Kanada Deneyim Sınıfı Vizesi Canadian Expreience Class - CEC

Kanada Deneyim Sınıfı Vizesi (Canadian Expreience Class - CEC) Nedir?

Önemli Not: Deprem sonrasında T.C vatandaşlarına sağlanan Kanada Open Work Permit (3 yıllık Kanada çalışma izni) başvuruları için başvuru sahibinin 3 Ocak 2024’e kadar Kanada’ya geçerli bir vize ile girmiş olması gerekir.

Sadece vize evrakları göçmenlik avukatı tarafından onaylanan kişilerin başvruları vizem.net tarafından yapılmaktadır.

Uygunluk kriterlerini öğrenmek için: 0850 241 1868’i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Kanada deneyim sınıfı vizesi (Canadian Experience Class - CEC), Kanada’da geçici işçi olarak çalışan yabancı ülke vatandaşlarının; Kanada Devleti tarafından yürürlüğe konulan Kanada deneyim sınıfı programı ile Kanada’da kalıcı oturum izni almalarını sağlayan vize türüdür.

Kanada’da bulunulan son 3 senede 1 senedir tam zamanlı olarak veya 3 senedir part – time olarak nitelendirilen bir işte çalışılmış ise kalıcı oturum izni ve kalıcı çalışma izni almak adına Kanada deneyim sınıfı vizesine başvuru yapılabilir.

Kanada deneyim sınıfı vizesi, hamillerine Kanada’da herhangi bir eyalet kısıtlaması olmadan kalıcı oturum izni ve kalıcı çalışma izni sağlar. Kanada deneyim sınıfı vizesi ile Kanada kalıcı oturum izni aldıktan 3 yıl sonra Kanada vatandaşlığına başvuruda bulunulabilir.

Kanada deneyim sınıfı programı ile alınmış Kanada deneyim sınıfı kalıcı oturum izni, hamillerine Kanada vatandaşlarının sahip olduğu hakları sağlar (tıbbi hizmetlerden yararlanabilme, devlet üniversitelerine gidebilme vs.).

Kanada Deneyim Sınıfı Vizesi ile Ekspres Giriş Programı Arasındaki İlişki Nedir?

Kanada ekspres giriş programı, Kanada Devleti tarafından nitelikli çalışanların Kanada’yı tercih etmelerini kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir programdır.

Kanada deneyim sınıfı vizesi Kanada’da çalışan kişiler için geçerliyken Kanada Express Entry progragramı Kanada dışından Kanada’da çalışma ve oturma izni almak için başvurulan program türüdür.

Kanada ekspres giriş programı aşağıda yer alan alt kategoriler dahilinde devam etmektedir.

 • Kanada Nitelikli İşçi Programı: Kanada ekspres giriş programı dahilinde yer alan Kanada nitelikli işçi programı, yabancı ülke vatandaşlarının niteliklerine sahip olduğu iş alanında Kanada sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir işverenden iş teklifi almaları halinde başvurabilecekleri programdır. Kanada nitelikli işçi programı, program üyelerine Kanada’da kalıcı oturum ve kalıcı çalışma izni sağlar.
 • Kanada Nitelikli Esnaf Programı: Kanada Devleti her sene ülkede ihtiyaç duyulan iş alanlarına yönelik bir liste yayınlar ve Kanada’da halihazırda bu iş alanlarından birinde geçici işçi olarak çalışan yabancı ülke vatandaşları profillerini nitelikli esnaf programına yükler ve kura çekim sonucunu bekler. Kanada nitelikli esnaf programına kabul alınması halinde Kanada’da kalıcı oturum ve çalışma izni elde edilir.
 • Kanada Deneyim Sınıfı Programı: Kanada deneyim sınıfı programı, Kanada’da son 3 senede, 1 senedir tam zamanlı veya 3 senedir part – time olarak çalışan geçici işçilerin, Kanada kalıcı oturum ve çalışma izni almasına imkân veren programdır.
 • Kanada Eyalet Aday Programı

Kanada deneyim sınıfı programı ve Kanada ekspres giriş programı birbirleri ile bağlantılıdır.

Kanada Deneyim Sınıfı Programına Kimler Başvurabilir?

Kanada deneyim sınıfı programına, Kanada’da son 3 yılda; 1 yıl tam zamanlı veya 3 yıl yarı zamanlı bir nitelikli işte geçici işçi olarak çalışmış yabancı ülke vatandaşları başvuru yapabilirler.

Kanada deneyim sınıfı programına; Kanada çalışma izni olmadan gerekli iş tecrübesi şartlarını yerine getirmiş kişiler, gerekli iş tecrübesi şartlarını Kanada’da tam zamanlı öğrencilik yaparken elde etmiş kişiler, gerekli iş tecrübesi koşullarını kendi kurduğu işte sağlamış kişiler başvuru yapamazlar.

Kanada Deneyim Sınıfı Programına Uygunluk için Kriterler Nelerdir?

Kanada deneyim sınıfı programına uygunluk için kriterler aşağıda sıralanmıştır.

 • Kanada’da son 3 yılda; 1 yıl tam zamanlı veya 3 yıl yarı zamanlı bir nitelikli işte geçici işçi olarak çalışmış bir yabancı ülke vatandaşı olmak,
 • Quebec eyaleti dışında bir eyalette yaşama niyetinde olmak,
 • Kanada Devleti tarafından istenen dil yeterliliklerinin sağlandığını belgeleyebilmek.

Kanada Deneyim Sınıfı Gereksinimleri Nelerdir?

Kanada deneyim sınıfı programına başvuruda bulunabilmek için çeşitli uygunluk kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Kanada deneyim sınıfı programı uygunluk kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı Kanada Devleti resmi internet sitesinden (canada.ca) yapılan bir test ile belirlenmektedir.

Kanada CEC Programı gereksinimleri aşağıda verilmiştir.

 • Mensubu olunan vatandaşlık,
 • Yaş,
 • Dil yeterliliği,
 • Aile üyeleri,
 • Eğitim
 • İş tecrübesi,
 • Alınan iş teklifleri.

Kanada deneyim sınıfı programına katılım sağlayabilmek için başvuru sahibinin aşağıdaki kriterleri sağlıyor olması gerekir.

 • İş tecrübesi ve meslek: Kanada deneyim sınıfı programına başvuruda bulunabilmek için Kanada’da son 3 yılda; 1 yıl tam zamanlı veya 3 yıl yarı zamanlı bir nitelikli işte geçici işçi olarak çalışmış olmak gerekir. Kanada deneyim sınıfı programına başvuruda bulunabilmek için başvuranın National Occupational Classification (NOC) belgesi ile sahip olduğu mesleğe dair tecrübesini gösteren evrakı da ibraz edebiliyor olması zorunludur.
 • Dil yeterliliği ve eğitim: Kanada Devleti, Kanada deneyim sınıfı programına başvuruda bulunan yabancı ülke vatandaşlarından İngilizce veya Fransızca dilinde yeterliliklerini kanıtlamalarını istemektedir. Kanada deneyim sınıfı programı başvuranının Canadaian Language Benchmark’a göre değerlendirilen; yazma, okuma dinleme ve konuşma alanlarında yapılmış, en az 2 sene geçerliliğe sahip olan, Kanada Devleti tarafından kabul gören dil testlerinden geçer not alması gerekmektedir.

Kanada Devleti tarafından kabul gören dil yeterlilik testleri şunlardır.

 • CELPIP - General (İngilizce)
 • IELTS - General (İngilizce)
 • TEF (Fransızca)
 • TCF (Fransızca)

Kanada vizesi alabiliyor olmak: Kanada deneyim sınıfı programına kabul alındıktan sonra Kanada deneyim sınıfı vizesi alınması gerekmektedir. Kanada deneyim sınıfı vizesi alabilmek için programa katılacak kişinin temiz sabıka kaydına sahip olması, tıbbi muayeneleri geçebilecek kadar sağlıklı olması ve Kanada Devleti’ne potansiyel tehlike oluşturmayacak olması gerekmektedir.

Kanada Deneyim Sınıfı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada deneyim sınıfı başvurusu aşağıda sıralanan adımların takip edilmesi suretiyle yapılır.

 1. Kanada’da bir çalışma izni alınır. Alınan Kanada çalışma izninin Kanada deneyim sınıfı programına uygun olmasına dikkat edilmelidir.
 2. Kanada çalışma izni ile 3 yılda; 1 yıl tam zamanlı veya 3 yıl yarı zamanlı bir nitelikli işte geçici işçi olarak çalışarak Kanada deneyim sınıfı programı için istenen iş tecrübesi şartı sağlanır.
 3. Kanada deneyim programına uygunluğun ibraz edilebilmesi için Kanada Devleti tarafından onaylanmış (IELTS, CELPIP, TEF, TCF) dil yeterliliği sınavlarına girilir.
 4. Kanada deneyim sınıfı programına başvurabilmek için gerekli olan evraklar tamamlanır.
  • Kanada deneyim sınıfı programı gerekli evrakları şunlardır.
   • Pasaport veya seyahat belgesi,
   • Dil yeterliliği testi sonucu,
   • Eğitim geçmişi,
   • Eğer alınmış bir iş teklifi varsa iş teklifi,
   • Temiz sabıka kaydı,
   • Tıbbi muayene sayesinde elde edilmiş yeterli sağlık durumuna sahip olunduğunu belgeleyen evrak,
   • Kanada’da kalıcı oturum izni alındıktan sonra yaşamsal ihtiyaçların karşılanması için yeterli maddi imkana sahip olunduğunu gösteren belge.
 5. Kanada Devleti’nin resmi internet sitelerinden olan IRCC’nin web sayfasından, kişisel bilgiler, iş çalışma geçmişine dair sorular yanıtlanır ve Kanada deneyim sınıfı programı için gerekli olan belgeler sisteme yüklenerek bir Kanada ekspres giriş profili oluşturulur.
 6. Kanada deneyim sınıfı başvuranına ait sağlık yeterliliğini gösteren belgeler ve temiz olması gereken sabıka kaydı temin edilir.
 7. Kanada deneyim sınıfı programı başvurusu olumlu sonuçlanırsa kabul mektubu alınır ve 60 gün içerisinde Kanada kalıcı oturum iznine başvurulur, Kanada deneyim sınıfı programı katılım ücreti ve Kanada kalıcı oturum izni ücreti ödenir. Kanada kalıcı oturum izni başvurusu ücreti 500 CAN $’dır. Kanada deneyim sınıfı programı katılım ücreti ise 825 CAN $’dır.
 8. Kanada kalıcı oturum izni alındıktan sonra Kanada deneyim sınıfı programı vizesi alınarak Kanada’ya gidilir veya halihazırda Kanada’da bulunuluyorsa Kanada kalıcı oturum izni kartı alınır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kanada Deneyim Sınıfı Başvurusu Kabul Edildikten Sonra Daimi İkamet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada deneyim sınıfı programı başvurusu kabul edildikten sonra Kanada daimi (süresiz) ikamet başvurusu yapılmalıdır.

Kanada daimî ikamet başvurusu aşağıda sıralanan adımlar takip edilerek yapılır.

 1. Kanada deneyim sınıfı programı başvurusunda kullanılan profil ile Kanada canada.ca üzerinden kalıcı oturum izni başvurusu internet sitesine giriş yapılır.
 2. Kanada kalıcı oturum izni başvurusunda bulunabilmek için Kanada kalıcı oturum izni online başvuru formu doldurulur.
 3. Kanada kalıcı oturum izni başvurusu yapabilmek için gerekli evraklar sisteme yüklenir.
  Kanada kalıcı oturum izni başvurusu yapabilmek için özel durumlar dışında gerekli evraklar şunlardır.
  • Temiz sabıka kaydı,
  • Tıbbi muayene sayesinde elde edilmiş yeterli sağlık durumuna sahip olunduğunu belgeleyen evrak,
  • Kanada’da kalıcı oturum izni alındıktan sonra yaşamsal ihtiyaçların karşılanması için yeterli maddi imkana sahip olunduğunu gösteren belge.
 4. Kanada kalıcı oturum izni başvurusu ücreti ödenir. Kanada kalıcı oturum izni başvurusu ücreti 500 CAN $’dır.
 5. Kanada kalıcı oturum izni başvurusu tamamlanır.
 6. Kanada kalıcı oturum izni başvurusu olumlu sonuçlanması durumunda ilgili yetkililer ile iletişime geçilir ve Kanada kalıcı oturum izni kartı alınırken ibraz edilmesi gereken diğer bilgiler yetkililere ibraz edilir.
 7. Kanada kalıcı oturum izni başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda aynı adımlar tekrarlanır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: