Kanada'da Hemşire Olmak

Kanada'da Hemşire Olmak: 2023 Yılında Kanada Hemşirelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Önemli Not: Deprem sonrasında T.C vatandaşlarına sağlanan Kanada Open Work Permit (3 yıllık Kanada çalışma izni) başvuruları için başvuru sahibinin 3 Ocak 2024’e kadar Kanada’ya geçerli bir vize ile girmiş olması gerekir.

Sadece vize evrakları göçmenlik avukatı tarafından onaylanan kişilerin başvruları vizem.net tarafından yapılmaktadır.

Uygunluk kriterlerini öğrenmek için: 0850 241 1868’i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Kanada, ekonomisini geliştirmek ve yaşlanan nüfusunu desteklemek için göçe ihtiyaç duymaktadır. Kanada’daki her 3 işletmeden biri göçmenlere aittir ve her 4 sağlık çalışanından 1’i göçmendir. Kanada’nın pandemi sonrası toparlanmasını desteklemek için Kanada hükümeti, 2021-2023 planının bir parçası olarak başta nitelikli işçiler, sağlık profesyonelleri ve uluslararası mezunlar olmak üzere önceki yıllara kıyasla çok daha fazla göçmen kabul etmeyi planlamaktadır.

Kanada’da göç özellikle sağlık hizmetleri gibi kilit sektörlerdeki işgücü eksikliklerini gidermekte olup göçmenler eczacıların %37’sini, doktorların %36’sını, diş hekimlerinin %39’unu, kayıtlı hemşirelerin %23’ünü ve hemşire yardımcıları ve ilgili mesleklerin %35’ini oluşturmaktadır. Kanada’da hemşirelik de dahil olmak üzere sağlık sektöründe istihdam açığı bulunmakta olup, bu doğrultuda özellikle sağlık çalışanı alımı yapılmaktadır. Kanada’da 2021 yılında hemşire sertifikasyon işlemleri için yeni uygulamalar getirilerek Kanada’ya hemşire olarak gitmek isteyenler için süreç kolaylaştırılmıştır.

Kanada hemşire alımı için belli koşullar öngörmüştür. Yabancı ülke vatandaşı hemşirelerin Kanada’da mesleklerini icra edebilmek için NNAS (Ulusal Hemşirelik Değerlendirme Servisi) üzerinden diploma denkliğini alması zorunludur. Kanada’da her eyalete göre diploma denklik standartları farklılık gösterdiği için denklik başvurusu yapacak yabancı hemşirelerin başvurudan önce Kanada’nın hangi eyaletine başvurmak istediklerine karar vermeleri gerekmektedir. NNAS başvuru sürecinin amacı, yabancı hemşirelerin aldıkları eğitimi Kanada standartlarına göre değerlendirilerek Kanada hemşirelik gereksinimleriyle karşılaştıran bir rapor oluşturmaktır. Kanada’da hemşire olarak çalışmak isteyen yabancılar ayrıca İngilizce ya da Fransızca dil sınavlarından da yeterli puan almalıdır.

Vizem.net, Kanada’da yaşamak ve çalışmak isteyen hemşirelerin vize başvuru ve takip işlemleri ile çalışma izni ve denklik işlemlerinde, IRCC belgesine sahip danışmanları ile Türkiye ve Kanada’da hizmet vermektedir.

Önemli Not: Vizem.net danışmanlığında yapılacak Kanada sağlıkçı göçmen programı başvuruları için öncelikle başvuru sahibinin en az B1 seviyesinde İngilizce bildiğini gösterir resmi sınav sonucu (CELPIP veya IELTS) ve özgeçmişini kanada@vizem.net adresine göndermesi gerekir.

Kanada göçmen avukatımız uygun bulduğu adaylara dönüş sağlayacaktır. Kanada’da çalışmak isteyen hemşire, doktor, fizyoterapist ve diğer sağlık çalışanları için telefonda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Kanada’da Hemşirelik Türleri Nelerdir?

Kanada’daki hemşirelik türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kayıtlı Hemşire (RN): Üniversitede tıbbi ve cerrahi hemşirelikte, teori ve klinik eğitim içeren dört yıllık bir hemşirelik programını tamamlayan hemşirelerdir. RN olmak için alınan 4 yıllık üniversite eğitimi; beşeri bilimler, hemşirelik teorisi, fiziksel ve biyolojik bilimler, birincil sağlık, profesyonel etik, sosyal ve davranış bilimleri ile terapötik ilişkiler gibi konuları içermelidir. RN’lerin çeşitli sağlık bakım ortamlarında diğer sağlık profesyonelleri ile birlikte gerek bireysel ve gerekse daha fazla sayıda hasta gruplarına doğrudan bakım vermeye ve bakımı koordine etme rolünü üstlenmeye hazır olmaları beklenmektedir.
 • Lisanslı Pratik Hemşire (LPN): Kolej düzeyinde genellikle iki yıl süren hem tıbbi hem de cerrahi hemşirelik alanında, hemşirelik teorisi ve klinik eğitimi içeren hemşirelik programını tamamlayan hemşirelerdir. LPN olmak için alınan 2 yıllık eğitim; fiziksel ve biyolojik bilimler, profesyonel etik, psikoloji ile terapötik ilişkiler gibi konuları içermelidir. LPN’ler, çeşitli sağlık bakım ortamlarında ve çeşitli sağlık profesyonelleri ile birlikte bireyler, aileler ve gruplar için bakım sağlamaktadırlar. LPN’ler kapsamlı bir eğitim almamış olmalarına rağmen diğer sağlık profesyonellerinin desteği ile farklı karmaşıklıktaki hastalar ile çalışabilmektedirler. Kayıtlı Psikiyatri Hemşiresi (RPN): Bir kolej veya üniversitede 2,5 ila 4 yıllık psikiyatri ve genel hemşirelikte teori lle klinik eğitim içeren bir psikiyatri hemşireliği eğitim programını tamamlayan hemşirelerdir. RPN eğitimi; davranış ve sosyal bilimler, biyolojik ve fiziksel bilimler, genel hemşirelik, beşeri bilimler, profesyonel etik, psikiyatri hemşireliği kuramı ve müdahaleleri ile terapötik ilişkiler gibi konuları içermelidir. RPN’ler çeşitli sağlık profesyonelleri ile çeşitli sağlık bakım ortamlarında bireyler, aileler, gruplar, topluluklar ve popülasyonlar için bakımı koordine ederek karmaşık psikososyal, zihinsel sağlık ve fiziksel ihtiyaçları olan müşterilere bakım sağlamaktadırlar. RPN hemşireler yalnızca British Columbia, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba eyaletleri ile Yukon Bölgesinde bulunmaktadır.

Kanada Hemşire Maaşları Ne Kadardır?

Kanada’da hemşire maaşları eyaletlere göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

EyaletEn Yüksek Saatlik ÜcretEn Düşük Saatlik ÜcretYıllık Ortalama Maaş
Alberta55,93$27,68$94.322$
Britanya Kolumbiyası53,14$27,20$78.546$
Manitoba67,13$30,58$41.396$
New Brunswick52,21$31,32$69.030$
Newfoundland ve Labrador56,50$31,82$78.059$
Nova Scotia55,47$20,15$81.670$
Ontario46,11$32,21$76.362$
Prens Edward Adası56,38$32,48$65.228$
Québec53,49$20,73$67.694$
Saskatchewan58,69$31,07$78.390$
Northwest Territories--103.467$
Nunavut--24.736$
Yukon--88.834$

Kanada’da hemşirelerin maaşı uzmanlıklarına, lisanslarına, niteliklerine, çalışma koşullarına, mesai saatlerine ve deneyimlerine göre farklılık göstermektedir.

Kanada’da deneyimli hemşireler yılda 100.000 CAD veya daha fazla kazanmaktadır; Kanada’da tüm hemşirelerin yıllık kazanç ortalaması 78.500 CAD civarındayken, işe yeni başlayan hemşireler ise yılda yaklaşık 41.000 CAD seviyesinden başlamaktadır. Verilere göre Kanada’da en fazla kazananlar deneyimli RN’ler iken en az kazananlar LPN’lerdir.

Kanada’da Hemşire Olma Şartları Nelerdir?

Kanada’da hemşire olma şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada dışında üçüncü bir ülkede tanınmış veya onaylanmış bir kurumda, kolej veya üniversite seviyesinde hemşirelik programı tamamlanmış olmalıdır.
 • Kanada’da hemşirelik yapmak isteyen yabancı hemşireler menşei ülkelerindeki yetkili otorite tarafından verilmiş geçerli bir hemşirelik veya ebelik kaydına sahip olmalıdır.
 • Son beş yıl içinde 1.950 saat olmak üzere toplamda 3.900 saat deneyime sahip olunmalıdır.
 • Kanada dışında üçüncü bir ülkede alınan hemşirelik eğitimin Kanada standartlarına uygun olduğu onaylanmalıdır.
 • Daha önce Kanada’da hemşire olarak çalışmak için hiç kayıt yaptırılmamış olunmalıdır.

Kanada’da hemşire olarak çalışmak isteyen yabancı uyruklu hemşireler öncelikle NNAS üzerinden diploma denkliğini almak için internet üzerinden çevrimiçi hesap oluşturmalıdır. Kanada’da daha önce hemşire olarak çalışan kişiler ile hemşirelik eğitimini Kanada’da tamamlamış olan kişilerin NNAS hesabı oluşturması gerekmemektedir.

Kanada’da Hemşire Olmak için Dil Şartı Var Mıdır?

Kanada’da hemşire olmak için her eyalette öngörülen standartlar farklılık göstermekte olup, başvurulan eyalete bağlı olarak başvuru sahibinin İngilizce veya Fransızca yeterliliğini gösteren dil sınavına girmesi gerekmektedir. NNAS dil yeterliliğinde İngilizce için CELBAN (Hemşireler için Kanada İngilizcesi Kıyaslama Değerlendirmesi) veya IELTS (Uluslararası İngilizce Test Sistemi) sonuçlarını kabul ederken Fransızca için sadece TEF (Test d’évaluation du français) sonuçlarını kabul etmektedir.

İlk dili İngilizce veya Fransızca olan başvuru sahiplerinin Kanada’da hemşirelik başvurusu yaparken dil yeterliliği için sınava girmesi gerekmemektedir. Halen yaşadığı ve çalıştığı yerdeki ana dili İngilizce veya Fransızca olan ve hemşirelik eğitimini İngilizce veya Fransızca almış olan adayların da dil yeterliliği için sınavına girmesine gerek yoktur. Ana dili İngilizce veya Fransızca olmayan ve Kanada’da çalışmak için başvuruda bulunan yabancı hemşirelerin İngilizce test sonuçlarının, test yetkilileri tarafından Kanada’daki hemşirelik kuruluna iletilmesi gerekmektedir.

Kanada Hemşire Denkliği Nasıl Alınır?

Kanada hemşire denkliği, Kanada’da mesleğini icra etmek isteyen yabancı ülke vatandaşı hemşireler için zorunludur. Kanada hemşirelik denklik değerlendirmesi NNAS tarafından yapılmaktadır. NNAS başvuru sürecinin amacı, yabancı hemşirelerin eğitiminlerinin Kanada standartlarına göre değerlendirilmesini ve mevcut Kanada hemşirelik gereksinimleriyle karşılaştırılmasını içeren bir rapor oluşturmaktır. NNAS üzerinden diploma denkliğini almak için internet üzerinden çevrimiçi hesap oluşturulmalıdır.

Denklik başvurusu değerlendirildiğinde NNAS bir rapor hazırlamakta ve uygun olması durumunda başvuru sahibine Kanada’da hemşirelik mesleğini icra edebileceğine dair Kanada i̇çin eğitim denkliği verilmektedir. NNAS değerlendirmesi sonucunda rapor aldıktan sonra seçilen ildeki düzenleyici kuruma başvurarak istihdam sağlanmaktadır; düzenleyici kurumlar işe başlanması için farklı kriterler veya değerlendirmeler talep edebilmektedir.

Vizem.net aracılığı ile yapılan Kanada denklik işlemleri, diploma ve transkript merkez ofisimize ulaştıktan sonra ortalama 6 hafta içerisinde tamamlanmaktadır.

Kanada Hemşirelik Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kanada’da hemşirelik başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Kimlik belgesi: NNAS, noter tasdikli iki kimlik formu gönderilmesini talep etmektedir. Başvuru için sunulan kimlik formunun süresi dolmamış olmalı ve üzerindeki fotoğraf güncel olmalıdır. Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı kabul edilmektedir; bunlar haricinde doğum belgesi, yasal isim değişikliği beyanı, evlilik sertifikası ve boşanma kararı da kimlik doğrulaması için kullanılmaktadır.
 • Hemşirelik eğitimine ilişkin belgeler: Başvuru sahibinin aldığı hemşirelik eğitimine ilişkin akademik kayıtlar, transkript belgeleri, ders müfredatı ve açıklamaları kopyalarıyla birlikte, NNAS tarafından hazırlanan formun okul yetkilisi tarafından doldurularak doğrudan NNAS’a posta veya kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.
 • Hemşirelik kayıtları: Başvuru sahibinin güncel olarak hemşirelik yaptığı ülkedeki sorumlu makam tarafından, hemşireye ait kayıtların ve varsa ruhsat örneğinin doğrudan NNAS’a gönderilmesi gereklidir.
 • Hemşirelik istihdam formu: NNAS tarafından hazırlanan istihdam formunun başvuru sahibinin son beş yıl içinde çalıştığı tüm işverenler tarafından doldurulması ve posta veya kargo ile doğrudan NNAS’a gönderilmesi gerekmektedir.
 • Dil testi sonuçları: Başvuru sahipleri çalışmayı planladıkları eyalete bağlı olarak İngilizce veya Fransızca dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini gösterir sınav sonucu sunmalıdır.
 • Makbuz: 650$ olan başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz sunulmalıdır.

Eğitim belgeleri, istihdam formu ve kayıtlar, doğrudan yetkili makamlar tarafından doldurularak gönderilmelidir. Doğrudan yetkili makamlar tarafından gönderilmeyen formlar NNAS tarafından kabul edilmemektedir. NNAS’e başvuru için gönderilen belgelerden herhangi biri İngilizce veya Fransızca dışında bir dilde yazılmış ise yeminli bir tercüman tarafından İngilizce veya Fransızca’ya çevrilmeli ve tercüme belgeler doğrudan tercüman tarafından NNAS’e gönderilmelidir.

Kanada’da Hemşirelik Değerlendirme Başvurusu için 6 Adım Nedir?

Kanada’da hemşirelik değerlendirme başvurusu adımları aşağıda listelenmiştir.

 • NNAS web sitesi üzerinden çevrimiçi bir hesap oluşturulmalıdır.
 • Çevrimiçi başvuru tamamlanmalıdır.
 • Gerekli ücret ödenmelidir.
 • Doğrulama için hangi belgelerin gönderileceğine ilişkin talimatları izleyerek başvuru tamamlanmalıdır.
 • Dosya tamamlandığında NNAS, dosyayı değerlendirerek ve değerlendirmeyi içeren raporu ilgili düzenleyici kuruma göndermektedir.
 • Başvuru sahibi seçilen düzenleyici kuruma başvurarak başvuru ücretini NNAS çevrimiçi hesabından ödemelidir.

Yabancı ülke vatandaşı hemşirenin kayıt olmaya uygun olup olmadığı NNAS tarafından değil, düzenleyici kurum tarafından belirlemektedir. NNAS sadece başvuru sahibi hemşirelerin aldıkları eğitimin Kanada standartlarına uygun olup olmadığı hususunda değerlendirme yaparak rapor düzenlemektedir.

Düzenleyici kurum, kayıt veya lisans ile ilgili nihai kararı vermektedir. Düzenleyici kurum ayrıca ek değerlendirmelere ihtiyaç olup olmadığına veya ek kurslar alınması gerekip gerekmediğine karar vermektedir.

Kanada’da Birden Fazla Eyalet için Hemşirelik Başvurusu Yapılabilir Mi?

Evet, Kanada’da birden fazla eyalet için hemşirelik başvurusu yapılabilmektedir. NNAS hesabı oluşturulduktan sonra birden fazla il veya hemşirelik grubuna başvurulabilmektedir. Başvuru sahiplerinden başvurmak istedikleri her farklı eyalet için 55 CAD ve hemşirelik grubu için 220 CAD ekstra ücret talep edilmektedir.

Kanada Hemşirelik Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Kanada’da hemşirelik başvurusu sürecinin tamamlanması 12 ayı bulabilmektedir. Başvuru sürecinde ilk olarak NNAS’in değerlendirme süreci bulunur; NNAS, başvuru sahibinin aldığı hemşirelik eğitiminin Kanada standartlarına denk olup olmadığını bildirir bir rapor düzenleyerek düzenleyici kuruma iletmektedir.

Düzenleyici kurum başvuru yapılmasının ardından nihai kararı vermektedir. Düzenleyici kurumların kayıt için kendi gereksinimleri ve zaman çizelgeleri olduğundan, hemşirelik başvuru sürecinin sonuçlanma süresi de buna bağlı uzayabilmektedir.

Kanada Hemşirelik Değerlendirmesinden Sonra Ne Yapılmalıdır?

Kanada hemşirelik değerlendirmesinden sonra, iki önemli aşama bulunmaktadır. NNAS değerlendirmesi yayınlanan yabancı hemşireler öncelikle NNAS hesaplarında oturum açarak seçilen ildeki düzenleyici kuruma kayıt ya da lisans için başvuruda bulunmalıdır. NNAS üzerinden düzenleyici kuruma yapılan kayıt ya da lisans başvurularında başvuru sahibinin dosyası ve raporu NNAS tarafından ilgili düzenleyici kuruma gönderilmektedir.

NNAS üzerinden düzenleyici kuruma başvuru yapan adayların başvuru sürecini tamamlamak için düzenleyici kurum ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Başvuruyu değerlendiren düzenleyici kurum başvuru sahibinin kayıt sınavına girmeye uygun olup olmadığını veya ek dersler alması ya da daha fazla belge sağlaması gerekip gerekmediğini bildirmektedir.

Quebec hariç Kanada eyaletleri ve bölgeleri, hemşirelerin kayıt veya lisans sürecinin bir parçası olarak CRNE (Kanada Kayıtlı Hemşire Sınavı) veya CPNRE (Kanada Uygulamalı Hemşire Kayıt Sınavı) sınavlarını geçmesini istemektedir; Quebec eyaleti ise kendi kayıt sınavını yapmaktadır. CRNE veya CPNRE sınavlarına sadece Kanada’da girilebilmektedir. Başvuru sahibi gerekli sınavı başarıyla tamamladıktan sonra, Kanada’da hemşire olarak çalışmaya hak kazanmaktadır.

Kanada’da Hemşire Olarak Çalışmaya Nasıl Başlanır?

Kanada’da hemşire olarak çalışmaya, NNAS tarafından yapılan değerlendirme sonrasında seçtikleri ildeki düzenleyici kurumlar üzerinden kayıt olunması ve kayıt sınavlarının başarı ile tamamlanması ile başlanmaktadır. Kanada’da hemşire olarak kayıt olan ya da lisans alan kişiler, Kanada’da iş teklifi alabilmekte ve çalışma izni alma sürecini başlatabilmektedir.

Yabancı ülke vatandaşlarının Kanada’da çalışmak istemesi halinde çalışma izni alması gerekmekte olup Kanada çalışma izni başvurusunda bulunacak kişilerin öncelikle Kanadalı bir işverenden iş teklifi alması zorunludur. İş bulma sürecinde bazı iller, sağlık hizmetlerindeki istihdam fırsatlarına yönlendirme yapmaktadır.

Kanada’da geçici olarak çalıştıktan sonra, kalıcı oturma izni almak isteyen kişilerin, daha sonra Ekspres Giriş Programı veya Eyalet Aday Programı gibi programlar aracılığıyla göçmenlik seçeneklerini değerlendirmesi mümkündür. Ekspres Giriş Programı veya Eyalet Aday Programı; Kanada’da çalışmak ve Kanada kalıcı oturum izni almak isteyen iyi eğitimli, nitelikli ve iş deneyimine sahip işçiler için oluşturulmuş Kanada oturum vizesi programlarıdır.

Kanada’da En Fazla Hemşire Alımı Yapılan Eyaletler Hangileridir?

Kanada’da en fazla hemşire alımı yapılan eyaletler aşağıda listelenmiştir.

 • Nova Scotia: Gerek pandemi ve gerekse yaşlı nüfusun yoğunluğu nedeniyle Nova Scotia’da hemşire istihdamında büyük açık bulunmaktadır. Lisans derecesine sahip bir hemşirelik mezunu, Nova Scotia’da Kanada genelindeki ortalamanın üzerinde saatte yaklaşık 38 Kanada doları kazanmaktadır. Nova Scotia’daki kuruluşlar, iş deneyimleri nedeniyle yabancı uyruklu hemşireleri işe almayı tercih etmektedir. Nova Scotia’da bir hemşirenin maaşı yıllık ortalama 70.000 Kanada dolarıdır.
 • Manitoba: Kanada’da hemşirelere en çok ihtiyaç duyan eyaletlerden biri olan Manitoba’da hemşireler için oldukça fazla sayıda açık iş ilanı bulunmaktadır. Manitoba’da hemşireler saatlik ortalama 37,11 Kanada doları kazanmaktadır. Manitoba’da bir hemşirenin maaşı yıllık ortalama 64.000 Kanada dolarıdır. Manitoba’da yerel yönetim, uluslararası hemşire istihdamını arttırmayı planlamakta olup Manitoba’da uygulama ruhsatı almak isteyen uluslararası eğitim almış hemşirelere 23.000 Kanada dolarına kadar mali destek teklif etmektedir.
 • New Brunswick: Önümüzdeki beş yıl içerisinde her yıl düzenli olarak 320 hemşire almayı planlamaktadır. New Brunswick yabancı hemşirelere istihdam sağlamak için aktif olarak çalışmakta olup, düşük göç oranları sebebiyle göçmenlerin New Brunswick’te bir iş teklifine kabul edilme şansları daha yüksektir. New Brunswick’teki bir hemşirenin maaşı yılda 88.000 Kanada doları civarındadır.
 • Ontario: Nüfusuna göre 17 bin hemşire istihdam etmesi gereken Ontario’da tüm sağlık kuruluşlarında hemşirelere olan talep gün geçtikçe daha da artmaktadır. Ontario’daki bir hemşirenin maaşı yılda yaklaşık 80.000 Kanada dolarıdır.
 • Alberta: Yaşlı bir nüfusa sahip olan Alberta’da 2012-2022 yılları için sağlık sektörüne ayrılan bütçe 20 milyar doların üzerindedir. Alberta’daki bir hemşirenin maaşı yılda yaklaşık 98.000 Kanada dolarıdır.

Kanada, pandemi sonrası toparlanmaya destek olabilmesi için başta sağlık profesyonelleri olmak üzere önceki yıllara kıyasla çok daha fazla göçmen kabul etmeyi planlamaktadır; Kanada sağlıkçı alımı çok sayıda yabancı için Kanada’da yaşama fırsatı yaratmaktadır.

Önemli Not: Vizem.net danışmanlığında yapılacak Kanada sağlıkçı göçmen programı başvuruları için öncelikle başvuru sahibinin en az B1 seviyesinde İngilizce bildiğini gösterir resmi sınav sonucu (CELPIP veya IELTS) ve özgeçmişini kanada@vizem.net adresine göndermesi gerekir.

Kanada göçmen avukatımız uygun bulduğu adaylara dönüş sağlayacaktır. Kanada’da çalışmak isteyen hemşire, doktor, fizyoterapist ve diğer sağlık çalışanları için telefonda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: