Almanya Sağlıkçı Alım Prosedürleri

Almanya Sağlıkçı Alımı Prosedürleri, Gerekli Şartlar ve Başvuru İşlemleri

2020 ve 2021 yıllarında, Covid- 19 pandemisinin yarattığı koşullardan dolayı çoğu Avrupa ülkesinde sağlık alanında istihdam açığı ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişiler içinde doktorlar ve hemşireler, Almanya için öncelikli istihdam sağlanacak grup olmuştur.

Vizem.net, mesleki denklik ve dil yeterliliğine sahip, Alman sağlık kuruluşu ile resmi iş sözleşmesini imzalamış sağlık çalışanlarının Almanya çalışma vizesi işlemleri için hizmet veren akredite acentedir.

Önemli Not: Vizem.net danışmanlığında yapılacak Almanya sağlıkçı göçmen programı başvuruları için öncelikle başvuru sahibinin en az B1 seviyesinde Almanca bildiğini gösterir resmi sınav sonucunu ve özgeçmişini almanya@vizem.net adresine göndermesi gerekir.

Almanya’da çalışmak isteyen hemşire, doktor, fizyoterapist ve diğer sağlık çalışanları için telefonda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Almanya Sağlık Personeli Alımı için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Almanya sağlık personeli alımı için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

  • Mesleki yeterlilik: Sahip olunan mesleki yeterliliğin, Almanya’da sağlık personeli için istenilen nitelikler ile denk olması gerekmektedir. Başvuru sırasında, meslek yeterliliğinin Almanya için denkliği yetkililer tarafından değerlendirilir. Almanya sağlık personeli başvurusu sırasında, denkliği gösteren evraklarla istenen şartlar sağlanamıyorsa, sağlık personeli adayları, gerekli bilgi düzeyine sahip olduklarını kanıtlamak için değerlendirme sınavına girmektedir ya da bir uyum sürecine dahil edilmektedir. Mesleki denklik başvurusunun, adayın mesleğini icra etmeyi düşündüğü Almanya eyaletindeki yetkili makama yapılması gerekmektedir ve başvurunun olumlu sonuçlanması halinde alınan yeterlilik belgesi, Almanya’nın genelinde geçerli olmaktadır.
  • Yeterli Almanca bilgisi: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı dahilinde Alman diline B1 veya B2 seviyesinde yetkinliğin olması gerekmektedir. İstenen dil seviyesi çalışmak için başvurulan eyalete göre değişiklik göstermektedir.
  • Sağlık belgesi: Alman bir doktordan, sağlık alanında çalışmaya fiziksel ve zihinsel olarak hiçbir engelin bulunmadığına dair sağlık belgesinin alınması gerekmektedir.
  • Kişisel uygunluk ve güvenilirlik: Almanya’da sağlık personeli olarak çalışacak kişinin, kendi ülkesinden aldığı adli sicil kaydının veya Alman güvenilirlik belgesinin bulunması gerekmektedir.

Almanya Sağlık Personeli Alımı Olarak Çalışmak için Diploma Seviyesi Ne Olmalıdır?

Almanya’da sağlık personeli olarak çalışmak isteyen kişilerin, lisans veya lisans üzeri eğitim seviyesine sahip olmaları gerekmektedir.

Almanya’da Sağlık Personeli Maaşları Ne Kadardır?

Almanya’da yeni mezun doktor maaşı ortalama 3.000 Euro iken, pratisyen doktor maaşı 2.800 Euro ile 3.000 Euro arasında ve uzman doktor maaşı 4.200 Euro ile 4.700 Euro arasında değişmektedir. Almanya’da hemşirelere verilen maaş 2.000 ile 2.300 Euro, eczacılara verilen maaş 2.000 ile 4.000 Euro, diş hekimlerine verilen maaş ise 2.800 ile 3.200 Euro arasında değişiklik göstermektedir.

Almanya’da sağlık personeli maaşları çoğu Avrupa ülkesiyle yakın sevidedir. Fransa’da doktor maaşları 4.000 ile 8.000 Euro, hemşire maaşları 2.500 ile 5.000 Euro, diş hekimi maaşları ise 4.000 ile 8.000 Euro arasındadır. Belçika’da en düşük doktor maaşı 5.370 Euro, ortalama hemşire maaşı ise 3.500 Euro’dur. Hollanda’da uzman doktor maaşı 5.830 ile 10.830 Euro, hemşire maaşı 1.980 ile 2.880 Euro ve diş doktoru maaşı 3.250 ile 5.185 Euro arasında değişmektedir.

Almanya’da Sağlık Sistemi Nasıldır?

Almanya’nın sağlık sistemi, insanların hayat standartlarını yüksek tutmaya çabalayan ve halkın hiçbir kesimini mağdur etmemeyi amaçlayan bir politika izlemektedir. Almanya, sağlık sektörüne yapılan büyük ölçekli yatırımlar ve halk sağlığı hizmetlerinin kalitesiyle dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almaktadır.

Almanya’da sağlık hizmetlerine yönelik harcamalar sosyal sigorta yöntemi ile sağlanmaktadır ve devlet sağlık sigorta sistemine kayıtlı olan herkes, sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşmaktadır. Almanya genelinde özel sağlık sigortası çok yaygın olmakla birlikte devletin sağlık sigorta sistemine kayıtlı olmayanlar, sağlık hizmetlerinden özel sigortalar aracılığıyla yararlanabilmektedir.

Özel hastane sayısının düşük olduğu Almanya’da sağlık hizmetleri, yaygın olarak devlet hastanelerinden ve sağlık ocaklarından alınmaktadır. Ciddi veya acil bir durum olmadığı sürece tedavi için sağlık ocağına gidilmektedir.

Almanya sağlık sektöründe çalışma koşulları, personelin uzmanlık alanına göre değişiklik göstermektedir. Almanya sağlık sistemi kapsamında, sağlık personelinin haftada en fazla 48 saat nöbet tutabileceğine dair bir kanun önerisi yapılmış ve çalışma saatleri bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. Almanya’da sağlık sektörü çalışanları, daha kısa saatler çalışarak ve yüksek maaşlar alarak sosyal yaşamlarında avantajlı konuma gelmektedir.

Almanya Sağlık Çalışanı Alımı için Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Almanya’da sağlık çalışanı alımı başvurusu yapmak için öncelikle mesleki denklik alınması gerekmekte, ardından Almanya’da bulunan bir sağlık kuruluşu ile iş görüşmesi yapılarak resmi iş sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Almanya’da sağlık çalışanı olmak üzere iş sözleşmesi yapan kişilerin, Alman Konsolosluğu’na çalışma vizesi için başvuruda bulunması gerekmektedir.

Almanya’da sunulan sosyal yaşam olanakları, çalışma saatleri, maaş seviyeleri ve kaliteli yaşam şartları doğrultusunda Almanya’da doktor olmak yabancı sağlık çalışanları tarafından tercih edilen bir kariyer hedefi haline gelmiştir.

Önemli Not: Vizem.net danışmanlığında yapılacak Almanya sağlıkçı göçmen programı başvuruları için öncelikle başvuru sahibinin en az B1 seviyesinde Almanca bildiğini gösterir resmi sınav sonucunu ve özgeçmişini almanya@vizem.net adresine göndermesi gerekir.

Almanya’da çalışmak isteyen hemşire, doktor, fizyoterapist ve diğer sağlık çalışanları için telefonda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: