Kanada Göçmen Alımı

Kanada Göçmen Alımı 2024

Önemli Not: Deprem sonrasında T.C vatandaşlarına sağlanan Kanada Open Work Permit (3 yıllık Kanada çalışma izni) başvuruları için başvuru sahibinin 3 Ocak 2024’e kadar Kanada’ya geçerli bir vize ile girmiş olması gerekir.

Sadece vize evrakları göçmenlik avukatı tarafından onaylanan kişilerin başvruları vizem.net tarafından yapılmaktadır.

Uygunluk kriterlerini öğrenmek için: 0850 241 1868’i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Dünya genelinde bir göçmen ülkesi olarak bilinen Kanada devleti, her yıl ortalama 250.000 göçmen kabul etmektedir. Kanada Hükümeti 2023 yılına kadar ülkeye 1 milyonu aşkın göçmen alımının planlandığını açıklamıştır.

Kanada göçmen alımı ile ilgili yasal düzenlemeler Kanada Federal Hükümeti tarafından uygulanmakta, aynı zamanda tüm Kanada eyaletlerinin bağımsız göçmenlik anlaşmaları ve kuralları bulunmaktadır. Eyalet anlaşmaları her bölgenin ihtiyacına yönelik göçmen kriterlerine göre düzenlenmiştir.

Vizem.net Kanada ve Türkiye’deki şubeleri ile Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapacak T.C vatandaşları için uzun dönemli Kanada vizesi başvurularında danışmanlık hizmeti veren akredite acentedir.

Önemli Not: Vizem.net danışmanlığında yapılacak Kanada göçmen programı başvuruları için öncelikle başvuru sahibinin en az B1 seviyesinde İngilizce bildiğini gösterir resmi sınav sonucu (CELPIP veya IELTS) ve özgeçmişini kanada@vizem.net adresine göndermesi gerekir.

Kanada göçmen avukatımız uygun bulduğu adaylara dönüş sağlayacaktır. Kanada’da çalışmak isteyen tüm göçmen adayları için telefonda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Kanada Neden Göçmen Alıyor?

Kanada iş gücü açığını kapatmak amacıyla ülkenin kapılarını göçmenlere açmaktadır. Kanada göçmenlik başvuruları Kanada Hükümetinin oluşturduğu Express Entry online sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kanada’ya göçmen olarak gitmenin birçok yolu bulunmaktadır.

Bireyler aile birleşimi yoluyla, nitelikli göçmen sıfatıyla, yatırımcı ve girişimci olarak Kanada’ya göç edebilmektedir. En yaygın göçmenlik biçimi nitelikli göçmenlik olarak bilinmektedir. Ayrıca Kanada’da eyaletler için bölgesel göçmenlik programı da bulunmaktadır.

Kanada nitelikli göçmenlik programına başvuru yapılırken kişinin mesleğine, eğitimine, yabancı dil bilgisine ve yaşına göre bir puan hesabı yapılarak göçmenlik değerlendirmesi yapılmaktadır. Kriterleri uygun bulunan bireyler göçmenlik programına başvuruda bulunma hakkına sahip olmaktadır.

Bölgesel göçmenlik programlarında kişiler Kanada’nın eyaletlerinden birine göçmenlik başvurusunda bulunmaktadır. Eyaletlerden kabul mektubu alınması taktirinde başvuru sahipleri Express Entry üzerinden göçmenlik başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir.

Kanada Göçmen Vizesi Nasıl Alınır?

Kanada göçmen vizesi online sistem üzerinden yapılmaktadır. Kişilerin Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapmadan önce hangi tür başvuruda bulunacaklarına karar vermeleri gerekmektedir.

Kanada Göçmenlik Merkezi, göçmen vizesi sistemini 2015 yılında devreye sokmuştur. Bütün Kanada göçmenlik işlemleri bu online sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu sistm en temelde başvuru sahiplerini dil bilgisi, eğitim, meslek, yaş gibi kriterlerde puanlayarak alınan puanlara göre bireylerin bir sıralamasını oluşturmaktadır.

Bu sistem üzerinde aynı zamanda potansiyel işverenler de bulunmaktadır. Kanada’daki işverenler sistem üzerinde ilanlar paylaşarak göçmenlerin başvuru yapabileceği bir ortam oluşturmaktadır. Bu şekilde istihdam ihtiyacının yoğun olduğu alanlara daha hızlı işçi ve nitelikli göçmen yerleştirmesi yapılabilmektedir.

Express Entry sistemi üzerinde yapılan bütün başvurular oluşturulan göçmen havuzunda bekletilmektedir. Bu havuzda kişiler göçmen sistemi üzerinde oluşturdukları profillere göre puanlanmakta ve sıralanmaktadırlar.

Sistem üzerinde Kanada göçmenlik yeterlilik testinin 100 puanlık değerlendirmesinden en az 67 puan alan adayların başvuruları kabul edilmektedir. Dil bilgisi, eğitim, iş deneyimi, yaş gibi kriterler üzerinden puanlanan bireylerden 67 ve üzeri puan elde eden başvuru sahipleri, maksimum 12 aylık bir havuzda bekleme süresinin ardından göçmenlik başvurusu yapabilmek için bir onay mektubu almaktadır.

Başvuru sahiplerinin kanada göçmen sistemine talep edilen bütün belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeler uluslararası dil sınavından elde edilmiş bir belge, Kanada’dan alınmış bir üniversite denklik belgesi, kişi Kanada’da bir işveren ile anlaştıysa iş teklifinin belgeleri gibi dokümanlardır.

Kanada Göçmen Yeterlilik Testi

Göçmenlik başvurusunun başarı ile gerçekleştirilmesi ve Kanada’dan bir davet mektubu alınabilmesi için Kanada göçmen yeterlilik testi en önemli basamaktır.

Göçmenlik başvurusunda bulunan bireyler kanada göçmenlik sistemi sistemi üzerinden bir profil oluşturmaktadırlar. İlk etapta Kanada Hükümeti göçmenlik başvurularını yabancı dil, eğitim, iş deneyimi, yaş kriteri, uyumluluk gibi çeşitli kategorilerde puanlayarak sıralama yapmaktadır.

Bu aşamada kişilerin aldıkları puan Kanada’dan bir kabul ya da oturum izni almak anlamına gelmemektedir. Bireyler yalnızca göçmenlik başvurusunun ikinci adımına geçme hakkı kazanmış olmaktadırlar. 67 puan ve üzeri alan bireyler Express Entry sistemine talep edilen evrakları yükleyerek yeniden bir puanlamaya tabi tutulmaktadır. 1200 puan üzerinden gerçekleştirilen ikinci aşamadaki sonuç, bireylerin Kanada göçmeni olup olamayacağını belirlemektedir.

Kanada göçmenlik merkezi Express Entry sistemi üzerindeki havuzdan puan sırlamasına göre göçmenlik başvurusu yapabilecek bireyleri her ay düzenli olarak seçmektedir. Kanada göçmenlik programları için yeterlilik testi aşamaları aşağıda verilmiştir:

 • Dil Seviyesi
 • Eğitim
 • İş Tecrübesi
 • Yaş
 • Uyumluluk
 • Kanada’da iş bulmuş olmak

Kanada’nın kendi dil sınavları puanına dönüştürülmektedir. Kanada’da başvuru sahiplerinin İngilizce ve Fransızca seviyelerini ölçmek için yapılan testler aşağıda verilmiştir:

 • İngilizce için Canadian Language Benchmarks (CLB)
 • Fransızca için Niveaux de Compétence Linguistique Canadiens (NCLC)

Kişilerin dil seviyelerinin bu sınavlar üzerinden en az 7 puana tekabül etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bireyler göçmen değerlendirme testinde dil seviyesi kategorisinden puan alamamaktadır.

Aşağıda dil yeterliliğine göre kişilerin değerlendirme sisteminde aldıkları ortalama puanlar tablo halinde verilmiştir:

İlk resmi dilKonuşmaDinlemeOkumaYazma
CLB seviye 9 veya üstü6666
CLB seviye 85555
CLB seviye 74444
CLB seviye 7’nin altındaBaşvurmaya uygun değilBaşvurmaya uygun değilBaşvurmaya uygun değilBaşvurmaya uygun değil

Bireylerin eğitim durumu da Kanada göçmenlik başvurularında puanlanan kriterler arasında bulunmaktadır. Göçmenlik başvurusunda bulunacak bireylerin en az ön lisans düzeyinde diploma sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca kişiler ülkelerinde aldıkları eğitim için Kanada’dan denklik belgesi almak zorundadır. Göçmenlik başvurusundan önce herhangi bir zamanda Kanada’da eğitim almış olan bireylerin bu kategoride büyük avantajları bulunmaktadır.

İş deneyimi ve tecrübesi göçmenlik başvurularında puanlama kriterleri arasında yer almaktadır. Kişilerin sahip oldukları mesleklerdeki tecrübeleri Kanada Hükümeti için oldukça önemlidir. Kanada göçmenlik başvurularında bireylerin en az 1 yıldır bir işte çalışıyor olmaları beklenmektedir.

Aksi taktirde başvuru sahipleri bu kategoriden herhangi bir puan alamamaktadır. Kişilerin mesleklerinde ne kadar uzun süreli tecrübeleri ve deneyimleri bulunuyorsa o kadar fazla puan almaktadırlar. Aşağıda iş tecrübesine göre verilen puanların tablosu hazırlanmıştır:

DeneyimMaksimum 15 puan
1 yıl9
2-3 yıl11
4-5 yıl13
6 yıl veya daha fazla15

Kişilerin yaşı da Kanada Devleti için oldukça önemlidir. Genç ve dinamik bir göçmen nüfusu Kanada Hükümeti’ne oldukça fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla yaş kriterinde 18-35 yaş arasında bulunan bireyler oldukça avantajlı durumdadır. 18 yaşın altındaki ve 46 yaşın üzerindeki başvuru sahiplerine yaş kriterinden herhangi bir puan verilmemektedir.

YaşPuan
18 yaş altı0
18-35 yaş arası12
36 yaş11
37 yaş10
38 yaş9
39 yaş8
40 yaş7
41 yaş6
42 yaş5
43 yaş4
44 yaş3
45 yaş2
46 yaş1
47 yaş ve üstü0

Uyumluluk kriteri de Kanada Hükümeti’nin önem verip değerlendirmeye dahil ettiği bir kriterdir. Kişilerin daha önce Kanada’da eğitim ve çalışma geçmişlerinin bulunması, üst düzey dil seviyelerine sahip olmaları gibi ülkeye kolay adapte olmalarını sağlayacak durumları oldukça büyük avantaj sağlamaktadır.

Kanada göçmenlik başvurusunda bulunmadan önce Kanada vatandaşı bir işveren ile anlaşarak işe kabul alan bireylere göçmenlik yeterlilik testinde 10 puan verilmektedir.

Ayrıca göçmenlik yeterlilik testinin en başında Kanada Hükümeti bütün başvuru sahiplerine 8 puan vermektedir. Göçmenlik başvurusunda bulunacak bütün bireylerin değerlendirmesi 8 puandan başlamaktadır.

Kanada Göçmen Alımı Meslek Listesi

Kanada 2015 yılında Nitelikli Göçmenlik Başvuruları için ülkenin iş gücü piyasasında en çok açık bulunan 38 adet mesleğin listesini yayınlamıştır. Ancak her yıl değişen koşullar sebebi ile bu listeye çeşitli eklemeler yapılabilmektedir. Aşağıda Kanada’nın istihdam ihtiyacını karşılamak adına yayınladığı Kanada göçmen alımı meslek listesi verilmiştir:

 1. Yer ve deniz bilimcileri
 2. İnşaat mühendisi
 3. Makine mühendisi
 4. Kimya mühendisi
 5. Maden mühendisi
 6. Petrol mühendisi
 7. Jeolojik mühendis
 8. Bilgisayar mühendisi
 9. Kadastro memuru
 10. Bilgisayar programcısı
 11. Fizyoterapist
 12. Terapist
 13. Meslek tedavi uzmanı
 14. Sağlık güvenliği uzmanı
 15. Odyolog
 16. Tıbbi radyasyon uzmanı
 17. Telekomünikasyon mesleklerinin tümü
 18. Müteahhit
 19. Marangoz
 20. Denetçi
 21. Orman makineleri operatörleri
 22. Su tesisatçısı
 23. Elektrik tesisatçısı
 24. Gaz tesisatçısı
 25. Vinç operatörü
 26. Taş ocağı ve maden işçileri
 27. Elektrik mühendisi
 28. Demirci
 29. Kaynakçı
 30. Uçak müfettişi
 31. Uzay mühendisi
 32. Yatırım analisti
 33. Mühendis idarecileri
 34. Şantiye çalışanları
 35. Bilgisayar programcısı
 36. İnşaat denetçisi
 37. Tamirci
 38. Makine teknisyeni

Kanada Göçmen Sürücü Alımı

Kanada’da yıllık geliri yaklaşık 80 bin CAD olan tır sürücülüğü, çalışma şartlarının zorluğu nedeni ile iş gücü eksiği ile karşı karşıya kalmıştır. Ülke genelindeki artan sürücü ihtiyacı ile Kanada bu iş gücü açığını kapatmak adına sürücü göçmen başvurularının birçoğunu değerlendirmeye almaktadır.

Kanada Kamyoncular Birliği, 2024 yılına kadar ülkede karşılanması gereken tır sürücüsü açığının yaklaşık olarak 48.000 kişi olduğunu açıklamıştır. Kanada’da sürücüler için pek çok iş imkanı bulunmasına rağmen zorlu çalışma şartları nedeni ile çalışmak isteyen çok fazla insan bulunamamaktadır.

Kanada göçmen sürücü programı ile oluşan bu açığı kapatmak istemektedir. Bireyler yine Kanada göçmenlik sistemi olan Express Entry üzerinden Kanada göçmen sürücü programı başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Vizem.net Kanada göçmen sürücü başvurularında T.C vatandaşı şoförler için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kanada’ya Yatırımcı Göçmen Olarak Gitmek

Kanada’ya yatırımcı göçmen başvurusunda bulunmak deneyimli iş adamlarının sermayelerini Kanada’da ekonomisine katkıda bulunarak değerlendirmeleri anlamına gelmektedir. Kanada yatırımcı göçmenlik başvurusunda bulunmak için bireylerde aranan bazı kriterler bulunmaktadır.

Kanada’ya yatırımcı olacak gidecek bireylerin minimum 1,600,000 CAD değerinde mal varlığına sahip olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Ayrıca bu program Kanada Hükümeti’ne 5 yıllık bir dönem için 800,000 CAD borç para vererek dönem sonunda faizsiz bir şekilde geri almalarına dayanan bir program olarak bilinmektedir. Kişilerin Kanada’da en az 400,000 CAD değerinde yatırım yapmaları gerekmektedir.

Kanada'ya Göçmen Olarak Gitmek İstiyorum

Kanada Göçmen Alımı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yazının bu bölümünde Kanada göçmen alımı hakkında Vizem.net danışmanlarına sıklıkla iletilen sorular yanıtlanmıştır.

Kanada Her Yıl Ne Kadar Göçmen Alıyor?

Her yıl ortalama 250.000 göçmen Kanada’ya giriş yapmaktaydı. Ancak geçen yıl açıkladığı politikasına göre Kanada 1 milyon göçmen alıyor.

Geçtiğimiz yıl Kanada Hükümeti tarafından 2023 yılına kadar yılda 400 bine yakın göçmen alarak 3 yıl içerisinde ülkedeki iş gücü açığını kapatmak istendiği açıklanmıştır.

Kanada 1 Milyon Göçmen Ne Zaman Alacak?

Kanada Hükümeti 2018, 2019 ve 2020 dönemleri için ülkeye toplamda 1 milyon göçmeni almıştır. Önümüzdeki süreç için ise 2021’de 401 bin, 2022’de 411 bin ve 2023’te 421 bin göçmene ülkenin kapılarının açılması beklenmektedir.

Kanada Göçmen Alım Şartları Nelerdir?

Kanada göçmen alım şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 1. Öncelikle başvuru sahibinin ülkenin resmi dilleri olan İngilizce ya da Fransızca dillerinden en az birini iyi bir seviyede biliyor olması gelmektedir. Ayrıca uluslararası geçerliliği bulunan dil sınavları ile bu belgelenmek zorundadır.
 2. Kanada Hükümeti göçmenlik başvurusunda bulunacak bireylerin herhangi bir sabıka kaydı olmamalıdır.
 3. Sağlık engelleri bulunan göçmenlerin de başvuruları ret ile sonuçlanabilmektedir.

Kanada göçmenlik başvurularında daha çok göçmenlerin ülkeye ne kadar katkısı olacağı incelenmektedir. Dolayısıyla Kanada göçmenliğine başvuracak bireylerin iş tecrübesine, iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları bir ön koşuldur.

Kanada’ya Göçmen Olarak Nasıl Gidilir?

Kanada’ya göçmen olarak gitmenin birkaç farklı yolu bulunmaktadır. Kişiler aile birleşimi sebebiyle, nitelikli işçi olarak, yatırımcı veya girişimci olarak Kanada’ya göç edebilmektedirler.

Mühendisim ve Kanada’ya Göçmen Olarak Gitmek İstiyorum. Mümkün Müdür?

Mühendislik bölümü mezunları Kanada’da istihdam açığı bulunan meslekler arasında yer almaktadır. Dil seviyesi, yaş kriteri, iş deneyimi gibi diğer değerlendirmeler üzerinden de gerekli puanları toplarsanız elbette Kanada’ya göçmen olarak gitmeniz mümkündür. Ancak yalnızca bir meslek sahibi olarak göçmenlik başvurusunun kabul edilmesi mümkün değildir.

Kanada Nasıl Göçmen Alıyor?

Kanada göçmen alım işlemleri devletin kurduğu Express Entry online sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Göçmenlik işlemlerinin daha hızlı ilerlemesini sağlayan bu sistem, bireylere ilk etapta bir göçmen profili oluşturmaktadır.

Sistem üzerinde profillerini oluşturan başvuru sahipleri istenen bilgileri profillerine girmelidir. Ardından kişiler bir göçmenlik havuzunda kriterleri incelenerek puanlanır ve puanlarına göre sıralanır.

İlk etapta Kanada göçmenlik testi adı verilen testten dil seviyesi, eğitim, iş deneyimi, yaş gibi çeşitli kriterlerde 100 üzerinden en az 67 puan elde eden bireylere onay verilmektedir.

Ardından bu kişilerin yine Express Entry üzerinden asıl vatandaşlık başvurularını gerçekleştirebilecekleri bildirilmektedir. Kişiler Kanada Hükümeti tarafından talep edilen bütün detaylı bilgi ve belgeleri, ilk etapta oluşturdukları profil ile uyumlu olacak bir şekilde Sisteme yüklerler.

İkinci etapta 1200 puan üzerinden bir değerlendirme yapılır ve kişilere en yüksek puandan başlanarak onay mektupları gönderilir. Göçmenlik başvuru sahiplerinin başvurularının incelenmesi 8 ile 12 ay arasında bir zaman almaktadır.

Resmi Kanada Göçmen Sitesi Nedir?

Kanada göçmen sitesi olarak bilinen online web sitesine canada.ca üzerinden ulaşılabilir. Kanada, 2015 yılından beri bütün göçmenlik işlemlerini bu online sistem üzerinden almaktadır.

Kanada Göçmen Başvurusu ile Fizyoterapist Alıyor Mu?

Fizyoterapist mesleği Kanada’nın iş gücü açığı bulunan meslekleri listesi içerisinde yer almaktadır. Fizyoterapistler de Kanada göçmenlik başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Ancak bireylerin başvurularının olumlu sonuçlanması için Kanada’nın bir göçmende aradığı bütün kriterlere sahip olması gerekmektedir.

Kanada 2024 Yılında Ne Kadar Göçmen Alacak?

Kanada Hükümeti 2024 yılı için ülkeye yaklaşık olarak 401 bin göçmen almayı planladıklarını açıklamıştır.

Kanada’da Göçmen Olmak için Ne Yapmalıyım?

Kanada dünya üzerinde bir göçmen ülkesi olarak bilinmektedir. Dünya üzerinde birçok ülkeden farklı olarak Kanada daha yumuşak göçmenlik politikaları izlemektedir.

Ülkeye katkısı sağlayabilecek, iş deneyimi ve dil bilgisine sahip her birey için Kanada’da kolaylıkla göçmen statüsünde bir işe başlayabilir.

Bunun için vizem.net danışmanlığında göçmenlik başvurusu yapabilir ve tüm süreci deneyimli danışmanlar eşliğinde ilerletebilirsiniz.

Önemli Not: Vizem.net danışmanlığında yapılacak Kanada göçmen programı başvuruları için öncelikle başvuru sahibinin en az B1 seviyesinde İngilizce bildiğini gösterir resmi sınav sonucu (CELPIP veya IELTS) ve özgeçmişini kanada@vizem.net adresine göndermesi gerekir.

Kanada göçmen avukatımız uygun bulduğu adaylara dönüş sağlayacaktır. Kanada’da çalışmak isteyen tüm göçmen adayları için telefonda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: