve telefon numaraları,
   • İkamet durumları (vatandaş veya daimi ikamet eden kişi) ve bunu kanıtlayan belgenin fotokopisi,
   • İş unvanları,
   • Aile bilgileri (eş ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin isimleri ve doğum tarihleri),
   • Evinde kaç kişi ikamet ettiğine dair bilgiler olmaktadır.
 • Çalıştay, konferans veya fuar organizatörlerinden ziyaret edilen firmadan Kanada ticari vize başvurusu için davet mektubu,
 • Çalışılan şirketin kayıt belgeleri,
 • İşvereninden iş unvanı, maaş ve Kanada’yı neden ziyaret edildiğine dair bilgiler içeren mektup,
 • Kanada’ya davet eden Kanadalı şirketin kayıt belgeleri,
 • Kanada Hükümetine neden vize vermeleri gerektiğini açıklayan beyan mektubu olmaktadır.

Tüm belgeler İngilizce veya Fransızca olmak zorundadır, tercüme yapılmış ise çevirinin doğru olduğuna dair bir noter onayına sahip olmak gerekmektedir.

Kanada Ticari Vize için Sağlık Sigortası Nedir?

Kanada ticari vize için sağlık sigortası Kanada Hükümetinin yapmış olduğu seyahat sigortası çatısı altında olmaktadır. Kanada seyahat sigortası tıbbi veya tıbbi olmayan herhangi bir zorunluluk veya zorluk sırasında kişiyi güvence altına alan Kanada sigorta çeşididir. Kanada seyahat sigortası Kanada iş adamı vizesi almak için zorunlu değildir ancak göçmenlik memurları, seyahat eden kişilerden sigorta belgesi talep etmektedir.

Kanada seyahat sigortası aşağıda listelenmiş durumları kapsamaktadır.

 1. Acil hastaneye yatış: Kişi hastaneye yatması gerektiren bir durumla karşılaşması halinde, Kanada seyahat sigortası IPD ve OPD masraflarını kapsayan tam teminat sunmaktadır,
 2. Kaza sonucu hastaneye yatmak: Kazayla hastaneye yatan kişi %100’e kadar sigortalı olmaktadır. Ayrıca ölüm / kalıcı engellik dahil olmaktadır,
 3. Önceden sahip olunan hastalıklar: Kanada seyahat sağlık sigortası önceden olan hastalıklar için ve yaşamı tehdit eden hastalıkların tedavisi için sigorta bedeli sağlamaktadır,
 4. Tıbbi tahliye: Ülkeye tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulması halinde acil durumlarda koruma sağlamaktadır,
 5. Ortak taşıyıcının kazan sonucu ölümü: Sigortalı kişi , ortak taşıyıcı / toplu taşıma ile seyahat ederken ölme durumunda yüklü bir miktar tazminat almaktadır,
 6. Yolculuk erteleme, iptal veya kesinti: Geciken, iptal veya kesinti durumlarında (seyahat ederken) tazminat sağlamaktadır,
 7. Pasaport ve check–in bagajı kaybı: Check – in bagajının kaybolması veya gecikmesi halinde tazminat almaya hak sağlamaktadır ( gecikmesi durumunda 750 USD’ye kadar).

Kanada seyahat sigortasının kapsamı dışında olan bilgiler şunlar olmaktadır.

 • HIV / AIDS / bulaşan hastalıkların tedavi masrafları,
 • Tehlikeli faaliyetlerden, uyuşturucu, alkol veya savaş / nükleer tehlikelerin sonuçlarından kaynaklanan masraflar,
 • İyonlaştırıcı radyasyona veya kontaminasyona maruz kalma durumunda oluşan maliyetler,
 • Kendi kendine yaralanma, intihar vb. Tedavi masrafları,
 • Kanada’da doğum yapmak
 • Sigortalı tarafından sunulan herhangi bir profesyonel hizmetle ilgili herhangi bir sorumluluk,
 • Sigortanın başka bir kişiye karşı sorumluluğu (kişisel, resmi veya ticari),
 • Haksız gözaltı, usulsüz tutuklama, haksız tahliye gibi durumlardan oluşan şok masrafları,
 • Patent, telif hakkı ve ticari marka gibi fikri mülkiyeti haklarının ihlali nedeniyle oluşan maliyetler,
 • Sigortalı kişinin hukuku ihlal etmesi sonucu oluşmakta olan maliyetler.

Yalnızca sağlık planı almak istenmesi halinde seyahat türleri aşağıda verilmektedir.

 • Bireysel sağlık sigortası: Yalnızca bir bireyin hastanede yatış, ameliyat masraflarını karşılayan sigorta olmaktadır,
 • Aile floater sağlık sigortası: Birinci dereceden sigortalı tüm aile üyelerini kapsamaktadır,
 • Yaşlı vatandaş sağlık sigortası: 61 yaş üzeri vatandaşlar için tasarlanmaktadır,
 • Annelik sigortası planları: Anne olacak kişilerin almakta olduğu ayrıca hastane masrafı, doğum masrafları, oda kirası vb. Ücretleri ödeyen sigorta çeşidi olmaktadır,
 • Hastalıklara özgü sağlık sigortası: Önceden var olan hastalıklar için alınan sağlık sigortası olmaktadır,
 • Kritik hastalık planları: Kanser dahil 32 kritik hastalık için tazminata dayalı sigorta çeşidi olmaktadır.

Kanada Ticari Vize Davet Mektubu Nedir?

Kanada ticari vize için Kanada vatandaşı olan veya daimi ikamet eden kişilerin, iş yapmak istedikleri kişilere yolladıkları vize için gerekli olan mektuptur.

Kanada'dan alınmış davet mektubu aşağıdaki bilgileri içermelidir.

Kanada ticari vizesi için başvuran kişinin,

 • İsim,
 • Doğum tarihi,
 • Telefon numarası ve adres,
 • Mektubu yazan kişiyle arasında olan ilişki,
 • Kanada’da ne kadar süre ikamet edileceğine, ne kadar kalınacağına ve ne zaman ayrılmayı planladığına dair bilgiler olmaktadır,
 • Finansal olarak nasıl desteklemeyi planladığına.
 • Kanada ticari vizesi için davet mektubu yollayan kişi için,
 • Tam adı ve doğum tarihi,
 • Kanada adresleri ve telefon numaraları,
 • İkamet durumları (vatandaş veya daimi ikamet eden kişi) ve bunu kanıtlayan belgenin fotokopisi,
 • İş unvanları,
 • Aile bilgileri (eş ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin isimleri ve doğum tarihleri),
 • Evinde kaç kişi ikamet ettiğine dair bilgiler olmaktadır.

Başvuru Sürecinde Davet Eden Kişinin Hazırlaması Gereken Evraklar Nelerdir?

Kanada’ya iş için davet eden kişinin hazırlaması gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.

 1. Şirket kaşesi bulunan davet mektubu
 2. Kanada’ya davet eden kişinin şirket kayıt belgeleri.

Kanada Ticari Vize için Adli Sicil Kaydı Nasıl Alınır?

Kanada ticari vizesi için alınması gereken bir diğer belge adli sicil kaydıdır. Kanada ticari vize için adli sicil kaydı E–Devlet ve Nüfus müdürlükleri aracılığı ile istenilen dillerde çevirisi yapılmış bir şekilde alınmaktadır.

Kanada Ticari Vizesi için Konaklama Planı Nasıl Yapılır?

Kanada ticari vizesi için konaklama planı, Kanada sınırları içerisinde bulunulacak süre boyunca barınma ihtiyacının nasıl karşılanacağını gösteren belgelerdir. Kanada'da rezervasyon yaptırılan otellerden alınan rezervasyon dökümlerine veya bir ev sahibinin yanında kalınacaksa eve dair bilgilere; tarih detayları ile yer verilerek Kanada toplantı vizesi ile yapılacak Kanada seyahatinin konaklama planı oluşturulabilir.

Kanada Ticari Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada ticari vize başvurusu VFS global resmi sitesi ve Canada.ca resmi sitesi üzerinden yapılmaktadır.

 1. Kanada iş görüşme vizesi için Canada.ca resmi sitesi üzerinden uygunluğu kontrol edilmektedir,
 2. Canada.ca resmi sitesi üzerinden uygulama paketi satın alınmaktadır,
 3. Kanada sözleşme imzalama vizesi için gerekli belgeler toplanmalıdır ve doldurulmaktadır,
 4. Kanada ticari vizesi için gerekli belgeler doldurulup aracı kurum aracılığıyla, yetkili vize merkezlerinden randevu alınarak Kanada ticari vizesi için gerekli evraklar teslim edilir,
 5. Kanada ticari vizesi için gerekli ücretler Canada.ca resmi sitesi üzerinden ödenmektedir, (Kanada ticari vize için başvuru ücreti 185 Kanada doları olmaktadır.)

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kanada Ticari Vize Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Kanada ticari vizesi başvuru süreci ortalama 10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Kanada ticari vize sonuçlarını Kanada vize başvuru merkezlerinde bizzat bulunarak öğrenilebilir. Kanada ticari vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde Kanada vize red maili gönderilmektedir.

Kanada Ticari Vize ile Sahip Olunabilecek Haklar Nelerdir?

Kanada ticari vize alınması durumunda sahip olunan haklar şunlar olmaktadır.

 1. Kanada’da kalınan süre boyunca konferanslara, fuarlara, iş toplantılarına katılma hakkına sahip olunmaktadır,
 2. Kanada’da iş görüşmeleri için alınan Kanada ticari vizesi yalnızca anlaşılmış olan şirket ile imza hakkı vermektedir,
 3. Kanada’da 6 aydan daha fazla kalma hakkı sağlamamaktadır,
 4. Kanada ticari vizesi ile seyahat sigortası alınmamış ise hastane masraflarının karşılanma hakkına sahip olunmamaktadır,
 5. Kanada ticari vizesi alınması halinde Kanada Hükümetinden mal veya hizmet satın alma hakkı verilmektedir.

Kanada’ya ticari vize alınması halinde Kanada’da bulunan çeşitli faaliyetlere katılma hakkı sağlamaktadır. Kanada ticari vizesi kalıcı olarak Kanada’da yaşam hakkı sağlamaz.

Kanada Ticari Vizesinden Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Faydalanabilir Mi?

Kanada ticari vizesi ile iş toplantısına katılmak veya benzer bir nedenle vize başvurusuna bulunulduğu için, bakmakla yükümlü olan kişileri iş vizesi ile Kanada’ya getirmek mümkün olmamaktadır. Kanada ticari vizesine sahip olan iş adamı, bakmakla yükümlü olduğu kişileri (eş / genel hukuk eşi, reşit olmayan çocuklar) Kanada’ya getirmek istiyorsa, bakmakla yükümlü olduğu kişiler Kanada ziyaretçi vizesi başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Kanada Ticari Vizesine Benzer Diğer Kanada Vize Türleri Nelerdir?

Kanada ticari vizesine benze diğer Kanada vize türleri aşağıda listelenmiştir.

Paylaş: