Kanada siyaset ve politika yapısı

Kanada Siyaseti ve Politik Yapısı Nasıldır?

Kanada siyaseti ve politik yapısı, halkın %32’sinin liberal partiyi ve %33’ünün muhafazakar partiyi desteklemesi ile iki baskın siyasi görüş üzerine dayalı olmaktadır. Kanada’da mevcut iktidar parti Kanada Liberal Partisi iken ana muhalefet partisi Kanada Muhafazakar Partisi ve diğer muhalefet partileri Quebec Birliği Partisi, Kanada Yeni Demokrasi Partisi, Kanada Yeşiller Partisi’dir.

Kanada’da merkez - sol siyasi görüşünü temsil eden liberalizm ve sosyal liberalizm ideolojileri ile merkez- sağ siyasi görüşünü temsil eden muhafazakarlık ve ekonomik liberalizm ideolojileri halkın çoğunlukla benimsediği ideolojiler olmaktadır. Kanada’da Quebec bağımsızlığını savunan bölgesel merkez- sol görüşü, sosyal demokrasiyi savunan sol görüş ve yeşil siyaseti savunan görüşler bulunmaktadır.

Kanada Yönetim Şekli Nedir?

Kanada, yönetim şekli parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi olan federal bir devlettir. Kanada, 1 Temmuz 1867’de imzalanan İngiliz Kuzey Amerika Yasası’nın yürürlüğe girmesinden itibaren federal sistemle yönetilmektedir.

Kanada’da 10 eyalet ve 3 bölge bulunmaktadır ve her eyalet, merkezi anlamda hükümete bağlı ancak iç işlerinde özerk bir yönetim anlayışına sahiptir. Kanada’da eyalet yönetimi, federal yönetimden daha geniş oranda özerkliğe sahiptir ve eyalet yönetimi federal yönetimden daha çok gelir elde etmektedir. Kanada’da bölgesel hükümetler, eyalet hükümetleri kadar siyasi güce sahip değildir.

Kanada’da Eyalet Yönetim Sistemi Nasıldır?

Kanada eyalet yönetim sistemi eyaletlere ve bölgelere göre değişmektedir. Kanada’da 10 eyalet ve 3 bölge bulunmaktadır. Kanada’da; Alberta, Britanya Kolumbiyası, Manitoba, Yeni Brunswick, Newfoundland ve Labrador, Yeni İskoçya, Ontario, Prens Edward Adası, Quebec ve Saskatchewan eyaletleri anayasal monarşi ile yönetilmektedir.

Kanada’da Yukon bölgesi liberal parti ile ve Kuzeybatı Toprakları ve Nunavut bölgeleri partisiz, kabinenin doğrudan yasama organı tarafından atandığı hükümet ile yönetilmektedir. Kanada eyalet sistemi içinde; Manitoba, Yeni Brunswick, Yeni İskoçya, Ontario, Prens Edward Adası Progresif Muhafazakar Parti ile yönetilmektedir. Kanada’da Alberta Birleşik Muhafazakar Partisi ile, Britanya Kolumbiyası Yeni Demokratik Parti ile, Newfoundland ve Labrador Liberal Parti ile, Quebec Koalisyon Geleceği Quebec Partisi ile, Saskatchewan ise Saskatchewan Partisi ile yönetilmektedir.

Kanada Anayasası Nasıldır?

Kanada Anayasası, Kanada hükümetinin sistemini belirleyen en yüksek yasadır ve Kanada halkının medeni ve insan haklarını ana hatlarıyla belirlemektedir.

Kanada Anayasası 1867 yılında kabul edilmiştir ve 1982 yılında yeni bir kısım anayasaya eklenmiştir. Kanada 1867 Anayasası 11 kısım ve 147 maddeden, Kanada 1982 Anayasası 34 maddeden oluşmaktadır.

Kanada Cumhurbaşkanı Kimdir?

Kanada devlet başkanı ve hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’tir.

Kanada Başbakanı Kimdir?

Kanada başbakanı Justin Pierre James Trudeau’dur. 4 Kasım 2015’ten itibaren Kanada başbakanı olan Justin Trudeau, Liberal Parti’nin genel başkanıdır.

Kanada’da Başbakan Nasıl Seçilir?

Kanada’da başbakan, genellikle parlamentoda en fazla sandalye sayısına sahip siyasi partinin genel başkanının atanması ile seçilmektedir. Kanada’da başbakan olmak için Kanada vatandaşı olmak ve liderliği yapılan siyasi partinin parlamentoda en fazla sandalye sayısına sahip olmak gerekmektedir.

Kanada başbakanlığı, Kanada siyaseti için en güçlü pozisyondur. Kanada başbakanı, genel başkanlığını yaptığı siyasi partiyi kontrol etmekte, partinin sözcülüğünü yapmakta ve kabine başkanı olarak kabine gündemini kontrol etmektedir. Kanada başbakanı, senatörleri ve kıdemli yargıçları atayan yetkili kişidir. Kabinenin tüm üyelerini atama ve görevden alma yetkisi Kanada başbakanına aittir.

Kanada Parlamentosu Nedir?

Kanada Parlamentosu, devlet bütçesini belirleme ve hükümet denetleme gibi yetkileri olan, çift meclisli ve yasama gücüne sahip bir meclis türüdür. Kanada Parlamentosu, Genel Vali tarafından temsil edilen Kanada Kraliçesi, Senato ve Avam Kamarası’ndan oluşmaktadır.

Kanada Parlamentosu’nda Senato 105 sandalyeye sahiptir ve Avam Kamarası 338 üyeden oluşmaktadır. Kanada Parlamentosu’nda Senato üyeleri başbakanın tavsiyesi ile Genel Vali tarafından atanmaktadır ve Avam Kamarası üyeleri genel seçimlerde halk tarafından seçilmektedir. Kanada Parlamentosu’nun vergi düzenleme ve hükümet harcamalarına izin verme yetkisi bulunmaktadır. Kanada yasaları, Kanada Parlamentosu tarafından düzenlenmektedir.

Kanada Hükümeti Hangi Partilerden Oluşur?

Kanada hükümeti 5 siyasi partiden oluşmaktadır. Kanada siyasi partileri 1991 yılında kurulan Quebec Birliği Partisi, 1961 yılında kurulan Kanada Yeni Demokrasi Partisi, 1983 yılında kurulan Kanada Yeşiller Partisi, 1867 yılında kurulan Kanada Liberal Partisi ve 2003 yılında kurulan Kanada Muhafazakar Partisi’dir.

Kanada’nın Politik Kültürü Nasıldır?

Kanada’nın politik kültürü, ekonomik bağımsızlığı, sosyal refahı ve çok ulusluluğu hedef alan eşitlikçi bir yönetim anlayışına dayanmaktadır. Kanada’nın ekonomik göçmenlerin çoğunluğunu oluşturduğu çok uluslu yapısı, ülkedeki toplumsal bütünleşmeyi sağlayarak halkın aşırı sağcı siyasi tutumunu bastırmış ve ülkeye eşitlikçi bir anlayış gelmesinde rol oynamıştır. Kanada’nın adil toplum anlayışını destekleyen çok uluslu politikası, anayasal olarak korunmaktadır.

Kanada bireysel hakların, sosyal hakların ve eşitliğin ön plana çıktığı bir ülkedir. Kanada’da Haklar ve Özgürlükler Şartı desteklenmektedir ve kadınların kürtaj gibi haklarına, eşcinselliğe, ötenaziye ve esrar kullanımına sosyal liberal bir yaklaşım sergilenmektedir. Nispeten bağımsız bir ekonomiye sahip olan Kanada’da evrensel sağlık hizmetleri, çok ulusluluk, silah kontrolü, dış yardım ve diğer sosyal programlar için bütüncül bir sorumluluk duygusu bulunmaktadır.

Kanada Nüfus Politikası Nasıldır?

Kanada nüfus politikası geçmişten günümüze göçmen nüfusuna göre şekillenmiştir. 20. yüzyıl boyunca doğum ve ölüm oranları durmadan düşen Kanada’da 1970’lerin ortalarına kadar ülkeye gelen göçmenlerin etkisiyle nüfus artış hızı her yıl %1’den fazla olmuştur. 1940’ların ortaları ve 1950’lerin sonlarına kadar doğum oranlarında artış yaşayan Kanada’da kentleşme ve refah artışı ile birlikte doğum oranları yeniden düşmüştür.

Kanada’nın uyguladığı nüfus politikası, düşük doğum oranı ve düşük ölüm oranına sahip bir ülke olması nedeniyle göç politikası ile nüfusu arttırmayı hedeflemektedir. 2019 yılında Kanada nüfus artış oranının %80’den fazlasına göçmenler etki etmiştir. Kanada nüfusu 2062 yılına kadar en az 40 milyon en fazla 64 milyon olarak hesaplanmaktadır.

Kanada’nın Göç Politikası Nasıldır?

Kanada göç politikası, yoğun olarak ekonomik göç programına ve kısmen aile sponsorluğu, mülteciler, insani nedenlere göre şekillenmiştir. Kanada’ya 2019 yılında daimi olarak yerleşen göçmenlerin %58’i ülkeye ekonomik göçmenlikle, %27’si aile sponsorluğu ile, %14’ü sığınma programı ile ve %1’i insani nedenlerle gelmiştir. Kanada göçmen sayısı her yıl 300.000’ün üzerinde vatandaşa kalıcı oturma izni verilerek artmaktadır. Kanada’nın nüfus artışının %75’i göçmen alımına bağlıdır.

Kanada’ya göç eden yabancı vatandaşlar ülkeye çeşitli programlar aracılığıyla alınmaktadır. Kanada göçmen alımı için ekonomik ve aile programları Ekspres Giriş, Eyalet Aday Programı, Quebec Seçilmiş Nitelikli İşçi Programı, Start- up Vize Programı ve Bakıcı Programı’dır. Kanada göçmen alımı için ekonomik ve aile programlarına ek olarak mülteci programı bulunmaktadır.

Kanada’nın Mülteci Politikası Nasıldır?

Kanada’nın mülteci politikası, zulüm, işkence gören veya ölüm korkusu taşıyan haklı nedenlere sahip yabancı vatandaşlara sığınma sağlamaktır. Kanada’ya mültecilik talebinde bulunan vatandaşların Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu (IRB) tarafından uygun görülmesi gerekmektedir.

Kanada mülteci alımı, ülkesi dışında bulunan ve zulüm korkusu ile ülkesine dönemeyen devletçe tanınan mülteci veya genellikle sınır girişinde sığınma talep eden korunan kişiler için yapılmaktadır. Kanada mülteci sayısı 2015 yılında 20,046, 2016 yılında 46,705, 2017 yılında 26,622, 2018 yılında 27,810 ve 2019 yılında 30,087 olmuştur.

Kanada Dış Politikası Nasıldır?

Kanada dış politikası, uluslararası barışı ve güvenliği korumaya dayanan ve ülkelerarası çok taraflı çözüm arayan bir anlayışa sahiptir. Kanada dış yardım politikası ile insani krizlere karşı çözüm aramakta ve yardım sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olan Kanada, Dünya Ticaret Örgütü, G20, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyesidir. Çeşitli uluslararası organizasyonlar, koalisyonlar ve federal kurumlarla küresel barış ve güvenlik için görev yapan Kanada dışişleri bakanı 2021 yılından itibaren Mélanie Joly’dir.

Kanada Ekonomi Politikası Nasıldır?

Kanada ekonomi politikası, Kanada Merkez Bankası ile ekonomiyi geliştirmek ve vatandaşların genel refahını sağlamaktır. Kanada ekonomik politikası ekonomiye zarar veren, firmalar ve insanlar için yüksek maliyetlere yol açan enflasyon rakamlarını düşürmeyi amaçlamaktadır.

Kanada sabit değerlerde enflasyon rakamlarına sahip ve dünyanın en büyük 9. ekonomisine sahip ülkedir. Kanada’nın ekonomik faaliyetleri öncelikli olarak emlak, madencilik, inşaat, sağlık hizmetleri, finans ve sigortacılık üzerine yoğunlaşmaktadır. Kanada ticaretini ihracatta doğal kaynaklar ve kereste oluşturmaktadır ve ithalatta araba, telefon, bilgisayar gibi teknoloji ve bilişim ürünleri ön plana çıkmaktadır.

Kanada Eğitim Politikası Nasıldır?

Kanada eğitim politikası, eşitlikçi bir anlayış ile her eyaletin kendi müfredatını uygulaması ve denetlemesi ile yürütülmektedir. Kanada’da eğitim maliyeti büyük oranda devlet tarafından karşılanmaktadır. Kanada’da eğitim, gayri safi milli hasılanın %5,4’ünü kapsamaktadır.

Kanada’da genellikle 16 veya 18 yaşına kadar eğitim almak zorunludur. Kanada eğitim sistemi ilköğretim, ortaöğretim ve lise sonrası eğitimden oluşmaktadır. Kanada’nın genelinde İngilizce ve Fransızca eğitim birlikte verilmektedir.

Kanada Sağlık Politikası Nasıldır?

Kanada sağlık politikası, evrensel sağlık hizmetlerine dayalı kamu tarafından finanse edilen bir sistem anlayışına sahiptir. Kanada’da sağlık hizmetleri eyaletler ve bölgeler tarafından yönetilmektedir ve her eyaletin kendi sigorta planı bulunmaktadır. Kanada sağlık sigortası, temel sağlık hizmetlerini sağlamaktadır ancak özel sağlık sigortası daha kapsamlı hizmetler içermektedir. Kanada’da halkın üçte ikisi özel sağlık sigortası yaptırmaktadır.

Kanada sağlık sistemi, 2020’nin mart ayından bu yana Covid- 19 salgını için önemli ölçüde adaptasyon geliştirmiştir. Kanada sağlık sistemi ile Covid- 19 pandemi dönemi boyunca daha acil ve hayat kurtaran vakalara öncelik tanınmış, yoğun bakım üniteleri gibi önemli alanların desteklenmesi amacıyla hastanelerdeki insan kaynakları yeniden eğitilmiş, ameliyatlar ertelenmiş veya iptal edilmiş, sanal bakım ve tedavi öncelikli hale getirilmiştir.

Kanada Çevre Politikası Nasıldır?

Kanada çevre politikası ve programları, Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Dairesi tarafından düzenlenmektedir. Kanada çevre politikasının amacı doğal çevreyi ve yenilenebilir kaynakları korumak ve geliştirmektir. Kanada enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının korunması, su, toprak, hava, bitki örtüsü gibi doğal kaynakların korunması, günlük hava durumu tahmini gibi çevre uygulamaları için onlarca anlaşma ve programa dahil olmuştur.

Kanada Seçim Sistemi Nasıldır?

Kanada seçim sistemi, federal ve eyalet bazında sabit seçim tarihlerine göre genellikle 4 yılda bir düzenlenmektedir. Kanada’da ülke genelinde düzenlenen federal seçimler bulunurken her eyalet ve bölge için ayrıca düzenlenen seçimler bulunmaktadır.

Kanada seçimleri 2019 yılından sonra en son 2021 yılında düzenlenmiştir. 2021 Kanada seçimlerinde meclise giren partiler; %32.62 ile Liberal Parti, %33.74 ile Muhafazakar Parti, %7.64 ile Quebec Birliği Partisi, %17.82 ile Yeni Demokrasi Partisi ve %2.33 ile Yeşiller Partisi olmuştur.

Kanada Halkının Politik Görüşleri Nasıldır?

Kanada halkının politik görüşlerini genel anlamda liberalizm/ sosyal liberalizm ve muhafazakarlık/ ekonomik liberalizm oluşturmaktadır. Kanada demokratik, liberal ve eşitlikçi bir ülkedir. Kanada halkının politik görüşleri çoğunlukla ılımlı bir siyasi anlayışı yansıtmaktadır.

2022’de Kanada Siyaseti Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Kanada siyaseti hakkında bilinmesi gereken güncel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Kimdir?

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Liberal Partisi genel başkanıdır. Justin Trudeau McGill Üniversitesi’nde edebiyat fakültesini ve British Columbia Üniversitesi’nde eğitim fakültesini tamamlamıştır. 2000’li yılların başından beri aktif olarak siyasette yer alan Justin Trudeau Liberal Parti’de görev almıştır. Kanada başbakanı eşi Sophie Grégoire Trudeau’dur.

Kanada Başbakanı Kaç Yaşındadır?

Kanada başbakanı doğum tarihi 25 Aralık 1971’dir. 2022 yılı itibariyle 51 yaşındadır.

Kanada’da Kaç Bakanlık Vardır?

Kanada’da 2022 yılında hükümet operasyonlarının tümü için 20 federal bakanlık bulunmaktadır.

Kanada Savunma Bakanı Kimdir?

Kanada savunma bakanı Anita Anand’dır.

Kanada Maliye Bakanı Kimdir?

Kanada maliye bakanı Chrystia Freeland’dir.

Kanada Dışişleri Bakanı Kimdir?

Kanada dışişleri bakanı Mélanie Joly’dir.

Kanada Sağlık Bakanı Kimdir?

Kanada sağlık bakanı Jean-Yves Duclos’dur.

Kanada Sosyal Devlet Midir?

Kanada, karma ekonomi yapısı ve vatandaşların isteklerini ön planda tutan bir politika uygulaması ile sosyal yapıda olan bir devlettir. Kanada, vergi sistemi ile sosyal hizmetlerin kamu tarafından finanse edilmesine bağlı olarak sosyal devlet anlayışına sahiptir.

Kanada Genel Valisini Kim Atar?

Kanada genel valisi Kanada başbakanı tarafından atanmaktadır.

Kanada Türkiye İlişkileri Nasıldır?

Kanada Türkiye ilişkileri NATO’da müttefik ülke olmaları sebebiyle dış politikada ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmeye yöneliktir. Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret hacmi 2019 yılında 2,46 milyar Dolar olmuştur. Covid- 19 pandemisi ile birlikte Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında 1,761 milyar dolara düşmüştür.

Türkiye Kanada’dan demir, çelik, hurda, taşkömürü, mercimek, buğday, hava taşıtı, altın, ilaç, işlenmemiş nikel, demir cevheri gibi ürünler ithal ederken; Kanada’ya kuru üzüm, fındık, kuru incir, kuru kayısı, zeytinyağı, demir-çelik ürünleri, oto ve oto yan sanayi, mermer, hazır giyim ve ev tekstili ürünleri ihraç etmektedir.

Covid - 19 salgınından önce 2019 yılında Kanada’dan Türkiye’ye 141,970 turist ziyareti gerçekleşmiştir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: