kanada kültürü ve özellikleri

Kanada Kültürü Nedir, Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Kanada kültürü, Kanada halkının sanat, müzik, edebiyat, mizah, din, siyaset, yemek, kimlik, spor ve medya konularında davranışlarını ve alışkanlıklarını içeren kültürün adıdır. Kanada kültür yapısı ve Kanada kültürel özellikleri içinde İngiliz, Amerikan ve Fransız kültürleri olmak üzere Avrupa ülkelerinin izleri görülmektedir.

Kanada kültürünü oluşturan ve yazının devamında detaylandırılacak kültürel alanlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Kanada Dini Kültürü
 • Kanada Siyasi Kültürü
 • Kanada Mizah Kültürü
 • Kanada Edebiyat ve Sanat Kültürü
 • Kanada Yemek Kültürü
 • Kanada Kimlik Kültürü
 • Kanada Spor Kültürü
 • Kanada Medya Kültürü

Kanada’nın Dini Kültürü Nasıldır?

Kanada’nın dini kültürü, Katolik Hristiyanlık, Ortodoks Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm, Yahudilik, İslam ve Sihizm din ve mezheplerinin etkilediği, inanışa göre Paskalya bayramı, Şükran günü Noel tatili gibi günleri kapsayan ve kiliseye gitme, oruç tutma gibi davranışlarından oluşan kültürdür.

Kanada din yapısı %39 oranla Katolik Hristiyanlardan oluşur ve Kanada’nın resmi dini Hristiyanlık olarak kabul edilmektedir. Kanada halkı dini inançlarını günlük hayatlarına yansıtmadan kendi içlerinde yaşar.

Dini inanç özgürlüğü Kanada anayasası altında koruma altındadır. Kanada’nın resmi dini Hristiyanlık olarak kabul edilse de çoklu Kanada din yapısı dolayısıyla Kanada’daki dini etkinlikler çok fazla tepki çekmez, Noel tatili Kanada devlet okullarında Kış Festivali olarak bilinmektedir.

Kanada’da Noel tatili ve Paskalya bayramı gibi günler resmî tatil sayılır fakat Hristiyanlık dışındaki dinlerin bayramları Kanada hükümeti tarafından resmî tatil sayılmaz, buna rağmen Kanada’da Hristiyanlık dışındaki din mensupları kendi dinlerinin bayramlarında izinli sayılmayı talep edebilirler.

Kanada’nın Siyasi Kültürü Nasıldır?

Kanada’nın siyasi kültürü, bir parlamenter demokrasi ve federal bir parlamenter hükümet sistemi çerçevesinde işleyen, Kraliçe II. Elizabeth’in Kanada Devlet Başkanı olduğu bir kültürdür.

Kanada’da yürütme yetkileri, Kanada Başbakanı tarafından seçilip yönlendirilen, İngiltere Kraliyet Bakanları Komitesinden oluşan ve Kanada Avam Kamarasına karşı sorumlu olan Kanada Hükümeti Bakanlar Kurulu tarafından yönetilir. Kanada siyaset sistemine tam demokrasi hakimdir ve Kanada siyaseti eşitliği ve sosyal adaleti savunur.

Kanada’nın Mizah Kültürü Nasıldır?

Kanada’nın mizah kültürü Kanadalıların gözlem yeteneklerini kullanarak pekiştirdikleri ve daha çok Amerikan kültüründeki öğeler üzerinde durarak mizah yaptıkları bir kültürdür. Kanada kültüründe Kanadalı komedyenlerin pek çok kez kendilerini ya da mizah unsuru olarak kullandığı kişileri yerdiğini görülebilir.

Kanadalı komedyenler günlük hayatlarında tanık oldukları garip ve komik olayları mizah filtresinden geçirerek dinleyicilerine sunmakta başarılılardır.

Kanada Edebiyat ve Sanat Kültürü Nasıldır?

Kanada’da edebiyat ve sanat, 1 Temmuz 1867 tarihinde Kanada’nın resmi bir ülke olarak kabul edildiği süreçten beri gelişmiş ve dünyaca bilinen sanatçılar ve yazarlar ortaya çıkarmıştır. Bazı edebiyatçılar ve edebiyat eleştirmenleri tarafından, Kanada’nın 1867 yılından önce yazdığı eserler sömürge altında yazılan eserler olarak değerlendirilmektedir.

Kanada edebiyatı daha çok İngilizce ve Fransızca eserler veriyor olsa da Kanada topraklarında yaşayan çeşitli etnik gruplar sayesinde Kanada halkı birçok kültürün izini taşıyan bir edebiyat kültürüne sahiptir. 1980’li yıllardan bu yana Kanada’nın etnik ve kültürel çeşitliliği Kanada edebiyatı ve Kanada eserlerinde kendini göstermeye başlamıştır.

Kanada’nın en çok bilinen sanatçıları ve edebiyatçıları aşağıda listelenmiştir:

 • Emily Carr
 • Tom Thomson
 • Lawren Harris
 • A.Y. Jackson
 • Franklin Carmichael

Emily Carr Kimdir?

Emily Carr 13 Aralık 1871 tarihinde Kanada’nın Victoria şehrinde doğmuş ve 2 Mart 1945 tarihinde yine Victoria şehrinde vefat etmiş olan Kanadalı bir ressam ve yazardır. Britanya Kolombiyası’nın en eski tarihçilerinden biri olan Emily Carr, Kanada Ansiklopedisi tarafından “Kanada’nın simgesi” olarak tanımlanmaktadır.

Emily Carr tarafından resmedilmiş tablolarda ise daha çok Kanada’nın yerlileri ve doğa temaları işlenmektedir. Emily Carr’ın tablolarından biri olan “Eğri Merdiven” tablosu 3,39 milyon dolara satılmış ve Kanadalı bir kadın ressam tarafından en yüksek fiyata satılan tablo olarak tarihe geçmiştir.

Kanadalı yazar Emily Carr ayrıca Klee Wyck, The Book of Small, The House of All Sorts, Growing Pains, Pause, The Heart of a Peacock ve Hundreds and Thousands isimli kitaplar yazmıştır fakat Emily Carr’ın yazdığı kitaplar arasından yalnızca Klee Wyck Türkçeye çevrilmiştir.

Tom Thomson Kimdir?

Tom Thomson 5 Ağustos 1877 tarihinde Kanada’nın Claremont ilçesinde doğmuş ve 8 Temmuz 1917 tarihinde Kanada’nın Nipissing semtinde vefat etmiş olan Kanadalı bir ressamdır. Tom Thomson tablolarında daha çok ağaçları, gökyüzünü, gölleri ve nehirleri tasvir eden manzaralar resmetmeye yoğunlaşmış, tüm kariyerini Kanada’da geçirdiği hayatı boyunca küçük ahşap paneller üzerine yaklaşık 400 yağlı boya eskizi çizmiş ve tuval üzerine boyadığı yaklaşık 50 büyük eser çıkarmıştır.

Kanadalı ressam Tom Thomson’un en ünlü eserleri “Kuzey Nehri”, “Bahar Buzu”, “Batı Rüzgârı” ve “Jack Pine”dır.

Lawren Harris Kimdir?

Lawren Harris 23 Ekim 1885 tarihinde Kanada’nın Brantford şehrinde doğmuş ve 29 Ocak 1970 tarihinde Kanada’nın Vancouver şehrinde hayata gözlerini yummuş olan Kanadalı bir ressamdır. Lawren Harris, 20. yüzyılın başlarında görülen erken modernizmi ve Kanada’nın ulusal kimliğini birleştirerek tablolarına hayat veren bir grup manzara ressamın oluşturduğu Yedi Grubu’nun bir üyesi olarak tanınır; A.Y. Jackson’a göre Lawren Harris, Yedi Grubu’nun kurulmasına sebep olan kişidir. Kanadalı ressam Lawren Harris’in eserlerinden bazıları “Baffin Adası”, “Algoma Tepesi”, “Kuzey Kıyısı, Superior Gölü” ve “Toronto Sokakları, Kış Sabahı”dır.

A. Y. Jackson Kimdir?

Alexander Young Jackson 5 Ekim 1882 tarihinde Kanada’nın Montreal şehrinde doğmuş ve 5 Nisan 1974 tarihinde Kanada’nın Vaughan şehrinde hayata gözlerini yummuş olan Kanadalı bir ressamdır.

Montreal ve Toronto’daki manzara sanatçılarını bir araya toplayarak Yedi Grubu’nu kuran Alexander Young Jackson, Kanada sanatının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Alexander Young Jackson ayrıca 1. Dünya Savaşı’nda Savaş Sanatçısı olarak Kanada koluna hizmette bulunmuş ve 1943 ile 1949 yılları arasında Banff Güzel Sanatlar Okulunda öğretmenlik yapmıştır.

Kanadalı ressam Alexander Young Jackson’un eserlerinden bazıları “Ypres Katedrali”, “Gaz Saldırısı”, “Souchez Vadisi’ndeki Vimy Köprüsü”, “Kabarcık, Akşam Saatleri” ve “Ypres’teki Ev”dir.

Franklin Carmichael Kimdir?

Franklin Carmichael 4 Mayıs 1890 tarihinde Kanada’nın Orillia şehrinde doğmuş ve 24 Ekim 1945 tarihinde Kanada’nın Toronto şehrinde vefat etmiş olan Kanadalı bir ressamdır. Kanada’nın manzara ressamlarının kurduğu Yedi Grubu’nun en genç üyesi olan Franklin Carmichael, sulu boya kullanarak resmettiği eserleriyle öne çıkmıştır.

Franklin Carmichael, bugünkü adıyla Ontario Sanat ve Tasarım Üniversitesi olan Ontario Sanat Okulu’nun Grafik Tasarım ve Ticari Sanat Bölümü’nde öğretmenlik yapmıştır.

Kanadalı ressam Franklin Carmichael’in eserlerinden bazıları “Muskoka Yolları”, “Gambit No.1”, “Siyah Şapkalı Kadın”, “Wabagishik Nehri” ve “Kar Bulutları”dır.

Kanada Yemek Kültürü Nasıldır?

Kanada yemek kültürü Fransız, İngiltere, İskoçya gibi ülkelerin yemek kültürlerinden etkilenmiştir.

Kanada’nın İngiliz kültüründen etkilenen yemek kültürü bilinenin aksine Amerikan mutfağından ziyade İngiltere mutfağının izlerini taşır.

Kanada’nın Fransız mutfağına yakın olan yemek kültürü ise Kanada toprakları Fransız sömürgesi altındayken gelişmiştir. Kanada yemek kültürü Kanada yemekleri ve Kanada içecekleri gibi alt grupları olan bir kültürdür.

Kanada mutfağına etki eden diğer yemek kültürleri, 19. ve 20. yüzyıldan itibaren Kanada’ya göç eden gruplar yoluyla Kanada yemek kültürü içine dahil olmuştur.

Kanada Kimlik Kültürü Nasıldır?

Kanada kimlik kültürü, Kanada’nın sömürge olduğu zamanlardan günümüze kadar uzanan, daha çok Fransız, İngiliz ve İskoç kimliklerinin etkisinde kalan bir kültürdür. Kanada toprakları keşfedildikten kısa bir süre sonra Fransız sömürgesi altına girmiş, Kanada’nın keşfi sırasındaki Kanada yerlileri Fransız kültürüne tabii tutulmuştur.

1759 yılında İngilizlerin Kanada topraklarını feth etmesi sonucunda ise İngiliz sömürgesi altına giren Kanada yerlileri, İngilizlerin, İskoçların ve İngiltere tarafından Kanada yerlileri arasında yaşaması için yerleştirilen diğer grupların kültürleriyle harmanlanmış, İngilizlerin kültürlerini kendi kültürlerine katmışlardır.

Artık kimsenin sömürgesi altında olmayan Kanada halkı ise çevresindeki farklı kültürleri hoş karşılamakta, insan haklarını ve bireyin kendi kültürünü yaşama hakkını el üstünde tutmaktadır.

Kanada Spor Kültürü Nasıldır?

Kanada spor kültürü, yaygın olarak buz hokeyi, lakros, Kuzey Amerikan futbolu, futbol, basketbol, körling, ragbi, bowling, golf, bisiklet sürme, tenis ve beyzbol sporlarından oluşan kültürdür. Kanada spor kültüründe özellikle kış sporları çok sevilmektedir.

Kanada’nın en ünlü takımları şunlardır:

 • Hamilton Tiger-Cats
 • Toronto Argonauts
 • BC Lions
 • Ottawa Redblacks
 • Winnipeg Blue Bombers
 • York United FC
 • KW Titans
 • Niagara River Lions
 • Quebec Nordiques
 • Vancouver Canadians
 • Canada National Rugby Union Team

Kanada Medya Kültürü Nasıldır?

Kanada medyası televizyon, radyo, basılı yayınlar gibi yayın araçları üzerinden Kanada halkının her kesimiyle iletişim kuran ve bölgelere göre çeşitlilik gösteren bir kültürdür.

Kanada medyasının hem dijital hem de basılı medya yayınları, birkaç büyük medya kuruluşu tarafından kontrol edilmektedir.

Kanada’nın en etkili televizyon kanalları ve kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • CBC
 • Bell Satellite TV
 • TV Ontario
 • Télé-Québec
 • CNN
 • CTV News Channel
 • Fox

Kanada’nın en popüler radyo kanalları ve kurumları aşağıda verilmiştir.

 • CBC Radio
 • VOAR
 • CKSB
 • CJBC
 • Radio One
 • Radio-Canada Première

Kanada’nın en etkili basılı yayınları ve basılı yayın kurumları aşağıda verilmiştir.

 • HarperCollins
 • Penguin Books
 • The Porcupine’s Quill
 • EDGE Science Fiction and Fantasy Publishing
 • Canadian Business
 • Canadian Dimension
 • Canadian Geographic
 • Canadian Living
 • OWL
 • Toronto Life

Kanada’da Kültürel Tanıtımından Sorumlu Kuruluşlar Nelerdir?

Kanada’da faaliyet gösteren ve kültürel tanıtımlar için finanse edilen birtakım kurumlar ve kuruluşlar, Kanada kültürünü dünyaya tanıtmak için yapılan bazı festivaller vardır.

Kanada’da kültürel tanıtımından sorumlu bazı kurum ve kuruluşlar listelenmiştir.

 • Kanada Sanat Kurulu
 • Kanada Miras Bilgi Ağı
 • Kanada Bağımsız Müzik Derneği
 • Kanada Radyo-televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonu
 • Kültürel İnsan Kaynakları Konseyi
 • Kanada Ulusal Film Kurulu

Kanada’da kültürel tanıtımı için gerçekleştirilen bazı Kanada festivalleri aşağıda verilmiştir.

 • Winterlude
 • Quebec Yaz Festivali
 • Toronto Uluslararası Film Festivali
 • Ottawa Bluesfest
 • Montreal Komedi Festivali
 • Vancouver Işık Kutlaması
 • Kanada Ulusal Sergisi
Paylaş: