kanada cumhuriyeti tarihi özet bilgiler

Kanada Cumhuriyeti'nin Tarihine Genel Bir Bakış

Kanada tarihi, MÖ. 8.000 yıllarından başlayıp günümüze uzanan 10.000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Avrupalıların gelişi ile değişime uğrayan Kanada kuruluş tarihi, tüm uygarlıklarda olduğu gibi açlık, savaş ve işgal gibi önemli olaylar görülmüştür.

Kanada Halkının Tarihi Ataları Aborjinler Kimdir?

Aborjinler, Kanada’nın ilk yerli halkıdır. Aborjin terimi, Kanada’da yaşayan Eskimolar ve Metisler dışında kalan yerli halk için kullanılmaktadır. Aborjinler günlük yaşamlarında tarım, hayvancılık, balıkçılık, avcılık gibi uğraşlarla geçimini sağlamaktadır.

Avrupalılar Kanada’yı İşgal Ettiler Mi?

Avrupalıların Kanada’ya gelişi savaş, işgal gibi bir nedenle zor kullanılarak gerçekleşmemiştir. Kuzey ve Güney Amerika kıtasının keşfedilmesinin ardından, Avrupa kıtasından birçok kişi bu kıtalara göç etmiştir. Avrupa’dan göç edilen bölgelerden bir tanesi de Kanada topraklarıdır.

Kanada’da Aborjinlerin Günlük Yaşamı Nasıldı?

Kanada aborjinleri, günlük yaşamlarında avcılık, balıkçılık, hayvancılık, tarım ile uğraşmışlardır. Aborjinler içerisinde bazı gruplar göçebe olarak yaşayıp dönem dönem yer değiştirirken bazı gruplar yerleşik bir hayat yaşamıştır. Aborjinlerin ortak dini değeri, şamanizmdir.

Kanadalı aborjinler, Kanada topraklarına Avrupalıların gelmesi ile hiç görmedikleri ve bağışıklık kazanmadıkları hastalıklar ile karşılaşmışlardır. Aborjinler, Avrupalıların getirdiği veba gibi hastalıklara bağışıklıkları olmaması nedeniyle bu hastalığa yenik düşerek büyük ölçüde hayatlarını kaybetmişlerdir.

Avrupalıların Kanada’ya gelişi aborjinlerin ticaret yapmaya başlamasına da vesile olmuştur.

Tarihi Kanada Alfabesi Cree Nedir?

Cree alfabesi, eski bir aborjin alfabesidir. Cree alfabesi “m, p, k, n, y, s, ch, r, o” harflerinden oluşan 9 karakterli bir alfabedir. Cree alfabesinde bulunan harfler geometrik olarak 4 yöne doğru çevrilerek 36 harf olması sağlanmaktadır. Cree alfabesindeki harflerin dönüştürülmesi yeni seslerin, harflerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Cree alfabesinin yaratıcısı James Evans’tır. James Evans, 1801-1846 yılları arasında yaşamış olan bir dilbilimcidir.

Kanada Ne Demektir, Kanada’nın Anlamı Nedir?

Kanada, Kanada’da yaşayan yerli halklardan biri olan Huron-Iroquois kabilesinin dilinde “köy”, “arazi” anlamına gelen bir “kanata” kelimesinden gelmektedir.

Kanada topraklarında “kanata” denmesinin nedeni gelen kişilerin kendilerini evlerinde, köylerinde hissettikleri bir yer olduğunun düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Önceki yılarda Québec City şehri için kullanılan Kanada kelimesi, 1982 yılında çıkarılan Kanada Yasası ile ülkenin geneli için kullanılmaya başlanmıştır.

Kanada Tarihinde Yaşanan İşgaller, İstilalar ve Savaşlar Nelerdir?

Kanada tarihinde bilinen 7 adet işgal ve istila bulunmaktadır.

Kanada tarihinde yaşanan işgaller, istilalar ve savaşlar aşağıda verilmiştir;

 • Quebec Seferi (Queen Anne Savaşı sırasında 1711 yılında İngiliz kuvvetlerinin Kanada’ya saldırı girişiminde bulunduğu seferdir.)
 • Kral George Savaşı (Avusturya Veraset Savaşının, Kuzey Amerika’daki seferlerine verilen isimdir.1744 yılından 1748 yılına kadar sürmüştür.)
 • Fransız-Kızılderili Savaşı (Fransa ile Birleşik, İngiliz kolonilerinin desteklediği Kızılderililer arasında 1724-1763 yılları arasında yapılan savaştır. )
 • Quebec’in İşgali (Amerika Bağımsızlık Savaşı’nda Amerikalı güçlerin 117 yılında Kanada’nın Quebec bölgesini ele geçirmesini ifade etmektedir. )
 • 1812 Savaşı (Amerikan ve İngiltere, Kanada yerlileri ve İngiltere’nin Kuzey Amerika kıtasındaki İrlanda kolonisi arasında geçen savaştır. 1812 Savaşı, Amerika’nın Kanada topraklarını kendi topraklarına katmak istemesi nedeniyle çıkmıştır.)
 • Avcı localarından bir küçük bir Amerikalı grubun 1938 yılında Kanada’yı işgal etme girişimi
 • Fenian Baskını (Fenian Kardeşliği adı verilen İrlanda cumhuriyetçisi bir grubun, 1871 yılında Kanada’ya baskın yapma girişimidir.)

Kanada Tarihinde Avrupalıların İstilaları Hangi Tarihlerde Gerçekleşmiştir?

Avrupalıların Kanada’ya ayak basması ilk olarak Vikingler ile olmuştur. Vikingler 1000 yılı civarlarından Kanada’nın Newfoundland bölgesine gelerek buraya yerleşmişlerdir. Avrupalıların Kanada’ya temelli göçleri ise 16. Yüzyılda başlamıştır.

Avrupalıların Kanada’yı keşfetmesi 1497 yılında İtalyan bir göçmen olan ve İngiltere’ye giden John Cabot’un Newfoundland’e gelmesi ve bu bölgenin haritasını çıkarması ile olmuştur.

Avrupalıların Kanada’ya yerleşme amacıyla gelişi 1604-1608 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu tarihlerden sonra Fransızlar, Kanada topraklarına göç etmeye başlamıştır. 1608 yılında Fransız kaşif Samuel de Champlain, Quebec şehrinde bir kale inşa etmiştir.

Fransızların Kanada’yı Ele Geçirmek Amacıyla Düzenlediği Seferler Nelerdir?

Fransızların Kanada’yı ele geçirmek amacıyla düzenlediği seferlerden ilki, 1534 yılında Jacques Cartier, St. Lawrence Nehri’nin olduğu bölgeye yerleşmek amacı ile düzenlediği seferdir. Ancak Jacques Cartier’in yerleşme girişimi, yerli halk ile çıkan çatışmalardan dolayı başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Fransızların Kanada’ya yerleşme girişimlerinin ikincisi, 1604 yılında gerçekleşmiştir. Fransız kaşif Samuel de Champlain’in başında olduğu bir grup St. Lawrence Körfezi’ne gelerek burada Acadia kolonisini kurmuşlardır.

1608 yılında ise Quebec şehri Fransızlar tarafından kurulmuştur. Kanada’da kurulan ilk Fransız kolonisinin ardından Fransızlar Kanada topraklarına gelmeye devam etmiştir.

Fransız Sömürgesi Olarak Kanada’nın Yaşadığı Savaşlar Nelerdir?

Fransız sömürgesi olarak Kanada’nın yaşadığı savaşlar aşağıda listelenmiştir.

 • Kunduz Savaşları: Iroqouis ve Algonquian arasında Kanada’daki toprakların paylaşılması konusundaki çatışma nedeniyle yapılan savaştır. Savaş sonucunda anlaşma yapılmıştır.
 • İkinci İngiliz-Hollanda Savaşı: İngiltere ve Hollanda arasında geçen savaştır. Fransa, savaşta Hollanda’nın yanında yer almıştır. Fransa’nın Hollanda’nın yanında yer alması sömürgesi olan Kanada’da topraklarındaki halkında savaşa dahil olmasına neden olmuştur. Savaşı, Hollanda kazanmıştır.
 • Üçüncü İngiliz-Hollanda Savaşı: İngiltere ve Hollanda arasında geçen üçüncü savaştır. Fransa, bu savaşta İngiltere’nin yanında yer almıştır. Savaşı Hollanda kazanmıştır.
 • Kral William’ın Savaşı: İngiltere ve Fransa arasında Kuzey Amerika’daki sömürge sınırları nedeniyle yapılan savaştır. Savaş sonunda, Fransa ve İngiltere anlaşma imzalamış ve sömürge sınırlarını çizmiştir.
 • Kraliçe Anne’in Savaşı: Fransa, İngitere ve İspanya arasında Kuzey Amerika topraklarının sömürgeleştirilmesi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle yapılan savaştır. Savaş, İngiltere’nin zaferi ile sonuçlanmıştır.
 • Dümmer Savaşı: İngiliz kolonileri ve Kanada yerlileri arasında geçen savaştır. Savaşın sonucunda İngiltere ve Kanada yerlileri arasında anlaşma yapılmıştır.
 • Kral George’un Savaşı: Fransa ve Kanada yerlileri arasında geçen savaştır. Fransa, Kanada yerlilerinin yanında savaşa girmiştir. Savaş sonucunda, İngiltere ve Kanada yerlileri arasında anlaşma imzalanmıştır.
 • Peder Le Loutre’nin Savaşı: Fransa ve İngiltere arasında yapılan savaştır. Savaş, İngiltere’nin zaferi ile sonuçlanmıştır.
 • Fransız-Kızılderili Savaşı: Kanada yerlileri ve Fransa arasında geçen savaştır. Bu savaş sonucunda Kanada topraklarındaki Fransız sömürgesi sona ermiştir.

İngiliz Sömürgesi Olarak Kanada’nın Yaşadığı Savaşlar Nelerdir?

İngiliz sömürgesi olarak Kanada’nın yaşadığı savaşlar aşağıda listelenmiştir.

 • Pontiac’ın Savaşı: İngiltere ile Kanada yerlileri arasında yapılan savaştır. Savaşın sonunda Kanada yerlileri İngiliz sömürgesini kabul etmek zorunda kalmıştır.
 • Amerikan Bağımsızlık Savaşı: Amerika ve 13 koloninin İngiltere ile yaptığı savaştır. Savaş, Amerika ve 13 Koloninin zaferi ile sonuçlanmıştır.

1812 Savaşı Nedir? Kanada için Ne Anlama Gelmektedir?

1812 Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık arasında Kanada topraklarını alabilmek için yapılan savaştır. 1812 Savaşı’nda Kanada’daki yerlilerin bi çoğu İngiltere yanında yer almıştır. Kanada yerlileri, 1812 savaşında Aşağı Kanada ve Yukarı Kanada olarak ikiye ayrılmıştır. Aşağı Kanada, Amerika Birleşik Devletleri’ni desteklerken, Yukarı Kanada İngiltere’yi desteklemiştir.

Amerikan Devrimi Kanada’da Hangi Olayların Yaşanmasına Sebep Olmuştur?

Amerika devrimi, Büyük Britanya’ya sadık olan ve Büyük Britanya hakimiyetinde yaşamak isteyen kişilerin Kanada’ya taşınmasına neden olmuştur. Büyük Britanya, Kanada topraklarına Büyük Britanya’ya sadık olan kişilerin taşınması ve İngiliz Kuzey Amerika Yasası’nın çıkması ile dört eyaletin birleştirildiği bir yönetime, yerel yönetim hakkını vermiştir.

John A. Macdonald Kimdir, Kanada Tarihindeki Yeri Nedir?

John A. Macdonald, Kanada’nın ilk başbakanıdır. Kanada’nın birleştirilmesinden sonra seçilen ilk başbakan olana John A. Macdonald, başbakanlık görevine iki kez gelmiş ve toplamda 19 yıl görev yapmıştır.

John A. Macdonald’ın politikaya atılmadan önceki mesleği avukatlıktır. John A. Macdonald, İngiliz Kuzey Amerika Yasası ile kurulan Kanada Dominyonu’nun ilk başbakanı olduğu ve Büyük Britanya İmparatorluğu’na hizmet ettiği için K.C.B (Knight Commander of Bath-Banyo Nişanı) unvanı ile ödüllendirilmiştir.

Kanada’da Demokrasi Başlangıcı Nasıl Gerçekleşmiştir?

Kanada’da demokrasi, Kuzey Amerika Yasası ile dört eyaletin birleşmesi sonucunda kurulan Kanada Dominyonu nedeniyle başlamış ve gelişmiştir.

Kanada’da ilk temsil meclisi 1958 yılında Halifax, Nova Scotia’da kurulmuştur. Kanada’nın ilk temsilci meclisini, 1773 yılında Prens Edward Adası, 1785 yılında New Brunswick izlemiştir. Kanada’da demokrasi, adım adım Kanada siyaseti içerisinde yer edinmiş ve eyaletlere yayılmıştır.

Kanada’da Köleliğin Kaldırılması Nasıl Gerçekleşmiştir?

Kanada’da kölelik, İngiltere parlamentosunu köleliği yasaklaması ile gerçekleşmiştir. İngiliz parlamentosu, 1793 yılında Yukarı Kanada’da Vali Teğmen John Graves Simcoe liderliğinde köleliğin kaldırılması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

1807 yılında İngiliz parlamentosu köleliği, köle alım satımını yasaklamıştır. Birleşik Krallıkta köleliğin kalkması, Amerika Birleşik Devletleri’nde köle olan birçok kişinin Kanada’ya göç etmesine neden olmuştur.

1837-1838 İsyanları Nedir? Nasıl Sonuçlanmıştır?

1837-1838 isyanları, Yukarı ve Aşağı Kanada’da demokrasinin yavaş ilerlediğini düşünen ve Amerika’nın cumhuriyetçi değerlerinin Kanada’da kabul edilmesini isteyen kişiler tarafından çıkarılmıştır.

1837-1838 isyanlarını gerçekleştiren Kanadalı reformculardan bazıları, Kanada’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne katılmasını gerektiğini düşünmektedir. İsyancılar, Kanada'nın siyasi kültürü yerine Amerika'nın siyasi kültürünün Kanada toprakları için daha iyi olacağını düşünmektedir.

Kanadalılar tarafından istedikleri desteği bulamayan isyancılar, silahlı olaylar sonucunda tutuklanmıştır. 1837-1837 isyanlarını çıkaranlardan bazıları asılırken bazıları da sürgün edilmiştir.

Kanada’da Konfederasyon Nasıl Kurulmuştur?

Kanada’da Konfederasyonu, 1837-1838 yıllarındaki isyanların ardından Aşağı Kanada ve Yukarı Kanada’nın birleştirilmesi kararı ile kurulmuştur. Kanada topraklarını birleştirilmesinin ardından Kanada topraklarını adı Kanada eyaleti olarak değiştirilmiştir.

Kanada eyaletinin yönetimi 1860’lı yıllara kadar tam olarak oluşturulamamıştır. 1864 yılından itibaren, Kanada Eyaleti, Nova Scotia, New Brunswick temsilcilerinden oluşan bir grup Büyük Britanya’nın desteği ile konfederasyonu kurmak için çalışmalara başlamıştır. 1867 yılında Büyük Britanya’da Britanya Kuzey Amerika Yasası’nın kabul edilmesi ile Kanada Konfederasyonu resmi olarak kurulmuştur.

Kanada’nın İlk Başbakanı Kimdir?

Kanada’da ilk başbakan, Sir John Alexander Macdonald’dır. John A. Macdonald, 1815 yılında İskoçya’da doğmuş olan bir avukattır. 1837 yılında çıkan isyanlarda, isyancıların savunmasını üstlenen John A. Macdonald’ın kariyerinin ve hayatının yönü değişmiştir.

Politikaya atılan John Alexander Macdonald, 1844 yılında Muhafazakar Parti’nin adayı olarak Kanada Meclisi’nde yerini almıştır. John Alexander Macdonald, 1854 yılında George Etienne Cartier ile birlikte koalisyon hükümeti kurmuş ve bu koalisyon hükümetinin ardından Liberal-Muhafazakar Parti’nin başkanı olmuştur. John Alexander Macdonald, Kanada hakimiyetinin tamamen kurulmasının ardından Kanada başbakanı olarak görev yapmıştır.

Kanada’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Rolü Nedir?

Kanada’nın, Birinci Dünya Savaşı’na İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olması nedeniyle katılmıştır. 1 Temmuz 1867 yılında kabul edilen İngiliz Kuzey Amerika Yasası’na göre Kanada, İngiltere’nin bir savaşa girmesi durumunda savaş katılmak zorundadır.

Kanada, İngiliz Kuzey Amerika anlaşması nedeniyle Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin savaştığı Almanya’ya savaş açmıştır.

Kanada’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Rolü Nedir?

Kanada, 10 Eylül 1939 tarihinde Almanya’ya savaş ilan ederek İkinci Dünya Savaşı’na katılmıştır. Kanada, İkinci Dünya Savaşı’ndan Almanya’ya karşı Normandiya Çıkarması ve Dragoon Harekatı’nda yer almıştır.

Kanada Tarihindeki Dinler ve İnançlar Nelerdir?

Kanada topraklarına Avrupalıların gelişi pek çok kültürü değiştirdiği gibi dini inançları da değiştirmiştir.

Kanada’da tarih boyunca ve günümüzde varlık gösteren dinler şöyledir;

 • Şamanizim (Şamanizm, Kanada’da inanılan en eski dindir. Şamanizm dini, Kanada yerlilerinin inandığı bir dindir.)
 • Katolik Hristiyanlık (Katolik Hristiyanlık, Kanadan nüfusunun %42’sini oluşturmaktadır. Katolik Hristiyanlık, Avrupalıların Kanada topraklarına gelişi ile Kanada’ya yayılmıştır.)
 • Protestan Hristiyanlık (Protestan Hristiyanlık, Kanada nüfusunun %30’ını oluşturmaktadır. Protestan Hristiyanlık, 16 ve 17. yüzyılda Kanada topraklarına İngilizlerin gelmesi ile birlikte yayılmıştır.)
 • Dinsizlik (Kanada’da, hiçbir dine inanmayan kişilerin sayısı nüfusun %23,9’dur.) Avrupalılar gelmeden önce, Kanada’da yaşayan yerlilerin dini Şamanizm’dir. Avrupalıların gelişi ile Kanada'da görülen dinler, Şamanizm’den Hristiyanlığın çeşitli mezheplerine doğru kaymıştır.

Kanada’da Görülebilecek Tarihi Eserler Nedir?

Kanada’da görülebilecek tarihi eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Parliement Hill
 • Dundurn Castle
 • St. Dunstan’s Basilica
 • Parkwood Estate
 • La Vieille Prison de Trois-Rivières

Kanada’da 18 ve 19. Yüzyıldan kalma birçok eser bulunmaktadır. 16. Yüzyılın başından itibaren Kanada’ya Avrupalıların gelişi Kanada mimarisi açısından gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur.

Paylaş: