kanada açık çalışma izni bowp

Kanada Köprüleme Açık Çalışma İzni (BOWP) Nedir?

Kanada açık çalışma izni, belirli bir işe özgü olmayan Kanada çalışma izni türüdür. Kanada açık çalışma izni, Kanada Uluslararası Hareketlilik Programı olarak da bilinmektedir. Kanada açık çalışma izni harici diğer çalışma izinleri sadece bir iş veren ile çalışılmasına izin verir ancak Kanada açık çalışma izni, hamillerine geçerlilik süresi boyunca işveren değiştirme imkânı tanımaktadır.

Kanada Açık Çalışma İzninin Diğer Çalışma İzinlerinden Farkı Nedir?

Kanada açık çalışma izninin diğer Kanada çalışma izinlerinden farkı aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada açık çalışma izni geçerlilik süresi boyunca bir işverene bağlı kalmak zorunlu değildir.
 • Kanada açık çalışma izni ile çalışılacak iş verenin Kanada İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) belgesi sahibi olması zorunlu değildir.
 • Kanada açık çalışma izni ile çalışılacak kişiler için İşverenin, Kanada Devleti’ne; uzatma veya iş teklifi ibraz etmesi zorunlu değildir.

Açık Çalışma İzinleri Türleri Nelerdir?

Kanada açık çalışma izin türleri aşağıda verilmiştir.

 • Kısıtlamasız Kanada açık çalışma izni: Kısıtlamasız Kanada açık çalışma izni, hamillerine; iş ve Kanada içerisinde yer değiştirmeye imkân tanıyan Kanada çalışma izni türüdür.
 • Kısıtlamalı Kanada açık çalışma izinleri: Kısıtlamalı Kanada açık çalışma izinleri ikiye ayrılır.
  • İş veren değiştirmeye izin veren ancak meslek değiştirmeye izin vermeyen kısıtlamalı Kanada açık çalışma izinleri.
  • İş veren değiştirmeye izin veren ancak çalışılan bölgeyi değiştirmeye izin vermeyen kısıtlamalı Kanada açık çalışma izinleri.

Kanada Açık Çalışma İznine Kimler Başvurabilir?

Kanada açık çalışma iznine aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamakta olan kişiler başvuru yapabilir.

 • Kanada geçici oturum izni sahibi olmak,
 • Bir Kanada eğitim kurumundan mezun olmuş yabancı ülke vatandaşı ve mezuniyet sonrası Kanada çalışma izni almaya uygun olmak,
 • Kanada’da aldığı eğitiminin giderlerini karşılayamayacak durumda olan bir öğrenci olmak,
 • Kanada kalıcı oturum iznine başvuran bir kişi olmak,
 • Kanada kalıcı oturum izni başvurusunda bulunmuş bir kişinin aile üyesi olmak,
 • Kanada’da eğitim almakta olan bir öğrencinin veya Kanada’da çalışmakta olan bir nitelikli işçinin eşi, yasal partneri olmak,
 • Kanada’da özel programlarda çalışan bir genç işçi olmak,
 • Halihazırda Kanada’da geçici işçi olarak çalışan bir işçi ve aşağıda sıralanan şartları sağlıyor olmak.
  • Kanada çalışma izni geçerlilik süresi bitiminde Kanada’dan ayrılacağını kanıtlayabilmek,
  • Kanada’da bulunulacak süre içerisinde yaşamsal ihtiyaçların karşılaşabileceğini gösteren finansal yeterlilik belgelerini sağlayabilecek olmak,
  • Temiz sabıka kaydına sahip olduğunu kanıtlayabilir olmak,
  • Kanada Devletinin ulusal güvenliğine tehlike oluşturulmayacağını kanıtlayabilecek olmak,
  • Kanada Devleti’nin istediği tıbbi yeterlilik durumunu karşılayabiliyor olmak,
  • Kanada çalışma izninin şartlarını ne olursa olsun yerine getirmeye gönüllü olmak.
 • Halihazırda Kanada’da bulunmak ve aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlıyor olmak.
  • Geçerli bir Kanada öğrenci izni sahibi olmak veya geçerlilik süresinin yakında biteceği bir Kanada öğrenci iznine sahip olmak,
  • Bir Kanada eğitim kurumundan alınmış diploma sahibi olmak,
  • Kanada geçici oturum iznine sahip olmak,
  • Kanada göçmenlik başvurusu sonucunu bekliyor olmak,
  • Kanada’da göçmen statüsüne sahip olmak,
  • Kanada göçmenlik başvurusunun reddedilmesine rağmen kişiye bağlı nedenler yüzünden Kanada’dan ayrılamıyor olmak.

Kanada Açık Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada açık çalışma izni başvurusu aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılır.

 • Kanada açık çalışma iznine başvuruda bulunabilmek için Kanada’da faaliyet gösteren bir işverenden iş teklifi alınır. İş teklifinin Kanada açık çalışma izni başvurusundan önce alınması gerektiğinden Kanada’da iş arama çalışmalarına erken başlanması tavsiye edilir.
 • Kanada Devleti resmi sitesinden Kanada çalışma izni başvurusunda bulunabilmek için bir profil oluşturulur ve gerekli belgeler yüklenir.
 • Kanada açık çalışma izni ve Kanada çalışma vizesine ait tüm şartlar yerine getiriliyorsa Türkiye’de bulunan Kanada dış temsilciliklerinden Kanada çalışma vizesine başvuru yapılmalıdır.

Kanada çalışma izni başvurusunda ibraz edilmesi gereken evraklar şunlardır.

 • IMM 1295 kodlu Kanada dışından yapılacak çalışma izni başvuru formu;
 • Schedule 1 kodlu Kanada geçici oturum vizesi;
 • IMM 5645 kodlu aile bilgi formu;
 • IMM 5409 kodlu Sendika bildirgesi (gerekliyse);
 • IMM 5476 kodlu Vekil kullanımı formu (gerekliyse);
 • IMM 5475 kodlu Kişisel bilgileri otoritelere açıklama izni formu (gerekliyse),

Kanada çalışma vizesi başvurusunda ilgili dış temsilciliğe ibraz edilmesi gereken evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: Kanada seyahatinin planlanan bitiş tarihinden en az 6 ay sonrasına kadar geçerli olan ve boş vize sayfası bulunan pasaport.
 • Fotoğraf: 2 adet, 35 mm x 45 mm ölçülerinde, biyometrik şartlarla uyumlu vesikalık fotoğraf.
 • İş teklifi: Kanada’da faaliyet gösteren iş veren tarafından yapılmış iş teklifi.
 • Güncel göçmenlik statüsü: Kanada’da halihazırda göçmen olarak bulunuluyorsa hangi durumda olunduğunu gösteren belgeler.
 • Sabıka kaydı: Herhangi bir suçtan işlem görmemiş olan sabıka kaydı. Özgeçmiş.
 • Referans mektubu: Daha önce çalışılan herhangi bir iş var ise bu işi sağlayan iş verenlerden alınmış referans mektupları. (Zorunlu değildir.)
 • Evlilik cüzdanı: Kanada açık çalışma izni başvuranı evli ise başvurana ait evlilik cüzdanının fotokopisi.
 • Velisi olunan çocukların doğum belgeleri: Kanada açık çalışma izni başvuranının yasal olarak vasisi olduğu çocuk var ise bu çocuklara ait doğum belgeleri.

Gerekli adımlar tamamlandıktan sonra Kanada açık çalışma izni ve Kanada çalışma vizesi değerlendirme sürecinin bitmesi beklenir. Kanada açık çalışma izni ve Kanada çalışma vizesi değerlendirme süreci genelde 3 – 27 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır.

Kanada Açık Çalışma İzni Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Kanada açık çalışma izni başvuru ücreti 255 CAD $’dır.

Kanada Açık Çalışma İzni ile Hangi Haklara Sahip Olunur?

Kanada açık çalışma izni ile aşağıda sıralanan haklara sahip olunur.

 • Kanada açık çalışma izninin türüne bağlı olarak Kanada’da çalışılacak iş, iş veren, iş lokasyonu ve meslek değiştirilebilir.
 • Kanada açık çalışma izni ile tam zamanlı bir işte çalışılabilir.
 • Kanada açık çalışma izni hamilleri aile üyelerini Kanada’ya getirebilir.
 • Kanada açık çalışma izni sahiplerinin aile üyeleri de gerekli şartları sağlamaları durumunda Kanada açık çalışma iznine başvuruda bulunabilir.

Kanada Açık Çalışma İzni ile Aile Üyeleri Kanada’ya Götürülebilir Mi?

Kanada açık çalışma izni, hamillerine aile üyelerini (eş, yasal partner ve çocuklar) Kanada’ya getirebilme imkânı tanımaktadır. Kanada açık çalışma izni ile Kanada’ya getirilecek aile üyeleri Kanada açık çalışma izni başvurusunda belirtilebilir veya Kanada aile birleşimi vizesi alarak Kanada’ya gelebilirler.

Kanada açık çalışma izni hamillerinin aile üyeleri de uygunluk şartlarını karşılıyorlarsa başvuruda bulunabilirler.

Paylaş: