kanada din ve inanç yapısı

Kanada Din ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Kanada’da din ve inanç yapısı farklılık göstermektedir. Kanada’da 2011 yılı verilerine göre Kanada nüfusunun %38.7’si Roma Katoliği, %23.5’i Protestan, %5’i Anglikan, %23.9’u dinsiz, %3.2’si Müslüman, %1.5’i Hindu, %1.4’ü Sih, %1.1’i Budist, %1’i Yahudi ve diğer dinler nüfusun %0,6’sını kapsamaktadır.

Kanada’da Görülen Dinler Hangileridir?

Kanada’da görülen yaygın dinler ve mezhepler aşağıda listelenmiştir:

 • Hristiyanlık; Roma Katoliği ve Protestanlık
 • Müslümanlık
 • Sih
 • Hinduizm

Kanada nüfusunun %23.9’unun dini inanışı yoktur.

Kanada’da Hristiyanlık

Kanada’da din dağılımı göre yaygın olan din Hristiyanlıktır. Kanada’da Hristiyanlık mezheplerinden en yaygın olanları Roma Katolikliği ve Protestanlıktır. Kanada nüfusunun %38.7’si Roma Katoliğidir. Kanada nüfusunun %23.5’i Protestandır. Kanadalı azizlere St. Anne, Aziz Joseph ve Jean de Brebeuf örnek verilmektedir.

Kanada’daki önemli kiliseler aşağıda listelenmiştir:

 • Vaftizci Yahya Bazilikası Katedrali
 • Notre- Dame-de-Bon-Secours Şapeli
 • Notre-Dame de Québec Katedrali Bazilikası
 • Saint- Antoine-de-Padoue Ortak Katedrali
 • Aziz Petrus Katedrali Bazilikası
 • Notre-Dame Katedrali Bazilikası
 • Sainte-Anne-de-Beaupre Bazilikası
 • Notre-Dame Bazilikası
 • Notre Dame du Cap Bazilikası
 • Zincirlerdeki Aziz Petrus Katedrali

Kanada’da Müslümanlık

Kanada’da Müslümanlık nüfusun %3.2’sini oluşturmaktadır. Kanadalı Müslümanlar arasında en yaygın mezhepler Sünnilik, Şii ve Ahmediyye Müslümanları olarak bilinmektedir. Kanada’da 90 tane camii bulunmaktadır.

Kanadalı Müslüman liderlere Seyyid Ahmed Amiruddin ve Ahmed Hussen örnek verilmektedir.

Kanada’daki önemli camiler aşağıda listelenmiştir:

 • Baitun Nur Camii
 • Jami Camii
 • Tariç Camii
 • Beytul İslam Camii
 • Ottawa Müslüman Derneği
 • Toronto Mescidi
 • Mescid-i Selam
 • Al-Rashid Camii
 • Outaouais İslam Merkezi
 • Hamilton Downtown Camii

3. Kanada’da Musevilik

Kanada din dağılımına göre nüfusunun %1’i Musevi’dir. Kanada kökenli önemli Yahudi kişilere örnek olarak Jewish Writing ve Leonard Cohen örnek verilmektedir. Kanada kökenli Yahudi devlet adamı olarak Michael Applebaum örnek verilebilmektedir.

Kanadada’da toplam 49 tane sinagog bulunmaktadır.

Kanada’da bulunan önemli sinagoglar aşağıda listelenmiştir.

 • İspanyol ve Portekiz Sinagogu
 • Prairie Küçük Sinagogu
 • Shaare Zedek Sinagogu
 • Cemaat Beth İsrail Sinagogu
 • Beth İsrail Sinagogu
 • Cemaat Schara Tzedeck Sinagogu

4. Kanada’da Ateistlik

Kanada nüfusunun %23.9’u ateisttir. Kanadalı önemli ateistler, Joe Beef ve Norman Bethune olarak bilinmektedir.

5. Kanada’da Hinduistlik

Kanada nüfusunun %1.5’i Hinduizm dinine inanmaktadır. Kanada’ya Hindusitlik 1903-1904 yıllarında Hintli insanların göç etmesi ile yayılmaya başlamıştır.

Kanada’da 50 tane Hindu tapınağı vardır. Kanada’da bulunan en büyük Hindu tapınağı BAPS Shri Swaminarayan Mandir tapınağı olarak bilinmektedir.

6. Kanada’da Sihizim

Kanada’da sihizim nüfusun %1.4’ünü oluşturmaktadır. Kesur Singh Kanadalı ilk Sih olarak bilinmektedir. Kanada’ya ilk Sihler 20. Yüzyılın başında gelmişlerdir.

1904 yılında göç ederek Britanya Kolombiya’sına göç ederek dini kurumlar kurmaya başlamışlardır. Kanada’daki en eski Sihizm ibadet yeri Gur Sih Tapınağı olarak bilinmektedir.

Kanada’nın Ontario eyaletinde 25 tane Gurdwara bulunmaktadır.

7. Kanada’da Budizm

Kanada nüfusunun %1.1’i Budizm dinine inanmaktadır. Kanada’ya 19. Yüzyılda gelen ilk Budistlerin demiryolu ve karayolunda çalışan Japon ve Çinli insanların olduğu bilinmektedir.

Kanada’da ilk Japon Budist tapınağı 1905 yılında kurulmuştur. Kanada’da Budist tapınağı olarak Calgary Tru Buddha Pai Yuin Tapınağı, Kanada Jodo Shinshu Budist Tapınağı, Raymond Budist Kilisesi bilinmektedir.

Kanada’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Kanada anayasasında vicdan ve din özgürlüğü, inanç, fikir, ifade özgürlüğü Kanada’da yaşayan kişilerin temel hakkı olarak görülmektedir. Kanada din yapısı sebebiyle ayrımcılık yapılması yasalara aykırı olarak kabul edilmektedir.

Kanada’da din özgürlüğü, Kanada İnsan Hakları yasası tarafından korunmaktadır. Kanada’da en yaygın din Hristiyanlık olsa da Kanada nüfusunun %23.9’unun dini bir inancı yoktur, bu istatistikler Kanada’nın din ve inanç özgürlüğüne saygı duyduğu anlamına gelmektedir.

Kanada’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Kanada’da 1960 yılına kadar Hristiyanlık ve Yahudilik baskın olarak görülmektedir. Kanada’da 1982 yılında laikleşme başlamıştır.

Kanada’da Hristiyanlığın düşüşü ile laiklik artmaya başlamıştır. Kanada İnsan Hakları yasası Kanada’da yaşayan her kişinin din özgürlüğünü savunmaktadır. Kanada anayasası insanların dini inançlarını ve ibadetlerini yaşama özgürlüklerini güvence altına almaktadır.

Kanada’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Kanada’da Hristiyanlık inancı yaygın olarak gözükmektedir. Kanada'da Hristiyanlık dışında birçok dini inanış yer almaktadır. Kanada’nın anayasası her vatandaşın özgür bir şekilde dini inanışını yaşama hakkı sunmaktadır. Bu da Kanada nüfusu arasında çok çeşitli dinlerin görülmesine sebeplmaktadır.

Kanada göç alan bir ülke pozisyonundadır. Son 5 yılda 1 milyondan fazla göçmen Kanada’ya kabul edilmiştir. Farklı dini inançtaki göçmenler dolayısı ile inanç konusunda Kanada’da yaşam dünya ülkelerinde olduğundan daha özgürlükçüdür.

Dini inanca saygı kapsamında Kanada’nın Ouebec eyaletinde polislerin ve kamu görevlilerinin iş yerlerinde dini semboller takması yasaklanmıştır.

Paylaş: