Çocuk için Kanada Vizesi

18 Yaş Altı Çocuklar için Kanada Vizesi 2023 Yılında Seyahat Şartları Nelerdir?

18 yaş altı çocuklar için Kanada vizesi için Kanada ziyaretçi veya turist vizesi ile aynı başvuru süreci izlenmektedir; süreçler arasındaki tek fark, çocukların vize alabilmesi için ebeveynlerin iznine ihtiyaç duyulmasıdır. Kanada vizesine başvuracak olan 18 yaş altı çocukların, anne ve babası veya yasal vasisi tarafından imzalanmış olan taahhütnamenin vize başvurusunda sunulması gerekmektedir.

Kanada vizesine başvuracak olan 18 yaş altı çocukların ebeveynleri veya yasal vasisi tarafından, çocuğun Kanada’da bulunacağı veya eğitim göreceği süre boyunca gerekli bakım ve desteği göreceğinin kanıtlanması gerekmektedir; çocuğun Kanada’daki maddi ihtiyaçlarının da karşılanacağı mutlaka ispat edilmelidir.

17 yaşından küçük çocukların, Kanada’ya ebeveynleri veya yasal vasisi ile giriş yapması gerekmekte veya ebeveynlerinin Kanada’da bulunması gerekir.

Vizem.net IRCC belgesine sahiptir ve danışmanlık hizmeti verdiği Kanada ziyaretçi vizesi başvurularında 2018-2021 yılları arasında Türkiye’nin en yüksek onay oranına sahip akredite kurumdur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kanada’ya Tek Başına Gitmek için Yaş Sınırı Nedir?

Kanada’daki her eyalet, kişinin yetişkin olacağı yaşı belirler. Belirlenen bu yaşların altındaki kişiler çocuk olarak kabul edilir.

Aşağıda Eyaletlere göre reşit olma yaşları verilmiştir.

EyaletReşit Olma Yaşı
Alberta, Manitoba, Ontario, Prince Edward Adası, Quebec, Saskatchewan18
Britanya Kolumbiyası, New Brunswick, Newfoundland ve Labrador, Kuzeybatı Toprakları, Nova Scotia, Nunavut, Yukon19

Kanada’ya Seyahatlerde Çocuklar için Aşı Şartı Var Mıdır?

Kanada’ya seyahatlerde çocuklar için aşı şartı, duruma göre değişmektedir.

Kanada’ya giriş yapacak olan ve Covid-19 için Kanada tarafından kabul edilen aşılardan herhangi biri ile aşılanmamış olan çocuklar; tam aşılı olduğunu gösteren ebeveyn, üvey ebeveyn, yasal vasi veya eğitmen ile Kanada’ya giriş yapabilmektedir.

12 yaş altı aşısız veya eksik olarak aşılanmış çocuklar, Kanada’ya giriş öncesinde, varışta ve bulundukları 8. günde test yaptırmak zorundadır; çocuğun 5 yaşından küçük olması halinde veya çocuğun Kanada’ya varış tarihinden önceki 11 ile 180 gün arasında pozitif sonuçlanan bir Covid-19 testi bulunduğunun ispatlandığı durumlarda, üçlü test gerekliliği bulunmamaktadır.

Kanada’ya giriş yapacak olan 12 ile 17 yaş arası aşısız veya eksik aşılanmış olan çocuklar ise Kanada vizesi için aşı şartı olarak, 14 günlük karantina ile Kanada’ya giriş öncesi, Kanada’ya varınca ve 8. gün test uygulamalarına tabi tutulmaktadır. Covid-19 uygulamaları, 12 ile 17 yaş arası çocuklara eşlik eden tam aşılanmış bir kişinin olup olmamasına bakılmaksızın uygulanmaktadır.

18 Yaş Altındaki Kişiler Kanada Vize Başvurularını Kendi Yapabilir Mi?

Hayır, 18 yaş altındaki kişiler Kanada vize başvurularını kendileri yapamamaktadır. Kanada vize çocuk başvurusu ebeveyn veya yasal vasinin eşliğinde yapılmaktadır.

18 yaş altındaki çocuğun ebeveynlerinin veya yasal vasisinin Kanada vize başvuru merkezi ile gerçekleştirilecek olan başvuru esnasında hazır bulunamayacağı ve vekil tayin edildiği hallerde vize başvuru formu ile vekaletname evrakının her iki ebeveyn tarafından imzalanarak vize başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir; başvuruda ebeveynlerden birisinin bulunmadığı durumda ise, vekaletnamenin başvuruya katılmayacak ebeveyn tarafından hazırlanıp imzalanması yeterlidir.

Kanada Çocuk Vizesi için Hangi Evraklar Gereklidir?

Kanada çocuk vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

  • Pasaport: Çocuğa ait geçerli bir pasaportun bulunması gereklidir; eğer çocuğun bilgileri anne veya babasından birinin pasaportu üzerine kayıt edilmiş ise anne veya babaya ait pasaport ile başvuru yapılmaktadır.
  • Doğum belgesi: Vize başvurusunda bulunacak çocuğun doğum belgesinin bir örneği başvuru evraklarına eklenmek zorundadır.
  • Vekaletname: Vize başvurusu yapılacak çocuğun, vize almasına izin verildiğini gösterir onay belgesinin anne ve baba tarafından imzalanarak sunulması gerekmektedir.

Kanada çocuk vizesi başvurularında, ziyaretçi vizesi olarak da adlandırılan, Kanada V1 vizesi için gerekli belgeler ile birlikte çocuk için istenen evrakların da sunulması zorunludur; eksik belgelerin olması halinde vize başvurusu olumsuz sonuçlanabilmektedir.

Kanada’ya Tek Ebeveyni ile Giden Çocuklar için Hangi Belgeler Gereklidir?

Kanada’ya tek ebeveyni ile giden çocuklar için Kanada vize başvurusunda gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

  • Pasaport: Kanada vize başvurusunda bulunacak çocuğa ait geçerli pasaport başvuruda bulunmalıdır.
  • Doğum belgesi: Çocuğa ait doğum belgesi başvuru evraklarına eklenmektedir.
  • Velayet durumu gösteren belge: Vize başvurusunda bulunacak olan çocuğun anne ve babasının ayrı veya boşanmış olmaları halinde, çocuğun yasal velayetinin kimin üzerinde olduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
  • Ölüm belgesi: Çocuğun ebeveynlerinden biri veya ikisinin de vefat etmiş olması halinde, vefat eden ebeveynin ölüm belgesi, vize başvurusu esnasında istenen belgelerden biridir.
  • Vekaletname: Sadece tek bir ebeveyni ile Kanada’ya seyahat edecek çocuklar için, seyahatte bulunmayacak ebeveyn tarafından imzalanmış onay belgesinin bulunması zorunludur.
  • Evlat edinme veya yasal vasilik durumunu gösterir belge: Kanada vize başvurusunda bulunacak olan çocuğun evlat edinilmiş olması veya çocuğa yasal vasi atanmış olması durumlarında, bu ilişkiyi gösteren belgeler başvuruda sunulmalıdır.
  • Muvafakatname: Çocuğun ebeveynleri veya yasal vasisi tarafından imzalanmış yazılı izin belgesi niteliğindeki muvafakatname, çocuğun tek bir ebeveyni veya ebeveynleri ile yasal vasisi haricinde bir yetişkinle seyahat edecek olması halinde sunulmak zorundadır.

Çocuklar İçin Kanada Vize Muvafakatnamesi Nasıl Olmalıdır?

Çocuklar için Kanada vize muvafakatnamesi, çocuğun ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından verilen bir izin belgesi niteliğindedir. Muvafakatname, çocuğun ebeveynleri veya yasal vasileri olmadan seyahat edebilmesi için zorunlu tutulmuş bir evraktır ve mümkünse İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde hazırlanmış veya tercüme edilmiş olması gerekir.

Kanada’ya gidecek yaşı küçük çocuklar için gerekli olabilen muvafakatname evrakında, ebeveynlerin veya yasal vasilerin adres ve telefon bilgileri bulunmak zorundadır; ayrıca Kanada’da bulunacağı süre boyunca çocuğa eşlik edecek olan yetişkinin adı, adresi ve telefon numarası da belirtilmelidir.

Kanada’ya çocukların sadece bir ebeveyni ile seyahat edecek olmaları halinde, seyahatte bulunmayacak olan ebeveyn tarafından imzalanmış olan muvafakatnamenin sunulması gerekmektedir.

Kanada Vizesi İçin 18 Yaş Altındakilerin Parmak İzi Vermesi Gerekir Mi?

Kanada vizesi için 18 yaş altındakilerin parmak izi vermesi gerekliliği, bulundukları yaş aralığına göre değişmektedir. Kanada vizesine başvuracak olan 14 yaşından küçük çocuklar, biyometri işlemlerinden ve parmak izi vermekten muaf tutulmaktadır.

14 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçükler için Kanada vizesi başvurularında parmak izi verilmesi ve biyometri işlemleri yapılması zorunludur.

18 yaş altındaki çocukların Kanada vizesi parmak izi dahil tüm biyometri işlemleri, yetkili aracı kurumun Ankara ve İstanbul’da bulunan vize başvuru merkezlerinde yapılmaktadır.

Bebekler İçin Kanada Vizesi Gerekli Midir?

Evet, bebekler için Kanada vizesi gereklidir. Kanada’ya seyahat etmek isteyen ve vatandaşı olduğu ülke ile Kanada arasında vizesiz seyahat imkanı tanınmayan tüm yabancı uyruklu kişilerin, yaşlarına bakılmaksızın vize almaları zorunludur; Kanada vize bebeklere verirken bir muafiyet uygulamamaktadır.

18 Yaş Altındaki Öğrencilerin Hangi Kanada Vizesini Alması Gerekir?

18 yaş altındaki öğrencilerin Kanada’da eğitim görmek için Kanada öğrenim izni başvurusu yapmaları gerekmektedir; Kanada öğrenim izni başvurusu öğrencinin kalıcı oturumunun bulunduğu ülkede gerçekleştirilir. 18 yaşından küçük çocuklara öğrenim izni ile birlikte ziyaretçi vizesi verilmektedir.

Kanada’da eğitim görecek olan yabancı uyruklu ilköğretim öğrencileri için Kanada öğrenim izni 1 yıllık süreler için verilmekte olup, daha sonra uzatılabilmektedir.

Kanada’da bir lise programına kayıt olmuş yabancı uyruklu öğrencilerin Kanada eğitim izinleri, azami olarak 4 yıllık süre için verilmektedir; bu süre, Quebec haricindeki bölgelerde 9 ile 12. sınıfları, Quebec bölgesinde ise 9 ile 11. sınıfları kapsamaktadır.

Ana sınıfı ve kreş seviyesindeki çocukların Kanada’da herhangi bir öğrenim izni alınmasına gerek yoktur.

Kanada’da 180 günden uzun süreli olarak ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarına katılacak olan öğrencilerin öğrenim izni yanı sıra Kanada S1 vizesi başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: