kanada kalıcı oturum ve daimi oturma izinleri

Kanada Kalıcı Oturum İzni Nedir?

Kanada’da daimi ikamet eden kişi, Kanada’ya göç ederek daimi ikamet statüsü verilen ancak Kanada vatandaşı olmayan kişidir. Kanada’da daimi ikamet edenler, diğer ülkelerin vatandaşlarıdır. Öğrenci veya yabancı işçi gibi geçici olarak Kanada’da bulunan bir kişi Kanada’da daimi ikamet statüsünde değildir.

Kanada Daimi İkamet Kartı Alma Yöntemleri Nelerdir?

Kanada daimi ikamet kartı alma yöntemleri aşağıdaki listede verilmiştir.

 • Kanada ekspres giriş (express entry program) vizesi
 • Kanada aile birleşimi vizesi
 • Quebec seçilmiş nitelikli işçi programı
 • Kanada bakıcı programı
 • Kanada start-up vizesi
 • Kanada serbest meslek programı
 • Kanada eyalet aday programları

Ekspres Giriş Programı ile Kanada Kalıcı Oturum İzni

Kanada ekspres giriş (Express Entry) programı, Kanada’da çalışmak ve Kanada kalıcı oturum izni almak isteyen nitelikli işçiler için oluşturulmuş bir programdır. Kanada ekspres giriş programına katılan nitelikli işçilerin, Kanada ekonomisine katkıda bulunmaları beklenmektedir.

Kanada ekspres giriş ile alınacak Kanada kalıcı oturum izni için takip edilmesi gereken adımlar aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada ekspres giriş programına uygunluğun tespiti (uyruk, yaş, dil yeterliliği, aile üyeleri, eğitim, iş tecrübeleri ve iş teklifi hakkında sorular sorulacaktır)
 • Kanada ekspres giriş programı için gerekli dökümanların hazırlanması (dil yeterlilik sınavı sonuçları, diploma, eğer mevcutsa Kanada eyalet adaylığı, eğer mevcutsa Kanada’dan alınmış yazılı iş teklifi, varlık belgeleri)
 • Kanada ekspres giriş online formu doldurulması (eğer Kanada ekspres giriş programına uygunluk kriterleri sağlanıyor ise)
 • Kanada kalıcı oturum izni başvurusu alınması

Aile Birleşimi Vizesi ile Kanada Kalıcı Oturum İzni

Kanada aile birleşimi vizesi, nişanlı, partner, çocuklar, ebeveynler, büyükanne büyükbaba ve diğer aile üyeleri birleşimi için sağlanan kalıcı oturum izni türüdür.

Kanada aile birleşimi vizesi ile Kanada kalıcı oturum izni için başvuruda bulunacak kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

 • 18 yaşının üzerinde olmak
 • Kanada’da yaşıyor olmak
 • Kanada vatandaşı olmak
 • Kanada aile birleşimi programına davet edilen kişi/kişileri maddi olarak desteklemek
 • Kanada aile birleşimi programına davet edilen kişi/kişilerin Kanada Devleti’nin sosyal yardımına ihtiyaç duymayacaklarından emin olmak

Kanada kalıcı oturum izni için Kanada aile birleşimi vizesi başvurularında takip edilmesi gereken adımlar aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada kalıcı oturum izni başvuru paketinin içeriği aşağıda verilmiştir.
  • Kanada kalıcı oturum izni başvurusunda bulunan kişinin ve Kanada’ya davet edilmek istenen kişinin doküman kontrolü
  • Kanada kalıcı oturum izni başvurunda bulunan kişinin ve Kanada’ya davet edilmek istenen kişinin doldurması gereken formlar
  • Kanada kalıcı oturum izni başvuru formlarının eksiksiz bir şekilde doldurulması için gereken talimatlar
  • Kanada kalıcı oturum izni başvuru ücretlerinin ödenmesi
  • Kanada kalıcı oturum izni başvurusunda bulunan kişi için işlem ücreti
  • Kanada kalıcı oturum izni başvuru ücret harcı (500 Kanada Doları)
  • Biyometrik fotoğraf ve parmak izi
  • Kanada kalıcı oturum izni başvurusunun yollanması
  • Kanada kalıcı oturum izni başvurusu süreci esnasında ek bilgilerin yollanması
 • Kanada kalıcı oturum izni başvuru işlemleri devam ederken, Kanada’ya davet edilen kişiden istenecek dökümanlar aşağıda listelenmiştir.
  • Biyometrik fotoğraf
  • Sağlık raporu
  • Sabıka kaydı
 • Kanada kalıcı oturum izni başvuru sırasında gerçekleşirse, bildirilmesi gereken durumlar aşağıda listelenmiştir.
  • Doğum veya evlat edinme
  • Evlilik, boşanma veya ayrılık
  • Kanada kalıcı oturum izni başvuru sahibinin vefatı

Quebec Seçilmiş Nitelikli İşçi Programı ile Kanada Oturuma İzni

Quebec seçilmiş nitelikli işçi programı ile Kanada oturuma izni Quebec sınırları içerisinde nitelikli işçi olarak alınan Kanada kalıcı oturum iznidir. Quebec eyaletinin Kanada devleti ile olan özel anlaşması sebebiyle, Quebec eyaleti, kendisine yapılan Kanada kalıcı oturum izni başvurularını bizzat değerlendirmektedir.

Quebec nitelikli işçi programı üyesi olarak Kanada kalıcı oturum izni için başvuru süreci şu şekildedir.

 1. Quebec nitelikli işçi programı seçilim sertifikası için başvurulması
 2. Quebec eyaletinin, kendi kurallarını uygulayarak bir değerlendirme gerçekleştirmesi ve Quebec seçilmiş nitelikli işçi programına başvuruda bulunan kişiyi Kanada kalıcı oturum izni için kabul ettiğine dair sertifikanın verilmesi
 3. Quebec nitelikli işçi programı seçilim sertifikası için uygun olunması durumunda, Kanada kalıcı oturum izni alınabilmesi için göçmenlik bürosuna (IRCC) başvurulmalıdır.

Quebec seçilmiş nitelikli işçi programına, Quebec nitelikli işçi programı seçilim sertifikası olanlar ve temiz sabıka kayıtlı Kanada oturma ve çalışma izni başvurusunda bulunan kişiler başvuruda bulunabilir.

Quebec seçilmiş nitelikli işçi programına başvuru için gerekli olan üç ana adım vardır, bu adımlar aşağıda listelenmiştir.

 • Quebec seçilmiş nitelikli işçi programı başvuru paketinin alınması. Quebec seçilmiş nitelikli işçi programı başvuru paketinin içeriği aşağıda verilmiştir.
  • Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması için gereken talimatlar
  • Doldurulması, çıktısının alınması ve imzalanması gereken formlar
  • Kanada’da işe başlanacak kurumdan alınacak olan; kayıt,kabul, rezervasyon,davetiye gibi, iş hayatına Kanada’da devam edileceğini kanıtlar nitelikteki belgeler
  • Quebec seçilmiş nitelikli işçi programı ile Kanada’da kalıcı oturum izni için gerekli olan belgelerin İngilizceye çevrilmesi
  • Sağlık raporu
  • Sabıka kaydı
  • Eğitim kayıtları (Öğrenciler, kamu personelleri ve ticaretler uğraşan kişiler için)

Başvuruların tam ve dikkatli bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Başvurularda yanlış ve eksik bilgi vermenin ciddi sonuçları olabilmektedir.

 • Quebec seçilmiş nitelikli işçi programı başvuru ücretlerinin ödenmesi.
  • Kanada kalıcı oturum izni hakkı ücreti
  • Biyometrik fotoğraf ve parmak izi ücretleri
  • Quebec seçilmiş nitelikli işçi programı ile Kanada’da kalıcı oturum vizesi başvuru ücreti ve Vfs Global aracı kurum hizmet bedelinin ödenmesi
 • Quebec seçilmiş nitelikli işçi programı başvuru belgelerinin yollanması
  • Quebec seçilmiş nitelikli işçi programı ile Kanada’da süresiz oturum vizesi alımında aracı kurum olarak hizmet veren Vfs Global İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, İzmir, Gaziantep’de bulunan Kanada Vize Başvurusu Merkezleri’nden Kanada kalıcı oturum vizesi başvurusunda bulunulması ve gerekli evrakları teslim etmek için internet sitesinden veya çağrı merkezlerinden randevu alınması
  • Randevu tarihine ve yerine dikkat edilerek gerekli evrakların Kanada Vize Başvuru Merkezi yetkililerine teslim edilmesi, gerektiği durumlarda biyometri işlemlerinin yapılması

Atlantik Göçmenlik Programı ile Kanada Kalıcı Oturum İzni

Atlantik göçmenlik programı 2017 yılında, Atlantik Kanada’ya göçmek isteyen nitelikli işçiler ve mezun olduktan sonra Atlantik Kanada’da kalmak isteyen öğrenciler için başlatılmıştır.

Atlantik göçmenlik programının başarısından ötürü Atlantik göçmenlik programının statüsü kalıcı olarak değiştirilmiştir.

Atlantik göçmenlik programı ile Kanada’da oturma izni alınabilecek üç farklı program bulunmaktadır. Her Kanada Atlantik göçmenlik programı için dil, eğitim ve iş deneyimi şartları aranmaktadır, bu programlar aşağıdaki listede görüntülenebilir.

 • Atlantik Uluslararası Mezun Programı
  • Atlantik eyaleti tarafından sağlanan diploma ya da mezuniyet belgesi
  • Mezuniyet belgesinin alınmasından 2 yıl öncesine kadar en az 16 ay boyunca Atlantik eyaletinde yaşamış olmak
  • İngilizce ve Fransızca dil yeterlilik sınavları
  • Kanada’ya gelindiğinde program üyesinin ve ailesinin ekonomik olarak idame edebileceğinin kanıtı
 • Atlantik Nitelikli İşçi Programı
  • En az bir yıl yöneticilik tecrübesi
  • Kanada lise diploması veya dengi mezuniyet belgesi
  • İngilizce ve Fransızca dil yeterlilik sınavları
  • Kanada’ya gelindiğinde program üyesinin ve ailesinin ekonomik olarak idame edebileceğinin kanıtı

Kanada Atlantik göçmenlik programı ile Kanada kalıcı oturum izni almak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Dil yeterlilik belgesi (Kanada’da eğitim almış olsanız bile bu belgeyi yollamanız istenmektedir)
 • Eğitim belgeleri (eğer Kanada dışında eğitim alındıysa)
 • Maddi varlığın kanıtı (Kişi başı 3.240 Kanada doları)

Bakıcı Programı ile Kanada Kalıcı Oturum İzni

Kanada bakıcı programı ile Kanada’da kalıcı veya geçici olarak bakıcılık yapma imkanları sunulmaktadır.

Kanada bakıcı programı ile Kanada kalıcı oturum izni alınması için mevcut Kanada çalışma izninin süresi dolmadan önce uzatılmalıdır.

Kanada evde çocuk ve evde hasta bakımı pilot programları çalışma için Kanada oturum izni alınabilir ve Kanada’ya seyahat edilip geçici olarak çalışılabilir.

Kanada bakıcı programı ile Kanada kalıcı oturum izni özellikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kısıtlayıcı özelliğe sahiptir (farklı bir meslek kolunda çalışmasına müsaade etmez)
 • İşgücü piyasası etki değerlendirmesine ihtiyaç duymaz
 • Kanada kalıcı oturum izni için ihtiyaç duyulan iş deneyiminin kazanılmasına olanak sağlar

Kanada bakıcı programına başvurmadan önce evde çocuk veya evde hasta bakımı deneyimi olan kişilerin bu deneyimleri, Kanada kalıcı oturum izni alınmasına yardımcı olacaktır.

Start-up (Girişimci) Programı ile Kanada Kalıcı Oturum İzni

Kanada Startup programı, Kanada’da iş kuracak veya iş imkanı yaratacak kişilerin katılabileceği programdır.

Kanada Devleti, Kanada Startup (Girişimci) programı ile yabancı uyruklu girişimcileri Kanada’ya çekmeyi hedeflemektedir.

Kanada Startup programına katılmak isteyen girişimciler için Kanada oturma izni şartları aşağıda verilmiştir.

 • Yenilikçi olmak
 • Kanada vatandaşları için iş imkanları yaratabilmek
 • Diğer şirketlerle global düzeyde rekabet edebilmek

Kanada startup programı için kabul gören dil yeterlilik sınavlarını gerçekleştiren eğitim kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Paragon Testing Enterprises Inc. (İngilizce CELPIP G-Test)
 • Cambridge Assessment English (IELTS)
 • IDP Australia (IELTS)
 • The British Council (IELTS)
 • The Paris Chamber of Commerce and Industry (Fransızca TEF Kanada)
 • France Education International (Fransızca TCF Kanada)

Serbest Meslek Programı ile Kanada Kalıcı Oturum İzni

Kanada serbest meslek programına sportif veya kültürel alanlarda bağımsız olarak çalışanlar katılabilir.

Kanada serbest meslek programına katılacak kişilerde aranan özellikler aşağıda listelenmiştir.

 • Sportif veya kültürel alanlarda deneyimli
 • Kanada sportif veya kültürel zenginliğine önemli ölçüde katkıda bulunabilecek

Kanada serbest meslek programına başvurunun yollanması işlemi sırasında takip edilmesi gereken adımlar aşağıda listelenmiştir.

 • Tüm sorular cevaplanmalı
 • Başvurudaki tüm formlar imzalanmalı
 • Başvuru ücretlerinin tamamı ödenmeli ve fişler/faturalar başvuru dosyasına eklenmeli
 • Destekleyici tüm belgeler başvuru dosyasına eklenmeli

Yukarıdaki adımları en doğru şekilde uygulayarak Kanada Serbest Meslek Programı gerekliliklerini yerine getirmek için Vizem.net danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Eyalet Aday Programları ile Kanada Kalıcı Oturum İzni

Kanada eyalet aday programlarına, belirli bir bölgedeki ekonomiye katkıda bulunmak isteyen, iyi eğitimli, nitelikli ve iş deneyimine sahip çalışanlar katılabilir.

Kanada kalıcı oturum izinleri, bir eyalet veya bölgeden aday gösterildiğinde yapılabilir.

Kanada eyalet aday programına başvurmak için gerekli olan adımlar aşağıda listelenmiştir.

 1. Başvuru ücretlerinin ödenmesi
  • Başvuruyu yapan kişi ve başvurudaki diğer kişiler (varsa) için başvuru ücreti
  • Kalıcı oturum izni hakkı ücreti
  • Biyometrik fotoğraf ve parmak izi ücretleri
 2. Başvurunun yollanması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda listelenmiştir;
  • Tüm sorular cevaplanmalı
  • Tüm belgeler imzalanmalı
  • İşlem ücreti dahil edilmeli
  • Destekleyici tüm belgeler dahil edilmeli (Eyalet tarafından yollanan ve aday olunduğuna dair kanıt niteliğinde olan belgenin başvuru dosyasına dahil edilmesi mecburidir)

Kanada Kalıcı Oturum İzni Nasıl Alınır?

Kanada kalıcı oturum izni almanın birden fazla yöntemi vardır ve bu başvurular için her türden farklı evrak gerekmektedir.

Kanada kalıcı oturum izni başvuru dosyasında mutlaka bulunması gereken ve ortak olan evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • İngilizce veya Fransızca dil yeterlilik sınav sonuçları
 • Sağlık raporu
 • Sabıka kaydı
 • Eğitim bilgileri
 • Biyometrik fotoğraf ve parmak izi

Uygun programın seçilmesinin ardından, Kanada kalıcı oturum izni başvuruları canada.ca adresinden online olarak yapılabilir.

Kanada Daimi Oturum İzni Sahiplerinin Hakları Nelerdir?

Kanada daimi oturma izni sahiplerinin hakları aşağıda listelenmiştir.

 • Her Kanada vatandaşının sahip olduğu sağlık sigortası
 • Kanada’nın her yerinde yaşama çalışma ve okuma hakkı
 • Kanada vatandaşlığına başvurma hakkı
 • Kanada kanunları, hakları ve özgürlükleri tarafından korunma

Kanada Daimi Oturum İzni Sahipleri Hangi Haklara Sahip Değildir?

Kanada daimi oturum izni sahiplerinin sahip olmadığı haklar aşağıda listelenmiştir.

 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Üst düzey güvenlik izni gerektiren işlere girmek

Kanada Daimi İkamet İzni Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Kanada daimi ikamet izninin iptal olmaması için son beş yıl içerisinde 730 gün boyunca Kanada’da bulunmuş olmak gerekmektedir. Bu 730 gün arka arkaya olmak zorunda değildir.

Kanada Daimi İkamet Statüsünün Kaybedebileceği Durumlar Nelerdir?

Kanada daimi ikamet statüsünün kaybedilebileceği durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Açılan soruşturma sonrası yargıcın daimi ikamet statüsünde olunmadığına karar vermesi
 • Gönüllü olarak Kanada daimi ikamet statüsünden vazgeçilmesi
 • Kanada daimi ikamet statüsünün kaldırılması emri
 • Kanada vatandaşlığına geçilmesi

Kanada Daimi İkamet Kartı Nedir?

Kanada daimî ikamet kartı (Canada PR Card), kart sahibinin Kanada’da daimi ikamet statüsüne sahip olduğunun ispatı olan belgedir.

Kanada Daimi İkamet Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada daimi ikamet kartına başvurmadan önce, uygunluk durumu kontrol edilmelidir.

Kanada daimi ikamet kartının alınabilmesi için Kanada daimi ikamet iznine sahip olunması ve Kanada Devleti’ne başvuruda bulunmuş olunması gerekir.

Kanada daimi oturum kartına başvururken izlenmesi gereken adımlar aşağıda listelenmiştir.

 1. Kanada daimi ikamet kartı başvuru paketinin alınması
  • Kanada daimi ikamet başvuru paketi, başvuruda kullanılması gereken tüm formları ve formların doğru bir şekilde doldurulması gereken talimatları içerir.
  • Pasaportun veya seyahat belgesinin fotokopileri Kanada daimi ikamet kartı başvurusuna eklenmelidir.
  • 2 adet fotoğraf (Profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekilmesi, 35-45mm boyutunda olması, baş ve boyun kısmının net olarak gözükmesi ve son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir)
  • Kanada daimi ikamet kartı başvuru ücretinin yatırıldığına dair fiş veya fatura
 2. Kanada daimî ikamet kartı başvuru ücretinin online olarak ödenmesi için gerekenler aşağıda listelenmiştir.
  • PDF okuyucu
  • Yazıcı
  • Geçerli bir e-posta adresi
  • Kredi veya banka kartı
 3. Kanada daimi ikamet kartı başvurusunun gerçekleştirilmesi için gerekenler aşağıda listelenmiştir.
  • Tüm sorular cevaplanmalı
  • Tüm formlar ve belgeler imzalanmalı
  • Tüm faturalar ve fişler başvuru belgesine eklenmeli
  • Destekleyici tüm belgeler başvuru belgesine eklenmeli

Başvurular ve ödemeler, Nova Scotia Kanada ve Sidneydeki başvuru merkezlerine yollanmalıdır.

Kargo ile yollanacak başvurular için;
Case Processing Centre - PR CARD
P.O Box 10020
SYDNEY, NS B1P 7C1
CANADA

Kurye ile yollanacak başvurular için;
Case Processing Centre – PR CARD
49 Dorchester Street
Sydney, NS
B1P 5Z2

Paylaş: