Almanya Denklik İşlemleri

Almanya Denklik İşlemleri Nasıl Yapılır?

Çalışmak veya eğitim hayatına devam etmek amacıyla Almanya’ya gitmek isteyen kişilerin, Türkiye’den alınmış diploma, sertifika ve diğer yeterlilik belgeleri için denklik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Denklik almak için sunulan belge, denklik yapılmak istenen alanda benzer bir Alman derecesiyle karşılaştırılmaktadır ve uygun seviyede görülürse başvuru sahibine talep edilen alanda denklik verilmektedir. Türkiye’den alınmış eğitim veya mesleki yeterliliği gösteren belgelere sahip olan her kişi için denklik alma hakkı bulunmaktadır.

Almanya’da Denklik İşlemleri Hangi Alanlarda Yapılabilir?

Almanya’da denklik işlemi yapılan alanlar aşağıda verilmiştir.

  • Almanya’da mesleki eğitim denkliği
  • Almanya’da üniversite eğitimi denkliği
  • Almanya’da lise eğitimi denkliği

Almanya Mesleki Denklik Nasıl Yapılır?

Almanya’da çalışmak için mesleki denklik almak isteyen kişiler tarafından, Mesleki Denklik Yasası altında yapılan inceleme için gerekli belgelerin sunulması ve Alman eğitim sistemine göre değerlendirilmesi talep edilmelidir. Almanya Mesleki Denklik Yasası’nın ana hedeflerinden biri Almanya’daki kalifiye işgücü açığının kapatılmasıdır.

Almanya mesleki denklik başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, Anabin sistemini kullanarak, https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php adresi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Almanya mesleki denklik Anabin sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde olumlu sonuçlandığında, bu karar resmi bir belge ile başvuru sahibine bildirilmektedir.

Almanya mesleki denklik belgesi ile başvuru sahibinin mesleki nitelikleri ve tecrübeleri, Almanya tarafından resmen tanınmış olmaktadır. Almanya mesleki denklik belgesine sahip olmak, Almanya’da iş bulma sürecini hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.

Vizem.net, Türkiye’den yapılacak Almanya mesleki eğitim denklik başvuruları için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Almanya’da Üniversite Denkliği Nasıl Yapılır?

Almanya üniversite denkliği, Almanya’da üniversiteye devam etmek isteyen kişiler ve eğitiminden sonra Almanya’da çalışmak isteyen kişiler tarafından alınması gereken denklik türüdür. Almanya üniversite denkliği başvuruları Anabin sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Denklik talep ederken sunulması gereken diplomanın değerlendirilebilmesi için Almanya eğitim sisteminde karşılaştırılabilir olması gerekmektedir. Diplomanın eğitim hayatına devam edileceği konusunda bilgi vermesi, yasal koşullara göre uygun ve profesyonel açıdan tanınır olması Almanya üniversite denklik diploma koşulları için gereklidir. Teslim edilen diploma üzerinden yasal hak talep edilememektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Almanya üniversite eğitimi denklik başvuru süreçleri, uzman danışmanlar tarafından yürütülmektedir.

Almanya’da Lise Denkliği Nasıl Yapılır?

Almanya lise denkliği, Almanya’da liseye devam etmek isteyen kişiler tarafından alınması gereken denklik türüdür. Almanya lise denkliği başvuruları Anabin sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Almanya lise denkliği için teslim edilen okul diplomasının, Sertifika Tanıma Bürosu tarafından resmi olarak tanınması gerekmektedir. Almanya’da her federal eyalete bağlı bir Sertifika Tanıma Bürosu bulunmaktadır ve Almanya Türkiye lise denklik başvurusundan sorumlu olan büro Anabin sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir.

Sertifika Tanıma Bürosu’na denklik başvurusu yapıldıktan ve olumlu cevap alındıktan sonra, lise denklik belgesi Almanya okullarına kayıt olabilmek üzere başvuru sahibine verilmektedir. Diplomasının tanınmasını isteyen kişilerin eğitime devam edecekleri liseye müracaat etmesi denklik başvurusu için ayrı bir seçenektir.

Almanya’dan Denklik Nasıl Alınır?

Almanya’dan denklik alabilmek için öncelikle hangi denklik türüne başvuru yapılacağından emin olunmalıdır. Denklik bulucu sistemi web sitesi kullanılarak alınmak istenen denklik türüne göre şartlar ve denklik prosedürü öğrenilmeli, ekranda gösterilen danışmanlık merkezi ve yetkili merci iletişim bilgileri not edilmelidir.

Almanya denklik başvurusu için başvuru sahibine en uygun danışmanlık merkezi, denklik bulucu sisteminde gösterilmektedir. Danışmanlık merkezindeki yetkililer tarafından tüm gerekli adımlar ve maddi desteğe ilişkin sorular açıklanmaktadır.

Almanya denklik başvurusu için gerekli olan belgeler, denklik bulucu sisteminde verilmektedir ve istenen evraklar eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, denklik başvurusunun ilgili merciye yapılması gerekmektedir. Başvuru belgeleri teslim edildikten sonra, en geç 4 ay içerisinde red veya onay sonucu başvuru sahibine iletilmektedir.

Almanya Denklik Bulucu Sistemi Nedir?

Almanya denklik bulucu sistemi, başvuru sahibinin mesleğini veya eğitimini Almanya’da devam ettirmek istemesi durumunda hizmet sağlamak amaçlı kurulmuş bir sistemdir. Almanya denklik bulucu sistemi ile mesleki yeterliliğin veya diploma geçerliliğinin, Almanya’da tanınır olup olmayacağı öğrenilebilmekte ve başvuru prosedürü hakkında bilgi alınabilmektedir.

Almanya denklik bulucu sisteminde, başvuru sahibinin koşulları doğrultusunda denklik prosedürüne ilişkin bilgilendirme sağlanmaktadır. Başvuru belgeleri, yetkili mercinin iletişim ve adres bilgileri, danışmanlık merkezinin iletişim ve adres bilgileri, meslek alanları ve diploma kapsamı ve denkliğin zorunlu olup olmama durumuna ilişkin bilgilere https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tr/interest/finder/profession adresinden ulaşılabilmektedir.

Almanya Denkliği için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Almanya denkliği için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

  • Almanya denklik başvuru formu
  • Kimlik belgesi
  • Mesleki yeterliliğin kanıtı
  • Mesleki yeterliliğin içeriği ve süresi hakkında kanıt

Yukarıda listelenen belgelerin, tüm Almanya denklik başvuruları için teslim edilmesi gerekmektedir ve çoğu durumda başvuru sahibinden ek belgelerin ibraz edilmesi istenebilmektedir. Hangi belgelerin teslim edilmesi gerektiği denklik bulucu sisteminden öğrenilebilmektedir. Başvuru evraklarının teslim edileceği yetkili mercilerdeki çoğu çalışan sadece Almanca konuştuğu için, önceden danışmanlık hizmeti alınması önerilmektedir.

Almanya Denklik Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Almanya denklik başvurusu yapıldıktan en geç 1 ay sonra, başvuru sahiplerine; belgelerin ilgili merciye ulaştığına ve ek evrak talep edilip edilmemesine dair bildirim yapılmaktadır. Belgelerde bir eksiklik olmaması halinde, denklik değerlendirme süreci başlatılmakta ve red veya onay kararı, en geç 3 ay içerisinde başvuru sahibine ulaştırılmaktadır. Bazı özel durumlarda yetkili merci denklik prosedürünü uzatmak zorunda kalabilmektedir.

Almanya Denklik Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Almanya denklik başvuru ücreti 100 Euro ile 600 Euro arasında değişmektedir. İlgili yetkili tarafından net ücret hakkında bilgilendirme yapılmaktadır ve denklik başvuru ücretinin yanında sertifika ücreti gibi ek masraflar çıkabilmektedir.

Almanya Denklik Danışmanlık Ücreti Ne Kadardır?

Almanya denklik işlemleri için verilen danışmanlık ücreti 180 Euro’dur.

Almanya Kısmı Denklik Anlamı Nedir?

Almanya kısmi denklik, mesleki yeterliliğin sadece bir kısmının Almanya için eşdeğer olduğu anlamına gelmektedir. Denk olarak kabul edilmeyen diğer kısım Almanya için uygun değildir veya başvuru sahibinin ülkesi ile Almanya arasında bu konuda büyük fark bulunmaktadır. Adaptasyon yeterlilik kurslarına veya telafi programlarına katılım sağlanarak tam denklik almak mümkündür.

Kısmı Denklik Alınırsa Ne Olur?

Kısmi denklik almış kişiler için adaptasyon yeterlilik kursları veya telafi programlarına katılım ile tam denklik alınması mümkün hale gelmektedir. Almanya kısmi denklik sahibi olan kişilerin katılabileceği birçok ücretsiz program ve kurs bulunmaktadır.

Almanya’da yasayla düzenlenmiş mesleklerin telafi programına veya yasayla düzenlenmemiş mesleklerin adaptasyon yeterlilik kursuna katılarak tam denklik almak mümkündür. Telafi programının kısmi denklik alınmasına sebep olan farklılıkları telafi etmesi gerekmektedir. Telafi programından veya adaptasyon yeterlilik kursundan alınan belgenin diğer gerekli evraklarla yetki merciye teslim edilmesi gerekmektedir. Denklik için yeni başvuru yapılmasına genellikle gerek yoktur ve ardıl denklik başvurusu yapılabilmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: