kanada geçici yabancı işçi programı tfwp

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) nedir?

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP), Kanada Hükümeti tarafından Kanada’da kısa süreliğine çalışma deneyimi kazanmak isteyen yabancı işçilere fırsat tanırken aynı zamanda Kanadalı işverenlere Kanada’nın işgücündeki eksiklikleri gidermek için geçici olarak yabancı işçi almalarına olanak saylayan Kanada çalışma vizesidir.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (Canada TFWP), çalışma izni gerektirmektedir. Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP), Kanada’da çalışan yabancı işçinin Kanada’da çalıştığı süre boyunca yalnızca bir işveren için çalışmasına izin vermektedir.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’na Katılmak için Gereksinimler Nelerdir?

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında Kanada’ya işçi alınırken Kanada Hükümeti vatandaşlarının ve Kanada daimi ikametgah sahiplerinin işlerini korumak istediğinden, Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) ile alınacak yabancı işçinin Kanada şirketi için kesinlikle gerekli olduğuna dair kanıt istemektedir.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) ile yabancı işçi alınırken Kanada şirketinin kesinlikle yabancı işçiye ihtiyacı olduğunu kanıtlayabilmesi için Kanada’da geçici işçi olmanın en önemli gerekliliği İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) sahibi bir işverenden iş teklifi almaktır.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’na (TFWP) katılmak için gereksinimler aşağıda sıralanmıştır.

 • Kanada’da İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (Canada LMIA) sahibi bir işverenden iş teklifi almak
 • Kanada’da Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında çalışma süresi dolduktan sonra Kanada’da çalışan yabancı işçinin ülkesine döneceğine dair kanıt
 • Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında Kanada’da çalışacak yabancı işçinin Kanada’da kalınan süre boyunca kendisi ve ailesini finanse edecek ve geri ülkesine dönmek için gerekli mali güce sahip olduğunu kanıtlaması
 • Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında Kanada’da çalışacak yabancı işçinin temiz bir sabıka kaydına sahip olduğunu kanıtlaması
 • Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında Kanada’da çalışacak yabancı işçinin Kanada’nın ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturmadığını kanıtlaması
 • Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında Kanada’da çalışacak yabancı işçinin sağlıklı olduğunu kanıtlaması
 • Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında Kanada’da çalışacak yabancı işçinin striptiz, erotik dans, erotik masaj veya eskort hizmetleri sunan bir işyeri için hizmet vermeyeceğini kanıtlaması

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) başvurusunda bulunacak işçinin kabul edilmesi için yukarıda sıralanan gereksinimleri karşılaması gerekmektedir.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’nda İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi’nden (LMIA) Muafiyet Hangi Durumda Geçerlidir?

İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA), Kanadalı bir işverenin yabancı bir işçiyi işe alırken Kanada Hükümetinden alması gerekebilecek bir belgedir. İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA), işverenin işçi alırken Kanada vatandaşı ya da Kanada daimi ikametgah sahibi bir çalışan bulmaya çalıştığı; ancak işe alacak uygun, istekli ve kalifiye bir çalışan bulamadığını ve bunun sonucunda da işverenin yabancı bir işçiye ihtiyaç duyduğunu gösteren bir belgedir.

Bir işveren İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) alabilmek için aşağıdaki şartları sağlanmalıdır.

 1. Kanadalı işletme sahibi kontrol gücüne sahip olmalıdır. Kanadalı işveren, işyerindeki en yüksek pozisyonda olmalı ve en fazla hisseye sahip olmalıdır.
 2. Kanadalı işletme sahibi işletmenin yönetiminde aktif rol sahibi olmalıdır. Kanadalı işveren, işletmeyi yönetmede güçlü bir iş deneyimine sahip olmalıdır.
 3. Kanadalı işletme sahibi Kanada vatandaşlarını ya da Kanada daimi ikametgah sahiplerine istihdam sağlamaya çalışan bir politika izliyor olmalıdır.

Bir işveren İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) alabilmek için aşağıdaki adımları izlemelidir.

 1. İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) başvuru formu doldurulmalıdır.
 2. Kanada iş teklifi, işveren ve yabancı işçi tarafından imzalanmalıdır.
 3. Kanadalı firmanın neden yabancı işçiye ihtiyaç duyduğu kanıtlanmalıdır.
 4. Pozisyonun nerede, ne zaman ve ne kadar süre ilan edildiğini göstermek için işverenin reklam yaptığı kanıtlanmalıdır.
 5. Yukarıda sıralanan tüm evraklar toplanarak Hizmet Kanada Merkezi’ne gönderilmelidir.
 6. İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) başvuru ücreti (1000$) ödenmelidir.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’nda İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinden (LMIA) muaf olan çalışma izni akışları Uluslararası Hareketlilik Programı kapsamındadır. Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’nda İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi’nden (LMIA) muaf olunan durumlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Kanada’ya ekonomik, kültürel ya da başka rekabet avantajları sağlayan durumlarda ve bu durumdan Kanada vatandaşları ve Kanada daimi ikametgah sahipleri memnun ise İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinden (LMIA) muafiyet durumu olabilmektedir.
 • Ulusal anlaşmalarla başka ülkelerden işçiler Kanada’ya transfer olabilmektedir. İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinden (LMIA) muafiyet sağlayan ulusal antlaşmalara Serbest Ticaret Anlaşmaları örnektir.
 • Kanada faiz muafiyetleri, Kanada halkı için büyük fayda sağlayıp Kanada için yabancı ülkelerle istihdam ilişkilerini geliştirebilecek durumlarda İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinden (LMIA) muaftırlar.
 • İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinden (LMIA) muaf olarak Kanada’ya yabancı işçi olarak gelecek bireyin, göçmenlik memurları tarafından Kanada’ya büyük katkı sağlayabilecek yetkinlikte olduğunun tespit edilebilmesi gerekmektedir.
 • Kanadalı şirket, Kanadalılar yararına işlerinin kalitesini arttırmak için yabancı işçi alacağı durumlarda İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinden (LMIA) muafiyeti söz konusu olabilmektedir.
 • Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’nda İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinden (LMIA) muaf olunan durumlarına ek olarak insani ve merhametli nedenlerle de İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinden (LMIA) muafiyet durumları söz konusu olabilmektedir.

Yukarıda sıralanan İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinden (LMIA) muafiyet durumlarına ek olarak Kanada açık çalışma izni, yabancı işçilerin herhangi bir pozisyonda ve herhangi bir işveren için çalışabilmelerine izin verdiği açık çalışma iznine sahip işçiler İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesine (LMIA) ihtiyaç duymazlar.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı ve Açık Çalışma İzni Programı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kanada geçici yabancı işçi programı ile Kanada açık çalışma izni arasındaki farklar aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

KANADA GEÇİCİ YABANCI İŞÇİ PROGRAMIKANADA AÇIK ÇALIŞMA İZNİ PROGRAMI
LMIA gereklidir.LMIA gerekmemektedir.
Çalışma izinleri kapalıdır. (Belirli bir işverene özeldir.)Çalışma izinleri açık veya kapalı olabilmektedir. (Belirli bir işverene özgü değildir.)
İşgücü piyasasına dayalıdır. (Piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillenir.)Kanada’nın daha geniş ekonomik ve kültürel çıkarlarını geliştirmek içindir.
Meslek ve bölge bazında belirli işgücü ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir.Uluslararası karşılıklı anlaşmalara dayanmaktadır. (örneğin Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ve Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA))
Sunulan pozisyonun ücretine göre başvuru akışı sağlanmaktadır.Teklif edilen ücrete göre başvuru akışı sağlanmamaktadır. Meslek beceri seviyelerine göre başvuru akışı sağlamaktadır.
Bir işyeri için yabancı işçi almadan önce Kanadalı işçilere teklif edilmesini gerektirir.Bir işyeri için yabancı işçi almadan önce Kanadalı işçilere teklif edilmesini gerektirmez.
Yüksek ücretli pozisyonlar için eleman alan işverenler, genellikle bir geçiş planı sağlamalıdır.İşverenlerin bir geçiş planı sağlaması gerekmemektedir.
İşveren, LMIA uygulaması için ücret ödemelidir. (1.000 $)İşveren, iş başvurusunda bulunan işçi açık çalışma iznine sahip olmadığı sürece sadece uyum ücreti ödemelidir (230 $). Çalışma iznine sahip bir işçiye işveren sahip olmadığı sürece uyum ücreti dışında bir ücret ödemesine gerek yoktur.
İki haftalık işlem süreci standardı, sadece belirli meslekler için ve en yüksek %10 ücretliler için geçerlidir, bu durumlar dışındakiler için süreç aylarca sürebilmektedir.Çoğu Kanada Açık Çalışma İzni Programı akışının, iki haftalık bir çalışma izni işleme süreci standardı bulunmaktadır.
Kanada İstihdam ve Sosyal Kalkınma (ESDC) kurumu tarafından denetlenmektedir.Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık (IRCC) kurumu tarafından denetlenmektedir.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı ve Açık Çalışma İzni Programı arasındaki farklar tablosuna bakıldığında Kanada Açık Çalışma İzni Programı’nın, Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’na göre daha avantajlı olduğu görülmektedir.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programına Nasıl Başvurulur?

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’na (TFWP) başvurmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

 1. Kanadalı bir şirketten iş teklifi almak
  Tüm Kanada çalışma vizelerinde gerektiği gibi Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı da Kanadalı bir şirketten iş teklifi gerektirmektedir. Kanada’da iş ararken çevrimiçi iş araması yapılabilmektedir ya da Kanada ziyaretçi vizesi alınarak Kanada’da şahsen iş alınabilmektedir. Kanadalı bir şirketten iş bulunduktan sonra işverenden bir iş teklifi mektubu talep edilmelidir.
 2. İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) edinmek
  Kanadalı işveren yabancı işçi almanın Kanada işgücü piyasası için etkisinin ne olacağını araştırması için Kanada İstihdam ve Sosyal Gelişim (ESDC) kurumuna başvurmalıdır. Yabancı işçi almak için işverenin yaptığı İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) başvurusu kabul edilirse sonraki adımlara geçilmeli, reddedilirse işveren tekrar başvurmalı ya da yabancı işçi başka bir iş aramalıdır.)
 3. Kanada çalışma vizesi ve Kanada çalışma izni için başvurmak Kanada Konsolosluğu web sitesinden ya da yabancı işçinin kendi ülkesindeki Konsolosluk ofisinden şahsen Kanada çalışma vizesi ve Kanada çalışma izni için başvurması gerekmektedir.
  Kanada çalışma vizesi ve Kanada çalışma izni başvurusu için aşağıda sıralanan belgeler gerekmektedir.
  • Kanada Dışında Yapılan Çalışma İzni Başvurusu
  • Geçici Yerleşik Vize Başvurusu
  • Aile Bilgi Formu
  • Ortak Hukuk Birliğinin Kanuni Beyannamesi (varsa)
  • Temsilci Formunun Kullanımı (varsa)
  • Kişisel Bilgileri Atanmış Bir Kişiye Verme Yetkisi (varsa)

  Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’na (TFWP) başvurmak için destekleyici belgeler aşağıdakileri içermelidir.

  • Kanada’ya planlanan giriş tarihinden en az 6 ay geçerli olan pasaport
  • Pasaportun ve tüm sayfalarının fotokopisi
  • Fotoğraf gereksinimlerine uygun iki fotoğraf
  • Kanadalı işverenden geçerli bir Kanada iş teklifi mektubu
  • Mevcut göçmenlik durumu kanıtı (varsa)
  • Adli sicil kaydı belgeleri
  • Özgeçmiş ya da CV
  • Eğitim diplomaları ve sertifikaları
  • Evlilik cüzdanı kopyası (varsa)
  • Çocukların doğum belgelerinin kopyası (varsa)
  • Quebec’te çalışılacaksa, bir Certificate d’acceptation du Quebec’e (CAQ)
  • Kanada Konsolosluğunun talep ettiği diğer belgeler
 4. Tıbbi muayene raporu almak
  Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’na (TFWP) başvuran işçinin sağlık sorunu olmadığını gösteren bir tıbbi muayene raporu alınmalıdır.
 5. Vize görüşmesine katılmak
  Kanada Konsolosluğu yetkilileri, Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı’na (TFWP) kapsamında çalışılan süre dolduğunda yabancı işçinin ülkesine döneceğine ikna olmak için bir mülakat yapmak isteyebilmektedirler. Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) başvuru mülakatına yabancı işçi, zamanında katılmalı ve istenirse biyometrik bilgilerini vermelidir.
 6. İşleme alınmayı bekleme
  Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) başvurusu için gerekli tüm belgeler teslim edildikten sonra Konsolosluğun Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) başvurusunu işleme koyması 3 ila 27 hafta arasında sürebilmektedir. Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) başvurusu kabul edilirse Konsolosluk ek talimatlar gönderecektir, reddedilirse Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) başvurusu red sebebini gönderecektir.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı Başvuru Ücretleri Ne Kadar?

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) başvuru ücretleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) için ilk başvuru ücreti 155 CAD (Kanada doları) kadardır.
 • Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) için biyometri bilgileri istenirse ücreti 85 CAD (Kanada doları) olarak belirlenmiştir.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) için başvuran yabancı işçi için toplam Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) başvurusu için toplam gerekli mali fon 240 CAD (Kanada doları) değerindedir.

 • Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi’ne (LMIA) başvurulacaksa ücreti 1000 CAD (Kanada doları) kadardır. (İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) başvuru ücreti, yaşlı veya engelli kişiler için bakıcı kiralayan işveren aileler ve yıllık brüt geliri 150.000 CAD (Kanada doları) altında olan işveren aileler için geçerli değildir.)

Kanadalı işveren için Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında yabancı işçi alma maliyeti için toplam gerekli mali fon 1000 CAD (Kanada doları) değerindedir. Tüm Kanada Geçici Çalışma İzni vizeleri için geçerlidir.

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında yabancı işçilere Kanada’da çalışmaları için verilen maksimum süre 1 yıldır. Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında Kanada’da çalışan yabancı işçinin sadece bir işverenle çalışma hakkı vardır ve Kanada’da kalınan süre, işverene bağlıdır.

Kanada Hükümeti, Kanada Geçici Yabancı İşçi Programı (TFWP) kapsamında çalışan yabancı işçilere uzatma başvurusunda bulunmalarına hak tanımıştır. Uzatma süresi Kanada Hükümetine bağlı olarak, yabancı işçinin Kanada’da kalma süresi maksimum 4 yıl olabilmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: