Bulgaristan'a Vizesiz Gidilir Mi

2023'te Bulgaristan'a Vizesiz Gidilir Mi?

Bulgaristan’a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Bulgaristan vizesi almaları gerekmektedir. Bulgaristan’a turist olarak seyahat edecek Türk vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğu pasaport türlerine göre değişiklik göstermektedir. Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının 2022’de Bulgaristan’a vizesiz gidebilmesi mümkün olmamakla birlikte; hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları 180 gün içerisinde toplam 90 güne kadar ve hizmet pasaportu ya da diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşları ise 30 güne kadar Bulgaristan’a vizesiz olarak seyahat edebilmektedirler.

Bulgaristan Cumhuriyeti’nin 2012 yılında yürürlüğe giren uygulamasına göre Schengen bölgesi üyesi ülke vatandaşları ya da bu ülkelerde uzun süreli Schengen vizesi ile ikamet eden kişilerin 180 gün içerisinde toplam 90 güne kadar Bulgaristan’a vizesiz seyahat hakkı bulunmakta ve ayrıca kısa süreli Schengen vizesi hamili kişilerin de ayrıca Bulgaristan vizesi almalarına gerek bulunmamaktadır. Bulgaristan’a yapılacak 90 günü aşan seyahatler için pasaport türü farketmeksizin tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeye tabidir.

Bulgaristan’a Vizesiz Giriş Mümkün Müdür?

Bulgaristan’a seyahat edecek hususi pasaport hamili Türk vatandaşları 180 gün içerisinde 90 güne kadar ve hizmet ya da diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları ise 30 güne kadar vizeden muaf tutulmuştur. Yalnızca belirli koşulları sağlayan kişilere verilen hususi, hizmet ya da diplomatik pasaportlar renklerinden ötürü yeşil, gri ya da siyah pasaport olarak da bilinmektedirler. Bulgaristan’a vizesiz giriş yapabilmek için yeşil, siyah veya gri biyometrik pasaporta sahip olmak gerekmektedir.

Bulgaristan’a 180 gün içerisinde 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı sağlayan ve yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da bilinen hususi pasaport, devlette çalışan memurlara ve belirli şartlarda bu memurların ailelerine 5 yıl süre ile verilmektedir. Hususi pasaport; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına, görevleri süresince il ve ilçe belediye başkanlarına ve yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı devlet tarafından belirlenen değerin üzerinde olan firma yetkililerine verilmektedir.

Bulgaristan’a 30 güne kadar vizesiz seyahat hakkı sağlayan diplomatik pasaport veya siyah pasaport Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomat statüsündeki devlet görevlilerine ve ailelerine seyahat amacına göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami iki sene için; daimi görevle gidenlere de Dışişleri Bakanlığı tarafından tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilmektedir.

Diplomatik pasaport ya da siyah pasaport; TBMM üyelerine, TBMM üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri ile diğer yüksek mahkemelerin birinci ve ikinci başkanlarına, Sayıştay ve Genelkurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcılarına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisi eski başkanlarına, eski başbakanlara, eski dışişleri bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı genel sekreterine, başbakanlık ve bakanlık müsteşarlarına, Diyanet İşleri başkanına, valilere, büyükşehir belediye başkanlarına, büyükelçilere, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar başkanına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı başkanına ve bu başkanlığın yurtdışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, din hizmetleri koordinatörlerine, hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması ile sözleşme akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere veya yabancı devletler ya da milletler arası kuruluşlar nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere ve siyasi kuryelere verilmektedir.

Bulgaristan’a 30 güne kadar vizesiz seyahat hakkı sağlayan hizmet pasaportu ya da gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan ancak siyah ya da yeşil pasaportu olmayan kişilere verilen pasaport türüdür. Birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunan ve hususi idareler veya belediyeler tarafından verilen hususi pasaport sadece görev süresini kapsamaktadır. Devlet için yurt dışında görev yapacak olan ancak siyah ya da yeşil pasaportu olmayan kişilere verilen hizmet pasaportu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilenlere de verilmektedir.

Bulgaristan’a Günübirlik Vizesiz Giriş Mümkün Müdür?

Vizeye tabi olan pasaport sahipleri için mümkün değildir.

Bulgaristan vize rejimine göre Bulgaristan günübirlik vize bulunmamaktadır.

Yeşil Pasaport ile Bulgaristan’a Giriş Nasıl Yapılır?

Bulgaristan’a seyahat edecek yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşları, 180 gün içerisinde 90 güne kadar vizeden muaf tutulmuştur. Yeşil pasaport ile Bulgaristan’a giriş yapacak Türk vatandaşlarının geriye dönük son 180 gün içinde toplam 90 güne kadar ikamet edebilecek şekilde, vizesiz olarak Bulgaristan’a seyahat etme hakkı bulunmaktadır.

Dış kapak rengi yeşil olduğu için yeşil pasaport olarak da beyan edilen hususi damgalı pasaportlar 30 sayfadan oluşmakta olup altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen sürelerde tanzim edilmektedir. Hususi pasaportların müracaat işlemleri, yurt içinde sadece İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile dış temsilciliklerde yapılmaktadır.

Bulgaristan’a seyahat eden yeşil pasaport hamili Türk vatandaşları, planlanan seyahatten önce pasaportlarının seyahat süresince geçerli olup olmadığına dikkat etmesi gerekmektedir. Pasaportun en az 3 ay geçerlilik süresi bulunması gerekmektedir. Bulgaristan’a giriş yapacak ve konaklayacak kişilerin Bulgaristan’da konaklayacakları adresi sınır kapısında yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bulgaristan seyahatinde beraberinde 10.000 Euro ve üzerindeki nakit para bulunan kişilerin yanlarındaki nakit parayı mutlaka beyan etmesi gerekmekte olup aksi halde paranın tamamına herhangi bir şekilde geri alınması mümkün olmayacak şekilde Bulgaristan gümrük yetkilileri tarafından el konulmakta ve beyan etmeyen kişiler hapis cezasıyla yargılanabilmektedir.

Vizesiz Bulgaristan Turu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Vizesiz bulgaristan için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Bulgaristan’a vizesiz seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçerli yeşil, gri veya siyah pasaporta sahip olmaları gerekmektedir.
 • Yurt Dışı Çıkış Pulu: Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan alınan 50 lira harç bedelidir.
 • Bulgaristan Seyahat Sağlık Sigortası: Bulgaristan’a seyahat edecek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yolculuk süresince geçerli Bulgaristan seyahat sağlık sigortası yaptırması zorunludur.
 • Bulgaristan Yeşil Sigorta Poliçesi: Bulgaristan’a şahsi aracı ile seyahat edecek yolcuların seyahatleri sırasında kazaya neden olmaları durumunda zarar görenlerin seyahat edilen ülkenin yerel zorunlu trafik sigortası limitlerine kadar korunmasını sağlayan yeşil sigorta yaptırması gerekmektedir.

Bulgaristan’a şahsi aracı ile seyahat edecek yolcuların, Bulgar gümrük görevlilerinin Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan araçları arama hakkına sahip olduğunu bilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gerekli evrak kontrolleri Bulgaristan’dan geçişleri sırasında gümrüklerde yapılmaktadır. Vizesiz Bulgaristan’a gitmek için gerekli evraklar ile birlikte Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan yabancı ülke vatandaşlarının üzerlerinde 10.000 Euro üzerinde para bulundurmaları durumunda, bu durumu yazılı bir şekilde beyan etmeleri gerekmektedir, aksi halde paraya el konulmaktadır.

Bulgaristan’a Yakın Vizesiz Gidilebilen Ülkeler Hangileridir?

Bulgaristan, batıda Sırbistan ve Kuzey Makedonya, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ve güneydoğuda Türkiye ile komşu bir Balkan ülkesidir. Bulgaristan’a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize almaları gerekmektedir. Türk vatandaşlarının Bulgaristan seyahatleri için vize zorunluluğu bulunmakla birlikte Bulgaristan’a yakın vizesiz gidilebilen ülkeler de bulunmaktadır.

Bulgaristan’a komşu olan Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içerisinde toplam 90 güne kadar vizeden muaf tutulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan’a komşu Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile birlikte yine Balkanlar’da yer alan Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ ve Kosova’ya yapacakları 180 gün içerisinde toplam 90 güne kadar olan seyahatlerinde de vizeden muaf tutulmaktadırlar.

Bulgaristan’a Vizesiz Giren Ülkeler Hangileridir?

Bulgaristan’a girişte vatandaşları vizeden muaf olan ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Schengen Bölgesi Ülkeleri (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre)
 • Arnavutluk
 • Andorra
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Avustralya
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Bosna Hersek
 • Brezilya
 • Brunei
 • Kanada
 • Şili
 • Çin, Hong Kong
 • Çin, Makao
 • Kolombiya
 • Kosta Rika
 • Hırvatistan
 • Kıbrıs
 • Dominika
 • El Salvador
 • Gürcistan
 • Grenada
 • Guatemala
 • Honduras
 • İrlanda
 • İsrail
 • Japonya
 • Kiribati
 • Makedonya
 • Malezya
 • Marşal Adaları
 • Mauritius
 • Meksika
 • Mikronezya
 • Moldova
 • Monako
 • Karadağ
 • Yeni Zelanda
 • Nikaragua
 • Palau
 • Panamalar
 • Paraguay
 • Peru
 • Porto Riko
 • Kore Cumhuriyeti
 • Romanya
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Aziz Lucia
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • Samoa
 • San Marino
 • Sırbistan
 • Seyşeller
 • Singapur
 • Solomon Adaları
 • Tayvan
 • Doğu Timor
 • Tonga
 • Trinidad ve Tobago
 • Tuvalu
 • Ukrayna
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Birleşik Krallık
 • Uruguay
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Vanuatu
 • Vatikan Şehir Devleti
 • Venezuela

Bulgaristan Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilen Ülkeler Hangileridir?

Bulgaristan pasaportu ile vizesiz gidilebilen ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Schengen Bölgesi Ülkeleri (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre)
 • Romanya
 • Hırvatistan
 • Kıbrıs
 • İrlanda
 • Antigua ve Barbuda
 • İsrail
 • Japonya
 • Kazakistan
 • Kiribati
 • Arjantin
 • Kırgızistan
 • Ermenistan
 • Malezya
 • Marşal Adaları
 • Mauritius
 • Meksika
 • Mikronezya
 • Moldova
 • Monako
 • Karadağ
 • Fas
 • Nikaragua
 • Kuzey Makedonya
 • Umman
 • Palau
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Filipinler
 • Katar
 • Bahamalar
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Aziz Lucia
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome ve Principe
 • Senegal
 • Sırbistan
 • Seyşeller
 • Singapur
 • Solomon Adaları
 • Doğu Timor
 • Tonga
 • Trinidad ve Tobago
 • Tunus
 • Türkiye
 • Barbados
 • Tuvalu
 • Ukrayna
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Birleşik Krallık
 • Uruguay
 • Belarus
 • Özbekistan
 • Vanuatu
 • Vatikan Şehri
 • Venezuela
 • Belize
 • Arnavutluk
 • Bosna Hersek
 • Botsvana
 • Brezilya
 • Brunei
 • Kanada
 • Yeşil Burun Adaları
 • Şili
 • Andorra
 • Kolombiya
 • Kosta Rika
 • Dominika
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Ekvador
 • El Salvador
 • Fiji
 • Gambiya
 • Gürcistan
 • Grenada
 • Guatemala
 • Haiti
 • Honduras
 • Endonezya
Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: