kanada bakıcı vizesi başvurusu

Kanada Bakıcı Vizesi Başvuru Süreci 2023

Önemli Not: Deprem sonrasında T.C vatandaşlarına sağlanan Kanada Open Work Permit (3 yıllık Kanada çalışma izni) başvuruları için başvuru sahibinin 3 Ocak 2024’e kadar Kanada’ya geçerli bir vize ile girmiş olması gerekir.

Sadece vize evrakları göçmenlik avukatı tarafından onaylanan kişilerin başvruları vizem.net tarafından yapılmaktadır.

Uygunluk kriterlerini öğrenmek için: 0850 241 1868’i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Kanada bakıcı vizesi 2 yıl süresince hamillerine Kanada’da bakıcılık statüsünde önceden belirlenmiş alanlarda çalışma imkanı sunan, H-2B tipi Kanada geçici yabancı işçi programı (TSWP) kapsamında değerlendirilen Kanada çalışma iznidir.

Kanada hasta bakıcı vizesi almak için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinden yahut, Kanada harici herhangi bir ülkenin Kanada vize ofislerinden Kanada bakıcı vizesi için başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kanada bakıcı vizesi onaylanan kişilere yaşadığı bölgeden sorumlu Kanada vize bürosu tarafından bir adet tanıtım mektubu gönderilmektedir. Kanada bakıcı vizesi almak isteyen kişiler Kanada vize bürosu tarafından gönderilen mektubu Kanada konsolosluğuna ibraz edip başvurarak Kanada bakıcı vizesi alabilmektedirler.

Kanada Bakıcı Vizesi Kimlere Verilir?

Kanada bakıcı vizesi aşağıda belirtilen durumlara sahip kişilere verilmektedir.

 • Kanada bakıcı programı kapsamında 18 yaş altı çocuklar için bakıcı olmak isteyen kişiler,
 • Kanada bakıcı programı kapsamında 65 yaş ve üstü yaşlılara bakıcı olmak isteyen kişiler,
 • Kanada bakıcı programı kapsamında engelli, kronik veya ölümcül bir hastalığı olan insanlara bakıcı olmak isteyen kişiler.

Yeni Kanada Hasta Bakıcı Programları Nelerdir?

Yeni kanada hasta bakıcı programı Kanada hükümeti tarafından 18 Haziran 2019 yılında başlatılan Kanada vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişileri Kanada’da çalışmaya teşvik amaçlı hazırlanmış, hasta bakıcı statüsünde Kanada'da çalışma ve oturma izinlerini kapsayan teşvik programıdır. Yeni kanada bakıcı programları, Kanada evde çocuk bakımı, ve hasta bakımı pilot programı (HCCP) ve Kanada ev desteği işçi pilot programı (HSWP) olarak iki grupta incelenebilmektedirler.

Evde Çocuk Bakımı Pilot Programı (HCCP)

Yeni Kanada bakıcı programlarından evde çocuk bakımı pilot programı(HCCP) , bakıcıların aile üyeleriyle birlikte Kanada’ya göç etmesine izin veren beş yıllık bir programdır. Kanada evde çocuk bakımı pilot programına dahil olan bakıcılar 5 yıllık süre sonunda Kanada’da daimi ikamet etme hakkı kazanmaktadırlar.

Yeni Kanada bakıcı programı kapsamında Kanada evde çocuk bakımı pilot programına (HCCP) aşağıda verilen pozisyonlar için başvuru yapılabilmektedir.

 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı için bakıcılık,
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı için okul öncesi eğitmenliği,
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı için ebeveyn yardımcılığı,
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı için kronik hastalığı olan çocuğa refakatçilik.

Evde Çocuk Bakımı Pilot Programı için Gereksinimler Nelerdir?

Yeni Kanada bakıcı programına bağlı Kanada evde çocuk bakımı pilot uygulaması (HCCP) çalışanının kalifiye olarak karşılaması gereken gereksinimler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı başvuru sahibi, Kanada ulusal mesleki sınıflandırmaya (NOC) göre nitelikli iş deneyimine sahip olmalıdır.
  • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı başvuru sahibi aşağıdaki gibi 2 yıllık tam zamanlı deneyime sahip olmalıdır.
   • 1 yıllık süreyle herhangi bir evde çocuk bakımı sağlayıcılığı yapmak - NOC 4411 (koruyucu ebeveyn olarak deneyim geçerli değildir)
   • 1 yıl süreyle ev desteği çalışanı konumunda bulunmak - NOC 4412 (temizlikçi olarak deneyim geçerli değildir)
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı başvuru sahibi, en azından Kanada lise eşdeğer eğitimini tamamlamış olmalıdır. (YÖK denkliği için ise minimum ön lisans sahibi olunmasını ya da sağlık okulundan mezun olunmasını gerektirmektedir)
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı başvuru sahibinin eğitim bazında bakıcılık mesleğinin icra edebileceğine dair çalışma izni sahibi olması gerekmektedir.
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı başvuru sahibinin ev yönetimi ve denetimi konularında yeterliliği olmalıdır.
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı başvuru sahibinin CLB5 dil seviyesinde resmi dillere hakimiyeti olması gerekmektedir.(Kanada resmi dilleri İngilizce ve Fransızca'dır.)
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı başvuru sahibinin bakıcılık üzerine Kanada'da herhangi iş teklifi alması gerekmektedir.
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı başvuru sahibinin bazı durumlarda, ilk yardım sertifikasyonu ve kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) eğitimi sahibi olması gerekli olabilmektedir. (HCCP kapsamında refakatçiliği üstlenilen çocuğun sağlık durumuna göre)

Evde Çocuk Bakımı Pilot Programı (HCCP) Kapsamında Bakıcı Olanlar Neler Yapar?

Kanada bakıcı vizesi altında Kanada evde çocuk bakımı pilot programı (HCCP) ile Kanada’da bakıcı olarak bulunan çalışanların yapması gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada'da yanında çalışılacak ailenin çocuklarına belli öğünlerde yemek hazırlanması,
 • Kanada'da yanlarında çalışılan ebeveynlerin talimatına göre disiplini ev içi disiplinin sağlanması ve sürdürülmesi,
 • Kanada'da yanında çalışılan ailenin çocuklarına eğitim açısından yardımcı olabilme, gerektiğinde okula bırakmak gibi işlerde çocuklara refakat edilmesi,
 • Gerektiğinde Kanada'da yanında çalışılan aile çocuklarının temel ihtiyaçlarının sağlanması. (Küçük çocuklarda alt değişimi, uyutma gibi; engelli çocuklarda tuvalet yardımı duş alımı gibi yardıma dayalı bakım hizmetleri)

Ev Desteği İşçi Pilot Programı (HSWP)

Yeni Kanada bakıcı programına bağlı ev desteği işçi pilot programı (HSWP), yaşlı vatandaşlara, engelli kişilere, hastalık durumdan iyileşme sürecine geçen kişilere veya tıbbi tedavi gören kişilere bakım sağlama konusunda deneyime sahip profesyonel bakıcılar için uygun görülmektedir. Kanada ev desteği işçi pilot programı, Kanada'da bakıcı olarak çalışan kimselerin bakım ve destek uygulamalarını işveren kimsenin ikamet adresinde yürütmesine ve bakıcı kimselerin işveren kişinin evinde kalmasına izin veren ev desteği-bakım hizmeti kategorisidir.

Yeni Kanada bakıcı programına bağlı Kanada ev desteği işçi pilot programına aşağıda belirtilen çalışma konumlarında başvurabilmektedir.

 • Kanada ev desteği işçi pilot programı için aile bakıcılığı,
 • Kanada ev desteği işçi pilot programı için ev destek çalışanı,
 • Kanada ev desteği işçi pilot programı için engelli refakatçiliği,
 • Kanada ev desteği işçi pilot programı için yaşlı kişi bakıcılığı,
 • Kanada ev desteği işçi pilot programı için mola çalışanı
 • Kanada ev desteği işçi pilot programı için ev hizmetliliği (kahyası),
 • Kanada ev desteği işçi pilot programı için ev sahibine destek olarak kişisel yardımcılık.

Evde Çocuk Bakımı Pilot Programı için Gereksinimler Nelerdir?

Yeni Kanada bakıcı programına bağlı Kanada ev desteği işçi pilot uygulaması için gerekli yeterlilikler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı adayının eğitim durumu en az Kanada’daki lise diplomalarıyla denkliği olan eğitim kurum / kuruluşlarından mezun olması,
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı adayının ev yönetimi hakkında deneyim sahibi olması,
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı adayının eğitim aldığı kurum / kuruluşlarından temin edeceği ‘evde destek’ alanında yeterlilik belgesine sahip olması,
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı adayının bazı durumlarda (refakat edilecek kişinin bakım gereksinimlerini ve acil müdahale gerektirecek yaşamsal aktiviteleri göz önüne alınarak) ilk yardım sertifikası sahibi olma gereksinimi,
 • Kanada evde çocuk bakımı pilot programı adayının eğitim aldığı kurum / kuruluşlarından temin edeceği yaşlılar, engelliler ve iyileşme dönemi hastaları bakımı için eğitim gereksinimi.

Ev Desteği İşçi Pilot Programı Kapsamında Bakıcı Olanlar Neler Yapar?

Yeni Kanada bakıcı programına bağlı Kanada ev desteği işçi pilot uygulaması altında çalışan kişi / kişilerden gündelik hayatta yapılması beklenen işler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada ev desteği işçi pilot uygulaması altında çalışan kişilerin iyileşme durumundaki hastalara ve tıbbi tedavisi devam eden hastalara / hasta ailelerine bakım ve arkadaşlık desteği,
 • Kanada ev desteği işçi pilot uygulaması altında çalışan kişilerin bakılan konumundaki kişilere ihtiyaç durumunda duş aldırması, hasta durumundaki kişinin genel hijyenine dikkat etmesi, bakım gerektiren kişinin gündelik giyimine yardım etmesi ve gerektiğinde ambulans çağırma servislerini kullanması,
 • Kanada ev desteği işçi pilot uygulaması altında çalışan kişiler tarafından bakım gereken kişiye uygun yemekleri hazırlaması, hastanın diyetine uygun beslenme programının takibi ve uygulanması,
 • Kanada ev desteği işçi pilot uygulaması altında çalışan kişiler tarafından bakılması gereken kişinin rutin sağlık gerekliliklerinin periyodik karşılanması (ilaç alımı, medikal krem tedavisi gibi)
 • Kanada ev desteği işçi pilot uygulaması altında çalışan kişilerin hemşire ve doktor isteği halinde gerekli numunelerin toplanması ve güncel sağlık verilerinin ilgili kişilere(doktor, hemşire)iletilmesi,
 • Kanada ev desteği işçi pilot uygulaması altında çalışan kişilerin görev tanımı kapsamında(işverenle yapılan sözleşmelere göre değişkenlik gösterebilmektedir.), yatak yapma-toplama, bulaşık yıkama, genel ev temizliği, çamaşırların yıkanması gerekirse çocuk bakımı gibi hizmetlerin icrası.

Eski Kanada Bakıcı Programının Dezavantajları Nelerdir?

18 Haziran 2019’dan önce yürürlükte olan eski Kanada bakıcı programı, işveren odaklı ve işverene özgü araçlardan oluşan, çalışanın haklarını kısıtlayıcı ve çalışanın işten ayrılma-çıkarılma durumlarında çalışanın yeni bir iş bulması yolunu zor adımlara tabii kılan, Kanada işveren işgücü piyasası etki değerlendirmesi (LMIA) ardından güncellenmiş Kanada bakıcı programıdır.

Eski Kanada bakıcı programı kapsamında çalışanların herhangi iş kaybı durumunda mevcut işveren harici işverenlerin yanında çalışmak için alınması gereken izinler ve izlenmesi gereken süreçler uzun ve karmaşık adımlara sahip idi.

Kanada bakıcı programı çerçevesinde işten çıkarılan çalışanların tekrardan Kanada’ya kabulü ve bakıcı çalışma izinlerinin onayı için uzun süreler beklemesi gerekmekteydi. Eski Kanada bakıcı programı vizesi sahiplerinin tek bir bakıcı / bakıcı ailesiyle çalışabilme hakları vardı, bakıcı konumunda olacak kişilerin 5 yıllık görev süresi geçmeden 1. derece akrabası konumundaki kişilerin Kanada’ya yerleşimi mümkün değildi.

Eski Kanada bakıcı programı kapsamında çalışan kişilerin kişisel zaman ve özel hayat kavramları işveren tarafından ihmal edilebilmekteydi. Eski Kanada bakıcı programı, yürürlükte olan yeni Kanada bakıcı programına nazaran bakıcı sıfatı altında çalışanlara daha az kişisel özgürlük tanımlıyordu.

Yeni Kanada Bakıcı Programının Avantajları Nelerdir?

18 Haziran 2019’dan sonraki Yeni Kanada bakıcı programı kapsamında, Kanada’da bakıcı statüsünde çalışacak kişilere, işveren gereksinimi kaldırılmasa da tek bir işverene bağlılık ve kısıtlanmışlık konularında iyileştirmeler sağlanmıştır.

Yeni Kanada bakıcı programı kapsamında bakıcı sıfatı altında çalışan kişiler tek bir işverenle çalışma sınırlamasından muaf olarak, birden fazla kişiye bakıcı olma, birden fazla işverenle çalışma hakkı kazanmışlardır. Yeni Kanada bakıcı programı altında bakıcı olarak çalışan kişilerin aileleri, çalışanla birlikte Kanada’da yaşamaya hak kazanmaktadırlar, ayrıca 5 yıllık hizmetten sonra çalışan ve ailesine ikamet hakkı kalıcı olarak tanınmaktadır. Yeni Kanada bakıcı programı kapsamında çalışan bakıcılar iş değiştirme konusunda tam bağımsızlık kazanmış olup sınır dışı edilme durumu söz konusu olmadan işten ayrılma ayrıcalığına erişmişlerdir.

Kanada Yeni Bakıcı Programlarının Uygunluk Kriterleri Nelerdir?

Yeni Kanada bakıcı programı uygunluk kriterleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada yeni bakıcı programına talip kişiler tarafından öğretim durumu en az Kanada’daki lise diplomalarıyla denkliği olan eğitim kurum-kuruluşlarından mezun olunması, (Türkiye Cumhuriyeti YÖK denkliği olarak üniversite ön lisansı ya da sağlık okulu diploması kabul etmektedir),
 • Kanada yeni bakıcı programına talip kişiler tarafından Kanada dil ölçütü (CLB) sınavından Kanada’nın resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca dillerinde en az 5. seviye puan alınması (Dilde iyi hakimiyet seviyesi),
 • Kanada yeni bakıcı programına talip kişiler tarafından Kanadalı bir işveren tarafından temin edilecek tam zamanlı ve geçerli bir iş teklifine sahip olunması,
 • Kanada yeni bakıcı programına talip kişiler tarafından Kanada’ya kabulde sıkıntı çıkaracak herhangi bir unsura sahip olmaması. (Adli sicilin bozuk / eksik olması durumu, kişinin reşit olmaması durumu, kişinin gereksinimleri karşılayacak eğitim durumunun olmaması durumu, kişi sağlık kontrolünden geçerken saptanacak herhangi bulaşıcı hastalık durumu vb.)

Kanada Yeni Bakıcı Programlarına Nasıl Başvurulur?

Kanada yeni bakıcı programına başvurmak için dil yeterliliği, eğitim yeterliliği ve sağlık yeterliliği gibi gereksinimleri karşılayan Kanada yeni bakıcı programı adayı Türkiye’de resmi vize başvuru merkezi olarak faaliyet gösteren, aracı kurum aracılığıyla vize işlemlerini eksiksiz olarak tamamlaması gerekmektedir.( VFS Global, Türkiye’de vize başvuru sahiplerine idari destek hizmetleri sunmak için yetkilendirilmiş, Kanada Hükümetinin münhasır hizmet sağlayıcısıdır.

Kanada bakıcılık programına başvurmanın önemli adımlarından biri olan vize alımı, aracı kurum aracılığıyla aşağıda listelenen sıralamada gerçekleştirilebilmektedir.

 • Kanada yeni bakıcı programı için online doldurulması gereken vize başvurusunun eksiksiz bir şekilde doldurulması,
 • Kanada bakıcı vizesi için gerekli evrakların bir araya getirilmesinin ardından aracı kurumun belirlediği güncel başvuru ücretinin ilgili banka hesabına yatırılması,(2021 güncel başvuru ücreti 80 Kanada Doları)
 • Randevu alınarak randevu tarihinde gerekli evraklar kişi-kişiler tarafından yetkili merciye teslim edilmeli ve biyotmeri işlemleri tamamlanmalıdır
 • 1 ila 3 hafta arasında sonuçlanan vizenin onay halinde tesliminin Kanada bakıcı vizesi adayına ibraz edilmesi.

Kanada yeni bakıcılık programı kapsamında işveren kimsenin Kanada Hükümeti göçmenlik bürolarıyla, bakıcı sıfatı altında çalışacak kimsenin Kanada Konsolosluk ve Elçilikleri ile paylaşması gereken bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.

Kanada yeni bakıcı programında işveren durumundaki kişinin Kanada göçmenlik bürosu ile paylaşması gereken bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada yeni bakıcı programı kapsamında işverenin medeni durumu,
 • Kanada yeni refakatçi programı kapsamında işverenin refakatçi - çocuk kişiyle ilişik durumu,
 • Kanada yeni bakıcı programı kapsamında işveren statüsünde bulunan kişinin son 6 aylık gelir kayıtları,
 • Kanada yeni bakıcı programı kapsamında çalışma alanı -konaklama alanı olarak kullanılacak mülkün ikamet adresi. (mülk kişinin kendisinin ise mülkün beyanı, kiraysa kira dekontlarının beyanı)

Kanada yeni bakıcı programında bakıcı durumundaki kişilerin Kanada vize başvuru merkezlerinde başvuru formu doldururken paylaşılması gereken bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada yeni bakıcı programı dahilinde çalışmak isteyen kişinin kişisel bilgileri (boy, kilo, yaş gibi-nüfus cüzdanı bilgileri ve fotokopisi),
 • Kanada yeni bakıcı programı dahilinde çalışmak isteyen kişinin medeni durumu,
 • Kanada yeni bakıcı programı kapsamında çalışmak isteyen kişinin 1. derece akraba bilgileri,
 • Kanada yeni bakıcı programı dahilinde çalışmak isteyen kişinin iletişim bilgileri,
 • Kanada yeni bakıcı programı dahilinde çalışmak isteyen kişinin Kanada işveren işgücü piyasası tarafından belirlenen 1000 Kanada doları olan harcın ödendiğinin kanıtı niteliğinde banka dekontu.( kişi ve işveren arasında uzlaşma sonucu işveren tarafından ödenebilmektedir.)

Kanada bakıcılık programı kapsamında vize başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada bakıcılık vizesi başvuru formu,
 • Pasaport,( Son 10 yıl içerisinde alınmış ve en az 6 ay daha geçerliliği bulunan bir pasaport olmalıdır.)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf, ( 35 mm 45 mm boyutunda, 6 aydan eski olmayan güncel fotoğraflar olmalıdır.)
 • Kişi tarafından yazılan Kanada bakıcı vizesi talebi,
 • Ödenmiş Kanada dadılık vizesi başvuru ücreti dekontu,
 • Son 6 aylık banka hesap dökümleri,
 • Gelir ve varlık belgeleri,
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Seyahat masraflarını başka biri karşılayacak ise sponsorluk mektubu,
 • Adli sicil kaydı,
 • Varsa evlilik cüzdanı,

Kanada bakıcılık programı vize başvurusu için gerekli belgeler başvuru sahibinin medeni durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Kanada yeni bakıcı programı başvuru süreci içerisinde bulunan dikkatle takip edilmesi gereken uzun prosedürler, vize alım aşamaları ve kurulması gereken bağlantılar www.vizemnet.com aracılığıyla Kanada yeni bakıcı programı dahilinde çalışmak isteyen kişilere sağlanabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kanada Bakıcı Programları için Çalışma Şartları Nasıldır?

Kanada bakıcı programları için çalışma şartları, Kanada insan hakları ve hukuku çerçevesinde Kanada'da çalışan bütün işçileri kapsayan medeni sözleşmeler sayesinde korunmaktadır.

Kanada bakıcı programlarında bakıcı statüsünde çalışacak kişinin alacağı minimum ücret http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/ adresinden detaylı ulaşılabilecek asgari ücret kararları çerçevesinde düzenlenmektedirler.

Kanada bakıcılık programlarında işveren çalışacak kişilere asgari ücret olan saatlik 12.30 $’ı (rakamlar eyaletlere göre ve zaman içinde değişiklik gösterebilmektedir) veya anlaşılan daha yüksek ücreti ödemek zorundadır.

Kanada bakıcı programı kapsamında çalışan kişilerin ikamet adresleri, refakat edilecek kişinin sağlık durumu – gereksinimleri ve Kanada’ya çalışmaya gelen kişilerin medeni durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Kanada bakıcı programında çalışmak isteyen kişiler esnek çalışma saatleri olarak tanımlanan bakıcılık hizmetlerini kapsayan çalışma saatlerinde işbaşı yaparlar.

Kanada bakıcı programı altında çalışan kişilerin esnek çalışma saatleri, refakat edilecek kişinin ihtiyaç durumuna bağlı olsa da bakıcı programlarının günlük maksimum çalışma saati olan 12 saati geçemez ayrıca iş verenler önceden belirlenen tatil günlerinde çalışandan işbaşı yapmalarını isteyemez.

Kanada Bakıcı Vizesi Alanların Hakları Nelerdir?

Kanada bakıcı vizesi alan kişilere tanınan haklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Kanada bakıcı vizesi sahipleri 2 yıllık çalışma süresiyle Kanada toprakları içerisinde Kanada geçici ikamet belgesi alabilmektedirler,
 • Kanada bakıcı vizesi sahipleri 2 yıllık geçici çalışma süresi boyunca bakıcılık hizmetlerini kapsayan herhangi bir işte çalışabilir,
 • Kanada bakıcı vizesi sahipleri işveren değiştirmekte ve birden fazla işverenle çalışma konusunda özgürdürler,
 • Kanada bakıcı vizesi sahipleri Kanada sosyal devlet hizmetleri sayesinde kişilere sağlanan bütün hizmetlerden (sağlık, eğitim, aşı gibi) yararlanabilmektedirler,
 • Kanada bakıcı vizesi sahipleri 2 yıl boyunca 1. derece akrabalarını da kanada da ikamet ettirebilirler,
 • Kanada bakıcı vizesi sahipleri 2 yıl sonra tekrar sözleşme yenileyebilir yahut başka işverenlerle yeni iş sözleşmeleri yaparak Kanada'da ikamete devam edebilir.

Kanada Bakıcı Vizesi ile Kalıcı Oturum İzni Alınabilir Mi?

Kanada bakıcı vizesi sahipleri Kanada kalıcı oturum izni alabilmektedir. Kanada bakıcı vizesi sahipleri 2 yıllık çalışma süresi olan süreci tamamladıktan sonra Kanada göçmen bürolarından Kanada kalıcı oturum izni başvurusunda bulunabilirler.

Kanada bakıcı vizesi sahiplerinin Kanada kalıcı oturum izni alabilmeleri için iş durumunun devamlılığı ve toplumla uyumlu biçimde yaşama becerileri (adli sicil temizliği) önemli etkenlerdir. Kanada bakıcı vizesi sahiplerinin Kanada oturum izinleri kişiler tarafından istendiği takdirde 1. dereceden akrabaları da kapsamaktadır bunun yanında kişi Kanada oturum izni aldıktan sonra mülk edinme, işsizlik durumunda devlet desteği gibi temel haklara sahip olmaktadır.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: