Kanada Sağlık Sistemi

Kanada Sağlık Sistemi: Kanada Hastaneleri ve Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Kanada sağlık sistemi; Kanada’da kamu yararına, erişilebilir, karşılanabilir ve evrensel sağlık hizmeti sunma amacına sahip politika ve kurumların bütünüdür. 1984’te düzenlenen Kanada Sağlık Yasası’nda belirtildiği üzere Kanada sağlık sisteminin temel amacı, Kanada’da ikamet edenlerin fizyolojik ve akli sağlığını korumaktır.

Kanada sağlık sistemi bölgesel düzeyde yönetilmektedir. Kanada’daki 13 idari bölgenin her birinde farklı sağlık politikası düzenlemeleri ve sağlık sigortası planları mevcuttur.

Kanada’da sağlık hizmetleri, Amerika merkezli bir dernek olan The Commonwealth Fund’ın yaptığı araştırmaya göre gelişmiş ülkeler arasında sadece Amerika Birleşik Devletleri’nden iyi iken, Avrupa ülkeleri, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan daha kötü durumdadır. Kanada sağlık sistemi; sağlık hizmetlerine erişim, eşitlik ve tedavi sonrası süreç açısından gelişmiş ülkeler arasında oldukça düşük performans göstermektedir.

Kanada’nın Sağlık Politikası Nasıldır?

Kanada’nın sağlık politikası, Kanada Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda olsa da sağlık politikası düzenlemelerinde yerel yönetimlerin ilgili birimleri oldukça etkilidir.

Kanada sağlık politikası, 1984 Kanada Sağlık Yasası ile belirlenmiş olup 5 temel ilkeye dayanmaktadır. Sağlık sisteminin kamu gözetiminde ve kar amacı gütmeden yürütülmesini öngören kamu yönetimi ilkesi, Kanada sağlık sisteminin yapı taşlarından birisidir. Kapsamlılık ilkesi, Kanada sağlık sistemi içerisinde bölgesel sağlık poliçesi planlarının medikal olarak zorunlu olan tüm masrafları karşılanması anlamına gelmektedir ve bu medikal gereklilikler bölgesel yönetimlerin ilgili birimleri tarafından kararlaştırılmaktadır.

Kanada’da ikamet izni olan herkesin kamusal sağlık hizmetine erişim sağlanmasını garanti eden sağlık sistemi ilkesi, evrensellik ilkesidir. Taşınabilirlik ilkesi, Kanada sağlık sisteminin Kanada vatandaşları ve oturum izni sahipleri için ülkenin her yerinde ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Erişilebilirlik ilkesi ise Kanada sağlık sistemine erişimin kolay, tekil, ücretsiz ve sosyo-ekonomik bariyerlerden bağımsız olmasını garanti altına almaktadır.

Kanada Sağlık Sisteminin Yapısı Nasıldır?

Kanada sağlık sistemi, Medicare olarak adlandırılan devlet destekli bir yapıya sahiptir. Kanada’da sağlık sistemi, genel bir sağlık sigortası ile ülkedekilerin yaklaşık %70’inin sağlık ihtiyaçlarını koruma altına almakta; sağlık hizmetlerinin sadece %30’luk bir kısmı ise çeşitli özel sağlık hizmetlerinden oluşmaktadır. 1984’te yasalaştırılan düzenleme ile genel sağlık sigortası sadece medikal gereklilik olarak sınıflandırılan masrafları karşılamaktadır ve birçok Kanadalı reçete masrafları, dişçilik masrafları, gözlük masrafları gibi giderler için özel sigortaya ihtiyaç duymaktadır.

Kanada Sağlık Sistemi İstatistikleri Nasıldır?

Kanada sağlık sistemine dair, The Commonwealth Fund tarafından Aralık 2020 tarihinde yayınlanan bazı istatistikler aşağıda listelenmiştir.

 • 1000 Kanadalı başına 2,7 Kanadalı doktor düşmektedir.
 • 1000 Kanadalı başına 10 Kanadalı hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni çalışmaktadır.
 • Kanada’da, 1000 Kanadalı başına 2,5 hastane yatağı bulunmaktadır.
 • Kanada’da kişi başına yıllık ortalama doktor ziyareti sayısı 6,8’dir.
 • Kanada’da kişi başına yıllık ortalama sağlık gideri 4974 dolardır ve bu miktarın ortalama 750 doları sigorta tarafından karşılanmayan giderlerdir.
 • Kanada’da kişi başına yıllık ilaç harcaması ortalama 806 dolardır.
 • 1 milyon Kanadalı başına 15 genel hastane düşmektedir.

Kimler Kanada Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir?

Kanada’da sağlık hizmetinden yararlanabilecek ve genel sağlık sigortası kapsamında olan kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada vatandaşları
 • Kanada kalıcı oturum izni sahipleri
 • Kanada yerlileri
 • Belirli şartları sağlayan sığınmacılar
 • Kanada’da çalışma iznine sahip olup tam zamanlı çalışmakta olanlar

Kanada genel sağlık sigortası kapsamında olmayanlar doğrudan hizmet alımında ya da bir özel sağlık sigortası aracılığı ile sağlık giderlerini ödemek durumundadırlar. Turistler ve kısa süreli oturum izni ile Kanada’da bulunanlara acil sağlık hizmetleri sağlanmaktadır; fakat giderler tamamen bu kişilere fatura edilmektedir.

Kanada Sağlık Sigortasının Kapsamı Nedir?

Kanada sağlık sigortasının kapsamı sigorta türüne ve sigortanın yapıldığı idari bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Kanada’da oturum hakkı bulunan herkesi kapsayan genel sağlık sigortası, muayene ve bazı hastane masrafları gibi temel ihtiyaçları tamamen karşılamaktadır.

Kanada’da diş bakımı, psikolojik destek ve eczane giderleri gibi sağlık hizmetlerinin sigorta kapsamına girmesi için ek olarak özel sağlık sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Kanada’daki Sağlık Hizmeti Kurumları Nelerdir?

Kanada’daki sağlık hizmeti kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Genel hastaneler
 • Kronik hastalık hastaneleri
 • Eğitim hastaneleri
 • Akıl ve ruh sağlığı hastaneleri
 • Alkolizm ve bağımlılık rehabilitasyon merkezleri
 • Özel hastaneler

Kanada’daki Hastane Sayısı Kaçtır?

Kanada’daki hastane sayısı 1200’den fazladır. 800’e yakını tamamıyla kamu mülkü olan Kanada hastaneleri, genellikle nüfus yoğunluğu olan şehirlerde bulunmaktadır.

Kanada’da Özel Hastane Sayısı Kaçtır?

Kanada genelinde özel hastane sayısı 45’dir.

Kanada Tıp Fakülteleri Nelerdir?

Kanada tıp fakülteleri aşağıda listelenmiştir.

 • Alberta Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi
 • Calgary Üniversitesi Cumming Tıp Fakültesi
 • British Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Manitoba Üniversitesi Max Rady Tıp Fakültesi
 • Memorial Newfoundland Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Dalhousie Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • McMaster Üniversitesi Michael G. DeGroote Tıp Fakültesi
 • Kuzey Ontario Tıp Okulu
 • Queen’s Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Western University Schulich Tıp ve Diş Hekimliği Okulu
 • Ottawa Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • McGill Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Laval Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Montreal Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Sherbrooke Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Saskatchewan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kanada Tıp Fakültelerindeki Bölümler Nelerdir?

Kanada tıp fakültelerindeki bölümler aşağıda listelenmiştir.

 • Tıp
 • Dişçilik
 • Sağlık teknisyenliği
 • Laborantlık
 • Dental hijyen
 • Hemşirelik
 • Fizyoterapi
 • Beslenme ve diyetetik
 • Ebelik
 • Biyomekanik
 • Spor bilimi
 • İlaç keşif ve geliştirme
 • Eczacılık
 • Halk sağlığı

Kanada’da tıp fakültelerinde eğitim dili olan İngilizce veya Fransızcadan en az birine hakim olmak, Kanada’da tıp okumak için temel şartlardan biridir.

Sık Sorulan Sorular

Kanada sağlık sistemi ve Kanada’da sağlık hizmetleri ile ilgili sık sorulan sorulara ve cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

Sağlık Hizmetlerinde Amerika Mı Kanada Mı Daha İyidir?

Sağlık hizmetlerinde Amerika genellikle Kanada’dan daha kötü durumda kabul edilmektedir. Amerika’da yüksek maliyetler karşılandığı takdirde iyi sağlık hizmeti almak mümkünken; Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemi, genel halka sağladığı ulaşılabilir hizmetler açısından, Kanada sağlık sisteminden çok daha geride kalmaktadır.

Kanada’da Evde Bakım Hizmetleri Nasıldır?

Kanada’da evde bakım hizmetleri genel sağlık sigortası kapsamında yer almamaktadır. Eğer özel sigortaları kapsamında yer almıyor ise, günlük ve kişisel yaşamlarında sürekli olarak desteğe ihtiyacı bulunanlar, evlerinde sağlık hizmeti almak için doğrudan ücret ödemek ya da bölgesel yönetimlerin denetiminde olan bakımevlerinde hizmet almak durumundadırlar.

Kanada’da Sağlık Turizmi Nasıldır?

Kanada’da sağlık turizminin önemli bir kısmını, komşu ülke Amerika Birleşik Devletleri’nden daha ucuz fiyata eczane alışverişi yapmak ve basit sağlık hizmetleri almak için gelenler oluşturmaktadır.

Kanada’ya gelen turistlerin en çok ilgilendiği sağlık hizmetleri arasında; ortopedik prosedürler, nöroşirürji, kilo kaybı prosedürleri, kozmetik/plastik cerrahi, dişçilik hizmetleri, kardiyovasküler prosedürler, doğurganlık, onkolojik prosedürler ve cinsiyet değiştirme prosedürleri yer almaktadır. Kanada’da yer alan idari bölgelere göre sağlık poliçesi kapsamlarındaki prosedürler değişiklik göstermekte olduğundan, Kanada içi yerli sağlık turizmi de son yıllarda artış göstermiştir.

2020-2021 yılları Medical Tourism Index verilerine göre Kanada, 46 sağlık turizmi yapılan destinasyon arasında 1. sırada bulunmaktadır. Ontario, Toronto, Britanya Kolumbiyası ve Manitoba, Kanada sağlık turizminde en çok tercih edilen bölgelerdir.

Kanada’ya sağlık turizmi için seyahat edecek olanlar genellikle Kanada turistik vize başvurusunda bulunmaktadırlar.

2022’de Kanada Sağlık Personeli Alımı Yapılıyor Mu?

2022’de Kanada’da sağlık personeli alım planlarının kapsamı genişlemiştir. Pandemi ve hızla yaşlanan nüfus sebebiyle Kanada, diğer birçok birinci dünya ülkesi gibi, sağlık personeli eksikliği çekmektedir ve sağlık personeli alımları özellikle son yıllarda hızla artış göstermiştir. Kanada’da sağlık sektöründe yurtdışı kaynaklı işgücü talebinin en yüksek olduğu meslekler arasında; hemşirelik, eczacılık, diyetisyenlik, beslenme uzmanlığı, sağlık teknisyenliği ve fizyoterapi uzmanlığı gelmektedir.

Kanada’da çalışma izni ve Kanada sağlıkçı alımı konularında bilgi ve destek almak için Vizem.net’in Kanada vize ve göçmenlik süreçleri konusunda uzman danışmanları ile iletişime geçmek mümkündür.

Kanada’da Doğum Turizmi Var Mıdır?

Evet, Kanada’da doğum yapmak mümkündür. Kanada vatandaşı haricindeki yabancılar da herhangi bir sağlık kurumunda doğum yapılabilmektedir. Kanada’da doğum için yabancılar tarafından en çok tercih edilen şehirler; Montreal, Toronto, Ottawa ve Vancouver’dır. Kanada’da yapılan doğumlarda çocuk, herhangi başka bir koşula bağlı olmaksızın Kanada vatandaşlığına hak kazanmaktadır.

Kanada’da kalıcı oturum izni ya da Kanada vatandaşlığı bulunmayan kişilerin Kanada doğum masrafları Kanada sağlık sistemi tarafından karşılanmamaktadır. Kanada’da, Kanada sağlık sistemi kapsamında yer almayan kişiler tarafından yapılacak doğumların tüm masrafları ebeveynler tarafından veya uluslararası geçerliliğe sahip bir sağlık sigortası aracılığıyla karşılanmalıdır.

Kanada’da doğum yapma maliyeti; doğum yapılan şehir ve bölge, hastane ve doğum yöntemine göre değişiklik göstermektedir.

Vizem.net, Kanada son 4 yılda Kanada’da doğum organizasyonu gerçekleştirmiş Türkiye ve Kanada’da kurumsal hizmet veren tek akredite kuruluştur.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: