Kanada Eğitim Sistemi

Kanada Eğitim Sistemi: Kanada Okulları ve Eğitim Ücretleri Nasıldır?

Kanada eğitim sistemi, Kanada hükümetinin denetiminde yürütülen bir sistemdir. Kanada’da eğitim sistemi ilkokul, ortaokul, lise ve lisans olmak üzere 4 bölüme ayrılmıştır. Kanada’da eğitim zorunlu olarak ilkokulda başlamakta ve 18 yaşına kadar sürmektedir. Kanada’nın bazı eyaletlerinde zorunlu eğitim süresi 16 yaşında sona ermektedir.

Kanada’da devlet okullarındaki zorunlu eğitim, Kanada vatandaşlarına ücretsiz olarak verilmektedir. Kanada’da ilkokul, ortaokul ve lise dönemleri için eğitim veren özel okullar ise ücretlidir. Bununla birlikte Kanada’da lisans ve yüksek lisans eğitimi de ücretlidir.

Kanada’da İngilizce ve Fransızca dillerinde eğitim verilmektedir. Kanada’daki zorunlu eğitim süresi 10 yıldır. OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) PISA testine göre Kanada vatandaşı 15 yaşındaki öğrenciler, 4. sırada yer almaktadır. Kanada ayrıca son 10 yıl içerisinde yapılan iki PISA testi sonucunda, dünya sıralamasında 7. ve 3. olmuştur.

Kanada’nın Eğitim Politikası Nasıldır?

Kanada eğitim politikası, Kanada kanunları ile korunmaktadır. Kanada’da kimin zorunlu eğitime tabi tutulacağı, zorunlu eğitim yaş sınırı, eğitimin ücretsiz olması gibi konular kanunlar ile belirlenmiştir. Kanada eğitim bakanlığı, Kanada eğitim politikalarından sorumlu kurumdur.

Kanada eğitim programları, ulusal bir eğitim sistemine dayanmamaktadır; Kanada’da eğitim ile ilgili genel konuların dışında kalan okul sistemi gibi hususlar her eyalette farklı uygulamaktadır. Okul sistemindeki farklılıklar eyaletlerin önceliklerine göre değişmektedir.

Kanada’da Zorunlu Eğitim Kaç Yıldır?

Kanada’da zorunlu eğitim süresi 10 yıldır. Kanada’da birçok eyalette zorunlu eğitim 8 yaşından 18 yaşına kadar sürerken, bazı eyaletlerde ise zorunlu eğitim 16 yaşına kadar sürmektedir.

Kanada’da Eğitim Aşamaları Nedir?

Kanada’da eğitim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada’da okul öncesi eğitim
 • Kanada’da ilkokul eğitimi
 • Kanada’da ortaokul eğitimi
 • Kanada lise eğitimi
 • Kanada’da yüksek öğrenim eğitimi

Kanada Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Kanada okul öncesi eğitim sistemi, 3 ile 5 yaş aralığındaki çocukların eğitim sürecini kapsamaktadır. Kanada’da okul öncesi eğitimin amacı, küçük yaştaki çocukların ilkokula hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Kanada’da okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim içerisinde yer almamaktadır.

Kanada’da okul öncesi eğitimde küçük yaştaki çocukların bilgi ve becerilerinin oyun çerçevesinde geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kanada’da kreş eğitimi, hafta içi her gün 1 saat ile 4 saat uzunluğunda olabilmektedir. Kanada’da çoğu kreş, devlete bağlı olmayan özel kurumlardır. Kanada’da anaokullarının ücretleri, eyaletlere ve okullara bağlı olarak aylık ortalama 1000 CAD ile 1700 CAD arasında değişmektedir.

Kanada İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Kanada ilkokul eğitim sistemi, 1. sınıftan 6. sınıfa kadar olan dönemi kapsamaktadır. 6-12 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğü Kanada ilkokul sistemi, zorunlu eğitim içerisinde yer almaktadır. Kanada ilkokul eğitim sisteminin amacı, çocukların bilgi ve becerilerini geliştirmek ve çocuklara temel dersleri vermektir.

Kanada ilkokul eğitim sisteminde tarih, bilim, matematik, sanat, sosyal bilgiler, beden eğitimi gibi dersler işlenmektedir. Kanada’nın birçok eyaletinde ilkokul müfredatında İngilizce dersi bulunurken, Quebec’te Fransızca dersi bulunmaktadır.

Kanada’da devlete bağlı olan ilkokullar ücretsiz iken, devlete bağlı olmayan özel kurumlar ücretlidir. Kanada’daki özel okulların yıllık ücreti, 4.000 CAD ile 26.000 CAD arasında değişmektedir.

Kanada Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Kanada ortaokul eğitim sistemi, 7. ve 8. sınıf eğitimini kapsayan iki yıllık bir sistemdir. Kanada’da ortaokul eğitimi, zorunlu eğitim içerisinde yer almaktadır. Kanada ortaokul eğitim sisteminin amacı, öğrencilerin derslerindeki zorluk derecesini arttırarak lise eğitimine hazır olmalarını sağlamaktır. Kanada ortaokullarında öğrenciler tüm dersleri tek bir öğretmenle değil, farklı öğretmenlerle işlemektedir.

Kanada’da ortaokul eğitimi, devlet okullarında ücretsiz olarak verilmektedir. Kanada’da ortaokul eğitimi veren özel okullar ise ücretlidir. Kanada’da eğitim veren Canada Star Secondary School’da okumak için bir öğrencinin yıllık vermesi gereken ücret 14.800 CAD olarak belirlenmiştir.

Kanada Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?

Kanada lise eğitim sistemi, 14-18 yaş aralığındaki bireylerin eğitim sürecini kapsamaktadır. Kanada’da lise eğitimi birçok eyalette zorunlu eğitim olarak geçmektedir.

Kanada lise dersleri, bilim, edebiyat ve sportif faaliyetlere dayalı derslerdir. Kanada’da lise eğitimini tamamlamak için eyalet sınavı adı verilen sınavlara girilmesi gerekmektedir. Kanada eyalet sınavları, eyalet hükümetleri tarafından hazırlanmaktadır ve öğrenciler eyalet hükümetinin öğrenilmesini istediği her konudan sorumludur.

Kanada’da özel liselerde eğitim almak için verilmesi gereken ücret, 8.000 ile 14.000 CAD arasında değişmektedir.

Kanada’da Lise Eğitimi Kaç Yılda Tamamlanır?

Kanada’da lise eğitimi 4 yılda tamamlanmaktadır.

Kanada Devlet Kolejleri Eğitimi Nasıldır?

Kanada devlet kolejleri eğitimi, mesleki eğitimleri kapsamaktadır. Kanada devlet kolejlerinde, meslek eğitim dersleri uygulamalı olarak verilmektedir. Kanada’da kolej eğitimi, farklı sektörlere, yeterli donanıma sahip kişiler yetiştirmek amacındadır. Kanada’da lisans eğitimini tamamlamış kişiler de seçtikleri mesleklerde uygulamalı eğitim almak için devlet kolejlerini tercih etmektedir.

Kanada devlet kolejlerinde eğitim 2 veya 3 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Madencilik, çevre, teknoloji, kreatif sanat gibi birçok program Kanada community college müfredatı içerisinde bulunmaktadır. Kanada kolej bölümleri, öğrencilerin yapmak istediği mesleğe göre seçilmektedir.

Kanada Üniversite Eğitim Sistemi Nasıldır?

Kanada üniversite eğitim sistemi, lisans ve lisansüstü eğitimlerini kapsamaktadır. Kanada’da öğrenciler seçmek istedikleri mesleklere göre fakülte ve bölüm seçerek 4 yıl süren üniversite lisans eğitimini almaktadır.

Kanada’da yüksek öğrenim kurumları devlet üniversiteleri ve kolejler olarak ayrılmaktadır. Kanada’da devlet üniversiteleri ve kolejler, yüksek öğrenim kurumunun bulunduğu eyalet hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Kanada’da eyalet hükümetlerinin ücretli Kanada üniversiteleri için finansal olarak destek sağlaması sayesinde öğrencilerin ödemesi gereken ücret azalmaktadır. Kanada üniversite ücretleri yıllık 6.000 CAD civarında başlamaktadır; üniversiteye, bölüme ve öğrencinin vatandaşlığına göre yıllık ücretler 50.000 ile 60.000 CAD seviyesine kadar çıkabilmektedir.

Kanada’da Eğitim Ücretleri Nasıldır?

Kanada’da eğitim ücreti, Kanada eyaletlerine, eğitim kurumuna ve alınan eğitim seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Kanada okul fiyatları, lisans, yüksek lisans gibi yüksek öğrenim veya İngilizce, Fransızca dil öğrenimi için farklı seviyelerde belirlenmektedir.

Kanada’da Lise Eğitimi Ücretleri Ne Kadardır?

Kanada’da lise eğitimi ücretleri, liselerin devlet okulu veya özel okul olmasına bağlı olarak değişmektedir. Kanada’da devlet okulları, ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Kanada’daki özel liselerden biri olan Richmond Hill World School’da okumak için ödenmesi gereken yıllık ücret 17.000 ile 30.000 CAD arasında değişmektedir.

Kanada vatandaşı olmayan kişiler de Kanada’da lise eğitimi almak için ücret ödemektedir. Başka bir ülkenin vatandaşı olan ve lise eğitimi almak isteyen kişiler için Kanada lise fiyatları yıllık 8.000 ile 14.000 CAD arasında değişmektedir.

Kanada Üniversite Fiyatları Ne Kadardır?

Kanada’da üniversite fiyatları, üniversitenin bulunduğu şehre, eğitim türüne ve eğitim kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Kanada üniversite ücretleri, 2019-2020 eğitim yılında Kanada vatandaşları için lisans eğitimi yıllık ortalama 6.000 CAD, yüksek lisans eğitimi ortalama yıllık 7.000 CAD olarak ücretlendirilmiştir.

Kanada vatandaşı olan veya yurtdışından gelen öğrencilerin Kanada’da üniversite okumak için ödemesi gereken ücret, birbirinden farklıdır. Kanada’nın en iyi üniversitesi olarak görülen Montreal Üniversitesinde lisans eğitimi için Kanadalı öğrencilerin ödemesi gereken ücret, 2.750 ile 8.500 Kanada doları arasında iken, yabancı uyruklu öğrencilerin ödemesi gereken ücret, 24.600 Kanada dolarıdır.

Kanada’nın en iyi üniversitelerinden biri olan Toronto Üniversitesinde lisans eğitimi almak için Kanadalı öğrencilerin ödemesi gereken ücret 6.000 ile 11.000 Kanada doları arasında iken, yabancı uyruklu öğrencilerin ödemesi gereken ücret 39.500 ile 60.000 Kanada doları arasında değişmektedir.

Kanada’da Kolej Fiyatları Ne Kadardır?

Kanada’da kolej fiyatları, devlet kolejlerinin bulunduğu şehirlere ve eğitim türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Birçok eyalet ve şehirde bulunan Kanada kolej fiyatları, yıllık ortalama 7.000 Kanada dolarıdır. Kanada’daki kolej fiyatları, eğitim almak isteyen öğrencinin eyalet dışından olup olmamasına bağlı olarak da değişmektedir. Kolej ile aynı eyalette ikamet eden bir öğrenci daha düşük ücret öderken,eyalet dışından gelen bir öğrenci ise daha yüksek bir ücret ödemektedir.

Kanada Burs İmkanları Hangi Eğitimler için Bulunur?

Kanada burs imkanları bulunan eğitimler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada lise bursları
 • Kanada üniversite bursları
 • Kanada yüksek lisans bursları

Kanada’da ilk ve ortaokula giden öğrenciler için Kanada’da burslu okumak imkanı bulunmamaktadır. Lise, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan kişiler Kanada’da eğitim kurumlarından burs alabilmektedir.

Kanada Sınav Sistemi Nasıldır?

Kanada’da üniversiteye gidebilmek için bir sınav bulunmamaktadır. Kanada’da ortaokul, lise ve yüksek öğrenim düzeylerindeki okullarda ders içerisinde sınavlar yapılmaktadır ve mezuniyet durumlarını da bu sınavların notları belirlemektedir.

Sık Sorulan Sorular

Kanada’da eğitim sistemi ve alınabilecek eğitimler ile ilgili sıkça sorulan sorular ve bu sorunların cevapları aşağıda verilmiştir.

Türkiye ve Kanada Eğitim Sistemi Karşılaştırması Nasıldır?

Türkiye ve Kanada eğitim sistemi karşılaştırması, eğitim süresi, eğitim ücretleri gibi pek çok konuda yapılabilmektedir. Kanada’da zorunlu eğitim süresi 10 yıl iken, Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 12 yıldır. Kanada’da eğitim kurumları, Kanada vatandaşı olan kişilere ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeyi için ücretsizdir.

Türkiye’de de üniversite eğitimine kadar olan eğitim süreci, devlet okullarında eğitim alacak kişilere ücretsizdir. Kanada’da eğitim aşamaları Türkiye’de olduğu gibi ilkokul, ortaokul ve lise olarak ayrılsa da, bu seviyelerin eğitim süreleri farklılık göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Kanada’da Hangi Eğitimleri Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kanada’da alabileceği eğitimler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada’da pilotluk eğitimi
 • Kanada’da İngilizce dil eğitimi
 • Kanada’da hukuk eğitimi
 • Kanada’da tıp eğitimi
 • Kanada’da aşçılık eğitimi
 • Kanada’da mimarlık eğitimi

Kanada’da Türk Okulları Bulunur Mu?

Evet, Kanada’da Türk okulları bulunmaktadır.

Kanada’da bulunan Nil Akademi, Türk girişimciler tarafından kurulmuş bir eğitim kurumudur. Nil Akademi, Kanada’nın Toronto şehrinde bulunmaktadır ve lise düzeyinde eğitim vermektedir.

Burlington Türk Okulu ise Kanada’da bulunan Türkler tarafından kurulmuş olan bir okuldur. Dil okulu niteliğinde olan Burlington Türk Okulu, haftasonları 5 ile 13 yaş arasındaki öğrencilere Türkçe dersleri vermekte ve öğrencilerin Türkiye hakkında bilgi sahibi olmalarını hedeflemektedir.

Kanada’da Dil Eğitimi Nasıl Alınır?

Kanada’da dil eğitimi, İngilizce ve Fransızca dillerinde alınabilmektedir. Kanada’nın Quebec eyaletinde Fransızca dil eğitimi almak mümkündür. Kanada’da İngilizce ve Fransızca eğitim almak için Kanada hükümetinin ve dil okulunun bulunduğu eyalet hükümetinin istediği şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Kanada’da dil okulları, okulların belirlediği fiyat politikasına göre farklı ücretlendirilmektedir. Eyalete ve okula göre değişiklik gösteren Kanada dil okulu fiyatları ortalama 3.500 ile 4.000 CAD arasındadır.

Kanada’da Hukuk Eğitimi Nasıl Alınır?

Kanada’da hukuk eğitimi almak mümkündür. Kanada’da hem Kanadalı öğrenciler hem de yurtdışından gelen öğrenciler hukuk eğitimi alabilmektedir. Kanada’da Ottawa Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Alberta Üniversitesi, Batı Ontario Üniversitesi gibi üniversitelerde hukuk eğitimi verilmektedir. Kanada’da hukuk okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin hukuk okumak için gerekli olan; öğrenci vizesi, yeterli yabancı dil seviyesi, finansal kaynaklar ile ilgili belgelere sahip olması gerekmektedir.

Kanada’da hukuk okumak isteyen öğrencilerin ödemesi gereken ücret Kanada vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için farklıdır. Hukuk okumak için ödenmesi gereken yıllık ortalama ücret Kanadalı öğrenciler için ortalama 12.000 Kanada doları iken, yurt dışından gelen öğrencilerin ödemesi gereken ücret ortalama 25.000 Kanada dolarıdır.

Kanada’da Tıp Eğitimi Nasıl Alınır?

Kanada’da tıp eğitimi alınabilmektedir. Kanada’da tıp eğitimi almak için başvuru yapan kişilerin öğrenci vizesi alması, Kanada’da tıp okumak için gereken ücreti ve yaşam masraflarını karşılayacak maddi imkanlarını belgelemesi ve başvurulacak okulun aradığı şartları karşılaması gerekmektedir. Calgary Üniversitesi, Ottawa Üniversitesi, Montreal Üniversitesi, Kuzey Ontario Tıp Okulu gibi üniversiteler Kanada’da tıp eğitimi vermektedir.

Kanada’da tıp okumak için verilmesi gereken ücret, öğrencilerin Kanada vatandaşı olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir. Kanada’da tıp eğitimi almak için Kanadalı öğrencilerin ödemesi gereken ücret yaklaşık 14.000 Kanada doları iken, yabancı uyruklu öğrencilerin ödemesi gereken ücret yaklaşık 25.000 Kanada dolarıdır.

Kanada’daki En İyi Sertifika Programları Hangileridir?

Kanada’daki en iyi sertifika programları, üniversite eğitimi alan öğrencilerin ve mesleğinde gelişmek isteyen çalışanların ilgisini çekmektedir. Kanada’daki sertifika programlarının amacı, belirli bir alanda daha fazla bilgiye sahip olmak ve uzmanlaşmaktır. Kanada sertifika programları, iş başvurularında işverenlerin ilgisini çekmekte ve daha kolay iş sahibi olmaya yardımcı olmaktadır.

Kendini geliştirmek isteyen kişilerin katıldığı Kanada sertifika programları, birçok farklı meslek grubuna hitap etmektedir. Kanada’da dijital pazarlama, insan kaynakları, web tasarımı, işletme yönetmeliği, turizm işletmeciliği gibi birçok konuda sertifika programı bulunmaktadır.

Kanada’da Eğitim Alırken Çalışılabilir Mi?

Kanada’da eğitim alırken çalışmak mümkündür. Kanada’da okumak ve çalışmak için, 6 aydan daha uzun süren bir eğitim programında eğitim almak gerekmektedir. Kanada’da 6 aydan daha uzun süre eğitim alacak kişiler, haftada 20 saati aşmayacak şekilde çalışabilmektedir.

Kanada’da Eğitim Almak için Şartlar Nelerdir?

Kanada’da eğitim almak için şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada’da eğitim veren bir kurumdan kabul mektubu almak gerekmektedir.
 • Kanada’da bir eğitim kurumuna gidebilmek için dil yeterliliği sınavına girmek ve yeterli bir puan almak gerekmektedir.
 • Kanada eğitim vizesine başvurulmalıdır.
 • Kanada eğitim vizesi için gerekli sağlık sigortası, biyometrik işlemler, Kanada’daki okuldan gelen kabul mektubu gibi belgelerin tamamlanması ve Kanada dış temsilciliğine veya vize merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Kanada’da eğitim alınacak süre boyunca yapılacak yaşam masraflarının ve okul ücretinin nasıl karşılanacağının belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.

Kanada’da okumak için gerekli olan belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, Kanada eğitim vizesi için kabul mektubu gibi belgelerin doğru bir şekilde hazırlanmaması ve eksik olması durumunda Kanada eğitim vizesi başvurusu reddedilebilmektedir.

Kanada Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Nasıl Alınır?

Kanada yurtdışı eğitimi danışmanlığı, Vizem.net danışmanları aracılığı ile alınabilmektedir. Vizem.net, Kanada’da eğitim almak isteyen kişiler için en uygun eğitim programını bulma ve kayıt işlemleri ilee denklik işlemleri gibi Kanada’da eğitim alabilmek için gerekli tüm işlemlerde başvuru yapan kişilere yardımcı olmaktadır; tüm bu hizmetler tek bir çatı altından yürütülmektedir.

Vizem.net, 2018-2021 yılları arasında Kanada’daki okullar için yapılan öğrenci kaydı sayısında birinci sırada yer almaktadır. Vizem.net, son 5 yıl içerisinde Kanada eğitim danışmanlığı yapan kurumlar içerisinde öğrenci başvurularında en yüksek onay oranına sahip akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: