kanada din ve inanç yapısı

Kanada Dini: Kanada'da İnanılan Dinler Nelerdir?

Kanada’da resmi bir ulusal din bulunmamaktadır. Kanada, din ve ibadet özgürlüğünü teşvik eden ülkeler arasında yer almaktadır. Kanada, dini inanç çeşitliliğine ve özgürlüğüne önem veren bir ülke konumundadır. Kanada’da yaşayan her vatandaş, yasalara aykırı uygulamalarda bulunmadığı sürece dilediği dine mensup olmakta özgürdür.

Kanada toplumunda Hristiyanlık, baskın inançtır. Kanada’da uygulanan bazı yasal prosedürlerde İncil üzerine yemin etmek gibi uygulamalar bulunmaktadır. Tahminlere göre %70’lik dilimde Kanada nüfusu, bir dini inanca mensuptur, buna karşın dini ibadetlere katılım %27’lik oranla daha düşüktür. Laik bir anlayışla yönetilen Kanada toplumunda hem devletten hem de vatandaşlardan dini inanç çeşitliliğine saygı duymaları beklenmektedir, bu sebeple Kanada dini inancı toplum içinde tartışmayı tercih etmeme eğilimine sahiptir.

Kanada’da alınan göçler sebebiyle azınlık inançlarında artış olmuştur. Son nesillerde Kanada’da herhangi bir dine veya inanca bağlı olmama oranı %20 artış göstermiştir. Kanada toplumunda görülen diğer azınlık dinler ise İslam, Hinduizm, Sihizm, Budizm, Musevilik olarak bilinmektedir.

Kanada’nın Resmi Dini Nedir?

Kanada’nın dini resmi olarak belirlenmemiştir. Buna karşın Hristiyanlık Kanada’da kolonileşme zamanından bu yana baskın olan inanç türüdür.

Kanada’da Dini İnanç Dağılımı Nasıldır?

2011’de Kanada Ulusal Hane Halkı Araştırması’nın sonuçlarına göre; Kanadalıların %67,3’ü Hristiyan, %23,9’u herhangi bir dini inanca mensup değil, %8,1’i ise Hristiyanlık dışında bir dine bağlıdır. Kanada’da dini inanç dağılımında İslam, %3,25 ile Hristiyanlık dışındaki en baskın dini inancı oluşturmaktadır.

Kanada’da Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

Kanada’da Hristiyanlık inancı, sömürgecilik zamanlarında başlayan kolonileşme hareketlerinden bu yana baskın olan dini inançtır. Kanada’yı sömürgeleştiren göçmenlerin büyük bir çoğunluğu Avrupa’dan gelmiştir, bu sebeple Kanada’da Avrupa tipi Hristiyanlık yaygınlaşmıştır. Kanada’da 20 milyondan fazla Hristiyan bulunmaktadır, nüfusun %60’ından fazlası Hristiyanlığı dini inancı olarak benimsemektedir. Kanada’da ateizmin yükselişiyle herhangi bir dine mensup olmama fikrinde %20 artış görülmektedir fakat Hristiyanlık toplumda hala baskın dini inanç modelidir.

Roma Katolikliği, Kanada’da en yaygın Hristiyanlık mezhebi olarak bilinmektedir. Kanada’nın 16. yüzyılda Avrupa’dan gelen yerleşimcilerinin asıl mezhebi olan Roma Katolizmi, Fransız misyonerler sayesinde Kanada’da yayılmıştır. Kanada nüfusunun %39’u Roma Katolik mezhebini benimsemektedir.

Kanada’da birçok farklı Protestan Kilisesi bulunmaktadır. Toplumun %30’luk bir diliminde benimsenen Protestanlık, Katolikliğe karşı gelen bir bir dini mezhep olarak Kanada Anglikan Kilisesi’nin varlığıyla 18. ve 19. yüzyıllarda etkili olmuştur. Güncel olarak Kanada Anglikan Kilisesi inancının 2 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.

Kanada’nın en büyük Protestan mezhebi olarak bilinmektedir. Presbiteryenlik olarak bilinen Kanada Birleşik Kilisesi inancı, 19. ve 20. yüzyıllarda büyük bir destek görmüştür. Protestan mezheplerinden biri olan Baptizm, Kanada nüfusunun %5’ini oluşturmaktadır. Kanada’da bulunan Ortodoks Kilisesi inancı, nüfusun %1,6’sına denk gelmektedir. Kanada nüfusunun %1,5’i Lüteriyen, %1’5’i Pentekostal, 1,4’ü Presbiteryen Hristiyan mezheplerine bağlı oldukları tahmin edilmektedir.

Kanada’da yaklaşık 150 adet mega kilise bulunmaktadır. Kanada’nın en büyük kilisesi, Quebec’ şehrinde bulunan Roma Katolik Saint Joseph’s Mabedi’dir. Kanada’nın en eski kilisesi, 1874 yılında kurulan Quebec Notre Dame Bazilikası olarak bilinmektedir. Kanada’da bulunan en önemli kiliselerinden biri olan Vaftizci Yahya Bazilikası Katedrali, St. Johns kentinde bulunmaktadır. Notre Dame de-Bon-Secours Şapeli, Kanada’nın Quebec şehrinde bulunmaktadır. Sainte-Anne-de-Beaupre Bazilikası, Quebec kentinde yer almaktadır.

Kanada’da Musevilik İnancı Nasıldır?

Kanada’da Musevilik inancına mensup %1,2’lik bir nüfus dilimi olduğu tahmin edilmektedir. Kanada Yahudi cemaati, dünyadaki en büyük dördüncü Yahudi topluluğu olarak bilinmektedir. Kanadalı Yahudilerin soyu, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kanada’ya göçen Doğu Avrupalılara dayanmaktadır. Yahudi cemaatleri, Kanada’da özellikle Toronto ve Montreal kent merkezlerinde varlıklarını sürdürmektedir. Dindar Yahudiler Ortodoks olarak bilinirken, laik Yahudi kesimlerine Reform adı verilmektedir.

Kanada’da toplam 49 adet sinagog bulunmaktadır. Montreal İspanyol ve Portekiz Sinagogu, 1768’de kurularak Kanada’nın en eski Yahudi cemaati olarak bilinmektedir. Kanada’nın en eski sinagog binası, Britanya Kolumbiyası’nda bulunan Cemaat Emanu-el’dir. Kanada’nın Alberta, Yeni İskoçya, Ontario, Quebec, Saskatchewan eyaletlerinde birçok Yahudi cemaati ve sinagog bulunmaktadır.

Kanada’da Müslümanlık Nasıldır?

Kanada nüfusunun %3,25’inin İslam dinine mensup olduğu tahmin edilmektedir. Kanada’da müslümanlık, Hristiyanlık’tan sonra en yaygın görülen dindir, dolayısıyla Kanada Müslüman inancının azınlık inançlar üzerinde baskın sayıda olduğu bir ülke konumundadır. Kanada’nın Toronto kentinin %7,7’si ve ve Montreal kentinin %6’sını Müslüman kesim oluşturmaktadır. Kanada’da Müslümanlara bakış, tüm inanç çeşitliliklerine olduğu gibi saygılı bir konumdadır. Kanada’da 90 adet cami bulunmaktadır. Kanadalı Müslümanlarının büyük bir çoğunluğu, Ontario ve Quebec eyaletlerinde yaşamaktadır.

İlk Kanada camisi Al-Rashid, 1938 yılında Alberta eyaletinin başkenti Edmonton’da inşa edilmiştir. Kanada’nın en büyük camisi olarak bilinen Baitun Nur Camisi, Alberta’nın Calgary şehrinde yer almaktadır. Jami Ömer Camisi, Ontario’da yer almaktadır. Camilere ek olarak, Kanada’da birçok Kanada Müslüman sosyal kuruluşu bulunmaktadır. Kanada Müslüman Birliği, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi, sosyal kuruluşlardan bazılarıdır.

Kanada’da İnanılan Diğer Dinler Nelerdir?

Kanada’da inanılan diğer dinler; Hinduizm, Sihizm, Jainizm, Budizm Neopaganizm, Neo-Druidizm şeklindedir. Kanada nüfusunun %1’inin Budist olduğu tahmin edilmektedir.

Sihizm, Kanada nüfusunun %1,4’ünde görülen bir dini inanç türüdür. Diğer dinlerin en çok yoğunlaştığı bölgeler Ontario ve Britanya Kolumbiyası olarak tahmin edilmektedir. Britanya Kolumbiyası’nda 35.500, Ontario’da ise 53.080 farklı dinlere mensup vatandaş yaşam sürmektedir.

Kanada’da İnançsız Nüfus Nasıldır?

2011’de yapılan Kanada Ulusal Hane Halkı Araştırması’nın sonuçlarına göre Kanada’da inançsız nüfus %23.9’luk kesimdedir. 2018’de yapılan bir araştırmaya göre inançsız nüfus oranı, %29’a yükselmiştir. Aynı araştırmaya göre Kanada nüfusunun %8’i ateist, %5’i ise agnostiktir. Kanada’da özellikle hiçbir dini inanca veya mezhebe bağlı olmadığını söyleyen vatandaşların oranı ise %16 olarak tahmin edilmektedir. 1971’de Kanada’da inançsız kesimin varlığı %4 olarak bilinirken, bu oran 2011’de neredeyse %24’e yükselmiştir.

Britanya Kolumbiyası’nda inançsız nüfusun oranı %44 olarak tahmin edilmektedir. Britanya Kolumbiyası, Kanada’da inançsız nüfusun en yüksek olduğu eyalet olarak bilinmektedir. Dört eyaleti kapsayan Atlantik Kanada’da bu oran %12’dir. Quebec eyaletinde %12 oranında inançsız olduğunu söyleyen bir topluluk bulunmaktadır.

Kanada Toplumsal Yaşamında Dinin Rolü Nasıldır?

Kanada, toplumsal yaşamda ve devlet yönetiminde kuvvetli bir laik anlayışa sahiptir. Çoğu Kanadalı, dini inancın özel bir mesele olduğunu, bu sebeple inanmayan ve yabancı kişilerle dini meselelerin tartışılmaması gerektiği fikrini savunmaktadır. Çoğu Kanadalıya göre dini inanç tartışmaları kişilerin ailelerine ve inancın diğer mensuplarına özgü kalmalıdır.

Kanada’da din ve devlet işlerinin ayrılmasıyla, politikacıların görevlerini dini bir inancı desteklemek için veya dini liderlerin güçlerini politik dengeleri etkilemek için kullanmamaları gerektiğiyle ilgili güçlü bir düşünce bulunmaktadır.

Kanada Dini Bayramları Nelerdir?

Kanada dini bayramları aşağıda listelenmiştir.

 • Noel
 • Çin Yeni Yılı
 • Ortodoks Yeni Yılı
 • Aydınlanma
 • İsrail ve Mirac
 • Paskalya
 • Purim
 • Ramazan
 • Aziz George Günü
 • Yükseliş Günü
 • Corpus Christi
 • Lag BaOmer
 • Tişa Beav
 • Roş Haşanah
 • Assisi Aziz Francis Bayramı
 • Sukot’un İlk Günü
 • Kurban Bayramı

Kanada’da Din Eğitimi Nasıldır?

Kanada’da öğrencilerin doktrin ve teoloji çalışmaları yapabileceği özel ve devlet tarafından finanse edilen okullar bulunmaktadır. Kanada’da din eğitimi veren birçok Katolik okulu bulunmaktadır. Katolik okulları birçok Kanada eyaletinde, eyalet tarafından finanse edilerek öğrencilere ücretsiz eğitim sunmaktadır.

Kanada genelinde 40’tan fazla din eğitimi veren lise sonrası kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar; öğrencilere derece, diploma ve sertifika sunmaktadır. Kanada’da din eğitimi alan 17.000’den fazla öğrenci olduğu tahmin edilmektedir. Kanada’da eğitim aşamaları, dini eğitim sürecinde, okuldan okula farklılık gösterebilmektedir Kanada’da teoloji üzerine tercih edilebilecek birçok lisans ve lisansüstü eğitim veren üniversite bulunmaktadır. Kanada’da hükümetten fon alınarak kurulan eğitim kurumları dışında dini eğitim sunan kurumlar ücretli eğitim sunmaktadır.

Kanada’da din eğitimi veren kurumlar; yatılı eğitim, ilkokul, lise ve üniversite eğitimi sunmaktadır. Kanada din eğitim kurumlarının çoğu, Hristiyanlık temelli okullardır. Din adamı olmak için verilen eğitimler; çift hatlı müfredat izlenerek sağlanmaktadır. Din insanı olmak isteyen öğrenciler, çeşitli ayinleri öğrenebilmekte, kutsal kitap okumaları yapmakta ve çeşitli dini etkinliklere katılmaktadır.

Kanada’nın Batıl İnançları Var Mıdır?

Kanadalıların birçok batıl inanca sahip olduğu görülmektedir. Kanada’nın batıl inançlarının çoğu, yaygın Hristiyan inancından gelmektedir.

Kanada’nın Alberta eyaletinde, 11 Ekim’den sonra böğürtlen toplamanın kötü şans getirdiğine inanılmaktadır. Bazı Kanadalılar, evde ada çayı yakıp dua ederek yeni bir yuvayı kutsadıklarını düşünmektedir. Birçok Kanadalı, komşularının getirdiği yemek tabağını kirli olarak geri vermektedir, çünkü tabağı yıkamanın kötü şans getireceğine olan inanış yaygındır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: