Kanada Vize Reddi

Kanada Vize Reddi Nedir, Kanada Vizesi Neden Reddedilir?

Önemli Not: Deprem sonrasında T.C vatandaşlarına sağlanan Kanada Open Work Permit (3 yıllık Kanada çalışma izni) başvuruları için başvuru sahibinin 3 Ocak 2024’e kadar Kanada’ya geçerli bir vize ile girmiş olması gerekir.

Sadece vize evrakları göçmenlik avukatı tarafından onaylanan kişilerin başvruları vizem.net tarafından yapılmaktadır.

Uygunluk kriterlerini öğrenmek için: 0850 241 1868’i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Kanada vize reddi, Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık (IRCC) Bürosu’nun başvuru sahibinin Kanada’ya gitmek için gereklilikleri sağlamadığını düşündüğü durumlarda verilmektedir.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bürosu’na göre, Kanada Geçici İkamet vizesi (TRV) veya Ziyaretçi Vizesi reddi oranı son yıllarda dörtte bir oranından daha fazla yükselmiştir.

2021 yılında kayıtlara geçen toplam 34.046 ziyaretçi vizesi başvurusu işleme alınmıştır ve başvuruların 7.272’si ret ile sonuçlanmıştır. Kanada vizesi için ret alanlar, Kanada vize şartları karşılandığı takdirde tekrar başvuru yapabilmektedir.

Vizem.net’in IRCC sertifikalı uzmanları eşliğinde, daha önce vize reddi almış başvuru sahipleri için yapılan ikinci Kanada vizesi başvurularında vize onayı alma oranı %83.2 olup bu oran Türkiye’deki en yüksek akredite acente onay oranıdır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Kanada Vizesi Başvurularında Onay ve Red Oranları Nasıldır?

Kanada vizesi başvurularında onay ve ret oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılOnay oranıOnaylananReddedilen
2011%82865.451192.071
2012%82950.845207.993
2013%83974.094202.079
2014%811.106.597252.338
2015%811.189.974278.202
2016%791.347.141354.809
2017%741.437.390493.995
2018%701.675.472716.947
2019%641.414.314783.909
2020%66337.740171.334

Kanada vize red oranı, 2019’dan sonra günümüze kadar devamlı artış göstermiştir. Vizem.net danışmanlığında 2016 - 2021 yılları arasında yapılan Kanada vizesi başvurularında onay oranı %93.3’tür.

Kanada Vize Reddi Nedenleri Nelerdir?

Kanada vize ret sebepleri aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru sahibinin seyahat amacını açıkça belirtmemesi
 • Talep edilen destekleyici belgelerin doğru ve formata uygun sağlanmaması
 • Başvuru sahibinin orijinal olmayan belgeler sunması
 • IRCC kontrol listesindeki temel belgelerin sağlanmış olmasına rağmen seyahat amacına uygun destekleyici belgelerin eklenmemesi
 • Seyahat süresi dolduğu takdirde ülkeye geri dönüleceğini kanıtlayan belgelerin sunulmaması
 • Başvuru sahibinin Kanada seyahatini finanse edebilecek yeterlilikte olmaması
 • Başvuru beyannamesinin sunulmaması
 • Başvuru sahibinin davet mektubunun, istenen bilgileri eksik vermiş olması
 • Başvuru sahibine danışmanlık yapan göçmenlik danışmanı veya hukuk bürosunun geçerliliğinin olmaması
 • Kanada halkı için güvenlik riski oluşturulmadığının kanıtlanamaması
 • Kanada sağlık standartlarına uygun olmayan bulaşıcı bir hastalık taşınması
 • Başvuru sahibinin kendisini hakkında eksik veya yanlış bilgi vermiş olması

Bireysel Varlıklar ve Maddi Duruma Dayalı Kanada Vize Reddi Nedir?

Bireysel varlıklar ve maddi duruma dayalı Kanada vize reddi, Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bürosu’na seyahati karşılayabilecek yeterli finansal kaynağa sahip olunduğunun kanıtlanamaması durumunda alınan ret türüdür.

Bireysel varlıklar ve maddi duruma dayalı Kanada vize reddi sonucu çıkmasını önlemek adına başvuru sahibinin; seyahat biletlerini alabilmesi, Kanada’ya seyahat edebilecek yeterli maddi durumunun olduğunun kanıtı, ziyaret sırasında turizm, yemek, konaklama, alışveriş gibi masrafları karşılayabilecek yeterli maddi durumda olduğunun kanıtı, ülkeye geri dönebilecek yeterli maddi durumda olmasının kanıtı gibi belgeleri sunması gerekmektedir.

Kişisel mal varlıkları ve mali durum, başvuru sahibinin sahip olduğu yatırım ve fonları ifade etmektedir. Kanada vizesi için banka hesabı özellikleri veya kişisel mal varlıkları ve kişinin genel mali durumu seyahati karşılayacak yeterlilikte değilse vize reddi kararı çıkabilmektedir.

Aile Bağlarına Dayalı Kanada Vize Reddi Nedir?

Aile bağlarına dayalı Kanada vize reddi, başvuru sahibinin Kanada’da veya ikamet ettiği ülkede veya her iki ülkede de aile bağlarına dayalı olan ve oldukça yaygın olan vize reddi çeşididir.

Başvuru sahibinin Kanada’da ailesi varsa, Kanada’da bulunduğu süre zarfının sonunda ikamet ettiği ülkeye geri dönmemeye karar verebilecek olması başvuru sahibinin aleyhine bir durumdur. Başvuru sahibi eşini Kanada’da ziyaret etmek istiyorsa ve diğer tüm ailesi kendi ülkesinde ikamet etmekte ise bunun için başvuru sahibinin hem Kanada’daki hem de evdeki bağlarının niteliğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapması gerekmektedir.

Mevcut Çalışma Durumuna Dayalı Kanada Vize Reddi Nedir?

Mevcut çalışma durumuna dayalı kanada vize reddi, başvuru sahibinin Kanada seyahatini finanse etmek için yeterli paraya sahip olmaması durumunda verilen karar çeşididir. Kanada vizesi başvuru sahibi, başvuru sırasında çalışmıyor ise Kanada’ya giriş koşullarını ihlal ederek Kanada’da fazla kalma riskinin daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. Başvuru sahibinin kendi ülkesinde bir işinin olması seyahat sonrasından ülkesine geri döneceğini kanıtlayan en güçlü bağlardan birisidir.

Serbest meslek sahibi veya öğrenci olmak başvuru sahibinin ülkesiyle bir bağı olduğunun kanıtı niteliğindedir. Başvuru sahibi öğrenci değilse veya herhangi bir işte çalışmıyorsa bu durum Kanada vizesi ret kararı çıkmasına olanak sağlamaktadır.

Yanlış Beyana Dayalı Vize Reddi Nedir?

Yanlış beyana dayalı vize reddi, başvurunun bir parçası olarak orijinal olmayan belgeler sunulduğu takdirde güvenilirliği zedeleyerek ret kararının çıkmasını tetikleyen durumlardır.

Yanlış beyana dayalı belge sunmak, Göçmenlik ve Mülteci Koruma Kanunu’nun 40. maddesini çiğneyen bir durumdur. Kanada vizesi için gerekli evraklar yanlış beyanlar içeriyorsa ve durum tespit edilirse, Kanada’ya belirli bir süre için giriş yasağı, gelecek başvurular için şüphe ve ret kararı gibi sonuçlar doğurmaktadır.

Kanada Öğrenci Vizesi Red Nedenleri Nelerdir?

Kanada öğrenci vizesi reddi neden aşağıda listelenmiştir.

 • Bireysel varlıklar ve maddi duruma dayalı vize reddi
 • Yanlış beyana dayalı vize reddi
 • Kişinin alacağı eğitimin daha önceki alınan eğitimine ve kariyer geçmişine uygun olmaması
 • Eğitim kurumu için gerekli ödemelerin yapılmamış olması
 • Eğitim kurumuna sadece vize alabilmek için kayıt yaptırıldığının düşünülmesi

Kanada Dil Okulu Vize Red Sebepleri Nelerdir?

Kanada dil okulu vize reddi, Türkiye’den yapılan başvurularda en yüksek ret verilen vize çeşididir. Akredite olmayan dil okullarına yaptırılan kayıt ve başvuru sahibinin profiline uygun olmayan eğitim kayıtları en fazla karşılaşılan ret sebebidir.

Vizem.net, son 4 yılda Kanada dil okulu vize başvurularında %91.2 ile en yüksek onay oranına sahip akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Kanada Vize Reddi Pasaporta İşlenir Mi?

Kanada vize reddi pasaporta işlenmemektedir, Kanada vize reddi alınınca pasaporta damga basılmaz.

Kanada Vize Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

Kanada vize reddi aldıktan sonra, vaka işleme merkezine, Göçmenlik Karar Dairesi’ne veya Kanada Federal Mahkemesine başvurularak vize reddine itiraz edilebilmektedir.

Başvuru sahibi ret kararı çıktıktan sonra yeniden vizeye başvurabilmektedir fakat yeni başvuruyu mevcut durumu ret kararından sonra önemli ölçüde değiştiyse ve sunabileceği yeni bilgileri var ise yapmalıdır.

Kanada Vize Reddi Alanlar Ne Yapmalıdır?

Kanada vizesi red alanlar, vize başvurusunun neden reddedildiğini incelemeli, vize reddine sebebiyet veren durumun ortadan kalktığını gösteren destekleyici belgeler, vize reddine atıfta bulunan vize talep dilekçesi hazırlamalı ve yeniden başvuru yapmalıdır.

Önceden vize reddi almış Kanada vize başvurularının Vizem.net danışmanlığında tekrardan yapılabilmesi için ret alınmış olan vize başvurusunda beyan edilen evrakların yeni, güncel ve eksiksiz olarak Vizem.net Kanada departmanına mail atılması gerekmektedir. Sunulan evraklar incelendikten sonra tekrar başvuru yapılıp yapılamayacağı ile ilgili başvuru sahibi ile iletişime geçilmektedir.

Kanada Vizesi için İkinci Kez Başvuru Yapılabilir Mi?

Kanada vizesi için ikinci kez başvuru yapılabilmektedir. Başvurusu önceden ret kararı almış başvuru sahipleri, ret sebeplerini ortadan kaldırdığı takdirde yeniden başvuru yapabilmektedir. İkinci vize başvurusu aynı evraklarla yapılıyorsa, vizenin tekrar ret kararı alması mümkündür. Başvuru sahibinin başvuru ret sebeplerini inceleyip, yeni başvuruda eksikleri gidermesi ve ret sebeplerini ortadan kaldırması gerekmektedir.

Kanada vize reddi almış başvurular için Vizem.net IRCC sertifikalı uzmanlar eşliğinde yapılan ikinci vize başvurularında, IRCC ofisinden vize değerlendirme notları temin edilir, Kanada vizesi red maili ve vize reddine dair nedenler incelenir ve gerekli düzeltmelerle vize başvurusu yeniden yapılır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Kanada Vize Reddinden Sonra Tekrar Başvuru Ne Zaman Yapılabilir?

Kanada vize reddinden sonra tekrar başvuru için bekleme süresi bulunmamaktadır.

Kanada Vize Sonuç Sorgulama İşlemi Nereden Yapılır?

Kanada vize sonuç sorgulama işlemi, online başvuru yapıldıysa IRCC bilgilendirme yapmaktadır.

IRCC’nin yapmış olduğu bilgilendirme IRCC hesabına giriş yapılıp görülebilmektedir. Aracı kurum üzerinden fiziksel başvuru yapıldıysa, Kanada vize sorgulama yapılamamaktadır ve vize sonucu başvuru evrakları ve pasaport kişiye geri ulaştığında öğrenilmektedir.

Kanada Vize Red Maili Ne Zaman Gönderilir?

Kanada vize ret maili, başvuru IRCC departmanı tarafından kişinin başvuru yaparken oluşturduğu hesaba gönderilmektedir.

Vize ret maili, ret kararının neden verildiğine dair bilgiler içeren bir maildir. Kanada vizesi red maili alan başvuru sahibi tekrar başvuru yapma hakkına sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

Kanada vize reddi ile ilgili Kanada vize departmanımıza sıklıkla sorulmakta olan soruların yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir.

Amerika Vize Reddi Kanada Vizesini Etkiler Mi?

Amerika vize reddi Kanada vizesini etkilemektedir. Önceden alınmış olan Schengen ve Amerika vize redleri Kanada vize başvurusunu etkilediğinden, vize başvurusu esnasında daha önceden neden ret alındığına dair bilgilendirme yazısına Konsolosluğa yazılan vize talep dilekçesinde yer verilmesi gerekmektedir.

Kanada Vize Reddi Davası Açılabilir Mi?

Kanada vize reddi davası kısa süreli vizeler için açılamamaktadır.

Kanada Transit Vize Reddi Neden Verilir?

Kanada transit vize reddi, transit geçişin inandırıcı bulunmadığı durumlarda verilmektedir.

Başvuru sahibinin Kanada’ya transit vizeyle giriş yaparak Kanada iltica başvurusu yapacağı düşünülüyorsa, transit vize reddedilmektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: