Kanada siyaset ve politika yapısı

Kanada'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Kanada siyasi görünümü, parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile birlikte yönetilen federal bir devlettir. Kanada, eyaletlere ayrılarak yönetildiği ve her eyaletin kendine özgü bir yasama, yürütme, yargı organı bulunması nedeniyle federal bir devlet olarak adlandırılmaktadır. Kanada’daki eyaletlerin üzerinde tüm eyaletleri kapsayan merkezi bir yönetim bulunmaktadır.

Kanada, Büyük Britanya monarşisine bağlıdır ve Kanada’nın devlet başkanı Kraliçe II. Elizabeth’tir. Kanada’nın parlamenter demokrasi olma özelliğinde ise meclis ve senato ön plana çıkmaktadır. Kanada halkının büyük bir çoğunluğu parlamenter demokrasiyi ve bu demokrasinin getirdiği özgürlüklerin destekçisidir. Kanadalıların bir kısmı Büyük Britanya’ya bağlılık duyarken Quebec gibi Fransız kökenli kişilerin bulunduğu eyaletler, Büyük Britanya hakimiyetine daha uzak bir duruş sergilemektedir.

Kanada siyaseti iktidar partisi, 2019 yılında yapılan ulusal seçimler sonucunda en çok oyu alan Kanada Liberal Partisi’dir. Kanada Muhalefet Partisi, Kanada’daki ana muhalefet partisidir. Yeni Demokrat Partisi, Kanada Yeşiller Partisi, Bloc Québécois gibi partilerde Kanada’da bulunan muhalefet partileridir.

Kanada’da Cumhurbaşkanları Nasıl Seçilir?

Kanada, Büyük Britanya’ya bağlı demokrasi ve anayasal monarşiyle yönetilen bir devlettir. Kanada’nın anayasal monarşiyle yönetilmesi nedeniyle Kanada’nın devlet başkanı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’tir. Kanada’nın devlet başkanının Kraliçe II. Elizabeth olması nedeniyle, cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmamaktadır. Kanada’da başbakanlık makamı için seçimler yapılmaktadır.

Kraliçe II. Elizabeth’in Kanada’daki temsilcisi “Genel Vali” şeklinde adlandırılmaktadır. Genel Vali, senato ve meclisin çıkardığı kararları Kraliçe II. Elizabeth adına onaylamak, meclis toplantılarını açıp kapamak, seçimlerden önce meclisi feshetmek ve devlet belgelerini imzalamak gibi görevlere sahiptir.

Kanada Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Kanada meclisinde bulunan partiler aşağıda verilmiştir.

 • Kanada Liberal Partisi
 • Kanada Muhafazakar Partisi
 • Bloc Québécois
 • Yeni Demokrat Parti
 • Kanada Yeşiller Partisi

Kanada’da toplamda 5 adet siyasi parti bulunmaktadır.

Kanada İlk Meclisi Ne Zaman Kurulmuştur?

Kanada’nın ilk meclisi, 10 Şubat 1941 yılında Kraliçe Victoria döneminde kurulmuştur. Kraliçe tarafından atanan Genel Vali, Lord Sydenham, vali yardımcısı John Clitherow gibi isimler Kanada meclisinin kurucuları arasında yer almaktadır. Kanada meclisi, 1840 yılında çıkan anayasa sonucunda Aşağı Kanada ile Yukarı Kanada’nın birleştirilmesi ile kurulmuştur.

Kanada Meclis Yapısı Nasıldır?

Kanada meclisi, iki yapılı bir meclistir. Kanada meclisinde, 105 üyesi bulunan bir senato ve Kanada halkının seçtiği 338 milletvekilinden oluşan bir alt meclis bulunmaktadır. Kanada meclisinin üst yapısı senatonun, meclisin aldığı kararların tekrar gözden geçirilmesini istemek, anayasa değişikliklerini erteletmek gibi görevlere ve yetkilre sahiptir. Kanada meclisinin, kanun çıkartma veya değiştirme, vergi koyma, devlet bütçesini belirleme gibi görevleri bulunmaktadır.

Kanada Senatosu Görevi Nedir?

Kanada Senatosu, Kanada Parlamentosu’ndaki üst meclistir. Kanada Senatosu'nun üst meclis olması, meclisten daha üst olduğu anlamına gelmemektedir. Kanada Senatosu, meclisin gücünü kontrol etmek ve denetlemek, Kanada’daki dört bölgenin temsilini daha eşit kılmak adına ortaya çıkmıştır. Kanada Senatosu’nda 105 senatör bulunmaktadır. Kanada Senatosu’ndaki senatörler, Kanada başbakanının önerisi üzerine, Kraliçe’yi temsil eden Genel Vali tarafından atanmaktadır. Kanada Senatosu’na seçilebilmek için 30 ila 75 yaş aralığında olması, temsil edecekleri bölgede yapıyor olması ve 4.000 dolar değerinde mülke sahip olmaları gerekmektedir.

Kanada’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kanada’da ulusal seçimler veya diğer ismi ile federal seçimler, 4 yılda bir yapılmaktadır. Kanada genel seçimlerinde, başbakan ve meclis üyeleri seçilmektedir.

Kanada’da üçe bölgeye ayrılmış 10 eyalet bulunmaktadır. Kanada eyaletleri, eyalet başbakanları tarafından yönetilmektedir. Eyalet başbakanı, ulusal başbakan gibi seçim yolu ile göreve gelmektedir. Kanada eyaletlerinde, federal başbakan tarafından atanmış olan, Kraliçe’yi temsil eden bir vali yardımcı bulunmaktadır. Kanada’da bulunan siyasi partilerin eyaletlerde de temsilcilikleri bulunmaktadır. Kanada eyaletlerinde bulunan siyasi parti kollar, tıpkı ulusal seçimlerinde olduğu gibi eyalet seçimlerinde de yarışmaktadır.

Kanada Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Kanada, siyasi haritası çok şçeşitliliğe sahip bir ülkedir. Liberal ve muhafazakar görüşlerin bulunduğu Kanada’da, ifade özgürlüğü, hak ve hürriyetler her iki görüşten kişiler içinde önemlidir. Kanada’da aşırı sağ ve aşırı sol düşünceler ve hareketler bulunmamaktadır.

Kanada’nın bazı eyaletlerinde milliyetçilik akımı daha net bir şekilde görülmektedir. Fransa’dan Kanada’ya gelmiş olan ve hala Fransızca konuşulan Quebec eyaletinde Fransız milliyetçiliği gibi milliyetçilik akımları bulunmaktadır.

Kanada’ya Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır Mı?

Kanada’ya gitmek isteyenlerin siyasi görüşüne bakılmamaktadır. Siyasi görüş farklılıkları, Kanada vize başvurusu yapmak için bir engel değildir. Kanada’ya gitmek isteyen kişinin güvenlik riski taşımaması, sağlık sorunun olmaması gibi konular Kanada vizesi almak için Kanada hükümetinin dikkat ettiği konulardır.

Kanada’da Kaç Bakanlık Vardır?

Kanada’da 30 adet bakanlık bulunmaktadır.

 1. Başbakanlık
 2. Halk Güvenliği ve Acil Duruma Hazırlık Bakanlığı
 3. Tarım ve Zirai Gıda Bakanlığı
 4. Dışişleri Bakanlığı
 5. Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bakanlığı
 6. Yerli ve Kuzey İşleri Bakanlığı
 7. Maliye Bakanlığı
 8. Yenlik, Bilim ve Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı
 9. Maliye Bakanı
 10. Hukuk ve Kanada Başsavcı Bakanlığı
 11. Kamusal Hizmetler ve Tedarik Bakanlığı
 12. Uluslararası Ticaret Bakanlığı
 13. Sağlık Bakanlığı
 14. Aile, Çocuk ve Sosyal Gelişim Bakanlığı
 15. Ulaşım Bakanlığı
 16. Uluslararası Gelişim Bakanlığı (Fransızca konuşan topluluklardan sorumlu diyor)
 17. Ulusal Kaynaklar Bakanlığı
 18. Kanada(lı) Mirası Bakanlığı
 19. Ulusal Gelir Bakanlığı
 20. Gazi/Emekli Asker Bakanlığı
 21. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 22. Ulusal Savunma Bakanlığı
 23. İstihdam, İşgücü ve İşçi Bakanlığı
 24. Altyapı ve Toplum Bakanlığı
 25. Demokratik Kurumlar Bakanlığı
 26. Engelliler için Spor ve Birey Bakanlığı
 27. Balıkçılar, Okyanus ve Sahil Koruma Bakanlığı
 28. Bilim Bakanlığı
 29. Kadınların Sosyal Durumu Bakanlığı
 30. Küçük İşletme ve Turizm Bakanlığı
Paylaş: