Litvanya Ekonomisi

Litvanya'nın Ekonomisi Nasıldır?

Litvanya ekonomisi, Avrupa kıtasında ve Baltık ülkeleri arasında yer alan, gelişmiş, bölgesel olarak birleşmiş, planlı bir ekonomidir. Litvanya, Baltık ülkeleri arasında en büyük ekonomiye sahip ülkedir. Baltık ülkeleri arasında bir numarada yer alan Litvanya’nın yurt içi pazar payı 2021 yılı itibari ile 63 milyar dolardır. Litvanya ekonomisi, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu'nda 39. sırada yer almaktadır.

Litvanya ekonomisinin 21. yüzyılda büyüme kaydetmiştir. Litvanya ekonomisindeki büyümenin nedeni Litvanya’nın AB ülkeleri arasına katılmasıdır. Litvanya’nın euroyu para birimi olarak benimsemesi de ithalat ve ihracat oranını arttırmış ve ülke ekonomisinin gelişmesini sağlamıştır.

Litvanya Para Birimi Nedir?

Litvanya’nın para birimi eurodur. Euro kullanılmadan önce Litvanya’da para birimi olarak Litvanya litası (LTL) kullanılmıştır. Vilnius para birimi de Litvanya'nın başkenti olması nedeniyle eurodur.

Litvanya Litası Kaç TL'dir?

Litvanya litasının kısaltması LTL olup 2022 aralık ayında, 5,6935 TL'dir.

Litvanya'da Bulunan Bankalar

Litvanya bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • Embank
 • AB SEB Bankas
 • AB Šiaulių Bankas
 • Citadele Bank
 • U AB Swedbank
 • AB Medicinos Bankas
 • Luminor Bank
 • DNB Bank
 • Nordea Bank
 • Pohjola Bank
 • Handelsbanken
 • Danske Bank

Litvanya'da Türk Bankası Var Mıdır?

Hayır, Litvanya’da Türk Bankası bulunmamaktadır. Ancak Litvanya’da bulunan Embank’ın sahipleri türk asıllıdır..

Litvanya'da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Litvanya’da asgari ücret 642 eurodur. Litvanya’da saatlik çalışma ücreti ise 4.01 eurodur.

Litvanya Haftalık Çalışma Saati

Litvanya’da haftalık çalışma saati 40 saattir. Litvanya’da günde 8 saat, hafta da 5 gün çalışılmaktadır.

Litvanya'nın Önemli Geçim Kaynakları Nelerdir?

Litvanya’da ekonominin dayandığı temel sektörler, tarım, hayvancılık ve sanayi sektörlerdir. Litvanya’da en çok tercih edilen iş kolları doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, şöförlük, tarım işçiliği, inşaat işçiliğidir.

Litvanya'da İnşaat Sektörü

Litvanya’da inşaat sektörü, milli gelirin %7’sini kapsamaktadır. Litvanya’da inşaat sektörü, ülkedeki çalışanların %8’ine iş imkanı yaratmaktadır. İnşaat sektörünün yurt içindeki iş hacmi 3,3 milyar eurodur. Litvanya’da inşaat sektörü 2020 yılında %0,7 oranında düşmüştür ve 2021 yılında %2,9 oranında büyümüştür.

Litvanya'da Otomotiv Sektörü

Litvanya’da otomotiv sektörü içerisinde; yolcu araçları, ticari araçlar, kamyonlar, kamyonetler ve araç parçaları satılmaktadır. Dünyaca ünlü Continental ve Hella şirketleri Avrupa’daki merkezleri için Litvanya’yı seçmiştir.. Litvanya otomotiv sektörü, çalışan nüfusun 3’üne iş imkanı sağlamaktadır. Litvanya’da otomotiv sektöründeki kurumlar, şirketler daha küçük ölçeklidir.

Litvanya otomotiv sektörü, hem ithalatta hem de ihracatta önemli bir yere sahiptir. Otomobillerin yanı sıra otomobil tamirinde kullanılan parçalarda ithalat ve ihracatın bir parçasıdır. İthal edilen araçların da olması, Litvanya Araba Fiyatları üzerinde değişimlerin görülmesine yol açmaktadır.

Litvanya’da Tarım Sektörü

Litvanya’da tarım sektörü, iş gücünün %8’ini karşılar durumdadır. Litvanya topraklarının %44’ünü tarıma uygun arazi konumundadır. Tahıl ve buğday, Litvanya tarım sektöründe en çok tercih edilen ürünlerdir. Litvanya’da tarım sektörünün gayri safi yurt içi hasıladaki payı %3’tür. Litvanya’da tarımın gayri safi yurt içi hasıladaki payı giderek azalmaktadır.

Litvanya’da Hazır Giyim Sektörü

Litvanya hazır giyim sektöründe en çok ihracat yapılan ülke Rusya'dır.

Litvanya’da hazır giyim sektöründe en çok ihracatı yapılan ürünler kadınlar ve kız çocukları için takımlar, elbiseler ve ceketleri. Hazır giyimde en çok ihraç edilen ürünlerde ikinci ürün ise erkek takımları, takım elbiseleri ve ceketlerdir.

Litvanya’da hazır giyim sektörünün dış ticarette en yüksek olduğu yıl 2018 yılıdır. Hazır giyim sektörünün dış ticaretteki hacmi 2018 yılında 1.76 milyar dolardır. Litvanya’da hazır giyim sektöründe 2019 yılında düşüş yaşanmış ve dış ticaretteki hacmi 1.63 milyar dolara düşmüştür.

Litvanya'da İlaç Sektörü

Litvanya’da ilaç sektörü içerisinde 2019 yılında 824 milyon $’lık ihracat ile genel ihracata %2.52’lik bir katkı sağlamıştır. Tedavi olmak ve korunmak için kullanılan ilaçlar Litvanya ithalatı ikinci sırada yer almaktadır. Litvanya ilaç sektöründe hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardan bakım ürünlerine pek çok alanda ilaç bulunmaktadır.

Litvanya Maden Sektörü

Litvanya’da maden sektörü, 2019’daki 201 milyon $’lık ihracatı ile toplam ihracata %0.62’lik bir katkıda bulunmuştur. Litvanya’daki en önemli madenlerden biri kehribardır. Litvanya bulunan diğer başlıca madenler çimento, kil, kireçtaşı, demir, alçıtaşı sülfat gibi madenlerdir.

Litvanya’da Turizm Sektörü

Litvanya’da turizm sektörü, 2018 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %4.9’unu oluşturmaktadır. Litvanya’da turizm sektörü, 2019 yılında %9,25 oranında büyümüştür.

Litvanya’da turizm sektöründe Litvanya’ya gelen turist sayısı, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde oldukça yüksek seviyelere çıkmış ve 709 bine ulaşmıştır. Litvanya gelen turist sayısı 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise neredeyse yarı yarıya düşmüş 357 bine gerilemiştir. Litvanya’da iç turizm 2018 yılında %12 oranında büyümüştür.

Türkiye’den Litvanya’ya turistik seyahat etmek isteyen bordo pasaport hamili T.C varandaşları için Litvanya vize uygulaması bulunmaktadır.

Litvanya'nın İhracat Politikası

Litvanya’nın ihracat değeri, 32.753.265 dolardır. Litvanya dünya ihracatında 0,2’lik pay ile 57. sırada yer almaktadır.

Litvanya’da en çok ihracat yapılan ülkeler ve bu ülkelere yapılan ihracatın dolar cinsinden değeri aşağıda listelenmiştir.

 • Rusya: 4.3 milyar dolar
 • Letonya : 3 milyar dolar
 • Almanya : 2.6 milyar dolar
 • Polonya: 2 milyar dolar
 • Hollanda : 1.7 milyar dolar
 • Estonya : 1.5 milyar dolar

Litvanya'nın İhracat Ürünleri Nelerdir?

Litvanya’nın ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Mobilya ve mobilya parçaları
 • Petrol yağları
 • Buğday
 • Tütün
 • Otomobil
 • İlaç
 • Gübre

Litvanya’dan gübre ihracatı; Türkiye, Almanya, Estonya gibi ülkelere yapılmaktadır.

Litvanya İthalat Politikası

Litvanya’nın 2020 yılındaki ithalat değeri 33.1 dolardır.

Litvanya’nın başlıca ithalat yaptığı ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Polonya : 4.3 milyar dolar
 • Almanya : 4.2 milyar dolar
 • Rusya: 3 milyar dolar
 • Letonya : 2.5 milyar dolar
 • Hollanda : 1.8 milyar dolar
 • İtalya : 1.7 milyar dolar

Litvanya İthalat Ürünleri Nelerdir?

Litvanya ithalat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Otomobil, motor, traktör gibi kara taşıtları ve kara taşıtlarının parçaları
 • Telefon, kamera gibi elektronik cihazlar
 • Tedavi ve koruma için kullanılan ilaçlar
 • Petrol
 • Elektrik enerjisi
 • Tıbbi aletler

Litvanya ve Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Litvanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında 562 milyon dolardır. Litvanya ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin 2019 yılında 550 milyon dolar olması, ticaret hacminde bir yıl içerisinde 12 milyon dolarlık bir büyümeye işaret etmektedir.

Litvanya’dan Türkiye’ye 2002-2019 yılları arasında yapılan yatırımlar toplamda 22 milyon dolar iken, Türkiye’den Litvanya’ya yapılan doğrudan yatırımlar 4 milyon dolardır.

Türkiye’nin Litvanya’ya ihracatında ilk sıralarda yer alan ürünler, otomobil, elektrik elektronik eşyaları, mücevherat, tekstil ürünleri gibi ürünler gelmektedir. Türkiye’nin Litvanya’dan ithal ettiği ürünlerin başında ise mobilya, demir, çelik, mineralli yakıt gibi ürünler gelmektedir.

Litvanya'nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Litvanya’nın yıllara göre GSYİH değerleri ve kişi başına düşen GSYİH değerleri, Dünya Bankası’nın verilerine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılGSYİHKişi Başına GSYİH
202163 milyar dolar22.245 dolar
202055.89 milyar dolar19.998 dolar
201954.64 milyar dolar19.795 dolar
201853.72 milyar dolar19.176 dolar
201747.76 milyar dolar16.885 dolar

Litvanya'da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Litvanya vergi sistemi, merkezi ve yerel yönetimler tarafından uygulanmakta ve kontrol edilmektedir. Litvanya vergi sisteminde en büyük paya sahip vergiler katma değer vergisi, tüketim vergisi, kişisel gelir vergisi gibi vergilerdir. Litvanya’da hükümetin vergilerden elde ettiği gelir GSYİH’nin %30’unu oluşturmaktadır.

Litvanya’da şirket kurmak için çalışma ve oturum vizesi almak gerekmektedir. Litvanya’da iş kurmak için 2016 yılında uygulamaya giren “startup vizesi” alınması gerekmektedir.

Litvanya’da devlet tarafından verilen sosyal yardımlar, annelik-babalık parası, aile bakımı parası, sağlık sigortası, hastalık ödeneği, iş göremezlik aylığı, yaşlılık aylığı, dul/yetim aylığı, düşük gelirli kişilere yardım parası, işsizlik parası gibi yardımlardır.

Litvanya ekonomisi, Avrupa kıtasında ve Baltık ülkeleri arasında yer alan, gelişmiş, bölgesel olarak birleşmiş, planlı bir ekonomidir. Litvanya, Baltık ülkeleri arasında en büyük ekonomiye sahip ülkedir. Baltık ülkeleri arasında bir numarada yer alan Litvanya’nın yurt içi pazar payı 2021 yılı itibari ile 63 milyar dolardır. Litvanya ekonomisi, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu’nda 39. sırada yer almaktadır.

Litvanya ekonomisinin 21. yüzyılda büyüme kaydetmiştir. Litvanya ekonomisindeki büyümenin nedeni Litvanya’nın AB ülkeleri arasına katılmasıdır. Litvanya’nın euroyu para birimi olarak benimsemesi de ithalat ve ihracat oranını arttırmış ve ülke ekonomisinin gelişmesini sağlamıştır.

Litvanya Para Birimi Nedir?

Litvanya’nın para birimi eurodur. Euro kullanılmadan önce Litvanya’da para birimi olarak Litvanya litası (LTL) kullanılmıştır. Vilnius para birimi de Litvanya’nın başkenti olması nedeniyle eurodur.

Litvanya Litası Kaç TL’dir?

Litvanya litası, 2,7335 TL’dir.

Litvanya’da Bulunan Bankalar Hangileridir?

Litvanya bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • Embank
 • AB SEB Bankas
 • AB Šiaulių Bankas
 • Citadele Bank
 • U AB Swedbank
 • AB Medicinos Bankas
 • Luminor Bank
 • DNB Bank
 • Nordea Bank
 • Pohjola Bank
 • Handelsbanken
 • Danske Bank

Litvanya’da Türk Bankası Var Mıdır?

Hayır, Litvanya’da Türk Bankası bulunmamaktadır. Ancak Litvanya’da bulunan Embank’ın sahipleri Türk’tür.

Litvanya’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Litvanya’da asgari ücret 642 eurodur. Litvanya’da saatlik çalışma ücreti ise 4.01 eurodur.

Litvanya Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Litvanya’da haftalık çalışma saati 40 saattir. Litvanya’da günde 8 saat, hafta da 5 gün çalışılmaktadır.

Litvanya’nın Geçim Kaynakları Nelerdir?

Litvanya’da ekonominin dayandığı temel sektörler, tarım, hayvancılık ve sanayi sektörlerdir. Litvanya’da en çok tercih edilen iş kolları doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, şöförlük, tarım işçiliği, inşaat işçiliğidir.

Litvanya’da İnşaat Sektörü Nasıldır?

Litvanya’da inşaat sektörü, milli gelirin %7’sini kapsamaktadır. Litvanya’da inşaat sektörü, ülkedeki çalışanların %8’ine iş imkanı yaratmaktadır. İnşaat sektörünün yurt içindeki iş hacmi 3,3 milyar eurodur. Litvanya’da inşaat sektörü 2020 yılında %0,7 oranında düşmüştür ve 2021 yılında %2,9 oranında büyümüştür.

Litvanya’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Litvanya’da otomotiv sektörü içerisinde; yolcu araçları, ticari araçlar, kamyonlar, kamyonetler ve araç parçaları satılmaktadır. Dünyaca ünlü Continental ve Hella şirketleri Avrupa’daki merkezleri için Litvanya’yı seçmiştir. Litvanya otomotiv sektörü, çalışan nüfusun 3’üne iş imkanı sağlamaktadır. Litvanya’da otomotiv sektöründeki kurumlar, şirketler daha küçük ölçeklidir.

Litvanya otomotiv sektörü, hem ithalatta hem de ihracatta önemli bir yere sahiptir. Otomobillerin yanı sıra otomobil tamirinde kullanılan parçalarda ithalat ve ihracatın bir parçasıdır. İthal edilen araçların da olması, Litvanya Araba Fiyatları üzerinde değişimlerin görülmesine yol açmaktadır.

Litvanya Tarım Sektörü Nasıldır?

Litvanya’da tarım sektörü, iş gücünün %8’ini karşılar durumdadır. Litvanya topraklarının %44’ünü tarıma uygun arazi konumundadır. Tahıl ve buğday, Litvanya tarım sektöründe en çok tercih edilen ürünlerdir. Litvanya’da tarım sektörünün gayri safi yurt içi hasıladaki payı %3’tür. Litvanya’da tarımın gayri safi yurt içi hasıladaki payı giderek azalmaktadır.

Litvanya Hazır Giyim Sektörü Nasıldır?

Litvanya hazır giyim sektöründe en çok ihracat yapılan ülke Rusya’dır.

Litvanya’da hazır giyim sektöründe en çok ihracatı yapılan ürünler kadınlar ve kız çocukları için takımlar, elbiseler ve ceketleri. Hazır giyimde en çok ihraç edilen ürünlerde ikinci ürün ise erkek takımları, takım elbiseleri ve ceketlerdir.

Litvanya’da hazır giyim sektörünün dış ticarette en yüksek olduğu yıl 2018 yılıdır. Hazır giyim sektörünün dış ticaretteki hacmi 2018 yılında 1.76 milyar dolardır. Litvanya’da hazır giyim sektöründe 2019 yılında düşüş yaşanmış ve dış ticaretteki hacmi 1.63 milyar dolara düşmüştür.

Litvanya’da İlaç Sektörü Nasıldır?

Litvanya’da ilaç sektörü içerisinde 2019 yılında 824 milyon $’lık ihracat ile genel ihracata %2.52’lik bir katkı sağlamıştır. Tedavi olmak ve korunmak için kullanılan ilaçlar Litvanya ithalatı ikinci sırada yer almaktadır. Litvanya ilaç sektöründe hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardan bakım ürünlerine pek çok alanda ilaç bulunmaktadır.

Litvanya Maden Sektörü Nasıldır?

Litvanya’da maden sektörü, 2019’daki 201 milyon $’lık ihracatı ile toplam ihracata %0.62’lik bir katkıda bulunmuştur. Litvanya’daki en önemli madenlerden biri kehribardır. Litvanya bulunan diğer başlıca madenler çimento, kil, kireçtaşı, demir, alçıtaşı sülfat gibi madenlerdir.

Litvanya Turizm Sektörü Nasıldır?

Litvanya’da turizm sektörü, 2018 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %4.9’unu oluşturmaktadır. Litvanya’da turizm sektörü, 2019 yılında %9,25 oranında büyümüştür. Litvanya’da turizm sektöründe Litvanya’ya gelen turist sayısı, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde oldukça yüksek seviyelere çıkmış ve 709 bine ulaşmıştır. Litvanya gelen turist sayısı 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise neredeyse yarı yarıya düşmüş 357 bine gerilemiştir. Litvanya’da iç turizm 2018 yılında %12 oranında büyümüştür.

“Litvanya Vize İstiyor Mu?” sorusunun cevabı evettir. Litvanya’ya turist olarak gitmek için vize almak gerekmektedir. Litvanya turist vizesi ile Litvanya’ya vize süresinde girip çıkmak ve Litvanya’da gezmek mümkündür.

“Litvanya’da Sağlık Turizmi Nasıldır?” sorusunun cevabı Litvanya’da sağlık kuruluşlarının yeterli olması ve sağlık personelinin iyi eğitimli olması nedeniyle iyi olarak tanımlanmaktadır. Litvanya’ya sağlık turizmi için gelen kişiler genellikle estetik operasyonlar, gençleşme uygulamaları, kanser tedavisi gibi hastalıklar nedeniyle gelmektedir.

Litvanya’nın İhracat Politikası Nasıldır?

Litvanya’nın ihracat değeri, 32.753.265 dolardır. Litvanya dünya ihracatında 0,2’lik pay ile 57. sırada yer almaktadır.

Litvanya’da en çok ihracat yapılan ülkeler ve bu ülkelere yapılan ihracatın Dolar cinsinden değeri aşağıda listelenmiştir.

 • Rusya: 4.3 milyar dolar
 • Letonya: 3 milyar dolar
 • Almanya: 2.6 milyar dolar
 • Polonya: 2 milyar dolar
 • Hollanda: 1.7 milyar dolar
 • Estonya: 1.5 milyar dolar

Litvanya’nın İhracat Ürünleri Nelerdir?

Litvanya’nın ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Mobilya ve mobilya parçaları
 • Petrol yağları
 • Buğday
 • Tütün
 • Otomobil
 • İlaç
 • Gübre

Litvanya’dan gübre ihracatı; Türkiye, Almanya, Estonya gibi ülkelere yapılmaktadır.

Litvanya İthalat Politikası Nasıldır?

Litvanya’nın 2020 yılındaki ithalat değeri 33.1 dolardır.

Litvanya’nın başlıca ithalat yaptığı ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Polonya: 4.3 milyar dolar
 • Almanya: 4.2 milyar dolar
 • Rusya: 3 milyar dolar
 • Letonya: 2.5 milyar dolar
 • Hollanda: 1.8 milyar dolar
 • İtalya: 1.7 milyar dolar

Litvanya İthalat Ürünleri Nelerdir?

Litvanya ithalat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Otomobil, motor, traktör gibi kara taşıtları ve kara taşıtlarının parçaları
 • Telefon, kamera gibi elektronik cihazlar
 • Tedavi ve koruma için kullanılan ilaçlar
 • Petrol
 • Elektrik enerjisi
 • Tıbbi aletler

Litvanya ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Litvanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında 562 milyon dolardır. Litvanya ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin 2019 yılında 550 milyon Dolar olması, ticaret hacminde bir yıl içerisinde 12 milyon dolarlık bir büyümeye işaret etmektedir.

Litvanya’dan Türkiye’ye 2002-2019 yılları arasında yapılan yatırımlar toplamda 22 milyon Dolar iken, Türkiye’den Litvanya’ya yapılan doğrudan yatırımlar 4 milyon dolardır.

Türkiye’nin Litvanya’ya ihracatında ilk sıralarda yer alan ürünler, otomobil, elektrik elektronik eşyaları, mücevherat, tekstil ürünleri gibi ürünler gelmektedir. Türkiye’nin Litvanya’dan ithal ettiği ürünlerin başında ise mobilya, demir, çelik, mineralli yakıt gibi ürünler gelmektedir.

Litvanya’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Litvanya’nın yıllara göre GSYİH değerleri ve kişi başına düşen GSYİH değerleri, Dünya Bankası’nın verilerine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılGSYİHKişi Başına GSYİH
202163 milyar dolar22.245 dolar
202055.89 milyar dolar19.998 dolar
201954.64 milyar dolar19.795 dolar
201853.72 milyar dolar19.176 dolar
201747.76 milyar dolar16.885 dolar

Litvanya’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Litvanya vergi sistemi, merkezi ve yerel yönetimler tarafından uygulanmakta ve kontrol edilmektedir. Litvanya vergi sisteminde en büyük paya sahip vergiler katma değer vergisi, tüketim vergisi, kişisel gelir vergisi gibi vergilerdir. Litvanya’da hükümetin vergilerden elde ettiği gelir GSYİH’nin %30’unu oluşturmaktadır.

Litvanya’da İş Kurmak için çalışma ve oturum vizesi almak gerekmektedir. Litvanya’da iş kurmak için 2016 yılında uygulamaya giren “startup vizesi” alınması gerekmektedir.

Litvanya’da devlet tarafından verilen sosyal yardımlar, annelik-babalık parası, aile bakımı parası, sağlık sigortası, hastalık ödeneği, iş göremezlik aylığı, yaşlılık aylığı, dul/yetim aylığı, düşük gelirli kişilere yardım parası, işsizlik parası gibi yardımlardır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: