kanada geçici oturum izni

Kanada Geçici Oturma İzni Nedir, Nasıl Alınır?

Kanada geçici oturma izni,(Canada TRP) Kanada’ya eTA aracılığıyla ya da vize alarak girmek isteyen, ancak girişi kabul edilmeyen bazı kişilere verilen geçici bir vizedir. Kanada geçici oturma izni vizesi, Kanada ziyaretçi vizesi ile aynı özelliği taşır.

Kanada geçici oturma izni, (Kanada TRP) ETA’nın zorunlu olduğu bir ülkenin vatandaşı olma durumunda eTA başvurusu reddedildiğinde verilebilmektedir.

Kanada geçici oturma izni için her ülkenin sorumlu vize ofisinin geçici oturma izinleri için kendi başvuru merkezleri vardır.

Kanada geçici oturma izni Kanada oturum izni ile aynı hakları taşımamaktadır.

Kanada Geçici Oturum İzni Kimlere Verilir?

Kanada geçici oturum izni Kanada’ya girmeye uygun olmayan ancak Kanada’ya o anki koşulları sebebiyle girmek için geçerli sebebi olan kişiler başvurabilir.

Kanada geçici oturum vizesi almak isteyen kişiler aşağıdaki şartlara sahip olması gerekmektedir:

 • Kanada’ya giriş yapmak için tıbbı engeli sebebiyle izin verilmeyen kişiler.
 • Kanada’ya giriş yapmak için cezai yükümlülüğü sebebiyle yasağı bulunan kişiler.
 • Kanada vizesi reddedilmiş kişinin Kanada geçici oturum izni durumunun aciliyeti olması
 • Kanada vizesi kabul edilmemiş kişinin Kanada’da bulunmasının yararlarının, Kanada toplumu için oluşturacağı risklerden ağır basması
 • Kanada vizesi kabul edilmemiş kişinin, bir iş konferansı gibi, varlığı kanıtlarla kolayca kanıtlanabilen belirli bir etkinliğe katılacak olması

Kanada Oturum İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Kanada oturum izni başvurusu, Kanada Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş olan VFS Global kurumu aracılığıyla veya vizem.net üzeinden yapılabilir. Kanada oturum izni başvuruları bazı durumlarda Kanada giriş limanlarında yapılabilir. Kanada oturum iznine başvurmak, bir kişinin Kanada’ya seyahatinin gerekliliğini kanıtlamasını gerektirir. Kanada oturum izni başvuru prosedürleri, bir kişinin başvurduğu ülkeye göre değişmektedir.

Kanada Geçici Oturum İzni Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kanada geçici oturum izni başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: 10 yıl içerisinde alınmış olup, en az 2 sayfası boş ve dönüş tarihinden sonra en az 6 ay geçerliliği olan.
 • Biyometrik Fotoğraf: 3,5 mm genişliğinde ve 4,5 mm yüksekliğinde, arka fonu beyaz, son 6 ay içerisinde çektirilmiş.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Kimlik fotokopisi
 • Kanada geçici oturum izni vize başvuru formu: VFS Global internet sitesinden indirilip bilgisayar ortamında doldurulmuş ve çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanmış olmalıdır.
 • Sağlık durumunu belgeleyen rapor
 • Arşivli sabıka kaydı: Türk makamlarından alınmalıdır.
 • Banka hesap dökümü: Kanada’da geçirilecek süre boyunca yetebilecek miktarda olması gerekmektedir. Güncel, son 3 ay hesap hareketlerini gösterir, bakiyeli, banka tarafından kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.
 • Mevcut göçmenlik durumunun fotokopisi: İkamet edilen ülke, pasaportta listelenen vatandaşlık ülkesinden farklıysa, ikamet edilen ülkedeki yasal statünün kanıtlanması gerekir. Türkiye’ye dönüleceğini kanıtlar belgeler: İş, ev, finansal varlıklar veya aile gibi bağların olduğunu kanıtlamalıdır.
 • Yalnız veya bir ebeveyn ile seyahat eden küçükler için ayrıca:
  • Muvafakatname: 18 yaşından küçük bireyin tek başına seyahatinde ebeveynlerinin her ikisinin de imzasının bulunduğu noter onaylı belge sunulmalıdır. Ayrıca çocuk, ebeveynlerinden yalnızca biri ile seyahat edecekse diğer ebeveyn tarafından imzalanmış orijinal bir muvafakat mektubu yazılmış olmalıdır.
  • Doğum belgesinin kopyası (copy of Birth Certificate)
  • Ebeveynlerin pasaport ve kimlik fotokopileri : Kanada’ya yalnız seyahat edecek olan 18 yaş altındaki bireylerin çocuklar için Kanada geçici oturma izni başvurusunda, belgeler arasına ebeveynlerin pasaport ve kimlik fotokopileri eklenmelidir.
 • Kanada’da daimi ikamet eden veya Kanada vatandaşı olarak ikamet eden çocuklar veya torunları ziyaret edecek kişiler için ayrıca:
  • Davet mektubu: Kanada’da daimi ikamet eden veya Kanada vatandaşı olarak ikamet eden çocuk veya torunlar tarafından hazırlanmış ve ev sahibi çocuğun veya ev sahibi torunun aile yapısını da eklenmiş olması gerekmektedir.
  • Çocuğun veya torunun Düşük Gelir Kesintisi (Low Income Cut-Off) minimumunu karşıladığını kanıtlamak için belgeler:
   • Değerlendirme Bildiriminin (Notice of Assessment) en son kopyası
   • Vergi dökümü
   • İşverenden unvan, iş tanımı ve maaşı belirten orijinal mektup
   • İstihdam sigortası ödemeleri
   • Bir muhasebeci tarafından yıllık geliri onaylayan belge: Eğer çocuk veya torun serbest meslek sahibiyse.
   • Diğer gelir kaynaklarının kanıtı (emeklilik tablosu, yatırımlar, vb.)
  • Doğum belgesinin kopyası: Ziyaret edilen Kanada vatandaşı veya daimi ikamet eden kişi ile ebeveyn veya büyükanne veya büyükbaba ilişkisinin kanıtı olarak.
  • Sigorta sertifikası veya poliçenin kopyası: Bir Kanada sigorta şirketi ile en az bir yıllık özel sağlık sigortası kapsamında olmalıdır.
 • Çalışanlar için ayrıca:
  • İşveren yazısı: Kanada geçici oturum izni başvurusu yapacak kişinin seyahat süresi ile firmadaki çalışma pozisyonu açıkça belirtilmelidir ve çalışılan firmanın antetli kâğıdına yazılmalıdır.
  • SGK işe giriş bildirgesi: İşyeri tarafından SGK müdürlüğüne verilen işe giriş bildirge belgesinin fotokopisi.
  • SGK hizmet dökümü: Kanada geçici oturum izni başvurusu yapacak kişinin SGK hizmet dökümünün imzalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmelidir.
  • Maaş bordroları: Kanada geçici oturum izni başvurusu yapacak kişinin çalıştığı firmadan alacağı son 3 aya ait maaş bordrolarının, işyeri yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
  • İş sözleşmesi: Kanada geçici oturum izni başvurusu yapacak kişinin SGK kaydı yoksa çalıştığı firma ile arasında yapacağı iş sözleşmesi belgesini noterden onaylatarak ibraz etmesi gerekmektedir.
 • İşverenler için ayrıca:
  • Faaliyet belgesi veya Ticaret odası sicil kaydı sureti: Kanada geçici oturum izni başvurusu yapacak kişinin sahibi olduğu firmanın faaliyet belgesinin son 6 aylık kayıtları göstermesi gerekmektedir ve kayıtlı olduğu ticaret odasından alınabilir.
  • Banka hesap dökümü: Kanada geçici oturum izni başvurusu yapacak kişinin sahibi olduğu firmanın banka hesaplarının son 3 aya ait hesap işlem hareketlerinin banka yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Ticaret sicil gazetesi: Kanada geçici oturum izni başvurusu yapacak kişinin adına kayıtlı firmanın, sahibi ya da kurucu ortağı olunduğunu tescilleyen ve firma unvanının yer aldığı ticari sicil gazetesinin fotokopisini, ıslak imzalı olarak sunmak gerekmektedir.
  • Vergi levhası: : Kanada geçici oturum izni başvurusu yapacak kişinin adına kayıtlı firmanın güncel vergi levhası ibraz edilmelidir.

Kanada Hükümetine sunulacak İngilizce ya da Fransızca dilleri dışında düzenlenmiş bütün belgeler yeminli tercümanlar tarafında İngilizce ya da Fransızca dillerine çevrilmelidir.

Kanada Geçici Oturum İzni Başvurusu Ücreti Ne Kadardır?

Kanada geçici oturum izni başvuru ücreti 200 CAD (Kanada doları)’dır.

Kanada Geçici Oturum İzni ile Hangi Haklara Sahip Olunur?

Kanada geçici oturum izni ile aşağıdaki haklara sahip olunmaktadır.

 • Kanada geçici oturum izni sahipleri, Kanada’da herhangi bir yerde yaşayabilir.
 • Kanada geçici oturum izni sahipleri, bir öğrenim izni almak zorunda kalmadan altı aya kadar bir eğitim programı alabilir.
 • Kanada geçici oturum izni sahipleri, kalıcı oturum iznine veya Kanada vatandaşlığına başvuruda bulunamaz.
 • Kanada geçici ikamet izni sahipleri, Kanada kanunları tarafından korunurlar.
 • Kanada geçici oturum izni sahipleri, Kanada Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yönetmeliği kapsamında izin verilmedikçe, Kanada’da çalışma veya okuma iznine sahip değillerdir.

Kanada Geçici Oturum İzni Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

Kanada geçici oturum izni 6 ay ve daha az süreyle geçerlidir. Kanada geçici oturum izninin geçerliliğinin uzunluğu, başvuruyu inceleyen Kanada Konsolosluğu yetkililerinin değerlendirmelerine bağlıdır. Kanada Hükümet yetkilileri istedikleri zaman Kanada süreli oturma iznini iptal edebilirler.

Kanada Geçici Oturma İzni Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Kanada geçici oturma izni başvurusu ortalama 20 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: