Almanya Eğitim Sistemi

Almanya Eğitim Sistemi ve Almanya'da Okumak için Gerekli Şartlar

Almanya’da eğitim sistemi eyaletler kendi eğitim politikalarını oluşturduklarından dolayı farklılıklar göstermektedir. Ancak ülke genelinde 6 ila 9 yaşları arasında öğrenciler ilkokul eğitimini alıp daha sonra ortaöğretime devam etmektedir. Almanya eğitim sisteminde ortaöğretim iki aşamaya ayrılmaktadır. Alt ortaöğretimde öğrencilere temel eğitimi vermek ve onları bir sonraki aşamaya hazırlamak amaçlanmaktadır.

Almanya, PISA değerlendirme testinde ortalama 515 puan ile ve OECD ortalaması olan 497 puanın üzerinde performans gösteren öğrencilere sahip olması ile okuma-yazma, matematik ve fen bilimlerinde en yüksek performans gösteren ülkelerden biridir. Ayrıca, Almanya diğer OECD ülkelerine kıyasla düşük zorbalık oranlarına ve öğrencilerde yüksek düzeyde özgüvene yol açan daha az rekabetçi bir eğitim sistemine sahiptir. 1990’lardan bu yana almanya eğitim sisteminin amaçları arasında okulların teknolojiye uyum sağlaması ve güncel eğitim yaklaşımları kullanılması bulunmaktadır.

Almanya’da Bulunan Okul Türleri Nelerdir?

Almanya’da bulunan okul türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kindergarten, Tageseltern ve Kinderkrippe: Okul öncesi eğitimin eşdeğeridir.
 • Grundschule (ilkokul): İlkokullar ilk 4 yılı kapsamaktadır. Sadece Berlin ve Brandenburg’da ilkokul 6. sınıfa kadar devam etmektedir.
 • Weiterführende Schulen (ortaokullar)
  • Hauptschule: 5 ila 10. sınıflar için genel okuludur.
  • Realschule: 5 ila 10. sınıflar için uygulamalı okuludur.
  • Gymnasium: 5 ila 12-13. sınıflar için akademik okuludur.
  • Gesamtschule: 5 ila 12-13. sınıflar için sanat/meslek okuludur.

Almanya’da Zorunlu Eğitim Kaç Yıldır?

Almanya’da zorunlu eğitim 6 yaşında başlanan ilkokuldan sonra Gymnasium’da toplamda 9 yılın, diğer ortaokul türlerinde 10 yıl doldurulması ile tamamlanmaktadır.

Almanya’da Eğitim Aşamaları Nedir?

Almanya’da eğitim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

 • Okul öncesi eğitim
 • İlköğretim
 • Ortaöğretim (ikincil eğitim)
 • Üçüncül eğitim
 • Sürekli eğitim

Almanya’da Eğitim Sistemi Nasıldır?

Almanya’da öğrenciler 6 yaşında ilköğretime başlamaktadır. Ücretli olan özel ve uluslararası okulların yanı sıra Alman okullarının çoğu devlet tarafından yönetilmektedir ve eğitim için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Almanya’nın her eyaletinde müfredat ve ders materyalleri aynı değildir. 3 ila 6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitime başlayabilmektedirler. Okul öncesi eğitimi sonrasında dokuz veya on yıl süren zorunlu eğitim başlamaktadır. Almanya eğitim sisteminde 4. sınıftan sonra öğrencilerin akademik yeteneklerine, performanslarına ve ailelerin tercihine göre farklı ortaokul sistemlerinden biri tercih edilmektedir. Ayrıca Almanya’da Sonderschule veya Förderschule adında özel eğitim veren okullar da mevcuttur.

Almanya eğitim sisteminde ev ödevine çok önem verilmektedir. İlkokulda dahil öğrenciler ev ödevlerine her gün yaklaşık yarım saat harcamaktadır. Almanya’da öğrenciler eğitimin her aşamasında kapsamlı bir şekilde test edilip değerlendirilmektedir. Bir öğrencinin iki veya daha fazla derste gerekli asgari notu alamaması durumunda tüm yılı tekrar etmesi gerekmektedir. Alman okullarında not sistemi ölçeği 1’den 6’ya kadardır. En yüksek puan 1, ortalama puan ise 2,0-3,5 arasıdır. Almanya’da eğitim sistemi okul türleri, derecelendirme ve kazanımlar gibi birçok açıdan Türkiye’deki eğitim sisteminden oldukça farklıdır.

Almanya’da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Almanya’da okul öncesi eğitim 0-6 yaş arası çocukların aldığı isteğe bağlı eğitim ve bakımdan oluşmaktadır. Alman okul öncesi eğitimi büyük ölçüde özel olarak işletilen gündüz bakım merkezleri tarafından sunulmaktadır. Almanya’da okul öncesi eğitim kurumlarının açılış saatleri veliler ve yönetici personel tarafından birlikte planlanmaktadır. Genellikle çocuklar öğle yemeği ve bazen öğle arası da dahil olmak üzere günlük 7 saatlik bir çocuk eğitimi ve bakımı almaktadırlar.

3 yaş altı için Alman okul öncesi eğitiminin temel misyonu çocuklar arasındaki iletişim becerilerini geliştirmek ve çocukların yetişkinlerle sosyal etkileşimini sağlayarak dil becerilerini ilerletmektir. 3-6 yaş arası çocuklar için Almanya anaokulu eğitim sistemi çocukların günlük yaşam aktivitelerine entegrasyon düzeylerini geliştirmenin yanı sıra ekip çalışması becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Alman okul öncesi kurumlarında çocuklar akademik başarı açısından değerlendirilmek yerine öğrenme aktivitelerinden elde ettikleri kazanımlarla ilgili olarak eğitimcileri tarafından sürekli olarak gözlemlenmektedirler.

Almanya’da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Almanya’da çocuklar 6 yaşından sonra Gymnasium’da 9 yıllık, diğer genel eğitim kurumlarında 10 yıllık eğitimi tamamlayana kadar ilk ve orta öğretime tam zamanlı olarak devam etmek zorundadır. Almanya ilkokullarında dersler genellikle 45 dakika sürmektedir ve günde en fazla 6 ders verilmektedir. Alman ilkokullarının temel amacı öğrenciler arasında anlayış, beceri, yetenek ve temel yeterliliklerin geliştirilmesidir. Müfredat Almanca, matematik, genellikle İngilizce olmak üzere yabancı dil, sanat, müzik, beden eğitimi, el sanatları/tekstil tasarımı, din/etik derslerinden oluşmaktadır. Almanya ilkokul eğitim sisteminde kazanımlar öğrencilerin bilgi, merak ve ilgileriyle uyumlu bir şekilde derslerin planlanması ile elde edilmektedir. Özel ve uluslararası ücretli okulların yanı sıra Almanya’daki ilkokulların büyük bir çoğunluğu ücretsizdir ve devlet tarafından yönetilmektedir. Almanya ilkokul eğitim sisteminde öğrenciler en yüksek puan 1 olmak üzere 6 puanlık bir not sistemine göre değerlendirilmektedirler.

Almanya’da Beden Eğitimi Dersi Nasıl İşlenir?

Almanya’da beden eğitimi dersi eyalete bağlı olarak haftada 2-5 saat arası değişmektedir. Almanya’daki beden eğitimi derslerinde sosyal ve doğa bilimlerindeki bazı konulara da değinilmektedir. Almanya’da yayalar ve bisiklet sürücüleri için trafik kuralları da beden eğitimi dersinin bir parçasıdır.

Almanya’da Lise Eğitimi Nasıldır?

Almanya’da lise eğitimi ilkokuldan sonra gerçekleşen Sekundarstufe II olarak adlandırılan ortaöğretimin ikinci aşamasıdır. Üst orta öğretim 15-18 yaşları arasında ortaöğretimin alt kademesini tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş veya mesleki yeterlilik kazanmak amacıyla aldıkları eğitimdir.

Almanya’da Lise Eğitimi Kaç Yıldır?

Almanya’da lise eğitimi bazı eyaletlerde 4, bazılarında ise 5 senedir.

Almanya’da Üniversite Eğitimi Nasıldır?

Almanya’da üniversite eğitimi akademik üniversiteler, uygulamalı bilimler üniversiteleri ve sanat, müzik veya film üniversiteleri olmak üzere üç ana üniversite türünden oluşmaktadır. Almanya’nın devlet üniversitelerinde uluslararası öğrenciler dahil öğrencilerden öğrenim ücreti alınmamaktadır. Alman üniversitelerinde ekim-mart ayları arası kış dönemi, nisan-eylül arası yaz dönemi olarak eğitim-öğretim yılı iki sömestirden oluşmaktadır. Humboldt eğitim teorisini benimsemiş olan Alman üniversiteleri araştırma ve akademik özgürlüğe önem veren bir vizyona sahiptir.

Almanya’da çoğu eğitim programı Almanca uygulanmaktadır ancak özellikle uygulamalı bilimler üniversitelerinde dili İngilizce olan programlar mevcuttur. Almanya dereceler ve not sistemi açısından Bologna akreditasyon sürecini benimsemektedir. Böylelikle üniversite programları diğer Avrupa ülkeleri ile uyumlu olarak standartlaştırılmıştır. Uluslararası öğrenciler için öğrenci adayı vizesi Almanya üniversitelerinde eğitim almak isteyen ancak henüz bir üniversiteden kabul almamış kişiler tarafından alınmaktadır.

Almanya’da Uzmanlık Eğitimi Nasıldır?

Almanya’da uzmanlık eğitiminin Türkiye’deki ile temel farkı Almanya yükseköğretim sisteminde yüksek lisansın bulunmamasıdır. Normal şartlarda Almanya’da eğitim almış bir kişi üniversite eğitiminden sonra doktora programlarına başvurabilmektedir. Ancak Almanya’da özel olarak hazırlanan yüksek lisans programları uluslararası öğrencilerin başvurularına açıktır.

Almanya’da uzmanlık eğitimi almak için uluslararası öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler; geçmiş tüm transkriptler, pasaport ve dil yeterlilik belgeleridir. Almanya master vize alımı sonrasında Almanya uzmanlık eğitimi başvuruları için bu belgelerin eksiksiz hazırlanması gerekmektedir.

Almanya’daki En İyi Okullar Hangileridir?

Uluslararası bilinirliğe sahip Almanya’daki en iyi okullar aşağıda listelenmiştir.

 • Ludwig-Maximilians Münih Üniversitesi
 • Münih Teknik Üniversitesi
 • Heidelberg Üniversitesi
 • Berlin Charite Üniversitesi
 • Berlin Humboldt Üniversitesi
 • Tübingen Üniversitesi
 • Berlin Freie Üniversitesi
 • RWTH Aachen Üniversitesi
 • Freiburg Üniversitesi
 • Bonn Üniversitesi

Almanya’da Mühendislik Eğitimi Alınabilecek Kurumlar Nelerdir?

Almanya’da mühendislik eğitimi alınabilecek kurumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Münih Teknik Üniversitesi
 • RWTH Aachen Üniversitesi
 • Berlin Teknik Üniversitesi
 • Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü
 • Stuttgart Üniversitesi
 • Duisburg-Essen Üniversitesi
 • Erlangen Nuremberg Üniversitesi
 • Darmstadt Teknoloji Üniversitesi

Almanya mühendislik eğitimi alanında Avrupa’nın en iyi üniversitelerine sahiptir.

Almanya ve Türkiye Arasındaki Eğitim Farkları Nelerdir?

Almanya ve Türkiye’deki eğitim sistemi karşılaştırılması yapıldığında zorunlu eğitim süresi ve ortaöğretim yapısı gibi konularda Almanya ve Türkiye eğitim sistemi birbirinden oldukça farklıdır. Almanya’da 9-10 yıl olan zorunlu eğitim süresi Türkiye’de 4+4+4 sistemi ile 12 yıla çıkarılmıştır. Almanya ve Türkiye arasındaki eğitim farklarından biri de eğitim işleyişidir. Almanya’da öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilirken Türkiye’de öğrenciler merkezi bir sınavla puan odaklı olarak okullara yerleşmektedirler. Almanya ve Türkiye arasındaki eğitim farkları en çok ortaöğretim yapısında göze çarpmaktadır. Almanya’da farklı amaçlar için kurulmuş iki aşamalı birden fazla ortaöğretim türü bulunmaktadır.

Almanya’da devlete bağlı okulların ücretsiz olması ve yüksek akademik başarı ailelerin ve öğrencilerin Alman okullarını tercih etmesinde büyük rol oynamaktadır. Almanya eğitim danışmanlığı yapan kurumlar Almanya’da üniversite, yüksek lisans ve dil okullarında eğitim için hizmet vermektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: