Almanya Doktorluk ve Hemşirelik Denklik İşlemleri

Almanya Doktorluk ve Hemşirelik Denklik İşlemleri Nasıl Yapılır?

Almanya doktorluk ve hemşirelik denklik işlemleri, görev yapılacak eyaletin yetkili mercilerine yapılmaktadır. Almanya’da doktorluk ve hemşirelik denkliği için başvuru formu, kimlik kartı, mesleki yeterlilik belgeleri gibi belgeler hazırlanarak yetkili kuruma teslim edilmektedir.

Almanya’da doktor ve diş hekimi olarak çalışmak için denklik almak zorunludur. Almanya sağlık personeli alımı denklik sağlayan mesleklerde geçerli olmaktadır.

Almanya’da Doktor Olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Almanya’da doktor olmak için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir.

 • Mesleki niteliğe dair denklik belgesi
 • Kişisel beceri
 • Sağlıklı olmak
 • Almanca bilgisi

Almanya’da Doktor Olarak Çalışmak için Denklik Şart Mıdır?

Almanya’da doktor olarak çalışmak için devlet onaylı resmi izin belgesi alınması gerekmektedir. Almanya’da resmi izin belgesi doktor olarak çalışmak veya muayenehane açmak için sınırsız bir mesleki izin belgesidir ve alınması zorunludur.

Almanya’da uzmanlık alanına göre denklik başvurusu yapılabilmesi için devlet onaylı resmi izin belgesinin temin edilmesi gerekmektedir. Almanya’da uzman doktor olarak ek tıbbi uzmanlık elde edildiği takdirde, uzmanlık kazanılan alanda denklik başvurusu yapılabilmektedir.

Almanya’da Doktor Olarak Çalışmak için Almanca Bilmek Şart Mıdır?

Almanya’da doktor olarak çalışmak için, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı değerlendirmesine göre B2 seviyesinde Almanca bilmek şarttır.

Almanya’da uzmanlık dil sınavı ise C1 seviyesinde olmakta ve Uzman dil sınavları federal eyaletlerin Hekimler Odası’nda yapılmaktadır. Uzmanlık dil sınavı için başvuruda bulunurken herhangi bir dil sertifikası sağlamak gerekmemekte, Almanca bilgisi için belgeler daha sonra sunulabilmektedir.

Almanya Doktor Denkliği için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Almanya doktor denkliği için gerekli standart belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Yetkili merciden başvuru formu
 • Pasaport veya kimlik kartı gibi kimlik kanıtlayan belge
 • Evlilik boyunca isim değişikliği var ise evlilik sertifikası
 • Özgeçmiş
 • Mesleki yeterliliğe ilişkin belgeler
 • Diploma ve transkript gibi eğitimin süresini ve içeriğini kanıtlayan belgeler
 • İlgili mesleğe ilişkin referans vb. mesleki tecrübe kanıtlayan belgeler
 • Hangi merciye başvurulduğunu gösteren denklik başvuru belgesi
 • Eğitimin alındığı ülkede çalışma izni bulunduğuna dair kanıt

3. ülke vatandaşları için standart belgelere ek olarak Almanya’da çalışmak istendiğine dair teslim edilmesi gereken belgeler aşağıda verilmiştir.

 • İş başvuruları ve mülakat davetleri
 • Çalışma vizesi için başvuru yapıldığına dair kanıt
 • Çalışma niyetini belirten kişisel beyan
 • Almanya’dan ve başvurulan ülkeden alınmış 3 aydan eski olmayan adli sicil kaydı
 • Almanya’dan ve başvurulan ülkeden 3 ay içinde temin edilmiş sağlık raporu
 • Almanca yeterliliğini kanıtlayan dil sertifikası

Almanya’da Diş Hekimi Denkliği Nasıl Alınır?

Almanya’da diş hekimliği denkliği için her eyaletin farklı bir yetkili kurumu bulunmaktadır. Almanya’da denklik sağlanması için yetkili aracı kurum Anerkennungs-Finder’dır. Anerkennungs- Finder üzerinden hangi eyalete bağlı Devlet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesinin yetkili kurum olduğu bulunabilmektedir.

Almanya’da diş hekimliği denkliği için başvuru veya başvuru formu, kimlik kanıtlayan belge, mesleki yeterlilik kanıtlayan belge ve mesleki yeterliliğin içeriği ve süresini kanıtlayan belge hazırlanmak durumundadır. Diş hekimliği denkliği için hazırlanan belgeler yetkili merciye sunularak başvuru tamamlanmaktadır.

Almanya diş hekimi denkliği için Almanya’da bulunan danışmanlık merkezlerinden tavsiye alınabilmektedir. Almanya’da diş hekimliği denkliği için başvuru yapılacak yetkili makam personelleri çoğunlukla Almanca işlem yapmakta ve danışmanlık merkezleri Almanca işlemler konusunda yardımcı olmaktadır.

Almanya Diş Hekimliği Denkliği için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Almanya diş hekimliği denkliği için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 • İlgili makamdan başvuru formu
 • Kimlik kanıtlayıcı belge
 • Evlilik sertifikası
 • Özgeçmiş
 • Mesleki yeterlilik belgeleri
 • Mesleki tecrübe belgeleri
 • Seminer, eğitim gibi diğer etkinliklere dair belgeler

Almanya diş hekimliği denkliği için 3. ülke vatandaşlarının yukarıdaki belgelere ek olarak teslim etmeleri gereken belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Mülakat ve iş başvuru belgesi
 • Çalışma izni başvuru belgesi
 • Amaç bildiren kişisel beyan

Almanya Tıp Denklik Sınavı Nedir?

Almanya tıp denklik sınavı mesleki yeterliliğin eşdeğer olmadığı durumlarda girilen bir bilgi sınavı türüdür. Almanya tıp denklik sınavına geçerek önemli farklılıkları telafi eden kişilere sertifika verilmektedir. Almanya’da tıp denklik sınavından sonra elde edilen sertifika ve diğer tüm belgeler yetkili merciye verilerek mesleki denklik elde edilebilmektedir.

Almanya’da Doktor Denkliği Almadan Çalışılabilir Mi?

Almanya’da doktor denkliği almadan çalışabilmak mesleki yeterliliğini 3. ülkede tamamlayan biri için kısıtlı bir süreliğine mümkündür. Almanya’da denklik almadan çalışılan süre boyunca, yetkililer tarafından görevlendirilen denklik sahibi birinin gözetimi altında çalışılmaktadır. Almanya’da gözetim altında yalnızca belirli bir çalışma alanında çalışma imkanı tanınmaktadır.

Almanya’da gözetim altında çalışmak için; uzmanlık alanının denkliği, kişisel yetenek, işi yapabilecek kadar sağlıklı olmak ve Almanca bilgisini gerekmektedir. Almanya’da gözetim altında çalışmak için ilgili eyaletin yetkili kurumuna başvuru yapılmaktadır. AB, AEA ve İsviçre’den alınmış mesleki yeterlilik, çoğu zaman Almanya’da denklik almak için yeterli olmamaktadır.

Almanya’da Hemşirelik Denkliği Nasıl Alınır?

Almanya’da hemşire denkliği almak için yetkili aracı kurum üzerinden online olarak ilgili eyalet ve yetkili merci bulunmaktadır. Almanya’da hemşire denkliği, başvuru formu ve standart belgelerin kopyaları ilgili eyaletin yetkili kurumuna posta veya e- mail yolu ile gönderilerek alınmaktadır. Belgelerin orijinallerinin daha sonra sunulması gerekebilmektedir.

Almaya’da Sağlık Personeli Denkliği Ne Kadar Sürer?

Almanya’da sağlık personeli denkliği için tüm belgeler tamamlanıp teslim edildikten sonra en geç 4 ay içerisinde sonuç alınmaktadır.

Almanya Doktor Denklik Ücreti Ne Kadardır?

Almanya doktor denklik ücreti ortalama 600 Euro’dur. Almanya doktor denkliği için sertifikalar ya da yenileme eğitimi gibi ilave fiyatlar olabilmektedir.

Almanya’da Doktor Maaşları Ne Kadardır?

Almanya’da doktor maaşları Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ERI) verilerilerine göre ortalama 12.000 Euro’dur. Almanya’da doktor maaşları eyaletlere, uzmanlık alanlarına ve tecrübe yılına göre değişkenlik göstermektedir.

Almanya’da Uzman Doktor Maaşları Ne Kadardır?

Almanya’da uzman doktor maaşları Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ERI) verilerilerine göre ortalama 15.950 Euro’dur. Almanya’da uzman doktor maaşları eyaletlere ve tecrübe yılına göre değişmektedir.

Almanya’da Asistan Doktor Maaşları Ne Kadardır?

Almanya’da asistan doktor maaşları ortalama, Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ERI) verilerilerine göre 7.550 Euro’dur.

Asistan asistan doktor maaşları Almanya’da tecrübe yılına ve eyaletlere göre değişkenlik göstermektedir. Almanya maaşlar açısından en düşük ücret alan doktor, asistan doktordur.

Almanya’da Hemşire Maaşları Ne Kadardır?

Almanya’da hemşire maaşları, Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ERI) verilerilerine göre ortalama 2.800 Euro’dur. Almanya’da hemşire maaşları; tecrübe, eyalet, nöbet gibi faktörlere göre değişkenlik göstermektedir.

Almanya Doktor ve Hemşire İş İlanları Nerede Yayınlanır?

Almanya’da doktor ve hemşire iş ilanlarının yayınlandığı siteler aşağıda verilmiştir.

 • https://www.glassdoor.com/
 • https://www.stepstone.de/
 • https://www.stellenanzeigen.de/
 • https://de.jobrapido.com/
 • https://www.kimeta.de/
 • https://www.jobvector.de/
 • http://indeed.de/
 • https://www.monster.de/

Almanya’ya Doktor Olarak Gitmek için Tıp Okumak Şart Mıdır?

Almanya’ya doktor olarak gitmek için Almanya’da denkliği olan bir üniversiteden mezun olmak gerekmektedir.

Denklik bulunmuyor ise tekrar Almanya’da tıp okumak için başvuru yapılması gerekmektedir. Almanya’da tıp okumak için Almanca bilmek önemli bir şarttır.

Almanya’da Diş Hekimliği Okumak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Almanya’da diş hekimliği okumak için gerekli şartlar; lise diploması, üniversite sınav puanı ve Almanca bilgisidir.

Almanya’daki Tıp Fakülteleri Hangileridir?

Almanya’daki tıp fakülteleri aşağıda verilmiştir.

 • RWTH Aachen Üniversitesi
 • Augsburg Üniversitesi
 • Charité Üniversitesi
 • Bonn Üniversitesi
 • Cologne Üniversitesi
 • Dresden Üniversitesi
 • Heinrich Heine Üniversitesi
 • Duisburg Üniversitesi
 • Goethe Üniversitesi
 • Freiburg Üniversitesi
 • Hamburg Üniversitesi
 • Hannover Üniversitesi
 • Leipzig Üniversitesi
 • Rostock Üniversitesi
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: