Almanya Dil Okulu Vizesi

Almanya Dil Okulu Vizesi Başvuru Süreci 2023

Almanya dil okulu vizesi, Almanya’da dil eğitimi almak isteyen ve bunun için haftada en az 18 saat ders içeren dil kurslarına kayıt olan kişilerin başvurması gereken vize türüdür. Almanya dil okulu vizesi için başvuru yapacak kişilerin haftada en az 18 saat eğitim verilen bir Almanca dil kursuna kabul edilmesi ve Almanya’da kaldığı süre içerisinde yaşam masraflarını karşılayabilecek maddi kaynağa sahip olması gerekmektedir. Almanya’da dil kursuna katılmak isteyen yabancılara verilen bir tür D tipi vize olan Almanya dil okulu vizesi, 90 günden uzun süreli eğitimler için verilmektedir. En fazla 12 ay süre ile verilen Almanya dil okulu vizesi daha fazla uzatılamaz. Almanya dil okulu vizesi hamillerine Almanya’da bir Almanca dil kursuna katılma hakkı tanınmaktadır.

Vize başvuru ve takip süreci için danışmanlık hizmeti veren akredite bir şirket olan vizem.net, Almanya dil okulu vizesi için Türkiye’deki onay oranı en yüksek akredite acentedir. Son üç yıl içerisinde vizem.net danışmanlığında yapılan Almanya dil okulu vizesi başvuruları %95,6 oranında onay almıştır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Almanya Dil Kursu Vizesi Şartları Nelerdir?

Almanya dil kursu vizesi şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya’da haftada en az 18 saat ders içeren dil kursuna onaylı kayıt veya kayıt sertifikası sunulmalıdır.
 • Almanya’da dil kursuna katılacak kişinin planlanan dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerlilik süresi olan, 10 yıldan eski olmayan ve en az iki boş vize sayfası içeren geçerli bir pasaporta sahip olması gerekmektedir.
 • Almanya’da ikamet edilecek süre zarfında yaşam masraflarını karşılayabilecek yeterli maddi kaynağa sahip olunması Almanya dil okulu vizesi şartları arasındadır.
 • Almanya’da dil kursuna katılacak öğrencilerin kalış süresinin tamamı için Almanya tarafından öngörülen kriterlere uygun seyahat sağlık sigortası yaptırmaları şarttır.
 • Almanya’da dil kursuna katılacak yabancı öğrencilerin dil okulu vizesi alması gerektiğinden başvuru formu, motivasyon mektubu, biyometrik fotoğraf, işveren onay yazısı gibi vize başvurusu için gerekli belgeler usulüne uygun olarak hazırlanmalıdır.

Almanya Yoğunlaştırılmış Dil Kursu Vizesi Şartları Nelerdir?

Almanya’da 3 ila 12 ay süren uzun süreli dil okullarına katılacak yabancıların bir tür D tipi vize olan Almanya dil okulu vizesi almaları gerekmektedir. Almanya’da 3 aydan daha uzun süreli dil eğitimi alacak yabancıların D tipi vize olan Almanya dil okulu vizesi alması gerekirken eğitim süresi 3 aydan kısa olan dil kurslarına katılacak yabancıların 90 günden kısa süreli ziyaretler için verilen C tipi vize kategorisinde yer alan Almanya yoğunlaştırılmış dil kursu vizesi almaları gerekmektedir.

Yoğunlaştırılmış dil kursu vizesi Almanya dil okulu vizesi ile sadece süre bakımından farklılık göstermektedir. Almanya yoğunlaştırılmış dil kursu vizesi 90 günden kısa süreli dil kursları için; Almanya dil okulu vizesi ise 3 ila 12 ay süren uzun süreli dil okullarına katılım için alınmaktadır. Almanya’da yoğunlaştırılmış dil kursu vizesi hakkında bilgi notu olarak belirtmek gerekir ki eğitim sürelerindeki farklılık haricinde başvuru sahiplerinde D tipi Almanya dil okulu vizesi ile aynı şartlar aranmaktadır. Almanya’da 3 aydan kısa süreli yoğunlaştırılmış dil kurslarına katılacak kişilerin Almanya kurs vizesi başvurusunda dil kursuna onaylı kayıt veya kayıt sertifikası sunması, geçerli bir pasaporta sahip olması, Almanya’da ikamet edilecek süre zarfında yaşam masraflarını karşılayabilecek mali yeterlilikte olması, dil kursu süresince Almanya tarafından öngörülen kriterlere uygun seyahat sağlık sigortasının olması ve Almanya kurs vizesi için gerekli belgeler usulüne uygun olarak hazırlaması gerekmektedir.

Almanya Dil Kursu Vizesi için Gerekli Evrakları Nelerdir?

Almanya dil kursu vizesi için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli ve en az iki boş sayfaya sahip olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalıdır. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisinde alınan vizelerin fotokopileri ile birlikte geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Almanya Dil Kursu Vizesi Başvuru Formu: Almanya dil kursu vizesi başvuru formu eksiksiz ve usulüne uygun olarak doldurulmalıdır. 18 yaşından büyük başvuru sahipleri formu şahsen imzalamak zorunda olmak ile birlikte ise 18 yaşından küçük başvuru sahiplerinin formu veli veya vasileri tarafından imzalanmalıdır.
 • Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve 35 mm genişliğe 45 mm uzunluğunda olmalıdır.
 • Almanya Seyahat Sağlık Sigortası: Alman sağlık sigortası en az 30.000 Euro teminatlı olmalı ve poliçenin aslı ıslak kaşe ve imzalı fotokopisi ile ibraz edilmelidir.
 • Vize Ücreti: Vize türüne uygun vize başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz sunulmalıdır.
 • Motivasyon Yazısı: Başvuru sahibi tarafından kaleme alınmış motivasyon yazısı Almanya dil okulu vizesi için gerekli belgeler arasındadır.
 • Özgeçmiş: CV liste halinde ve kronolojik olarak hazırlanmış olmalıdır.
 • Akademik Belgeler: Meslek eğitimi veya yüksekokul eğitimine dair öğrenci belgesi, transkript, karne veya diploma gibi belgeler sunulmalıdır.
 • Mesleki Belgeler: Başvuru sahibinin okul veya yüksekokul mezuniyetinden sonraki mesleki faaliyetlerini gösteren çalışma belgesi veya barkodlu SGK hizmet dökümü gibi belgeler sunulmalıdır.
 • Dil Kursu Kayıt Belgesi: Başvuru sahibinin Almanya’da haftalık en az 18 saat eğitim veren yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt olduğuna dair belge ibraz edilmelidir.
 • Yabancı Dil Bilgisine Dair Belgeler: Başvuru sahibinin mevcut yabancı dil bilgisine dair kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İşveren Onay Yazısı: Başvuru sahibinin durumunda geçerli ise Almanca dil bilgisi eğitiminin mesleki gelişimi için gerekli olduğunu belirten, işveren tarafından hazırlanmış onay yazısı başvuruya eklenmelidir. İşveren onay yazısında, başvuru sahibinin şirkette istihdam edileceği zaman aralığı, pozisyonunuz ve aylık kazancı belirtilmelidir.
 • Maddi Kaynak Kanıtı: Planlanan eğitim süresi boyunca yaşam masraflarının karşılanabilmesi için yeterli maddi kaynağa sahip olunduğunu kanıtlar nitelikte belge sunulmalıdır. Öğrencinin aylık kullanımı için en az Federal Eğitim Teşvik Kanunu ile belirlenmiş miktarın %10’undan fazla bir maddi kaynağın hazır bulunması gerekmektedir. Almanya dil okulu vizesi için Federal Eğitim Teşvik Kanunu ile belirlenmiş miktar aylık 947 eurodur. Yeterli maddi kaynağa sahip olunduğu Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesap ya da taahhütname ile kanıtlanmalıdır.

Almanya Dil Kursu Vizesi için Motivasyon Mektup Örnekleri Nasıldır?

Almanya’da dil kursuna katılacak kişilerin vize başvurusu için hazırlaması gereken zorunlu belgelerden biri motivasyon mektubudur. Almanya dil kursu vizesi için motivasyon mektubu, vize başvurusunu değerlendirecek Almanya Konsolosluğuna hitaben bizzat başvuru sahibi tarafından kaleme alınmalıdır. Almanya dil kursu vizesi için motivasyon mektup örneklerinde; Almanya’da dil eğitimi alınacak kurs ve bu eğitimin kapsamı hakkında bilgilerin yanı sıra neden Almanya’da dil kursuna gitmek istenildiği ve Almanya’da dil kursuna katılmanın başvuru sahibine ne gibi faydalar sağlamasının planladığı da sade ve açık bir üslup ile kaleme alınmalıdır. Başvuru sahibi, motivasyon mektubunda; Almanya’da alacağı dil eğitimini neden kendi ülkesinde ya da başka bir ülkede alamayacağını açıklamalıdır. Başvuru sahibi motivasyon yazısını kaleme alırken vize başvurusunu değerlendirecek makamı dil eğitimini tamamladıktan sonra Almanya’yı terk edeceği hususunda ikna etmelidir.

Almanya dil kursu vizesi için motivasyon mektubu vize başvurusu için gerekli belgeler arasında olup başvuru sahiplerinin hazırlarken özellikle dikkat etmeleri gereken bir belgedir. Başvuru sahibinin seyahat amacını, kapsamını ve neden bu seyahatin gerekli olduğunu açıkladığı Almanya vize motivasyon yazısı, esasen başvuruyu değerlendiren konsolosluk memurunu başvurunun onaylaması için ikna edildiği bir araç olarak görülmelidir.

Almanya Dil Vizesi için Fotoğraf Boyutu Ne Olmalıdır?

Almanya’ya seyahat edecek kişilerin başvurdukları vize türü fark etmeksizin başvurularında mutlaka biyometrik fotoğraf sunmaları gerekmektedir. Vize başvurusunda sunulacak biyometrik fotoğraf, standartları ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından belirlenen, yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır.

Almanya vize başvurusu için gerekli olan biyometrik fotoğraf; son altı ay içerisinde, yüz fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak saç modeliyle birlikte tamamen görünür şekilde beyaz fonda çekilmiş olmalıdır. Almanya vize fotoğraf ölçüsü 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda olmalıdır. Biyometrik fotoğrafta, kontrast iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalı, renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalı, gözler açık konumda olmalı, saçlar gözleri kapatmamalı, fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalı, leke ve bükülmeler olmamalıdır. Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük ve benzeri aksesuarlar dışında fotoğrafta başka nesneler bulunmamalı, başörtülü fotoğraflarda yüz çene ucundan alına kadar görünür olmalı ve yüzün üzerinde gölgeler olmamalıdır.

Almanya’da Dil Kursu Vizesi Randevusu için Nereye Başvurulur?

Almanya’ya seyahat edecek yolcuların vize başvurusu için gerekli evrakları hazırladıktan sonra akredite acenteler veya doğrudan aracı kurum üzerinden başvuru yaparak randevu almaları gerekmektedir. Almanya’da dil kursu vizesi randevusu için Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilcilikleri tarafından iDATA aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Almanya vize başvurusu için randevu, iDATA’nın internet sitesinden çevrimiçi oluşturulmaktadır. Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul, İzmir ve Antalya Konsoloslukları doğrudan vize başvurusu kabul etmemekte olup Almanya vize başvurularının yetkilendirilmiş kuruluş olan iDATA aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Dış temsilciliklerin ulusal vize başvurularını 8 ila 10 hafta içerisinde değerlendirdiği göz önünde bulundurarak randevu alınması tavsiye edilmektedir.

Almanya Dil Kursu Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya’ya seyahat edecek yolcuların vize süreci; hazırlık, uygulama ve değerlendirme sonrası olmak üzere üç aşamaya ayrılmaktadır. Öncelikle Almanya dil kursu vizesi için ibraz edilmesi gereken evraklar eksiksiz ve istenildiği gibi hazırlanmalıdır. Almanya dil kursu vizesi için gerekli evraklarının tamamının hazırlanması ile hazırlık aşaması tamamlanarak uygulama aşamasına geçilmektedir. Hazırlık sürecinde temin edilen gerekli evraklar ile Almanya dil kursu vizesi başvurusunun ibrazı için yetkilendirilmiş kuruluş olan iDATA’dan randevu alınarak belirlenen tarihte başvuru sahibinin randevuya bizzat katılımı ile pasaport, gerekli evraklar ve biyometri bilgilerinin alınmasının ardından vize başvurusu tamamlanarak değerlendirilmek üzere yetkili dış temsilciliğe gönderilmektedir. Dış temsilciliğe gönderilen Almanya ulusal vize başvuruları 8 ila 10 hafta içerisinde işleme alınarak sonuçlandırılmaktadır.

Almanya Sağlık Meslekleri için Dil Kursu Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya; doktor, eczacı, veteriner, hemşire, fizyoterapist, ebe ve hasta bakıcı gibi sağlık sektörü çalışanları için ülkede 90 günden uzun süreli kalışlarda alınması zorunlu ulusal vize başvuruları için bir takım farklı usuller öngörmektedir. Almanya sağlık meslekleri için dil kursu vizesi almak isteyen yabancı sağlık sektörü çalışanlarını farklı usullere tabi tutmuştur. Almanya sağlık sektörü çalışanları için ulusal vize başvurularını; önce dil eğitimi alıp ardından Almanya’da çalışmak isteyenler, bir hastanede misafir kursiyer olarak bulunacaklar ve Almanya’da dil kursuna katılmadan doğrudan çalışmaya başlamak isteyenler olmak üzere üç gruba ayırmıştır.

Almanya’da önce dil eğitimi alıp ardından çalışmak isteyen sağlık sektörü çalışanlarının Almanya sağlık meslekleri için dil kursu vizesi başvurusunda; diğer başvuru sahiplerinin de sunması zorunlu olan başvuru formu, pasaport, biyometrik fotoğraf, özgeçmiş, seyahat sağlık sigortası, yaşam masraflarına ilişkin taahhütname, sahip olunan mezuniyet diplomaları ya da tamamlanmış meslek eğitimine dair belgeler ile mesleki deneyimleri gösteren belgelerin yanı sıra yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt belgesi ile bulunması durumunda mevcut Almanca dil bilgisini kanıtlayan belgeler ve başvuru sahibinin Almanya’da mesleki yeterliliğinin tanınmasından sorumlu mercii ile yaptığı görüşmelere dair belgeler sunulmalıdır. Almanya sağlık sistemi, Türkiye’deki sağlık sisteminden daha farklı olduğundan Almanya’da önce dil eğitimi alıp ardından çalışmak isteyen sağlık sektörü çalışanlarının Almanya’ya gitmeden önce Almanya sağlık sistemini araştırması tavsiye edilmektedir.

Almanya’da Dil Okulu Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Almanya dil okulu vize ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetÜcret
Almanya Dil Okulu Vize Harcı80 EUR
Başvuru Formu & Dilekçe Doldurma50 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometri İşlemleri40 EUR
Danışmanlık Hizmeti50 EUR
Toplam220 EUR

Almanya dil okulu vize ücreti başvuru sahibinin yaşına göre değişiklik göstermektedir. Almanya ulusal vize ücreti 18 yaşından küçükler için 40 Euro 18 yaşından büyükler için ise 75 Euro olarak belirlenmiştir. Almanya dil okulu vizesi için başvuru yapacak adayların dil kursuna kayıt belgesi sunması zaruri olduğundan vize ücretlerinin yanı sıra Almanya dil okulu fiyatları konusunda da araştırma yapmaları gerekmektedir. Almanya’daki dil okullarının fiyatları okulun bulunduğu şehir, eğitim süresi ve eğitim yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir.

Almanya Dil Kursu Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya’da 90 günden uzun süreli kalışlarda alınması zorunlu ulusal vize kategorisinde yer alan Almanya dil okulu vizesi başvurularının sonuçlanması alınması ortalama 8 ila 10 hafta sürmektedir. Almanya yoğunlaştırılmış dil kursu vize başvurularının sonuçlanması birkaç hafta ve hatta birkaç ayı alabildiğinden başvuruların mümkün olduğu kadar eken yapılması tavsiye edilmektedir. Ulusal vize başvurusunun işlem süresi genellikle 8-10 hafta olmakla birlikte başvuru dosyası onayı alınmak üzere Almanya’daki yetkili yabancılar dairesine gönderildiği için bazı istisnai durumlarda daha uzun sürebilir.

Almanya yoğunlaştırılmış dil kursu vizesinin işlem sürecinin uzamaması için başvuru sahiplerinin başvuru için gerekli evrakları tam ve eksiksiz olarak doğru bilgiler ile hazırlamaya dikkat etmesi gerekmektedir. Başvuru evraklarında eksiklik ya da yanlış bilgi bulunması başvuru sürecinin uzamasına ve hatta olumsuz sonuçlanmasına neden olmaktadır.

Dil Okulu Vizesi Almanya Takip ve Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Almanya dil okulu vizesi başvurusu tamamlandıktan sonra süreç internet üzerinden takip edilebilmektedir. Almanya dil okulu vizesi için başvuru işlemlerini tamamlayan kişiler pasaport ve vize başvurusu için gerekli evraklarını değerlendirilmek üzere teslim ettiklerinde taraflarına bir teslim fişi verilmektedir. Yetkili aracı kuruluş iDATA ofislerinde randevu sonrasında vize başvuru işlemlerinin tamamlanması ile verilen teslim fişinin üzerinde yazılı barkod numarası ve pasaport numarası ile dil okulu vizesi Almanya takip ve sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

Dil okulu vizesi Almanya takip ve sorgulama işlemi yetkili aracı kuruluş iDATA’nın internet sitesi üzerinden pasaport ve başvuru kaydı sonrasından başvuru sahibine verilen teslim fişi üzerinde yer alan barkod numarası ile yapılmaktadır. Almanya vize sorgulama için teslim fişi üzerindeki barkod numarası gerekli olduğundan başvuru sahiplerinin vize başvuruları tamamlandıktan sonra kendilerine verilen teslim fişini muhafaza etmeleri gerekmektedir.

Almanya Dil Kursu Vizesi Ret Sebepleri Nelerdir?

Almanya dil kursu vizesi ret sebepleri aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru formunu eksik veya hatalı doldurmak
 • Vize başvurusu için gerekli belgeleri usulüne uygun hazırlamamak veya eksik teslim etmek
 • Vize için belirlenen kriterlere uygun olmamak

Dil Kursu Vizesi Almanya Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Almanya vize başvurusu yetkili merci tarafından reddedilen başvuru sahipleri, vize reddi itiraz dilekçesi ile ret kararının yeniden incelenmesini talep edebilmektedir. Dil kursu vizesi Almanya reddine itiraz dilekçesi, Almanca dilinde yazılmış ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. Almanya vize itiraz dilekçesinin mutlaka ret kararında yer alan altı veya yedi haneli rakam kodu ile itiraz eden başvuru sahibinin ismini, doğum tarihini ve elektronik posta adresini içermelidir. Vize başvurusunun reddine ilişkin karar yazısında ret sebebine ilişkin bilgilendirme var ise itiraz dilekçesinde söz konusu ret cevabında gösterilen sebeplere ilişkin bir açıklama bulunması uygundur.

Almanya’da Dil Eğitimi için Vize Uzatma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Almanya’da dil eğitimi için vize uzatma işlemleri Almanya’da eğitim alınmaya devam edilecek süre boyunca talep edilebilmektedir. Almanya dil kursu vizesi toplamda en fazla 12 ay için verilmekte olup uzatma talep edilirken üst sınır olan 1 yıllık süre başvuru sahibinin Almanya’ya varış tarihinden itibaren hesaplanarak uzatma yapılmaktadır. Almanya dil okulu vizesi toplamda en fazla 12 ay için verilmektedir. 6 aylık Almanya vizesi dil okulu için D tipi vize geçici oturum izni başvurusu yapılarak uzatılabilmektedir.

Almanya Dil Kursu Vizesi ile Çalışma İzni Alınabilir Mi?

Almanya dil kursu vizesi ile çalışma izni alınması mümkün değildir. Almanya dil kursu vizesi kişiye Almanya’da çalışma hakkı sağlanmamaktadır. Almanya çalışma vizesi aldıktan sonra oturma izni başvurusu yapan kişiler, oturma izinlerini aldıktan sonra Alman hükümeti tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde çalışabilirler.

Almanya’da Dil Kursu Görürken Çalışma Vizesi Alınabilir Mi?

Hayır, Almanya’da dil kursu görürken çalışma vizesi alınamamaktadır. Almanya’da tam zamanlı çalışmak isteyen yabancıların ülkelerinde bulunan Almanya Konsolosluğuna çalışma vizesi için başvuruda bulunması gerekmektedir.

Almanya çalışma vizesine başvuruda meslek koluna dair bir kısıtlama olmamakla birlikte çalışma vizesi genellikle yüksek vasıflı, yani yüksekokul diplomasına sahip veya yönetim kadrolarında çalışan kişiler için düzenlenmekte olup her faaliyet için vize verilmemektedir. Almanya’da çalışmak isteyen yabancıların çalışma vizesine başvurmak için Almanya çalışma vizesi randevu işlemlerini tamamlayarak başvurularını oluşurmaları gerekmektedir. Almanya farklı iş kollarında çalışan kişilerin çalışma vizesi başvurusu için farklı şartlar öngörmüş olup çalışma vizesine başvuracak kişilerin kendi çalışma alanları için belirlenen gereklilikleri yerine getirmesi beklenmektedir.

Almanya Dil Eğitimi Vizesi ile Başka Ülkelerde Eğitim Alınabilir Mi?

Almanya dil eğitimi vizesi hamillerine 3 ila 12 ay arasında Almanya’da en az haftada 18 saat eğitim verilen yoğun bir Almanca dil kursuna katılma hakkı tanınmaktadır. Almanya dil okulu vizesi, Almanya’da 90 günden uzun süreli kalışlar için verilen D tipi ya da ulusal vize olarak bilinen vize kategorisine girmektedir. Almanya ulusal vize hamilleri 180 günlük dönemde 90 güne kadar tüm Schengen bölgesinde kalma hakkına sahiptir.

Almanya dil eğitimi vizesi ile başka ülkelerde eğitim alınabilmesi eğitim alınacak ülkenin vize uygulamasına, eğitimin türüne ve süresine göre farklılık gösterebilmektedir. Almanya dil eğitimi vizesi hamilleri 180 günlük dönemde 90 güne kadar tüm Schengen bölgesinde kalma hakkına sahip olduklarından süre kısıtlamalarını aşmayan kurslara katılmalarına engel bir durum bulunmamaktadır. Almanya dil eğitimi vizesi gibi Almanya eğitim vizesi de Almanya’da 90 günden uzun süreli kalışlar için verilen D tipi ya da ulusal vize olarak bilinen vize kategorisine girmekte olup hamillerine 180 günlük dönemde 90 güne kadar tüm Schengen bölgesinde kalma hakkı sağlamaktadır.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: