kanada federal nitelikli ticaret programı

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı Nedir?

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı (FSTP), uluslararası vasıflı işçilerin Kanada’da iş bulmalarını ve Kanada’da daimi olarak ikamet etmelerini sağlayan bir göçmenlik programı türüdür. Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı, Kanada Hükümeti tarafından göçmenlik işlemleri için oluşturulan online sistem olan Express Entry sistemindeki üç programdan biridir.

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı, Express Entry sistemi üzerinde bulunan ve doğrudan esnaflara yönelik olan tek ticari göç programıdır. Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı (FSTP), uygun ticari mesleklerde iş tecrübesi bulunan dış ticaret çalışanlarının Kanada’ya göç etmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Kanada Hükümeti her yıl 26 farklı meslekten 3000 başvuru sahibini Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı kapsamında Kanada’ya davet etmektedir. Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı için başvuru kabul edilen 26 meslekten 17’sinde 100 kişilik kontenjan sınırı bulunmaktadır.

Kanada Ulusal Mesleki Sınıflandırma (NOC) listesinde mesleği yer alan bütün esnaflar, Kanada ticaret programına başvuru gerçekleştirebilmektedir.

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı (FSTP) Gereksinimleri Nelerdir?

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programına başvuru gerçekleştirmek için kişilerin karşılamaları gereken gereksinimler bulunmaktadır.

Aşağıda Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı şartları listelenmiştir.

 • Dil yeterliliği
 • Son 5 yıl içerisinde bir vasıflı ticaret işinde en az 2 yıllık tam zamanlı iş deneyimi
 • Ulusal Mesleki Sınıflandırma (NOC) listesinde yer alan vasıflı ticaret mesleklerinden birine sahip olmak
 • Kanadalı bir işveren tarafından en az 1 yıllık iş teklifi almış olmak
 • Ticarette yetkili olunduğuna dair Kanada eyaletlerinden yeterlilik belgesi almış olmak

Dil Yeterliliği

Kanada Hükümeti, Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvuru sahiplerinden Kanada’nın resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca dilleri üzerinden minimum yeterliliğe sahip olmalarını talep etmektedir. Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvuru sahipleri, İngilizce için IELTS veya CELPIP ve Fransızca için ise TEF veya TFC sınavlarına girerek uluslararası geçerliliği bulunan dil puanlarını belgelemelilerdir.

Uluslararası dil testi sonuçları, Kanada Hükümeti tarafından Kanada’nın resmi dil yeterlilik sınavı olan Canadian Language Becnhmark (CLB) sınavı puanlarına dönüştürülmektedir. Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programına başvuru gerçekleştirecek kişilerin CLB sınavı üzerinden yazma ve okuma için en az 4. seviyede, dinleme ve konuşma yeterlilikleri için ise en az 5. seviyede puan almış olmaları gerekmektedir.

Eğitim

Kanada Hükümeti, Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvuru sahipleri için herhangi bir eğitim gereksinimi kuralı koymamıştır ancak kişilerin eğitim seviyeleri programa kabul almaları adına avantaj sağlamaktadır.

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvuru sahiplerinin avantaj kazandığı eğitim seviyeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada lise veya lise sonrasında alınan lisans eğitimi diplomaları
 • Alınan eğitimin Kanada’da lise veya daha üst seviyede bir eğitime denk olduğunu gösteren onaylı Eğitim Kimlik Bilgisi Değerlendirme raporu belgelerini başvuruları esnasında sunmaları programa kabul almaları adına öncelik sağlamaktadır.

Nitelikli İş Deneyimi

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı kapsamında başvuru gerçekleştirecek kişiler, Ulusal Mesleki Sınıflandırma (NOC) listesinde yer alan vasıflı ticari mesleklerden birine sahip olmalılardır. Ulusal Mesleki Sınıflandırma (NOC) listesinde 0, A, B, C, D olarak toplamda 5 adet beceri seviyesi bulunmaktadır. Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı kapsamında Kanada Hükümeti tarafından kabul edilen meslekler A ve B beceri seviyelerinde yer alan ticari mesleklerdir.

Kanada Ulusal Mesleki Sınıflandırma (NOC) listesinde A beceri seviyesinde yer alan vasıflı ticari meslekler için 100 kişilik kontenjan bulunmaktadır. NOC listesinde yer alan B beceri seviyesinde bulunan meslekler için Kanada Hükümeti tarafından belirlenen herhangi bir kontenjan sınırı bulunmamaktadır.

Aşağıda NOC listesinde yer alan B grubu ticari meslekleri listelenmiştir.

 • Ana Grup 72 - Endüstriyel, elektrik ve inşaat ticareti;
 • Ana Grup 73 - Bakım ve ekipman operasyon ticareti;
 • Ana Grup 82 - Doğal kaynaklar, tarım ve ilgili üretimde süpervizörler ve teknik işler;
 • Ana Grup 92 - İşleme, imalat ve hizmet denetçileri ve merkezi kontrol operatörleri;
 • Küçük Grup 632 - Aşçılar ve aşçı yardımcıları;
 • Küçük Grup 633 - Kasaplar ve fırıncılar;

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı kapsamında başvuru gerçekleştirecek kişilerin NOC listesinde yer alan vasıflı ticari mesleklerden birinde son 5 yıl içerisinde en az 2 yıllık tam zamanlı çalışma tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.

Eyalet Veya Federal Değerlendirme Gereksinimi

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvuru sahipleri ticaret alanındaki deneyimlerine bağlı olarak Kanada’da bulunan bir eyalet, bölge veya federal yetkili kurumdan yeterlilik sertifikası almalılardır. Eyalet veya federal değerlendirme kriteri için yeterlilik sertifikası başvuruları her eyalet için farklı adresler üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Aşağıda Kanada’nın eyaletlerine bağlı olarak yeterlilik sertifikaları için başvuru yapılabilecek adresler verilmiştir.

 • Alberta: www.tradesecrets.alberta.ca
 • British Columbia: www.itabc.ca
 • Manitoba: www.manitoba.ca
 • New Brunswick: www2.gnb.ca
 • Newfoudland and Labrador: www.gov.nl.ca
 • Northwest Territories: www.ece.gov.nt.ca
 • Nova Scotia: www.nsapprenticeship.ca
 • Nunavut: www.gov.nu.ca
 • Ontario: www.ontario.ca
 • Prince Edward Island: www.princeedwardisland.ca
 • Saskatchewan: www.saskapprenticeship.ca
 • Yukon: www.yukon.ca

Federal olarak düzenlenen ticari alanlarda çalışan meslek sahipleri, yeterlilik sertifikası başvuruları için Kanada Uluslararası Kimlik Bilgileri Merkezi web sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirmelidir.

Kanada Hükümeti, uygun gördüğü kişilere yeterlilik sertifikası sağlamaktadır. Geçerli bir yeterlilik sertifikası alan kişiler, Kanada’da Quebec eyaleti dışında her yerde yaşayabilmektedirler. Quebec eyaleti yalnızca Quebec Vasıflı İşçi Programı kapsamında özel olarak işçi alımı yapmaktadır.

Kabul Edilebilirlik

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvurusu gerçekleştirecek kişilerin Kanada Hükümeti tarafından talep edilen kabul edilebilirlik koşullarını karşılıyor olmaları gerekir.

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı için bulunan kabul edilebilirlik koşulları aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada için herhangi bir güvenlik riski oluşturmamak
 • Uluslararası suçlara ya da insan hakları ihlallerine karışmamış olmak
 • Kanada içinde ya da dışında herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
 • Bir organize suç örgütüne bağlı olmamak
 • Ciddi sağlık sorunlarına sahip olmamak
 • Ciddi mali sorunlara sahip olmamak
 • Başvuru esnasında doğru bilgiler ve belgeler vermek
 • Kanada’ya girişinin resmi olarak yasaklandığı bir aile üyesine sahip olmamak

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programına Nasıl Başvurulur?

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programları başvuruları online kabul edilmektedir. Kanada Hükümeti, çalışma ve göçmenlik programları için Express Entry adında çevrimiçi bir sistem oluşturmuştur.

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı, Kanada Express Entry Programları kapsamında yer almaktadır. Kişiler, Kanada Express Entry puan hesaplama sistemi üzerinden Kanada Hükümetine sunmak üzere bir profil oluşturmaktadırlar. Kanada Hükümeti oluşturulan profilleri bir göçmenlik havuzunda sıralar. Express Entry sistemi göçmenlik havuzunda sıralanan profillere göre Kanada Hükümeti en yüksek puanlı kişilerden başlayarak bireylerin Federal Nitelikli Ticaret Programı için başvuru hakkı kazanıp kazanmadıklarını duyurur.

Express Entry sistemi üzerinden Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru süreci 6 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir.

1. Destekleyici Belgeler Alın

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programına başvuru gerçekleştirecek kişilerin Express Entry çevrimiçi göçmenlik sisteminde bir başvuru profili oluşturmadan önce Kanada Hükümeti tarafından talep edilen gerekli belgeleri hazırlamış olmaları önerilmektedir.

Aşağıda Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı için gerekli belgeler listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport veya seyahat belgesi
 • Uluslararası geçerliliği bulunan dil testi sonuçları
 • Eğitim Kimlik Bilgisi Değerlendirme Raporu

Kişilerin Express Entry sistemi üzerinde Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvurusu için oluşturdukları profillerin onaylanması halinde, Kanada Hükümeti başvuru sahiplerine kalıcı ikamet başvurusu için davetiye göndermektedir.

Aşağıda Kanada kalıcı ikamet başvuru belgeleri listelenmiştir.

 • Sabıka kaydı belgeleri
 • Sağlık raporları
 • Fon kanıtları

2. Profilinizi Kaydedin

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvurusu gerçekleştirecek kişilerin IRRC adresi üzerinden kendilerine bir hesap oluşturmaları gerekmektedir.

Canada.ca web adresi üzerinden bir GCkey hesabı oluşturarak ya da banka hesap bilgileri kullanılarak sisteme giriş yapılabilmektedir.

GCkey Hesabı Oluşturma
GCkey Hesabı Oluşturma

Kişiler bir GCKey hesabı ile ya da banka hesap bilgileri ile Express Entry sistemine giriş yapmalılardır. Express Entry sistemine giriş yapan başvuru sahipleri için ilk etapta bir uygunluk testi düzenlenmektedir. Express Entry sistemi üzerindeki uygunluk testinde kişilerin Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvurusu için uygun olup olmadıkları değerlendirilir.

Express Entry sistemi üzerinden yapılan uygunluk testi sonucunda Kanada Hükümeti tarafından Federal Nitelikli Ticaret Programına başvurmaya uygun bulunan adaylardan profillerine talep edilen belgelerin yüklenmesi istenmektedir. Kişiler kişisel bilgilerini, istihdam belgelerini, eğitim kayıtlarını, dil testi sonuçlarını ve başvuru gerçekleştirdikleri vasıflı ticari mesleğin NOC listesindeki kod bilgilerini Express Entry sistemindeki profillerine yüklemelilerdir.

Kanada Hükümeti kişilere profillerini oluşturmaya başladıkları günden itibaren bütün belgelerini tamamlamaları için 60 gün süre tanımaktadır. Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvuru belgelerinde herhangi bir değişiklik olan kişilerin 60 gün içerisinde sistemdeki bilgilerini düzenleme hakkı bulunmaktadır.

3. Seçimi Bekleyin

Kanada Hükümeti, Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvuru sahiplerini Express Entry sistemi üzerinden oluşturdukları profillere göre değerlendirmekte ve puanlandırmaktadır. Kanada Hükümeti tarafından puanlandırılan başvuru sahipleri, Express Entry sistemi üzerinde bulunan göçmenlik havuzunda puanlarına göre sıralanmaktadırlar. Kanada Hükümeti en yüksek puanlı adaylardan başlayarak asgari puana sahip olan adaylara kadar sırasıyla kişilere başvuru onayı göndermektedir.

Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvuru sahipleri Express Entry sistemi üzerinde yapılan değerlendirmeden daha iyi puan alabilmek adına mesleki kurslara katılarak eğitim ve istihdam niteliklerini geliştirebilirler.

4. Başvuru Daveti Alın

Kanada Hükümeti, Express Entry sistemi üzerinden gerçekleştirilen Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı başvuru sahiplerinin profillerini puanlandırarak sıralamaktadır. Express Entry sistemi üzerinden yapılan puanlandırmada en yüksek puanlı başvuru sahiplerine Kanada süresiz oturum başvurusu için davetiye gönderilmektedir.

Başvuru sahipleri, Kanada Hükümeti tarafından gönderilen davetiye mektubunu kabul edebilir, eğer davetiye Federal Nitelikli Ticaret Programı dışında bir program için yollandıysa da reddedebilirler. Kanada Hükümetinin başka bir program adına yolladığı davetiye mektubunu reddeden kişilerin, Federal Nitelikli Ticaret Programı için kabul almak adına sıfırdan bir profil oluşturması gerekir.

5. Daimi İkamet için Başvurun

Kanada Hükümeti tarafından gönderilen Kanada kalıcı ikamet başvurusu davetiyesini kabul eden başvuru sahipleri, kalıcı ikamet başvuru ücretlerini ödemeli ve destekleyici ek belgelerin Kanada Hükümetine iletimini sağlamalıdır.

Kanada Hükümeti, kalıcı ikamet başvurusu davetiyesini kabul eden kişilere bir paket halinde gerekli formları ve evrakları göndermektedir. Kişiler gerekli formları doldurmalı, gerekli evrakları bir araya getirmeli ve Kanada kalıcı ikamet başvuru ücretlerini ödemelilerdir.

Kanada Hükümeti tarafından talep edilen bütün belgelerin İngilizce veya Fransızca onaylı tercümeleri bulunmalıdır. Kanada kalıcı ikamet başvurusu gerçekleştirecek kişinin pasaportunun en az 6 ay daha geçerliliği bulunmalıdır.

Kanada Daimi İkamet Başvuru Ücretleri Ne Kadar?

Kanada daimi ikamet başvuru ücretleri aşağıda verilmiştir:

 • Kanada daimi ikamet işlem ücreti - 550 CAD;
 • Daimi ikamet hakkı ücreti (RPRF) - 490 CAD: (Bakmakla yükümlü olunan çocuklar için geçerli değildir) -
 • Eş veya partner - 1.040 CAD (işlem ücreti ve RPRF dahil);
 • Başvuru sahibine bağımlı çocuk - 150 CAD (çocuk başına)

Kanada daimi ikamet izni, hamillerine Kanada`da süresiz bulunma imkanı tanımaktadır. Kişiler, Kanada oturma ve çalışma izni sahibi olabilmek adına Kanada Hükümeti tarafından belirlenen başvuru ücretlerini ödemiş olmalılardır.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: