Kanada Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kanada Hakkında Bilinmesi Gereken Kısa Bilgiler

Dünyanın yüzölçümü açısından ikinci büyük ülkesi olan Kuzey Amerika’nın kuzeyinde bulunan Kanada hakkında kısa bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgilere ulaşılmak isteniyorsa canada.ca adresi ziyaret edilebilir.

Kanada Nüfusu

Kanada’nın nüfusu 2021 yılı itibariyle 37.943.454 kişidir. Nüfus artışının en önemli nedeni göçler diğer bir neden de doğum oranıdır Kişi başına düşen göçmen sayısı çok yüksektir. Ekonomik politikalarla ve nispeten aile birleşimi yoluyla göçmen sayısının artması desteklenmektedir.

2019’da 330.000, 2020’de 341.000,2021’de 350.000 kişi olmak üzere 3 yılda 1.2 milyon göçmenin kabul edilmesi planlanmaktadır. Nüfusun %81.3’ü şehirlerde yaşamaktadır. Yaş ortalaması 41.1’dir. Nüfus değişimi aşağıdaki tabloda daha yakından incelenebilir.

YılNüfus
202037.742.154
201937.411.047
201837.024.562
201636.382.944
201536.026.676

Kanada’daki Nüfusun %32’si Kanadalı, %18.3’ü İngiliz, %13.9’u İskoç, %13.6’sı Fransız, %13.4 İrlandalı, %9.6’sı Alman, %5.1’i Çin, %4.6 İtalyan, yerliler %4.4, Hintli %4.0, Ukraynalı %3.9’dur.

Kanadalılar ifadesi eskiden Kanada’ya yerleşmiş İngiliz ve Fransızları ifade etmektedir.

Kanada Nerede?

Kanada Kuzey Amerika’nın en kuzeyinde yer alan devasa bir ülkedir. Dünyadaki en uzun kıyı şeridine sahip olduğu gibi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile sınırı Dünya’daki iki ülke arasında en uzun sınırdır. Atlantik’ten Pasifik’e ve kuzeyde Kuzey Kutbu Okyanusu bulunur.

Kanada’nın Komşu Ülkeleri

Kanada’nın komşu ülkeleri güneyde Amerika Birleşik Devletleri, kuzeyde Danimarka’ya bağlı Grönland’dir.

Kanada Yüzölçümü

Kanada yüzölçümü kapladığı 9.985.000 alanla Rusya’dan sonra dünyanın en büyük yüzölçümüne sahiptir.

Nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu ülkelerden biridir. Nüfusun büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri sınırına yakın yerlerde yaşamaktadır.

Kanada Hangi Kıtadadır?

Kanada Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır.

Kanada Eyaletleri Nelerdir?

Kanada on tane eyalet ve üç bölgeden oluşmaktadır. Kanada eyaletleri ve bölgeler başlıca dört kısımda da gruplandırılabilir: Batı, Merkez (Doğu), Atlantik ve Kuzey Kanada’dır.

Eyaletler bölgelerden daha fazla özerkliğe sahiptir, mesela sosyal programların uygulanması eyaletlere aittir. Eyaletler ile federal bölge arasında yetkiler paylaşılırken, bölgeler doğrudan federal hükümet yönetime bağlıdır. Eyaletler ve nüfus sayısına göre sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

EYALETNÜFUSYÜZÖLÇÜMÜ
Ontario14.733.1191.076.395
Quebec8.575.7791.542.046
British Columbia5.145.851944.375
Alberta4.428.112661.848
Manitoba1.379.584647.797
Saskatchewan1.117.884651.036
Nova Scotia979.11555.284
New Brunswick781.31572.908
Mewfoundland & Labrador520.998405.212
Prince Edward Island159.7135.660

Eyaletlerden Quebec bağımsız olmak için çaba göstermişse de bu karar referandumda reddedilmiştir.

Kanada İklimi Nasıldır?

Kanada iklimi genel itibariyle kışın çok soğuk ve yazın çok sıcaktır. İç kesimlerin genelinde karasal iklim görülür. Ortalama kış sıcaklığı -15 °C olmasına rağmen sıcaklık -40°C’a kadar inebilir ve kar altı aya kadar yerüstünde kalabilir.

Sahil kenarında olan British Columbia’da ise ortalama sıcaklıkta ve yağmurlu kışlar görülür. Doğu ve batı kıyılarında olan şehirlerde ise ortalama sıcaklık genelde 20°C’nin altındadır ve yazın ise 25°C ile 30°C arasında sıcaklık görülür.

İç kesimlerde yaz sıcaklığı çoğu zaman 40 °C’yi aşar. Bitki örtüsü olarak ormanlar geniş yer kaplar. Dünyadaki en büyük el değmemiş ormanlar burada yer alır.

Kanada’nın Başkenti Nersidir?

Kanada’nın başkenti Ottowa’dır. Ottowa Ontario eyaletine bağlıdır. Toronto, Montreal,Vancouver ve Calgary’den sonra en fazla nüfusa sahip olan beşinci şehridir.

Ottowa ülkedeki en fazla eğitimli insanın yaşadığı şehirdir ve çok sayıda eğitim kurumuna ve kültürel kurumlara sahiptir.

Kişi başına en fazla doktor, ve mühendisin düştüğü şehirdir. Ayrıca Ontario şehirleri arasında iki dilin konuşulduğu (İngilizce ve Fransızca) tek şehirdir.

Kanada Şehirleri

Kanada şehirleri arasında en kalabalık şehir Toronto şehridir. Çok kültürlü yapıya sahip kalabalık bir şehir olmakla beraber sakin bir şehirdir ve çoğu zaman dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri olarak seçilmektedir.

Çok sayıda festival,bienal ve konsere ev sahipliği yapmaktadır ve aynı zamanda ülkenin borsası olan Toronto Stock Exchange de bu bölgede bulunmaktadır. En büyük şehri Toronto’da hem modern mimariye sahip devasa gökdelenlere hem tarihi ve doğal güzelliklere rastlanabilmektedir.

CN kulesi, St. Lawrence Çarşısı, Casa Loma kalesi, Royal Ontario Müzesi ve Black Creek köyü Toronto’da ziyaret edilebilir.

Montreal kenti en fazla nüfusa sahip ikinci ve Ontario eyaletinin en fazla nüfusa sahip olan şehridir. Bölge Kanada’nın kültür başkenti olarak anılmaktadır ve eski zamanlarda inşa edilmiş çok sayıda kilisesiyle adeta bir Avrupa kenti görünümü sunmaktadır. Bunun yanında 1976 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmıştır.

Mont-Royal Dağı, Lachine Kanalı, Montreal Botanik Bahçesi, Montreal Olimpiyat Stadyumu, Eski Montreal Bölgesi, Notre Dame Bazilikası, çok sayıda mağaza ve alışveriş kenti bulunduran Yeraltı Kenti, Montreal Belediye Binası’nın bulunduğu Plas Jaquis Carter, Montreal Güzel Sanatlar Müzesi ve Demiryolu müzesi gezilebilecek yerler arasındadır.

Vancouver en fazla nüfusa sahip dördüncü ülkesidir. Konumu Pasifik Okyanusu’na yakındır ve diğer büyük şehirleri gibi kozmopolit bir yapıya sahiptir. Gelişmiş film sektörü ile Hollywood ve New York’tan sonra gelen önemli şehirlerden biridir.

Dağ sporları ve sörf popülerdir. Gastown, Chinatown, Stanley Parkı, English Bay, Antropoloji Müzesi, Granville Adası, Whistler Kayak Merkezi, Vancouver Akvaryumu, Punjabi çarşısı, Vancouver Sanat galerisi Vancouver’da görülmesi gereken yerler arasındadır.

Başkent Ottowa, Calgary, Edmonton, Quebec, Halifax, St. John, Tobermory ve Victoria diğer önemli şehirler arasındadır.

CN Kulesi Kanada’nın Hangi Şehrindedir?

Dünya’nın dördüncü yüksek kulesi olan CN kulesi Kanada’nın hangi şehrindedir sorusunun cevabı merak edilmektedir. CN kulesi Toronto’dadır.

Kanada Bayrağı

Kanada Bayrağı ve Anlamı

Kanada bayrağı kırmızı zemin üzerinde beyaz bir kare ve karenin merkezinde 11 noktalı kırmızı akçaağaç yaprağı bulunan bayraktır.

Beyaz renk yerden hiç kalkmayan karı temsil eder, akçaağaç ise zaman içinde Kanada’nın milli simgesi haline gelmiştir. Kanada bayrağının anlamını bu iki unsur oluşturur.

Kanada Egemenlik Sembolleri Nedir?

Kanada’nın ulusal sembolleri akçaağaç yaprağı, buz dalgıcı kuşu, Kanada bayrağı ve milli marşıdır.

Kanada Resmi Dili Nedir?

Kanada’da resmi dili Fransızca ve İngilizce olmak üzere iki tanedir. Bu durumda çok dilli bir ülkedir ve Haklar ve Özgürlükler Beyannamesi’nde de açıkça belirtilmiştir.

Ancak eyaletler düzeyinde İngilizce ile beraber Fransızca’nın resmi dil olduğu eyalet New Brunswick’tir. Diğer eyaletlerde çift dillilik federal yasalarca düzenlenmiştir.

En çok Fransızca konuşulan yerler arasında Quebec, New Brunswick, Ontario ve Manitabo yer alır. Hatta Montreal Paris’ten sonra Fransızcanın dünyada en fazla konuşulduğu şehirdir.

Ana dilleri Fransızca veya İngilizce olmayanların sayısı da gayet fazladır. Bu diller en başta Çince, sonra Puncab dili(Hintçe), İspanyolca, Tagalog, Arapça, Almanca ve İtalyanca’dır.

Kanada Dini

Çok çeşitli dinlere inanan insanların bulunduğu bir ülkedir. Seküler bir ülke olup resmi Kanada resmi dini yoktur. Ancak bütün dinlere ve ibadet özgürlüğüne saygı gösterilmektedir.

Din gündelik hayatın düzenlenmesinde fazla önem taşımaz. Nüfusun çoğunluğu(%67.7) Hristiyan’dır. Hristiyanların da büyük çoğunluğu Katoliklerden oluşmakta, ikinci mezhep olarak Protestanlık çoğunluktadır. Herhangi bir dine inanmayanların sayısında artış gözlemlenmektedir. Bölgede yaygın diğer dini inanışlar İslam, Hinduizm ve Sihizm’dir. İslam en hızlı büyüyen topluluktur.

Kanada Yönetim Şekli

Kanada yönetim şekli liberal, eşitlikçi, tam bir demokrasi olarak görülmektedir. Anayasal monarşi kapsamında parlamento ile yönetilen bir ülkedir. Diğer 15 ülke gibi İngiliz Milletler Topluluğu’na üyedir ve bu topluluğun başında 2.Elisabeth bulunur.

2.Elisabeth genel vali tarafından temsil edilir. Ancak bu güç temsilidir. Uygulamada başbakan tarafından seçilen ve Avam Kamarası’na sorumlu olan kabine tarafından yönetilir. Eyaletler ve bölgeler de kendilerine ait tek meclisli parlamentolara sahiptir ancak bölgeler özerk değildir ve daha az sorumluluklara sahiptir.

Kanada Başbakanı

Kanada başbakanı Justin Trudeau’dur. Babası eski başbakan Pierre Trudeau’dur.

Kanada Bakanlıkları

Kanada bakanlıkları Savunma, Ulaşım, Sağlık, Adalet gibi alışılagelmiş bakanlıkların dışında Kadın ve Cinsiyet Eşitliği, İklim Değişikliği, Dijital Hükümet, Orta Sınıf Refahı,Yerli İlişkileri, Gazi İşleri gibi sıra dışı bakanlıklar da bulunmaktadır.

Justin Trudeau başbakanlığında kurulan iki hükümette de kadın ve erkek bakan sayısı eşittir.

Kanada Sağlık Sistemi

Kanada sağlık sistemi hizmetleri devlet tarafından fonlanan, Medicare olarak isimlendirilen bir sağlık sistemi ile görülmektedir. Ancak çoğu insan, Kanadalıların %30’una yakını, bunun yanında özel sektör tarafından sağlanan sağlık hizmetlerini kullanmaktadır. Medicare reçeteli ilaçları, gözlük vb optik harcamaları ve dişçilik harcamalarını karşılamamaktadır.

Sağlık sisteminin tespit edilen zayıflıkları;nispeten daha fazla bebek ölümü oranları, tekrarlayan kronik hastalıklar, uzun bekleme saatleri, mesai saatleri dışında sağlık hizmetlerine ulaşma zorluğu, reçeteli ila yetersizliği ve dişin sigorta kapsamına giriş sorunlarıdır.

Kanada Ekonomisi

Kanada ekonomisi dünyanın onuncu büyük ekonomisidir ve en az yozlaşmış ekonomilerden biridir. Kanada ekonomik özgürlük alanında Avrupa ve Amerika’nın üstünde yer alır ve gelir eşitsizliği oranı oldukça düşüktür. Çoğu gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi servis sektörü başı çekmektedir. Ancak diğer gelişmiş ekonomilerden farklı olarak ağaç işleri ve petrol gibi hammadde çıkarımına dayanan birincil sektörler en önden gelen sektörler arasında yer almaktadır.

Amerika, ve Meksika ile kendi aralarında gümrük tarifelerini kaldırdıkları NAFTA’yı (Kuzey Amerika Ticaret Birliği) kurmuştur. Banka ve enerji sektörleri de gelişmiştir.

Diğer ülkelere doğalgaz ve petrol ihraç edilir. Petrol ihracında Venezuela ve Suudi Arabistan’ın ardından üçüncü sıradadır.

Geçim kaynağı arasında tarım da önemli bir yer kaplar. Buğday, kanola ve diğer hububat küresel çapta ihraç edilmek için üretilir. İthalatının çok önemli kısmı Amerika Birleşik Devletleri iledir.

Kanada Madenleri Nelerdir?

Kanada madenleri olarak çinko, uranyum, altın, nikel, platin, alüminyum, çelik, demir cevheri, kok kömürü, kurşun, bakır, molibden, kobalt ve kadmiyum ihraç edilen ürünler arasındadır.

Kanada Para Birimi Nedir?

Kanada para birimi Kanada dolarıdır. Bir Dolar 100 cente eşittir. 1 Dolar 2021 yılı itibariyle 5.53 Türk Lirası’na eşittir. Kanada dolarının uluslar arası kodu CAD’dır.

500 Kanada Doları Kaç TL Eder?

500 Kanada doları 2.765 TL’dir.

Kanada Asgari Ücret 2020

Kanada asgari ücreti eyalet ve bölgeye göre değişmektedir. 2020’den başlayarak geçerli olan asgari ücret makamları şöyledir:

EyaletMinumum saat/asgari ücret(Kanada doları)
Alberta15
British Columbia14.60
Manitoba11.90
New Brunswick11.70
New Foundland & Labrador12.15
Kuzeybatı Bölgeleri13.46
Nova Scotia12.55
Nunavut16.00
Ontario14.25
Prince Edward Adası12.85
Quebec13.10
Saskatchewan11.45
Yukon13.71

Kanada İşsizlik Oranı

Kanada’da değişen (sanayi sonrası)üretim yapısından dolayı işsizlik oranı artma eğilimindedir. Ancak işsizlik oranını azaltmak için çalışmalar da yapılmaktadır.

2020’de işsizlik oranı 10.2’dir. Ancak bu oranın düşeceği tahmin edilmektedir. 2020’de Eyaletlere göre işsizlik oranı şöyledir:

Alberta%11.8
Quebec%8.7
New Brunswick%9.4
British Columbia%10.7
Manitoba%8.1
Prince Edward Adası%10.7
Newfoundland and Labrador%13.1
Nova Scotia%10.3
Ontario%10.6
Saskatchewan%7.9

Kanada Kişi Başı Milli Gelir

Kanada kişi başı milli gelir 2009 krizini hariç tutarsak sürekli artma eğilimindedir. Ancak 2020 yılında bir önceki seneye oranla pandemi sebebiyle milli gelir oranı %7.14 oranında düşmüştür.

Kişi başı milli gelir 2020 yılında 42.080 dolardır ve bu sayı dünya sıralamasında onu 17. Sıraya taşır. Milli gelir ise 1.6 trilyon Dolar ile dokuzuncu sıradadır.

Kanada Türkiye Saat Farkı

Kanada Türkiye saat farkı; Türkiye GMT+3 zaman dilimini kullanırken, Ottowa GMT-5 zaman dilimini kullanır. Yani Ontario Ottowa Türkiye’den sekiz saat geridedir. Farklı zaman dilimleri kullanılan diğer şehirlerle zaman farkları aşağıdaki gibidir.

NewfoundlandGMT -3:306.5 saat geride
Halifax,Nova ScotiaGMT-47 saat geride
ReginaGMT-69 saat geride
WinnipegGMT-69 saat geride
EdmontonGMT-710 saat geride
VancouverGMT-811 saat geride

Mart ayında yaz saat uygulaması uygulandığından zaman farkı 1 saat azalır.

Kanada Nasıl Aranır? Telefon Kodu Nedir?

Kanada telefon kodu +1 çevrildikten sonra aranılan şehrin kodu girilerek aranır. Fakat Türkiye’den arama yapanın telefonu uluslararası aramaya açık olmak zorundadır.

Kanada’nın Geleneksel Bayramları ve Özel Günleri

Yeni Yıl1-2 Ocak
Aile Bayramı18 Şubat
Good FridayHer sene değişir
PaskalyaHer sene değişir
Zafer Günü20 Mayıs
Quebec Ulusal Günü 24 Haziran 
Kanada Günü1 Temmuz
Milli Bayram5 Ağustos
İşçi Bayramı2 Eylül
Noel25-26 Aralık

Kanada Havaalanı Hangileridir?

Başlıca Kanada havaalanları:

 • Hamilton Havaalanı, Kitchener/Waterloo Havaalanı, Toronto Island Havaalanı,Toronto Pearson Uluslar arası Havaalanı
 • Montreal St. Hubert Havaalanı, Montreal Mirabel Havaalanı, Montreal Pierre Elliott Trudeau Havaalanı
 • Vancouver Coal Harbour Havaalanı, Vancouver Boundary Bay Havaalanı,Vancouver Uluslar arası Havaalanı
 • Calgary Havaalanı
 • Ottowa Gatineau Havaalanı, Ottowa Uluslar arası Havaalanı
 • Halifax International Havaalanı
 • St. John’s Havaalanı
 • Edmonton İnternational Havaalanı
 • Whitehorse havaalanı
 • Winnipeg Havaalanı
 • Victoria Havaalanları, Victoria Inner Harbour Havaalanı, Victoria International havaalanı

Kanada-Türkiye Uçakla Kaç Saat Sürer?

Kanada Türkiye arası uçakla kaç saat olduğu koşullar, hava durumu ve gidilecek şehire bağlı olarak değişmektedir. Direk uçuşlar uçakla 8-13 saat arasında sürmektedir.

Kanada Limanları Nelerdir?

Aşağıda Kanada limanları listelenmiştir.

 • Halifax
 • Becancour(Quebec)
 • Windor
 • Churchill
 • Montreal
 • Trois-Rİvieres
 • Prince Rupert
 • Saint John(New Brunswick)
 • Saint John(Newfoundland)
 • Hamilton
 • Quebec
 • New Westminister
 • Sept Isles(Sydney)
 • Thunder Bay
 • Toronto
 • Vancouver

Kanada’da Kaç Ada Vardır?

Gerçek sayı bilinmemekle beraber 30.000’den fazla tatlı su adası olduğu tahmin edilmektedir.

Kanada Plaka Kodu Nedir?

Kanada plaka kodu CDN’dir.

Kanada Okuma Yazma Oranı Nedir?

Kanada okuma yazma oranı %99’un üzerindedir. Kanada eğitim alanında da dünyadaki en gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır.

Kanada Avrupa Ülkesi Midir?

Kanada Avrupa Birliğine üye değildir. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri ile ticareti geliştirmek ve çeşitli vize muafiyetleri konusunda çalışma yürütmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: