kanada öğrenci vizesi nasıl alınır

Kanada Öğrenci Vizesi Nedir? Nasıl Aınır?

Önemli Not: Deprem sonrasında T.C vatandaşlarına sağlanan Kanada Open Work Permit (3 yıllık Kanada çalışma izni) başvuruları için başvuru sahibinin 3 Ocak 2024’e kadar Kanada’ya geçerli bir vize ile girmiş olması gerekir.

Sadece vize evrakları göçmenlik avukatı tarafından onaylanan kişilerin başvruları vizem.net tarafından yapılmaktadır.

Uygunluk kriterlerini öğrenmek için: 0850 241 1868’i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Kanada öğrenci vizesi, yalnızca Kanada’da Belirlenmiş Öğrenim Kurumları (DLI) kapsamındaki okullarda eğitim görmeyi, Kanada’da eğitim alırken çalışmayı veya mezun olduktan sonra da çalışmaya imkan tanıyan bir Kanada vizesi çeşididir.

Kanada öğrenci vizesi kapsamında Kanada’da öğrencilik yapabilmek için Kanada’da Belirlenmiş Öğrenim Kurumları (DLI)’nın birinden davet alınması gereklidir.

Kanada Öğrenim İzni Ne Demektir? Öğrenci Vizesi ile Farkı Nedir?

Kanada öğrenim izni, yabancı ülke vatandaşı olup Kanada’da eğitim görmek isteyen kişiler için düzenlenen Kanada’da Belirlenmiş Öğrenim Kurumları (DLI)’nda eğitim görmeyi sağlayan bir belgedir.

Kanada öğrenim izni, Kanada öğrenci vizesinden farklı olarak bir vize çeşidi değildir. Kanada öğrenim izni; Kanada’ya girişi sağlamaz. Kanada öğrenim izni sahipleri Kanada’ya giriş için, Kanada öğrenci vizesinin yanı sıra Kanada ziyaretçi vizesi veya Elektronik Seyahat Yetkisine (ETA) ihtiyaç duyar.

Kanada Atanmış Öğrenim Kurumu (DLI) Nedir?

Kanada öğrenci vizesine veya Kanada öğrenim iznine başvurabilmek için Belirlenmiş Öğrenim Kurumlarının (DLI) birinden davet almak gereklidir. Kanada’da öğrenim görmek isteyen kişiler Kanada’nın belirlediği Belirlenmiş Öğrenim Kurumlarında (DLI) eğitim görmek zorundadırlar.

Kanada’da eğitim görmek isteyen öğrenciler, uluslararası öğrencilere Kanada’da ev sahipliği yapan Kanada DLI (Atanmış Öğrenci Kurumları) Listesi’ni incelemelidir.

Kimler Kanada öğrenci İznine İhtiyaç Duymamaktadır?

Kanada’da eğitim görebilmek için Kanada öğrenim izni alma şartından muaf bireyler aşağıda sıralanmıştır.

 • Kanada’da eğitim görecek kişinin eğitim programı 6 aydan kısa sürecekse Kanada öğrenim iznine ihtiyaç duyulmaz. Kanada’da görülecek eğitim en fazla 6 ay sürecekse sadece Kanada ziyaretçi vizesi veya Kanada elektronik seyahat izni (Kanada ETA) yeterlidir.
 • Kanada’da eğitim görecek kişi, Kanada Global Affairs Canada tarafından yetkilendirilmiş bir Kanada yabancı temsilcisinin aile üyesi ya da personeli ise Kanada öğrenim iznine ihtiyaç duymaz.
 • Kanada’da eğitim görecek kişi, Kanada’daki yabancı silahlı kuvvetlerin üyesi ve resmi görevlerde bulunan bir yetkili ise Kanada öğrenim iznine ihtiyaç duymaz.
 • Kanada’da eğitim görecek kişi, Kanada’da kayıtlı Hindistanlı Statüsüne sahip biri ise Kanada öğrenim iznine ihtiyaç duymaz.
 • Kanada’da eğitim görecek kişi reşit değilse ve aşağıda sıralanan durumlardan birine sahipse Kanada öğrenim iznine ihtiyaç duymaz.
  • Kanada’da anaokulu eğitimi görecek çocuk
  • Kanada’da eğitim görecek kişi, mülteci ya da mülteci davacısı ise
  • Kanada’da eğitim görecek kişinin ebeveyni mülteci ya da mülteci davacısı ise
  • Kanada’da eğitim görecek kişi; okul öncesi, ilkokul ya da orta okula gidiyor ve Kanada’da eğitim görecek kişinin ebeveyni Kanada’da eğitim görme ya da çalışma iznine sahip ise

Kanada Öğrenci Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Kanada öğrenci vizesi için başvuru şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • Kanada Belirlenmiş Öğrenim Kurumlarının (DLI) birinden aşağıdaki maddeleri içeren bir Kanada’da eğitim davet mektubu almak gereklidir.
  • Kanada’da eğitim daveti alınan okulun resmi antetli kağıdı
  • Kanada’da öğrenci davet mektubu alınan okuldan alınacak program ve derecenin açıklaması
  • Kanada’da eğitim daveti alınan okula alınacak eğitim için ödenmesi gerek öğrenim ücreti miktarı
  • Kanada’da eğitim daveti alınan okulda alınacak eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri
 • Kanada eğitim vizesi için başvuracak adayın 18 yaşında veya daha büyük olması gereklidir. Kanada öğrenci vizesi için başvuracak aday 18 yaşından küçük ise ebeveyni çocuk adına, Kanada öğrenci vizesine başvurmalıdır.
 • Kanada eğitim vizesi için başvuracak adayın adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir ve suç geçmişinin temizliği kanıtlanmalıdır.
 • Kanada öğrenim vizesi için başvuracak aday, Vize Başvuru Merkezi (VAC) Onay Formu doldurulmalı ve imzalamalıdır.
 • Kanada öğrenci vizesi için başvuracak aday, Kanada’daki ya da başka ülkelerdeki mevcut göçmenlik durumlarını sunmalıdır.
 • Kanada öğrenci vizesi için başvuracak adayın Kanada’da kalışının geçici olduğu ve eğitim süreci bittiğinde ülkesine döneceği kanıtlanmalıdır.

Kanada Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kanada öğrenci vizesi için gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Kanada öğrenci vizesi başvuru formu: Kanada öğrenci vizesi başvuru adayına ait doldurulmuş Kanada öğrenci izni başvuru formu
 • Davet mektubu: Kanada Belirlenmiş Öğrenim Kurumlarının (DLI) birinden alınmış davet mektubu
 • Pasaport: Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının kendi ülkesine dönmesini de kapsayan sürede geçerli pasaport ya da seyahat belgesi (ABD’de yaşayan Kanada öğrenci vizesi başvuru adayları için pasaport gerekli değildir.)
 • Fotoğraf: Arka yüzünde Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının isim ve doğum tarihini de içeren 2 adet pasaport boyutunda (35mm X 45 mm) Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının fotoğrafı
 • Vize Başvuru Merkezi Onay Formu
 • Göçmenlik durumu: Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının Kanada’da ya da başka ülkelerdeki mevcut göçmenlik durumunu gösterir belge
 • Geri dönüş belgeleri: Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının Kanada’da kalışının geçici olduğunu ve eğitim süreci dolduğunda ülkesine döneceğine dair kanıt niteliğinde belge
 • Finansal yeterlilik belgeleri: Kanada öğrenci vizesi başvuru adayı, Kanada’da kaldığı süre boyunca ihtiyaçlarını karşılayabileceği finansal desteğini kanıtlamalıdır. Kanada’da 1 yıl boyunca ihtiyaçları karşılayabilmek 10.000 ila 11.000 CAD’a (Kanada Doları) sahip olmak demektir. Kanada öğrenci vizesi başvuru adayı Kanada’da öğrenim ve Kanada’da yaşam masraflarını karşılayabileceğini aşağıda sıralanan yöntemlerle kanıtlayabilmektedir.
  • Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının adına kayıtlı Kanada banka hesabı
  • Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının Kanada’daki bir finans kurumu tarafından verilmiş bir Garantili Yatırım Sertifikasına (GIC) sahip olması
  • Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının bir bankadan öğrenci kredisi çektiğine dair kanıt
  • Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının son 4 aya ait banka hesabı dökümü
  • Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının Kanada’da öğrenim ve Kanada konaklama ücretlerinin zaten ödendiğine dair kanıt
  • Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının para yardımı aldığı kişi veya kurumlar tarafından yazılmış bir mektup
  • Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının bursunun olduğuna dair kanıt
 • Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının kendi ülkesinden aldığı adli sicil kaydı
 • Kanada öğrenci vizesi niyet mektubu: Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının Kanada Hükümeti’nin neden kendisine Kanada vizesi ve Kanada öğrenim izni vermesi gerektiğini açıklayan beyan mektubu
 • Tıbbı muayene raporu: Kanada öğrenci vizesi başvuru adayına ait tıbbi muayene raporları
 • Diploma ve özgeçmiş: Kanada eğitim vizesi başvuru adayına ait eğitim ya da istihdam durumunu gösteren diplomalar ve özgeçmiş metni

Kanada öğrenci vizesi için gerekli belgelerin tümü İngilizce veya Fransızca’ya çevrilmeli ve çevirinin doğru olduğu ispatlanmalıdır.

Kanada öğrenci vizesi başvuru adayı Quebec’te öğrenim görmeyi planlıyorsa bir Certificat d’acceptation du Québec belgesini, İngilizce ve Fransızca çevirmeden önce çevirmen tarafından bir beyan ve orijinal Kanada öğrenci vizesi başvuru belgelerinin onaylı bir kopyası gereklidir.

Kanada Öğrenci Vizesi için Asgari Maddi Gereklilikler Nelerdir?

Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının Kanada’da öğrenim izni için ve Kanada öğrenci vizesi alması için Kanada’da öğrenim ve yaşam masraflarını karşılayabilecek kadar yeterli parasının olması gerekmektedir. Kanada öğrenci vizesi başvuru adayı ile birlikte Kanada’ya gelecek aile üyeleri varsa her aile üyesi için ek ücrete gerek vardır.

Kanada’da öğrenci olmak için iki tür mali gereklilik fon türü vardır ve bu mali fonlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Quebec dışında okuyan öğrenciler için mali fon
 • Quebec’te okuyan öğrenciler için mali fon

Quebec dışında Kanada’da öğrenci olmak için mali gereklilikler aşağıda verilmiştir.

Kanada’ya gelen kişilerYıllık gerekli mali fon miktarı (öğrenime ek olarak)Aylık gerekli mali fon miktarı (öğrenime ek olarak))
Öğrenci için10.000 $833 ABD Doları
İlk aile üyesi için4.000 $333 ABD Doları
İlk aile üyesine eşlik eden her ek aile üyesi için3.000 $255 $

Quebec’te okuyan öğrenciler için mali gereklilikler aşağıda verilmiştir.

Kanada’ya gelen kişilerYıllık gerekli mali fon miktarı (öğrenime ek olarak)Aylık gerekli mali fon miktarı (öğrenime ek olarak)
Öğrenci için11.000 $917 ABD Doları
İlk aile üyesi (18 yaşında veya daha büyük) için5.100 $425 ABD Doları
İlk aile üyesi (18 yaş altı) için3.800 $317 ABD Doları
İlk aile üyesine eşlik eden her ek aile üyesi (18 yaşında veya daha büyük) için5.125 ABD Doları427 ABD Doları
İlk aile üyesine eşlik eden her ek aile üyesi (18 yaşın altında) için1.903 $159 $

Kanada Öğrenci Vizesi Başvuru Ücretleri Ne Kadar?

Kanada öğrenci vizesi başvuru ücretleri aşağıda listelenmiştir.

 • 180 günden kısa süreli eğitimler için Kanada öğrenci vizesi ücreti 100 Kanada Doları
 • Altı aydan daha uzun süren Kanada öğrenci vizesi ücreti 150 Kanada Doları
 • Kanada öğrenci vizesi başvuru merkezine verilecek parmak izi (biyometri) için uzun veya kısa dönem için 85 Kanada Doları, VFS Global Kanada öğrenci vizesi başvuru paket hizmet ücretini de kapsamaktadır.

Kanada Öğrenci Vizesi Almak Zor Mudur?

Kanada öğrenci vizesi almak, süreç uzunluğu ve evrak toplama işlemi bakımından kolay değildir. Ayrıca Kanada’nın eğitim için tercih edilen popüler ülkelerden biri olması nedeniyle yüksek öğrenci vizesi başvurusu hacmine sahip olması Kanada öğrenci vizesi almayı güçleştirmektedir.

Kanada öğrenci vizesi başvurusu için gerekli belgeler hazırlanıp ve süreç doğru takip edildiği takdirde vize reddi olasılığı ortadan kalkmaktadır.

Kanada Öğrenci Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada öğrenci vizesi başvuru süreci aşağıda sıralanmıştır.

 1. Kanada Hükümeti tarafından belirlenmiş öğrenim kurumları listesinden bir okuldan kabul mektubu alınmalıdır. Kabul mektubu, çevrimiçi bir form doldurularak ya da Kanada öğrenci vizesi başvuru adayının üniversitesinden tavsiyelerde bulunan basılı bir form talep edilerek elde edilebilir. Quebec’te okuyan Kanada öğreci vizesine başvuran öğrencilerin ayrıca Quebec hükümeti kabul sertifikası (CAQ) için başvurmaları gerekir.
 2. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (CIC) web sitesinden, Kanada öğrenci vizesine başvuranın ülkesindeki Kanada Büyükelçiliği’nden ya da Türkiye'de yetkili aracı kurum olarak bulunun VFS Global ofisinden Kanada öğrenci vizesi paketi talep edilmelidir.
 3. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (CIC) web sitesinden Kanada öğrenci vizesini almak için cevaplanması gereken bir anket vardır. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (CIC) web sitesinin Kanada öğrenci vizesi anketi, Kanada öğrenci vizesi için başvuranın uygun olup olmadığını ve Kanada öğrenci vizesi başvurusu için getirmesi gereken belgeleri belirleyen bir ankettir.
 4. Göçmenlik Bürosu (CIC) web sitesinin Kanada öğrenci vizesi anketi sonucunda uygun bulunan Kanada öğrenci vizesi başvuru adayı, Kanada öğrenci vize başvurusunda bulunabilmek için ibraz etmesi gerekli olan evrakları kontrol etmesi amacıyla 60 gün geçerli kişisel bir kişisel kontrol listesi kodu almaktadır, kişisel kontrol listesi kodunu içeren sayfa Kanada öğrenci vizesi başvuru evraklarına eklenmek üzere yazdırılmalıdır. Kişisel kontrol listesi kodunun olduğu sayfada Kanada öğrenci vizesi başvuru kılavuzu, Kanada öğrenim ücret tutarı ve Kanada öğrenci vizesi başvuru ile gönderilmesi gereken belgeler listelenmiştir, sonraki Kanada öğrenci vizesi başvuru adımlarının yönergeleri de kişisel kontrol listesi kodunun olduğu sayfadadır.
 5. Kanada öğrenci vizesi başvuru belgeleri ve formları doldurulup VFS Global ofisine başvurularak VFS Global ofisinden randevu ayarlanmaktadır. Kanada öğrenci vizesi başvurusu için gerekli belgeleri teslim etmek ve biyometrik bilgileri vermek üzere VFS Global ofisi ziyaret edilmektedir. VFS Global hizmet ücretleri ve Kanada öğrenci vizesi başvurusu ücretleri ödenmeli ve ilgili makbuz alınmalıdır,alınan VFS Global makbuzu üzerinde Kanada öğrenci vize başvuru sürecini takip etmek üzere bir takip numarası bulunmaktadır.
 6. Kanada öğrenci vize başvuru kararı açıklandığında sonuçlar VFS Global ofisine iade edilmektedir ve bir e-posta ile Kanada öğrenci vizesi başvuru sonucu öğrenilebilmektedir. VFS Global aracılığıyla teslim edilen belgeler tekrar sahibine ulaştırılacaktır. Kanada öğrenci vizesi başvuru sonucu olumlu ise Kanada öğrenci vizesi başvuru sahipleri mülakat için yerel vize ofislerine çağırılabilmektedirler.

Kanada öğrenci vize başvurusu için aşağıda sıralanan ek Kanada öğrenci vizesi başvurularının tamamına ya da bir kısmına gerek duyulabilmektedir.

 • Avrupa, Orta Doğu veya Afrika’dan Kanada öğrenci vize başvurusunda bulunanların biyometri (fotoğraf ve parmak izleri) sağlamaları gerekebilmektedir.
 • Bazı Kanada öğrenci vize başvuru sahiplerinin tıbbi muayene raporu ve adli sicil kaydı sunmaları gerekebilmektedir.

Giriş Limanında (POE) Kanada öğrenim izni için başvuru seçeneği, sadece aşağıda sıralanan durumlar gerçekleştiğinde elektronik seyahat izni (eTA) ile birlikte giriş limanından girmek için Kanada Giriş Limanına sunulması ile gerçekleşebilmektedir.

 • Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olmak koşuluyla
 • ABD’de Yasal Daimi İkametgah sahibi (LPR) olmak koşuluyla
 • Grönland veya Saint-Pierre ve Miquelon’da ikamet etmek koşuluyla

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kanada Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Kanada öğrenci vize başvurusu genellikle 30 iş gününde, en geç 90 gün içinde sonuçlanır. Kanada öğrenci vize başvurusu onaylarındaki tek yetkili makam Kanada Konsolosluğudur.

Kanada Öğrenci Vizesi Başvurusunun Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

Kanada öğrenci vizesi başvurusu aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı reddedilebilir.

 • Kanada’da öğrenci vizesi kapsamında eğitim görecek öğrencinin kendini destekleyebilecek yeterli mali gücünün olduğunu kanıtlayamaması
 • Kanada’da öğrenci vizesi kapsamında eğitim görecek öğrencinin tıbbi muayeneden geçememesi
 • Kanada’da öğrenci vizesi kapsamında eğitim görecek öğrencinin Kanada’daki asıl amacının eğitim görmek olduğuna, vize memurunu ikna edememesi
 • Kanada’da öğrenci vizesi kapsamında eğitim görecek öğrencinin eğitim süreci dolunca ülkesine geri döneceğine, vize memurunu ikna edememesi

Kanada öğrenci vizesi başvurunun reddedilmemesi için aşağıda sıralanan tavsiyeler izlenebilir.

 • Kanada öğrenci vizesi almak için gerekli belgelerde eksik olup olmadığı Kanada öğrenci vizesi almak için gerekli evraklar başlığı altından kontrol edilmelidir.
 • Kanada’da tanınmış bir kolej ya da üniversiteden alınan teklif mektubunun bir kopyası da Kanada öğrenci vizesi almak için yüklenen belgelerin arasına eklenmelidir.
 • Kanada öğrenci vizesi için başvuranın iş deneyimi varsa maaş bordrolarını ya da banka hesabı özetlerini kanıt olarak sunabilmektedir.
 • Kanada öğrenci vizesi için başvuranın tüm seyahat geçmişi ve varsa vize reddi, vize dosyasında belirtilmelidir.
 • Online başvuru yapılırken Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (CIC) web sitesinde sorulan tüm sorular cevaplanmalıdır.
 • Kanada öğrenci vizesi başvurusu niyet beyanına özen göstermek, akademik başarılardan ve neden Kanada’da eğitim görmek istenildiğinden bahsetmek gerekmektedir.

Kanada öğrenci vizesi için başvuru reddedilirse, vize ofisi Kanada öğrenci vizesi için başvurunda bulunan adayın başvurusunun neden reddedildiğini açıklayan bir mektup gönderecektir.

Kanada öğrenci vizesi başvuru reddi hakkındaki sorular, Kanada öğrenci vizesi başvurusunu reddeden ofise başvurularak öğrenilebilir.

Kanada Öğrenci Vizesi Başvuru Reddi Alanlar İtiraz Edebilir Mi?

Kanada öğrenci vizesi başvurusu reddedilirse Kanada öğrenci vizesi başvuru sahipleri redde itiraz edebilir. Kanada öğrenci vizesi başvuru reddine itiraz için aşağıda sıralanan üç yöntemi vardır.

 • Kanada öğrenci vizesi reddi için yeniden değerlendirme talep etmek
 • Federal mahkemede Kanada öğrenci vizesi başvuru reddi kararına itiraz etmek
 • Yeni Kanada öğrenci vizesi başvurusunda bulunmak

Kanada öğrenci vizesi başvurusu reddedilirse vizem.net profesyonel vize danışmanlarından Kanada öğrenci vizesi başvurusu niyet beyanı düzenlemede yardım almak iyi bir Kanada öğrenci vizesi başvuru profili oluşturmada yardımcı olacaktır.

Kanada öğrenci vizesi başvurusu reddedilirse adli temyiz dilekçesi yazılarak üst mahkemelere başvuru yapılabilir. Adli temyiz başvuru süreci uzun bir süreç olmasından dolayı, sıklıkla yeniden Kanada öğrenci vizesi başvurusu yapmak tercih edilmektedir.

Kanada Öğrenci Vizesi Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

Kanada öğrenci vizesi, Kanada’da alınan eğitim süresince ve bu süreye ek 90 gün olarak geçerlidir. Kanada eğitim süresine verilen ek 90 gün, Kanada’dan ayrılmaya hazırlık içindir ya da Kanada’da alınan eğitimin öngörülen sürede bitirilemediği durumlarda Kanada öğrenci vizesi uzatma başvurusunda bulunmaya zaman tanımak içindir.

Kanada’da eğitim görecek kişinin eğitim programı 6 aydan kısa sürecekse Kanada öğrenim iznine ihtiyaç duyulmamaktadır. Kanada’da görülecek eğitim en fazla 6 ay sürecekse sadece Kanada ziyaretçi vizesi veya elektronik seyahat izni (Eta) yeterli olmaktadır.

Kanada Öğrenci Vizesi ile Kanada’da Öğrenci Olanlar Ülkelerine Gidip Geri Gelebilir Mi?

Kanada hükümeti, Kanada öğrenci vizesi ile Kanada’da öğrenci olanların okul tatil dönemlerinde ülkelerine dönmelerine izin vermektedir. Kanada öğrenci vizesi ile Kanada’da öğrenim gören öğrenciler tatil dönemlerinde ülkelerine döndüklerinde Kanada vizelerinin ya da elektronik seyahat izinlerinin ve de çalışma izinlerinin geçerliliğinin devam ettiğinden emin olmalıdırlar, aksi durumda tekrar Kanada’ya dönerken sorun yaşayabilmektedirler.

Kanada Öğrenci Vizesi ile ABD’ye Gidilir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Kanada öğrenci vizesi ile ABD’ye gitmek mümkün değildir. Kanada öğrenci vizesi ile Kanada’da eğitim gören birey Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecekse, vatandaşı olduğu ülkeden ABD ziyaretçi vizesi almalıdır ya da vizesiz Amerika’yı ziyaret etmek isteyen bireyin vatandaşı olduğu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri vize muafiyet listesinde bulunup bulunmadığı araştırmalıdır.

Kanada Öğrenci Vizesi ile Hangi Ülkelere Gidilir?

Kanada öğrenci vizesi ile aşağıdaki belirtilen ülkelere seyahat edilebilmektedir.

 • Anguilla (Britanya bölgesi)
 • Antıgua ve Barbuda
 • Aruba
 • Asya
 • Avrupa
 • Bahamalar
 • Bermuda (Britanya bölgesi)
 • Birleşik Krallık
 • Bonaire (Hollanda bölgesi)
 • Britanya Virjin Adaları (Britanya Bölgesi)
 • Cayman Adaları (Britanya Bölgesi)
 • Curaçao
 • Dominik Cumhuriyeti
 • El Salvador
 • Ermenistan
 • Filipinler
 • Guatemala
 • Güney Amerika
 • Güney Kore
 • Gürcistan
 • Haiti
 • Honduras
 • Jamaika
 • Kanada
 • Karayipler
 • Katar
 • Kosta rika
 • Küba
 • Kuzey Amerika
 • Kuzey Makedonya
 • Meksika
 • Nlkaragua
 • Orta Amerika
 • Orta Doğu
 • Panama
 • Peru
 • Şili
 • Singapur
 • Sint Maarten
 • Tayvan
 • Turks ve Caicos (Britanya Bölgesi)
 • Umman
 • Ürdün

Kanada Öğrenci Vizesine Benzer Diğer Kanada Vize Türleri Nelerdir?

Kanada öğrenci vizesine benzer diğer kanada vize türleri aşağıda verilmiştir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: