kanada vatandaşlık başvurusu ve şartları

Kanada Vatandaşlık Başvurusu Nedir, Nasıl Yapılır?

Kanada vatandaşlık başvurusuna hak kazanabilmek için öncelikle Kanada’da daimi ikamet sahibi olunması gerekmektedir. Geçerli bir oturum izni ile Kanada vatandaşlık başvurusu yapılmadan son 5 yıl içerisinde en az 3 yıl Kanada’da bulunan ve en az 3 kez gelir vergisi beyanında bulunan kişiler Kanada vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Kanada vatandaşlık başvurusu, Kanada Devleti resmi internet sitesi üzerinden (canada.ca) yapılmakta ve Kanada göçmenlik, mülteci ve vatandaşlık (IRCC) ofisleri tarafından değerlendirilip karara bağlanmaktadır.

Yetişkinler için Kanada Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Yetişkinler için Kanada vatandaşlık şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • 18 yaşından büyük olmak
 • Son 5 yılda en az 3 yıl Kanada daimi ikametgah sahipliği yapmış olmak
 • Kanada’da ikamet edilen süre boyunca gerekli vergi borçlarını ödenmiş olmak
 • Temiz adli sicil kaydına sahip olmak
 • İngilizce ya da Fransızca dil yeterliliğine sahip olmak
 • Kanada vatandaşlık sınavını geçmek

Evlilik Yoluyla Kanada Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Yabancı ülke vatandaşı olarak bir Kanada vatandaşı ile evlenmek, direkt olarak Kanada vatandaşlığı alınmasını sağlamaz.

Evlilik yoluyla Kanada vatandaşlık başvurusunda bulunulacak ise aşağıdaki koşulların tamamı sağlanmalıdır.

 • Kanada vatandaşı birinin eşi olmak gerekmektedir.
 • Kanada’da daimi ikamet etmek gerekmektedir.
 • Son 5 yılın 3 yılında Kanada`da yaşamış olmak gerekmektedir.
 • Kanada ödenmesi gerekli olan vergiler var ise bu vergilerin verilmiş olması gerekmektedir.
 • Kanada vatandaşlık sınavını geçmek gerekmektedir.
 • İngilizce ve Fransızca dil yeterliliklerini kanıtlamak gerekmektedir.
 • Evliliğin gerçek olduğu kanıtlanmalıdır.

Kalıcı İkamet Yoluyla Kanada Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Kalıcı ikamet yoluyla Kanada vatandaşlık başvurusu talebinde bulunulacak ise son 5 yılın en az 3 yılı boyunca Kanada’da aralıksız ikamet etmiş olmak gerekmektedir.

Kanada`da kalıcı ikamet yoluyla Kanada vatandaşlığı alınırken gün bazlı olarak Kanada’da kalınan süre hesaplandığında, Kanada vatandaşlık başvurusundan hemen önceki 1825 gün içerisinde aralıksız en az 1905 gün geçerli bir Kanada oturum izni ile Kanada’da daimi ikamet edildiği ispatlanmalıdır.

Kanada`da uzun süre ikamet edildiği göçmenlik izin pullarıyla ya da Kanada Adalet Bakanlığı’ndan alınan izin belgeleriyle kanıtlanabilmektedir.

Kanada’da Yaşanan Süreye Bağlı Olarak Kanada Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Kanada`da yaşanan süreye bağlı olarak Kanada vatandaşlık başvurusu yapılacak ise Kanada vatandaşlığı başvurusu tarihinden önceki 1825 gün (5 yıl) içerisinde en az 1095 gün (3 yıl) Kanada’da bulunmuş olmak gerekmektedir.

Kanada’da yaşanan süreye bağlı olarak Kanada vatandaşlık başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Gelir vergisi beyanı
 • Yeterli dil becerileri
 • Kanada vatandaşlık sınavından yeterli puanın alınması

Kanada Gelir Vergisi Beyanı Nedir?

Kanada’da yasal olarak ikamet eden kişi Kanada vatandaşlık başvurusunda bulunacak ise başvurulan tarihten hemen önceki 5 yılın en az 3 yılına ait Kanada gelir vergisi beyanı sunmalıdır.

Kanada’da belirli bir yılın sadece belirli bir bölümünde ikamet edildiyse bile o yıla ait gelir vergisi beyanı ibraz edebiliyor olmak gerekmektedir.

Kanada’da istihdam edilen bir işten gelir sağlanıyor ise elde edilen aylık gelir üzerinden, Kanada’da sahip olunan mülk satıldığında elde edilen gelir üzerinden, Kanada menşeili kaynaklarından alınan burslar ve araştırma ödeneklerinden kaynaklanan vergiler Kanada vatandaşlığı gelir vergisi beyanında gösterilmesi gereken kalemlerden bazılarıdır.

Kanada Vatandaşlığı için Dil Becerileri Nedir?

Kanada vatandaşlık başvurusu için İngilizce ya da Fransızca’da onaylı dil testlerinden alınmış sonuçların Kanada Dil Kriterleri (CLB) Seviye 4 veya daha yüksek seviyede dil yeterliliğini karşılıyor olması gerekmektedir.

Kanada vatandaşlık başvurusunda dil becerilerini kanıtlarken Kanada makamları tarafından onaylanmış olan aşağıdaki test türleri tercih edilebilmektedir.

 • İngilizce dil yeterliliği için;
  • CELPIP
  • IELTS
 • Fransızca dil yeterliliği için
  • TEF
  • TCF
  • DELF
  • DALF

Kanada Vatandaşlık Sınavı Nedir?

Kanada vatandaşlık sınavı, Kanada vatandaşlık başvurusunu resmi olarak ibraz eden ve Kanada vatandaşlığına kabul alan kişilerin uygulaması gereken bir sonraki adımdır.

Kanada vatandaşı olmak isteyenler Kanada vatandaşlığının hakları ve sorumluluklarını bilmekle yükümlüdür. Kanada vatandaşlığının hakları ve sorumlulukları hakkındaki bilgilerini ölçmek için başvuranların Kanada vatandaşlık sınavına girmeleri gerekmektedir. Kanada vatandaşlık sınav soruları Kanada hakkında; tarih, coğrafya, ekonomi, hükümet, kanunlar ve Kanada`ya ait sembollere dair sorular içermektedir.

Kanada vatandaşlık puanlama sistemi IRCC ofisleri tarafından belirlenmektedir.

Kanada Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kanada vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Kanada çevrimiçi fiziksel varlık hesaplamasının orijinal çıktısı ya da mal varlığı hesaplama formu (CIT 0407) maddi durumu ispatlamak için kullanılabilmektedir.
 • Son 5 yıl içinde sahip olunan geçerli, kullanımda olan ve süresi dolmuş eski pasaportların ya da seyahat belgelerinin kimlik sayfalarının fotokopileri gerekmektedir. (Kimlik sayfası; ad, pasaport belgesi numarası, düzenleme tarihi ve son kullanma tarihini içeren sayfadır.)
 • İki adet kişisel kimlik fotokopisi gerekmektedir. İki kişisel kimlik fotokopisinden biri pasaportun biyografik sayfası olurken ikincisi aşağıda sıralanan kimlik örnekleri arasından tercih edilebilmektedir.
  • Kanada daimi ikamet kartı (PR kartı) tercih edilebilmektedir.
  • Ehliyet tercih edilebilmektedir.
  • Sağlık sigortası kartı tercih edilebilmektedir.
  • Yaşlı kimlik kartı tercih edilebilmektedir.
  • Reşit kartı tercih edilebilmektedir.
  • Yabancı ülkelere ait pasaport ya da devlet tarafından verilmiş kimlik belgeleri tercih edilebilmektedir.
 • 18-54 yaş aralığına sahip yaşlarda aşağıda sıralanan evraklar sağlanmalıdır.
  • İngilizce ya da Fransızca dil yeterliliği kanıtlarının fotokopileri gerekmektedir. İngilizce ya da Fransızca dil yeterliliği için kanıtlar aşağıdakileri içerebilmektedir.
   • İngilizce ya da Fransızca dil testi sonuçları
   • Eğitim dili İngilizce ya da Fransızca olan orta öğretim ya da lise sonrası eğitim programında eğitim alındığına dair sertifika ya da diploma
   • Devlet destekli bir dil eğitim programından Kanada Dil Ölçütü (CLB) seviye 4 veya üstünde İngilizce ya da Fransızca dil yeterliliği kanıtı
 • 18-54 yaş aralığına sahip ve tıbbi bir durum nedeniyle İngilizce ya da Fransızca dil yeterliliğine sahip olunamayacağı durumlarda aşağıdaki belgelerden biriyle engellilik durumu kanıtlanmalıdır.
  • İşitme engelliler için Kanadalı bir odyolog tarafından verilmiş onaylı bir belge
  • Bilişsel, psikolojik ya da fizyolojik nedenlerle alakalı bir engellilik durumu varsa Kanadalı bir doktor tarafından verilen bir rapor
 • Kanada vatandaşlık belgesinde kullanılmak üzere iki adet fotoğraf
 • Kanada resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi ödenen yetişkinler için 630 CAD Kanada vatandaşlık başvuru ücretinin makbuzu

Kanada Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Kanada vatandaşlığına başvurmak için çevrimiçi yöntem veya mektup yolu ile iletim tercih edilebilir.

Kanada vatandaşlığına çevrimiçi başvuruda bulunabilmek için;

Kanada vatandaşlığına çevrimiçi başvurabilmek için Kanada resmi sitesi üzerinden ulaşılabilen Kanada vatandaşlık başvuru paketi seçilmelidir. Kanada vatandaşlık başvuru paketinde yer alan kılavuz doğrultusunda Kanada vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler toplanmalı ve Kanada vatandaşlık başvuru formu doldurulmalıdır ardından bu belgeler sisteme yüklenmelidir.

Kanada vatandaşlık işlem ücreti ve Kanada vatandaşlık hakkı ücret harcı çevrimiçi olarak Kanada resmi sitesi üzerinden ödenmelidir ve alınan makbuz Kanada vatandaşlık başvurusuna eklenmelidir.

Kanada vatandaşlığına kağıt iletimi yoluyla başvuruda bulunabilmek için;

Kanada vatandaşlık başvurusu için toplanan tüm belgeler ve başvuru dokümanı Kanada Sidney’deki Başvuru İşleme Merkezi’ne iletilmelidir.

Kanada vatandaşlığı başvuru belgeleri;

sıradan mail yoluyla iletilecek ise
“Başvuru İşleme Merkezi-Sidney Posta Kutusu 7000 SYDNEY, NS B1P 6V6”
adresine, kurye ile iletilecek ise
“Başvuru İşleme Merkezi-Sidney 49 Dorchester Street Sidney, Nova Scotia B1P 5Z2”
adreslerine gönderilmelidir.

Kanada Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Kanada vatandaşlık başvuru işlem süreci yaklaşık 12 aydır. Kanada vatandaşlık başvurusu değerlendirildikten sonra kabul veya ret bildirimi (AOR) mektup ya da e-posta yolu ile Kanada vatandaşlık başvurusunda bulunan kişiye iletilmektedir. Tüm Kanada vatandaşlık işleri Kanada Başvuru İşleme Merkezi tarafından yönetilmektedir.

Kanada Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Kanada vatandaşlık başvuru evrakları tamamlandıktan sonra kabul veya ret bildirimi (Acknowledgment of Receipt) (AOR) mektup yoluyla ya da e-posta yolu ile başvurana iletilmektedir. Kanada vatandaşlık başvurusunda nelerin eksik olduğu ya da sonraki adımda neler yapılması gerektiği kabul veya ret bildirimi (AOR) mektubu / e-postası ile Kanada vatandaşlık talebinde bulunan kişiye iletilecektir.

Kanada vatandaşlık başvurusu reddedildiyse, başvurana ulaşan ret bildirimine göre eksik evraklar tamamlanmalı ve Kanada vatandaşlık başvuru belgelerinin arasına yeniden dahil edilmelidir.

Kanada Vatandaşlığı için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Kanada vatandaşlığına kabul için evlilik ya da Kanada`da daimi ikamet ediyor olmak dışında istisnai durumlar vardır.

Kanada vatandaşlığı istisnai durumları ile Kanada vatandaşı olunabilecek durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada topraklarında doğmuş olmak
 • Kanada vatandaşı bir ebeveyne sahip olmak (Kanada kanunlarına göre, ebeveynin doğum yılı Kanada vatandaşlığı istisnasını etkilemektedir.)
 • Kanada Silahlı Kuvvetlerinde yer almış olmak
 • Kanada dışında doğmuş ve herhangi bir ülke vatandaşı olmayan, Kanada’da yasal olarak ikamet etmekte olan bir çocuğa sahip olmak
 • Kanada vatandaşı tarafından evlat edinilen kişi olmak
 • 1947 yasası kapsamında Kanada`da vatandaş olabilme hakkı olan kişiler arasında olmak
 • Kanada dışında gecikmiş doğum kaydı bulunan ve ebeveyni Kanada vatandaşı olan kişiler arasında olmak
 • İstisnai durumlara sahip İngiliz vatandaşları ya da istisnai durumlara sahip İngiliz vatandaşlarının çocukları olmak

Kanada Vatandaşlık Kabul Töreni Nedir?

Kanada vatandaşlık kabul töreni, Kanada vatandaşlık başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde Kanada vatandaşlık sınavından sonraki 3 ay içerisinde gerçekleşmektedir ve Kanada vatandaşlık kabul töreni tarihi, birkaç hafta önce Kanada göçmenlik ofisi tarafından verilmektedir.

Kanada vatandaşlık kabul töreni süresince salonda kalmak germektedir ve Kanada vatandaşlık kabul törenini engelleyebilecek bir çocuk getiriliyorsa bakımını üstlenecek bir misafir de davet edilmelidir. Kanada vatandaşlık kabul töreni dilinin ne olacağı Kanada göçmenlik ofisinin gönderdiği bildirimde yer almaktadır. Kanada vatandaşlık kabul töreni için gerekli evrakların taşınmasına dikkat edilmelidir.

Kanada vatandaşlık yemini İngilizce ve Fransızca olarak salondaki Kanada vatandaşlığına başvuran diğer kişiler ile birlikte aynı anda tören yetkilisinden sonra tekrar edilmelidir. Kanada vatandaşlık kabul töreninde Kanada vatandaşlık yemini edildikten sonra Kanada milli marşı söylenmektedir. Kanada vatandaşlık yemini edildikten sonra Kanada vatandaşı olunmaktadır ve Kanada vatandaşlık belgesi teslim alınmaktadır.

Kanada Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Kanada vatandaşlık başvurusu reddedilme nedenleri; minimum işlem gereksinimlerini karşılamamak, gerekli ücreti ödememek ya da Kanada vatandaşlığı başvuru sürecini doğru bir şekilde tamamlanamaması gibi durumlardan kaynaklanıyor olabilmektedir.

Kanada vatandaşlık başvurusu reddedilirse Kanada vatandaşlık başvurusunda nelerin eksik olduğunu ve sonraki adımlarda neler yapılması gerektiğini açıklayan bir mektup veya e-posta Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı tarafından Kanada vatandaşlık başvurusu sahibine gönderilecektir.

Sidney’deki Başvuru İşleme Merkezi, Kanada vatandaşlık başvurularını fiziken teslim alan tek yetkili kurumdur. Sidney Başvuru İşleme Merkezi tarafından gönderilen mektupta / e-postada Kanada Vatandaşlık Başvurusu için hangi formların, belgelerin ya da ücretlerin eksik olduğu belirtilmektedir.

 • Kanada vatandaşlık başvurusu reddedildiğinde; ret mektubunda yer alan sebeplere dikkat edilerek aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.
 • Kanada resmi sitesi üzerinden Kanada vatandaşlık başvuru formu yeniden çevrimiçi olarak doldurulmalı, yazdırılmalı, imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.
 • Kanada’da son 5 yılda kalınan süre tekrar hesaplanmalıdır.
 • Kanada vatandaşlık başvuru ücretleri ödendiğine dair Kanada resmi sitesinden çevrimiçi olarak alınan yeni bir makbuz gönderilmelidir.
 • Kanada’da vatandaşlık almak için gerekli tüm belgeler kontrol edildikten sonra Kanada vatandaşlık başvurusu gerekli evrakları yeniden Sidney Başvuru İşleme Merkezi’ne gönderilmelidir.

Kanada Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Kanada vatandaşlık başvuru ücreti 18 yaş ve üzeri her birey için toplam 630 CAD`dır.

 • Kanada vatandaşlık işlem ücreti, 530 CAD`dır.
 • Kanada vatandaşlık harç ücreti, 100 CAD`dır.

Kanada vatandaşlığı süreci sonucunda Kanada vatandaşı olunmadığı takdirde vatandaşlık hakkı başvuru ücreti sahibine iade edilecektir. Kanada vatandaşlık başvuru ücretleri 18 yaş altındaki birey için sadece Kanada vatandaşlık ücreti olarak 100 CAD alınmaktadır.

Kanada Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Kanada vatandaşlığı alındığında vicdan ve din özgürlüğü, düşünce, inanç, fikir ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, barışçıl toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü gibi insani haklara sahip olunmaktadır.

Kanada vatandaşlığı alındığında insani hakların yanında Kanada’da istenilen yerde yaşama hakkı, kadın-erkek eşitliği, Fransızca ve İngilizce’nin eşit statüye sahip olması ve tercih edilen kültürün özgürce yaşanması haklarına sahip olunmaktadır.Kanada vatandaşlığı, vizesiz gezilebilecek yerler açısından hamillerine, birçok olanak sağlamaktadır. Kanada vatandaşlığı ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Arnavutluk
 • Amerikan Samoası
 • Andorra
 • Anguilla
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Aruba
 • Avustralya
 • Avusturya
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Belarus
 • Belçika
 • Belize
 • Bermuda
 • Bolivya
 • Bonaire: St. Eustatius ve Saba
 • Bosna Hersek
 • Botsvana
 • Brezilya
 • Britanya Virjin Adaları
 • Brunei
 • Bulgaristan
 • Yeşil Burun Adaları
 • Cayman Adaları
 • Şili
 • Kolombiya
 • Cook Adaları
 • Kosta Rika
 • Hırvatistan
 • Curacao
 • Kıbrıs
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Dominika
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Ekvador
 • El Salvador
 • Estonya
 • Eswatini (Svaziland)
 • Falkland Adaları
 • Faroe Adaları
 • Fiji
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Fransız Guyanası
 • Fransız Polinezyası
 • Fransız Batı Hint Adaları
 • Gambiya
 • Gürcistan
 • Almanya
 • Cebelitarık
 • Yunanistan
 • Grönland
 • Grenada
 • Guam
 • Guatemala
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Macaristan
 • İzlanda
 • Endonezya
 • İrlanda
 • İsrail
 • İtalya
 • Jamaika
 • Japonya
 • Kazakistan
 • Kiribati
 • Kosova
 • Kırgızistan
 • Letonya
 • Lesoto
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Makao
 • Malezya
 • Malta
 • Mauritius
 • Mayotte
 • Meksika
 • Mikronezya
 • Moldova
 • Monako
 • Moğolistan
 • Karadağ
 • Montserrat
 • Fas
 • Namibya
 • Hollanda
 • Yeni Kaledonya
 • Yeni Zelanda
 • Nikaragua
 • Niue
 • Kuzey Mariana Adaları
 • Kuzey Makedonya
 • Norveç
 • Filistin Bölgesi
 • Panama
 • Peru
 • Filipinler
 • Polonya
 • Portekiz
 • Porto Riko
 • Katar
 • Yeniden Buluşma
 • Romanya
 • San Marino
 • Sao Tome ve Principe
 • Senegal
 • Sırbistan
 • Singapur
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Güney Afrika
 • Güney Kore
 • İspanya
 • Sri Lanka
 • St. Kitts ve Nevis
 • St. Lucia
 • St. Maarten
 • St. Vincent ve Grenadinler
 • İsveç
 • İsviçre
 • Tayvan
 • Tayland
 • Trinidad ve Tobago
 • Tunus
 • Turks ve Caicos Adaları
 • Ukrayna
 • Birleşik Krallık
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Uruguay
 • ABD Virjin Adaları
 • Özbekistan
 • Vanuatu
 • Vatikan
Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: