kanada resmi ve diplomatik vize

Kanada Resmi ve Diplomatik Vizesi Başvuru Süreci 2023

Önemli Not: Deprem sonrasında T.C vatandaşlarına sağlanan Kanada Open Work Permit (3 yıllık Kanada çalışma izni) başvuruları için başvuru sahibinin 3 Ocak 2024’e kadar Kanada’ya geçerli bir vize ile girmiş olması gerekir.

Sadece vize evrakları göçmenlik avukatı tarafından onaylanan kişilerin başvruları vizem.net tarafından yapılmaktadır.

Uygunluk kriterlerini öğrenmek için: 0850 241 1868’i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Kanada resmi ve diplomatik vizesi, Kanada geçici ikamet vizeleri kapsamında, yabancı ülke diplomatlarının ve yetkililerinin; Kanada’da bulunan resmi görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için verilen özel bir Kanada vizesi türüdür. Kanada’ya gitmek için vize gerektiren ve diplomatik veya resmi pasaportu olan bir ülkeden olmalılardır.

Kanada’ya Kanada resmi ve diplomatik vizesi ile ziyaret gerçekleştirmek aşağıdaki şartlarda mümkündür.

 • Kanada’da resmi bir görev için yetkilendirilmiş olmak gerekir.
 • İlgili makamdan Kanada seyahatinin amacını belirten belge alınması gereklidir.
 • Kanada’ya gitmek için vize gerektiren bir ülkenin diplomatı veya yetkilisi olmak gereklidir.
 • Diplomatik veya resmi pasaportu olan bir ülkenin diplomatı veya yetkilisi olmak gereklidir.

Kanada’ya gitmek için görev alınmış makam tarafından yazılmış bir talep mektubu, başvuran kişinin Kanada hükümetine neden Kanada diplomat ve resmi vize vermeleri gerektiğini açıkladığını bir beyan mektubu ve standart Kanada vize başvurusu belgeleri toplandıktan sonra Kanada Konsolosluğuna teslim edilerek, görevin kesin tarihleri belirlenmiş olmak şartıyla 3 aylık veya görev süresince Kanada’yı ziyaret etmek için Kanada resmi vizesi alınabilir.

Kanada Diplomatik Vizesine Kimler Başvurmalıdır?

Kanada diplomatik vizesine, Kanada’ya resmi ziyarette bulunacak diplomatlar ve resmi görevliler başvurmalıdır.

Kanada Resmi ve Diplomatik Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Kanada resmi ve diplomatik vizesi başvurusunda bulunabilmek için aşağıda yer alan kategorilerden en az biri sağlanmalıdır.

 • Devlet Başkanı veya Devlet Başkanlarının görevleri olan bir kuruluşun üyesi olmak.
 • Hükümet Başkanı veya Devlet Kabinesi Bakanı olmak.
 • Diplomatik temsilci: Diplomatik temsilci, diplomatik misyonuna gidiyor ya da diplomatik misyonundan dönüyorsa, veya Kanada’da geçici bir diplomatik misyon başlatıyorsa Kanada resmi ve diplomatik vizesine başvurabilir.
 • Konsolosluk memuru: Görevli olduğu konsolosluğa gidiş veya konsolosluktan Kanada üzerinden dönüş yapan, veya Kanada’da geçici bir göreve başlayacak olan Konsolosluk memurları Kanada resmi ve diplomatik vizesine başvurabilir.
 • Uluslararası kuruluş temsilcileri: Bir uluslararası kuruluşun konferanslarına katılan delegeleri içeren Geçici Yabancı İşçi Kılavuzunda listelenen uluslararası bir kuruluşun temsilcileri Kanada resmi ve diplomatik vizesine başvurabilir.
 • Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı gibi üst düzey görevliler veya Geçici Yabancı İşçi Kılavuzunda listelenen uluslararası bir kuruluşun benzer pozisyonlarında olanlar Kanada resmi ve diplomatik vizesine başvurabilir.
 • Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Sekreterliğinin P-4 seviyesinde ve üzerinde kıdemli subay olanlar Kanada resmi ve diplomatik vizesine başvurabilir.
 • Yabancı diplomatik kuryeler
 • Diplomatik Kolordu Hizmetleri Genel Merkezi’nden (XDC) yetkilendirilmiş özel duruma sahip kişiler Kanada resmi ve diplomatik vizesine başvurabilir.
 • Bir diplomatik temsilcinin ailesi, hane halkı üyesi veya Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)’nün Sekreterliğinin kıdemli bir memuru olanlar Kanada resmi ve diplomatik vizesine başvurabilir.
 • Diplomatik bir misyonun veya uluslararası bir örgütün idari ve teknik personelinin üyesi
 • Kanada Hükümeti, bir eyalet veya bölge hükümeti tarafından Kanada’daki bir toplantıya davet edilen kişiler: Diplomatik veya resmi bir pasaportu olmak şartıyla Kanada resmi vizesine başvurabilir.
 • Birleşmiş Milletler veya Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından organize edilen meclislerden biri için işe alınan tercümanlar veya sözleşmeli çalışanlar
 • Diplomatik misyon, konsolosluk veya GAC ​​Protokolü üyesi olan işvereni tarafından sunulan geçerli bir Ev İşçisi İstihdam Anlaşması formuna sahip bir diplomatik misyon veya konsolosluk üyesinin özel hizmetçileri

Kanada’ya Resmi ve Diplomatik Vizesi Almak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kanada resmi ve diplomatik vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: 10 yıl içerisinde alınmış olmalıdır ve en az 2 sayfası boş ve dönüş tarihinden sonra en az 6 ay süreyle geçerliliğe sahip olmalıdır.
 • Türkiye cumhuriyeti kimlik kartı ve evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Kanada resmi ve diplomatik vizesi başvuru formu
 • Kanada resmi ve diplomatik vize ücreti makbuzu
 • Temiz adli sicil kaydı
 • Sağlık raporu: Tıbbi muayene yoluyla sağlıklı olduğunun kanıtlayan belge
 • Biyometrik Fotoğraf: Kanada hükümeti gerekliliklerine uygun şekilde 3,5 cm genişliğinde ve 4,5 cm yüksekliğinde, arka fonu beyaz, son 6 ay içerisinde çektirilmiş olmalıdır.
 • Finansal dayanakların kanıtı: Son 6 ayı içeren banka hesap dökümü veya banka hesap cüzdanı özeti.
 • Varlık ve gelirleri gösterir belgeler: Tapu, araç ruhsatı, kira geliri, yatırımlar
 • Kanada vizesi sona erdiğinde kişinin ülkesine döneceğinin kanıtı:
  • Çalışanlar için: Kişinin çalışma süresi, şirketteki poziyonu ve maaş bilgilerinin işveren tarafından doldurulmuş dilekçe, maaş bordroları ve işveren tarafından verilecek seyahat izin belgesi
  • Emekliler için: Emekli maaş banka cüzdanı ve sahip olunan birikimleri gösterir belgeler
  • İşyeri sahipleri için: Ticaret odası kaydı, sicil gazetesi örneği, vergi levhası, geliri beyan eden evraklar, iş faaliyetlerine ilişkin belgeler
  • Öğrenciler için: Öğrenci belgesi ve güncel transkript
 • Kanada’ya seyahatin amacını açıklayan bir ön yazı.
 • Dışişleri Bakanlığında görevli kişiler için: Misyon veya görev başkanı tarafından yazılı bir talep.
 • Hükümetinizin diplomatik misyonu veya konsoloslukta çalışanlar için: Hükümet diplomatik misyon sorumlularından veya konsolosluktan alınmış yazılı talep.
 • Geçici İşçi Yönergelerinde listelenen uluslararası bir kuruluşlarında çalışanlar için: Kuruluştan alınmış bir yazılı talep.
 • Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Sekreterliğinde görevliler için: Diplomat veya yetkilinin birlikte çalışacağı, Genel Sekreter tarafından veya adına imzalanmış bir mektup.

Kanada Resmi ve Diplomatik Vizesi için ICAO Mektubu Nedir?

Kanada Resmi ve Diplomatik Vizesi için ICAO Mektubu, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Sekreterliğinde görevli olarak çalışmak üzere Kanada’ya girecek kişiler için, ilgili kişiye ICAO’daki resmi seviyelerini belirten bir “istihdam teklifi” oluşturan, genel sekreter tarafından veya genel sekreter adına imzalanmış bir mektuptur.

Kanada Resmi ve Diplomatik Vizesi Beyan Mektubu Nedir?

Beyan mektubu, resmi kurumlara karşı, bilgi veya belirli bir olay veya varlık hakkında bilgilendirme amacıyla verilen bir yazıdır. Kanada resmi ve diplomatik vizesi başvuru sahipleri, vize sürecinde içerisinde bulundukları durumu detaylı bir biçimde anlattıkları ve altına imza attıkları bir beyan mektubu yazmalıdırlar ve Kanada konsolosluğuna iletecekleri belgeler arasına eklemelilerdir.

Kanada resmi ve diplomatik vizesi beyan mektubu yazmak için takip edilmesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Kanada diplomat vizesi beyan mektubu için, ilk olarak mektubun konu başlığı sayfanın en üstüne ortalanmış şekilde büyük harflerle yazılır.
 2. Kanada resmi makam vizesi başvuru sahibinin iletişim bilgileri ad soyad, ikamet adresi, posta kodu ve tarih bilgisi mektubun sağ üst köşesine yazılır.
 3. Kanada resmi ve diplomatik vizesi başvuru sahibinin, başvuru yaptığı kurumun adı, adres bilgileri ve posta kodu yazılır.
 4. Kanada resmi ve diplomatik vizesi beyan mektubu ilk paragrafında mektubu yazmanın sebebi anlatılmalı ve bir beyanda bulunulduğu söylenmelidir ve bu paragraf iki cümleden fazla olmamalıdır.
 5. Kanada resmi ve diplomatik vizesi beyan mektubu ikinci paragrafında içinde bulunulan durum detaylandırılmaya ve arkasındaki sebepler açıklanmalıdır ve bu paragraf ideal olarak iki veya üç cümle olmalıdır.
 6. Kanada resmi makam vizesi beyan mektubu son paragrafı, ifadenin tekrar edildiği bir sonuç paragrafı olmalı ve mektubun muhatabı olan kuruma beyan açısından bir tür eylem çağrısı yapılmalı ve okuyacak kişiye karşı nezaket ve iyi dileklerle bitirilmeli ve mektuba uygunsa, yakında onlardan iyi dönütlerin beklendiği yazılmalıdır.
 7. Kanada resmi ve diplomatik vizesi beyan mektubunun en alt kısmına içtenlik belirten ‘Sincerely’ kelimesi eklenir ve altına renksiz tükenmez kalemle ıslak imza atılır ve başvuran kişinin adı ve soyadı yazılır.

Kanada Diplomatik Vize Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Kanada resmi ve diplomatik vize başvuru ücreti 100 CAD (Kanada Doları)’dır.

Kanada Diplomatik Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada diplomatik vize başvurusu aşağıdaki süreç takip edilerek tamamlanır.

 • Online Kanada diplomatik ve resmi vizesi başvuru formu internet ortamında doldurulur ve çıktısı alınıp imzalanır.
 • Gerekli banka hesap dökümü şahsa ait bankadan, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ise bağlı olunan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edilir.
 • E-devlet üzerinden adli sicil kaydı belgesi temin edilir.
 • Hastaneden sağlık raporu temin edilir.
 • Çalışılan kurumdan çalışma süresinin, görev tanımının, maaşın belirtildiği dilekçe, güncel maaş bordroları ve işveren tarafından verilecek seyahat izin belgesi temin edilir.
 • Kanada’ya düzenlenecek diplomatik ve resmi ziyareti organize eden kurum ve kuruluştan Kanada hükümetine yazılmış talep mektubu temin edilir.
 • Kanada diplomatik vizesi, vize ücreti ve yetkili kuruluş harç ve diğer bedelleri ödenir.
 • Kanada Konsolosluğundan randevu alınır.
 • Toplanan belgeler Kanada Konsolosluğuna teslim edilir.
 • Kanada Konsolosluğunda mülakata girilir ve yetkilinin seyahat hakkında sorduğu sorular cevaplanır.
 • Kanada diplomatik vize başvuru sonuçları beklenir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kanada Diplomatik Vize Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Kanada diplomatik vize başvurusu ortalama 1 haftada sonuçlanmaktadır. Kanada Büyükelçiliği, Kanada diplomatik vize başvuru sonucunun ret kararı ile sonuçlanması durumunda pasaport ile birlikte ret kararının sebebini içeren bir mektup gönderilmektedir.

Kanada diplomatik vize reddi alınması durumunda, tekrardan vize başvurusu yapılabilmesi mümkündür. Kanada Büyükelçiliği tarafından istenilen belgeleri tekrar hazırlayıp, Kanada Konsolosluğu vize bölümüne diplomatik vize başvurusu istenilen zamanda yeniden yapılabilir.

Kanada Resmi ve Diplomatik Vizesi ile Sahip Olunabilecek Haklar Nelerdir?

Kanada’ya resmi ve diplomatik vizesi alınması halinde aşağıdaki durumlar geçerlidir.

 • Kanada resmi ve diplomatik vizesi sahibi olan kişiler eş ve 22 yaşın altındaki çocuklarını aynı vizeyle yanlarında getirebilir, 22 yaşın üzerindeki çocuklarını yalnızca tam zamanlı öğrenciler ise yanlarına alabilirler.
 • Kanada resmi ve diplomatik vizesi sahibi olan diplomat ve resmi görevliler hizmetçilerini ve çocuklarının bakıcılarını yanlarında getirebilirler.
 • Kanada resmi ve diplomatik vizesi sahipleri, görev süreleri boyunca Kanada’da bulunabilirler ve genellikle bu süre 3 aydır.
 • Kanada resmi ve diplomatik vizesi sahiplerinin, vize süresini aşmasına veya Kanada’da iş veya eğitim almaya çalışmasına izin verilmez.
 • Kanada resmi ve diplomatik vizesi sahipleri, Kanada vatandaşlığı için başvuruda bulunamaz.
 • Kanada resmi ve diplomatik vizesi sahipleri, Kanada’da düzenlenmiş belgeleri almak için başvuruda bulunamaz veya sağlık sigortası gibi Kanada’dan yardım isteyemez.
 • Kanada resmi ve diplomatik vizesi sahiplerinin, yalnızca resmi görevlerinin bulunduğu güzergahlardan geçmesine izin verilir.

Kanada Resmi ve Diplomatik Vizesine Benzer Diğer Kanada Vize Türleri Nelerdir?

Diğer Kanada vize türleri aşağıda sıralanmıştır.

 1. Geçici Kanada Vizeleri (Temporary Canada Visas):
  • Kanada Turist Vizesi
  • Kanada Süper Vizesi
  • Kanada Transit Vizesi
  • Kanada Nezaket Vizesi
  • Kanada Ticari Vize
  • Kanada’da Doğum Yapmak için Vize
  • Organ Bağışçıları Vizesi
  • Kanada Kolaylaştırma Vizesi
  • Kanada Öğrenci Vizesi
  • Kanada Geçici Çalışma Vizesi
  • Geçici Oturma İzni
  • Çalışma ve Tatil Vizesi
 2. Kalıcı Kanada Vizeleri (Permanent Canada Visas):
  • Göçmen Yatırımcı Programı (Immigrant Investor Program)
  • Girişimci ​​Vize Programı (Startup Visa Program)
  • Serbest Meslek Sahibi Kişiler Vizesi (Self-employed Persons Visa)
  • Quebec-Seçilmiş Nitelikli İşçi Programı (Quebec Skilled Worker Program)
  • Aile Sponsorluğu Programı (Family-Sponsorship Program)
  • Canlı Bakıcı Programı (Live-in Caregiver Program)
 3. Kanada Ekspres Giriş Vizeleri (Express Entry Visas)
  • Federal Nitelikli Ticaret Programı (Federal Skilled Trades Program) vizesi
  • Federal Nitelikli İşçi Programı (Federal Skilled Worker Program) vizesi
  • Eyalet Aday Programı (Provincial Nomination Programs) vizesi
  • Kanada Deneyim Sınıfı (Canadian Experience Class) kalıcı vizesi

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: