Litvanya Coğrafyası

Litvanya Coğrafyası ve Litvanya Coğrafya Bilgisi

Litvanya, Kuzeydoğu Avrupa ülkesidir. Litvanya üç Baltık devletinin en büyüğüdür ve en güneyindedir. Litvanya toprakları genel olarak düzdür. Litvanya topraklarının büyük çoğunluğu geçmiş dönemlerde buzullar tarafından aşındırılmıştır. Litvanya’nın batısındaki yaylalarda ve doğusundaki dağlık arazilerde morenler geniş yer kaplamaktadır.

Litvanya’nın en önemli dağları;Medvegalis, Gedanoniu, Nevaišių, Pratkunu olarak bilinmektedir.

Litvanya’nın özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için vizem.net internet sitesi ziyaret edilebilir.

Litvanya Yüzölçümü Nedir?

Litvanya’nın yüzölçümü 65.300 km² olarak bilinmektedir. Litvanya yüzölçümü hesaplanırken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Litvanya yüzölçümünün %30’unu ormanlar oluşturmaktadır. Litvanya’nın kuzey bölgesini genel olarak tarım alanları oluşturmaktadır ve insanların çoğu gelirini tarım yaparak kazanmaktadır.

Litvanya Komşu Ülkeleri Nelerdir?

Litvanya; güneyde Polonya, batıda Rusya ile sınır komşusudur. Litvanya’nın kuzeyinde Letonya ve güneydoğusunda Belarus bulunmaktadır. Litvanya sınır komşuları arasında, denizaşırı komşusu ise İsveç’tir.

Litvanya’nın Denize Kıyısı Var Mıdır?

Evet. Litvanya’nın Baltık Denizi’ne kıyısı vardır.

Litvanya’nın En Uzun Sınırı Olan Ülke Nedir?

Litvanya’nın en uzun sınırı olan ülke 678,82 km ile Belarus’tur. Litvanya’nın ikinci en uzun sınırı olan ülke ise 588,09 km ile Letonya’dır.

Litvanya’da Bulunan Dağlar Hangileridir?

Litvanya’da bulunan dağlar aşağıda listelenmiştir.

 • Aukstojas
 • Kruopyne
 • Juozapine
 • Nevaišių
 • Pavištyčio
 • Budakalnis

Litvanya’da Bulunan Ovalar Nelerdir?

Litvanya ülke geneli olarak düz bir ülkedir ancak özel olarak isimlendirilmiş bir ova bulunmamaktadır.

Litvanya’da Bulunan Nehirler Nelerdir?

Litvanya’ da bulunan nehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Neman Nehri
 • Neris Nehri
 • Venta Nehri
 • Minija Nehri
 • Šventoji Nehri
 • Nevėžis Nehri
 • Merkys Nehri
 • Nemunėlis Nehri
 • Jūra Nehri

Litvanya Topoğrafyası Nasıldır?

Litvanya’nın arazisi, ılımlı ovalar ve yaylaların bir değişimidir. En yüksek rakım deniz seviyesinden 303 metredir. Litvanya ağırlıklı olarak düz yer şekillerine sahiptir, sadece batıdaki ve doğudaki yüksek ovalarda birkaç alçak tepe bulunur. Litvanya’da kum tepeleri çam ormanları ile kaplıdır. Litvanya’nın büyük çoğunluğu geçmiş dönemlerde buzullar tarafından aşındırılmıştır. Beyaz Rusya sınırında irili ufaklı göllerin bulunduğu Litvanya topraklarını sulayan akarsular, menderesler oluşturarak Baltık Denizi’ne dökülür.

Litvanya’da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Litvanya toprak türleri; kumlardan ağır killere kadar değişim göstermektedir. Kuzeybatıda toprak, balçıklı ya da kumludur ve bazen bataklıktır. Litvanya’da topraklar oldukça yoğun biçimde podzolize olmuş ya da süzülmüştür. Orta bölgede, zayıf podzol tınlı turbalar baskındır ve en verimli, dolayısıyla en fazla ekili toprakların bulunduğu yerdir. Litvanya’nın güneydoğusunda biraz tınlı ve orta derecede podzol kumlu topraklar vardır. Kumlu topraklar aslında Litvanya’nın dörtte birini kaplamaktadır ve bunların çoğu ormanlık alanlarla kaplıdır.

Litvanya’da Bulunan Madenler Nelerdir?

Litvanya’ da bulunan madenler aşağıda listelenmiştir.

 • Demir
 • Sülfat
 • Alçıtaşı
 • Kireçtaşı
 • Dolomit
 • Çimento
 • Kil
 • Kehribar
 • Azot
 • Cam kumu
 • Kum
 • Çakıl

Madenlerden çıkan demir, sülfat ve alçıtaşı gibi madenler Litvanya ekonomisi için önem taşımaktadır. Litvanya maden pazarında dışa bağımlı bir ülke konumundadır. Mineral ürünler 2001 yılında Litvanya’nın ihracatının %23’ünü oluşturmuştur ve kehribar üretimi önemli bir endüstridir.

Çimento, kil, dolomit, kireçtaşı, azot, cam kumu ve kum ve çakıl, endüstriyel mineralleri inşaat malzemelerinde kendi kendine yeterlilik sağlayan Litvanya’nın başlıca mineral ürünleridir. Litvanya, metal ve yakıt ihtiyaçları için ithalata bağımlı kalmıştır.

Litvanya Coğrafyası Litvanya İklimini Nasıl Etkiler?

Litvanya iklimi ılımandır ve oransal olarak hafif karasal iklim etkisi görülmektedir. Litvanya Baltık Denizi kıyısında yer almaktadır ve bu faktör büyük ölçüde devletin iklim koşullarının oluşumunu etkilemektedir. Litvanya’da bölgesel olarak yüksekliklerin farklılık göstermesi, Litvanya iklimi üzerinde etkisini göstererek hava sıcaklığında da bölgesel olarak farklılıklar yaşanmasına neden olmaktadır.

Litvanya’da yaz mevsimi nispeten serindir. Litvanya’da ortalama yaz hava sıcaklığı 20° C’yi geçmezken, kışın ortalama sıcaklık 3° C’dir. Genel olarak Litvanya’nın iklimi, belirli bir iklimsel istikrarsızlık olmadığı sürece, diğer Avrupa ülkelerinden farklı değildir.

Litvanya’da Ocak ayı boyunca az miktarda yağış görülmekte ancak kar, yüzeylerde uzun süre durmamaktadır. Litvanya’da iklim şartları aydan aya değişiklik göstermektedir. Şubat ayının başlamasıyla birlikte Litvanya’daki hava, özellikle sahil çevresinde daha ılıman ve sıcak olmaktadır.

Litvanya Coğrafyası Litvanya Kültürünü Nasıl Etkiler?

Litvanya coğrafyasının çeşitlilik göstermesinin Litvanya kültürüne etkileri görülmektedir. Pagan inancına sahip olan Litvanya halkı sınır ülkelerinin etkisiyle Hristiyanlıkla Orta Çağ’da tanışmış ve bu dönemden itibaren medeniyetler arası rekabete fazlasıyla şahit olmuştur.

Çeşitli tarihi ve kültürel konumları açısından Litvanya kültürü zengindir. Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta dini yapılar oldukça fazladır. Vilnius’da, en değerli anıt olan St. Anne kilisesi bu dini yapılardan sadece bir tanesidir.

Litvanya coğrafi yapısı nedeniyle endüstriyel tarım ekonomisine sahip bir ülke olarak kabul edilmektedir. Litvanya’da en verimli sektörler gıda ve kimya endüstrisinin yanı sıra makine imalatı, ağaç işleri, yapı malzemeleri üretimi ve hazır beton üretimi ve metal işlemedir.

Paylaş: