Kanada Dil Çeşitliliği

Kanada Dili ve Kanada'da Dil Çeşitliliği

Kanada dili, Kanada’nın çok kültürlü yapısından etkilenerek çeşitli bir yapıya sahip olduğundan, Kanada’nın anadili İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki dil şeklindedir. Kanada hükümetinin 1969 yılında çıkardığı Resmi Diller Yasası uyarınca Kanada resmi dili olarak hem İngilizce hem de Fransızca tüm devlet hizmetlerinde kullanılmak üzere federal statüye kavuşmuştur ve tüm federal yasalar iki dille yayınlanmaktadır.

Kanada’da iki resmi dili izlemekle görevli federal hükümete bağlı Resmi Diller Komiserliği bulunmaktadır. Kanada nüfus sayımında pek çok ülkeden farklı olarak ülkede konuşulan diller ile ilgili veriler de toplanmaktadır; bu veriler ana dil, ilk resmi dil ve çalışma dili başlıklarında incelenerek düzenli olarak istatistikler yayınlanmaktadır.

Kanada’da dil çeşitliliği iki resmi dilin ötesindedir. Kanada nüfusunun yaklaşık %20’sinin evlerinde Kanada resmi dili olan İngilizce ya da Fransızca dışında ikinci bir dil konuşulduğu tespit edilmiş ve bu da göçmen nüfusun çoğunluğuna bağlanmıştır. Kanada hükümetinin sayıca çok olan fakat nüfusun neredeyse %1’inin kullandığı yerli dilleri koruma programları da mevcuttur.

Kanada’nın Resmi Dili Nedir?

Kanada federal hükümeti ülkede konuşulan dilleri üç ana kategoride değerlendirmektedir; resmi ya da imtiyazlı diller olarak kabul edilen İngilizce ve Fransızca; Metis, İnuit gibi yerli halkların kullandığı fakat federal düzeyde korunmayan yerli diller ve hiçbir resmi geçerliliği olmayan ama yaygın konuşulan göçmen diller bu kategorileri oluşturmaktadır.

Kanada’da Hangi Dil Konuşulur?

Kanada’da konuşulan diller ve yüzdelik dilimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Vilayet / BölgeToplamNüfusİngilizce konuşan %Fransızca konuşan %Diğer diller %Resmi dil
Ontario13.312.87069,524,2729,04İngilizce 
Quebec8.066.5558,9179,0614,54Fransızca 
Britanya Kolumbiyası4.598.41571,141,5629,53İngilizce (de facto) 
Alberta4.026.65076,512,1523,66İngilizce 
Manitoba1.261.61573,833,6525,06İngilizce 
Saskatchewan1.083.24084,091,6416,01İngilizce 
Nova Scotia912.30091,863,665,39İngilizce (de facto) 
New Brunswick736.28065,4232,443,42İngilizce / Fransızca 
Newfoundland ve Labrador515.68097,220,592,53İngilizce (de facto) 
Prince Edward Adaları141.02091,463,835,44İngilizce (de facto) 
Kuzeybatı Toprakları41.38078,653,3020,05İngilizce / Fransızca ve kabul edilmiş yerli diller 
Yukon35.55583,725,1013,12İngilizce / Fransızca 
Nunavut35.55532,901,7967,38İnuit dili / İngilizce / Fransızca 
Kanada34.767.25558,0821,4322,94İngilizce / Fransızca 

Kanada’da En Çok Konuşulan Diller Hangileridir?

Kanada’da en çok konuşulan diller şehirlere göre aşağıda listelenmiştir.

 • Toronto: Sadece İngilizce konuşanlar %88, sadece Fransızca konuşanlar %0,1, hem İngilizce hem Fransızca konuşanlar %7, ne İngilizce ne Fransızca konuşanlar %4,3
 • Montreal: Sadece İngilizce konuşanlar % 7,4, sadece Fransızca konuşanlar % 37, hem Fransızca hem İngilizce yüzde 54, ne İngilizce konuşanlar ne Fransızca konuşanlar yüzde 1,7
 • Vancouver: Sadece İngilizce konuşanlar % 87,2, sadece Fransızca konuşanlar %0,1, hem İngilizce hem Fransızca konuşanlar % 7,2, ne İngilizce ne Fransızca konuşanlar % 5,6
 • Calgary: Sadece İngilizce konuşanlar % 90,3, sadece Fransızca konuşanlar %0,1, hem İngilizce hem Fransızca konuşanlar % 7,4, ne İngilizce ne Fransızca konuşanlar % 2,2
 • Edmonton: Sadece İngilizce konuşanlar % 91,2, sadece Fransızca konuşanlar yüzde 0,1, hem İngilizce hem Fransızca konuşanlar % 7,3, ne İngilizce ne Fransızca konuşanlar % 1,4

Kanada’da İngilizce ve Fransızca federal düzeyde resmi diller olarak kabul edilirken, ülke genelinde 200’den fazla dilin konuşulduğu tespit edilmiştir. Bu diller içerisinde İnuit dili, Chipewyan dili, Cree dili gibi Amerika yerlilerinin dilleri bulunmaktadır. Kanada’da en çok konuşulan göçmen dilleri sırasıyla Çince, Pencap dili, İspanyolca, İtalyanca ve Almancadır.

Kanada İngilizcesi Nasıldır?

Kanada İngilizcesi, Kanada’nın Quebec ve Nunavut eyaletleri dışındaki bölgelerde çoğunluk tarafından kullanılan dildir. İngilizce, Kanada nüfusunun %57’sinin ana dili, %75’inin ise ilk resmi dilidir.

Kanada İngilizcesi ülke tarihinin bir ürünü olarak tanımlanabilir. Amerikan Sivil Savaşı esnasında bugünkü Kanada topraklarında Britanya İmparatorluğuna bağlılığını beyan eden İngiliz kolonileri bulunmaktaydı ve İngilizce dili bu süreç ile yaygınlaşmaya başlamıştı.

Kanada İngilizcesi uzak olsa da resmen bağlı bulunduğu Britanya İngilizcesi ile komşusu ve en büyük ticaret ortağı olan Amerikan İngilizcesi etkileri altında kalarak gelişme sağlamıştır ve melez bir İngilizce haline gelmiştir. Kanada’da konuşulan İngilizce genel anlamda, dil bilgisi ve telaffuz bakımından Kuzey Amerika İngilizcesi olarak nitelendirilmektedir. Yerli dillerinden ve Fransızca’dan pek çok kelime Kanada İngilizcesine geçmiştir. Kanadalılar yazım kurallarında İngiliz İngilizcesine büyük oranda sadık kalmışlardır.

Kanada’da İngilizce Konuşma Oranı Nedir?

Kanada’da İngilizce konuşma oranı 2016 nüfus sayımına göre %75,4 olarak tespit edilmiştir. Her iki resmi dili de konuşanların oranı ise %17,9’dur. Dil üzerine yapılan çalışmalarda kendi resmi dilinin yanı sıra diğer resmi dili de öğrenip ikinci dil olarak kullananların sayısında artış gözlenmiştir. Bu oran büyükşehirlerde %80’e yaklaşmaktadır.

Resmi Dili İngilizce Olan Kanada Eyaletleri Hangileridir?

Resmi dili İngilizce olan Kanada eyaletleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Ontario
 • Britanya Kolumbiyası
 • Alberta
 • Manitoba
 • Saskatchewan
 • Nova Scotia
 • New Brunswick
 • Newfoundland ve Labrador
 • Prince Edward Adaları
 • Kuzeybatı Toprakları
 • Yukon
 • Nunavut

Kanada’da İngilizce Konuşulan Şehirler Hangileridir?

Kanada’nın İngilizce konuşulan şehirleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Toronto
 • Montreal
 • Vancouver
 • Calgary
 • Edmonton
 • Ottawa
 • Winnipeg
 • Quebec
 • Hamilton

Kanada’da bulunan tüm şehirlerde İngilizce konuşulmaktadır.

Kanada Fransızcası Nasıldır?

Kanada Fransızcası, Kanada’nın iki resmi dilinden biridir. Fransız Dili Sözleşmesi ile 1977 tarihinde Quebec’te yaşayan Frankofonlar bir dizi yasa çıkararak, Fransızca dilini kamusal alanlarda ve ekonomik sektörlerde kullanmaya başlamışlardır; böylece ana dili Fransızca olan nüfusun da sosyal hayatta avantajlı duruma geçmesi amaçlanmıştır.

Fransızca, New Brunswick, Kuzeybatı Toprakları, Yukon ve Nunavut eyaletlerinde İngilizce ile beraber resmi dil kabul edilirken; Quebec’te tek resmi dil Fransızcadır.

Kanada Fransızcasının iki baskın alt türü vardır; bunlardan ilki Quebec’teki işçi sınıfı mahallerinden doğan Fransızca ve diğeri ise Acadianlar tarafından kullanılan Fransızcadır. Acadian Fransızca, söz dizimi ve kelime dağarcığının çok sayıda İngilizce kelime ile harmanlandığı diğer tür olarak bilinmektedir. Baskın türler dışında, Kanada’nın farklı bölgelerinde farklı Fransızca türleri de konuşulmaktadır.

Kanada’da Fransızca Konuşma Oranı Nedir?

Kanada’da 2016 nüfus sayımında Fransızca’yı ana dili kabul edenlerin oranı %21 iken, ilk konuşulan dil olarak benimseyenlerin oranının %22,8 olduğu tespit edilmiştir.

Resmi Dili Fransızca Olan Kanada Eyaletleri Hangileridir?

Resmi dili Fransızca olan tek Kanada eyaleti Quebec’tir. New Brunswick, Northwest Territories, Yukon ve Nunavut eyaletlerinde ise Fransızca, İngilizce ile birlikte resmi dil olarak kabul edilmiştir.

Kanada’da Fransızca Konuşulan Quebec Şehirleri Hangileridir?

Kanada’da Fransızca konuşulan Quebec şehirleri Montreal, Quebec, Ottawa, Sherbrook ve Trois Rivieres’tir.

Fransızcanın tek resmi dil kabul edildiği Kanada Quebec dışında, Fransızcanın iki resmi dilden biri kabul edilen eyaletler bulunmaktadır; Campbellton, Moncton (New Brunswick), Greater Sudbury (Ontario) gibi şehirlerde Fransızca yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kanada Yerlileri Hangi Dilleri Konuşur?

Kanada yerlileri çok sayıda farklı dil konuşmaktadır ve bu durum Kanada’nın dil çeşitliliği bakımından zengin bir ülke olduğunu göstermektedir.

Amerika’nın keşfinden önce kıtada yaşayan topluluklara ilk milletler denilmektedir ve bu ilk milletlerin, Metislerin ve İnuitlerin konuştuğu diller yerli diller olarak bilinmektedir. Kanada’daki ilk toplulukların konuştuğu 12 farklı dil ailesine ait 70 civarında dil olduğu tespit edilmiştir. Konuşma yaygınlığı bakımından Kanada yerli halkı arasında Algonquian, Cree ve Ojibwe dilleri önde gelir. 2016 yılında yapılan Kanada nüfus sayımında 500 kişiden az kişi tarafından kullanılan, unutulmaya yüz tutmuş diller olduğu da görülmüştür.

Kanada’da Yerli Dillerin Konuşulma Oranı Nedir?

Kanada’da yerli dillerin konuşulma oranı 2016’da yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre %3,1 yani 260.550 kişi olarak açıklanmıştır. Aynı sonuçlara göre en yaygın konuşulan yerli dillerden Algonquian’ın 175.825 kişi, Cree’nin 96.575 kişi ve Ojibwe’nin 28.130 kişi tarafından konuşulduğu kayıt altına alınmıştır.

Kanada Yerli Dilleri Hangi Eyaletlerde Konuşulur?

Kanada yerli dilleri aşağıdaki eyaletlerde konuşulmaktadır.

 • Kuzeybatı Toprakları
 • Nunavut

Kanada Britanya Kolumbiyası’nda Yerli Dil Konuşma Oranı Nedir?

Kanada Britanya Kolumbiyası’nda 34 benzersiz yerli dili bulunmaktadır ve en çok yerli dil çeşitliliği barındıran eyalettir.

Barındırdığı 90’dan fazla diyalekt ile Britanya Kolumbiyası, Amerika’da konuşulan yerli dillerin %60’ını içermektedir.

Kanada Göçmen Dilleri Nelerdir?

Kanada’da göçmen dilleri, İngiliz ve Fransız kolonilerinden sonra gelen göçmenlerin kullandıkları dillerdir ve çok göç alan bir ülke olan Kanada’da tarih boyunca göçmenlerden gelen dil sayısı sürekli yükselmektedir.

2016 Kanada nüfus sayımında Kanadalıların %11,2’sinin yani 7.2 milyondan fazla insanın bir başka ana dili olduğu belgelenmiştir; aynı sayımda 23 dil ailesinde 200’den fazla dil bulunduğu kayıt altına alınmıştır.

Kanada’da nüfusa göre en yaygın konuşulan göçmen diller aşağıda verilmiştir.

DilKonuşan Nüfus
Çince592.040
Kantonca565.270
Pencapça501.680
İspanyolca458.850
Arapça419.890
Filipince431.380
Almanca384.035
İtalyanca375.635

Kanada’da Eyaletlerinde En Çok Konuşulan Göçmen Dilleri Hangileridir?

Kanada’da konuşulan göçmen dillerin yaygınlığı eyaletlere göre farklılık göstermektedir. Yukon, Kuzeybatı Bölgeleri, Nunavut, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba’da Filipince; Britanya Kolumbiyası’nda Pencapça; Ontario ve Prens Edward Adaları’nda Çince; Quebec, Newfoundland ve Labrador, Nova Scotia ve New Brunswick’te ise Arapça dillerinin yaygın kullanıldığı görülmektedir.

Kanada’daki Dil Çeşitliliği Kanada Edebiyatını Nasıl Etkilemiştir?

Kanada’daki dil çeşitliliği Kanada edebiyatında da karşılık bulmuştur. Yazılı edebiyat geleneksel olarak Kanada İngilizcesi, Kanada Fransızcası ve Kanada Galcesi ile başlayıp gelişse de gerek yerli diller, gerekse göçmen diller yeni dönem Kanada edebiyatında belirleyici rol oynamıştır.

Günümüzde ana akım Kanada edebiyatı Kanada İngilizcesinin egemenliğindedir. Buna rağmen her geçen gün farklı dillerde yayınların arttığı gözlemlenmiş ve tercih edilen dillerin eyaletlere göre değiştiği anlaşılmıştır.

Kanada’da Dil Eğitimi Nasıl Alınır?

Kanada’da dil eğitimi tercih edilen bir eğitim programıdır. Kanada’nın her bir eyaletinde yüksek kalitede İngilizce veya Fransızca dil eğitimi veren dil okulları mevcuttur. Kanada hükümetinin geliştirdiği uluslararası eğitim standartlarının takip edildiğini belgeleyen Languages Canada programına akredite 225’ten fazla dil okulu bulunmaktadır. Uluslararası öğrencilerin de çok tercih ettiği Toronto, Vancouver, Ottawa İngilizce; Montreal ve Quebec ise Fransızca dil okullarıyla öne çıkmaktadır.

Kanada dil okullarında eğitim süresi dönem yerine hafta sayısıyla belirlenir. Her bir dil okulunun kendi müfredatı vardır ve çevrimiçi olarak da kolayca ulaşılabilirler. Okul programına göre değişse de Kanada dil kursu fiyatları 3.400 ile 4.200 CAD arasındadır. Nispeten daha bütçe dostu bir bölge olan Kanada Toronto dil okulu fiyatları ortalama 3.515 CAD iken Kanada Vancouver dil okulları ortalama 4.083 CAD ücretindedir.

Kanada’ya uluslararası öğrenci olarak gitmek için başvurulan programın eğitim süresine uygun olarak ziyaretçi vizesi veya 6 aydan uzun süren programlar için eğitim vizesi alınmalıdır. Quebec eyaletine giriş yapacak olan eğitim vizesi sahiplerinin, ayrı bir izin almaları gerekmektedir. Kanada dil okulu vizesi için başvuru yapılan dil okulları destek vermektedir. Dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği 4. ülke olan Kanada’da dil eğitim programları modern tekniklerle geliştirilmiştir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: