almanya vatandaşlık başvurusu

Almanya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya vatandaşlığına hak kazanabilmek için az 8 sene Almanya’da yasal olarak yaşaması ya da en az üç yıldan beri daimi Almanya oturma iznine sahip olmak gerekmektedir.

Almanya vatandaşı olmayan fakat Almanya vatandaşlığına sahip bir kişi ile resmi evliliği bulunan kişi olarak Almanya’da 3 yıl ikamet ederek de Almanya vatandaşlığı başvurusunda bulunulabilir.

Almanya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin Almanya’da muhatap olacağı resmi kurum, ikamet edilen bölgede bulunan Almanya Göçmenlik Dairesidir. Alman Federal Yönetim Ofisi (Bundesverwaltungsamt), kişinin Almanya Göçmenlik Dairesine sunduğu vatandaşlık dilekçesini değerlendirip kişinin Alman vatandaşlığına geçip geçmeyeceğine karar veren yetkili resmi bir kurumdur.

Almanya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Almanya vatandaşlık başvurusu yapmak isteyen kişinin karşılaması gereken başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’na ve düzene bağlılık belgesinin imzalanması gerekmektedir.
 • Alman uyum programını başarıyla tamamlamış olmak,
 • Almanya’da bulunulacak süre boyunca yeterli maddi güce sahip olunacağını kanıtlayabilmek,
 • Almanya Federal Cumhuriyeti anayasasına aykırı bir faaliyette bulunulmaması ve sabıkalı olunmaması gerekmektedir.
 • En az B1 derecesinde Almanca bilinmesi gerekmektedir.
 • Almanya’da en az 8 yıl kesintisiz ve yasal olarak yaşanması gerekmektedir.
 • Almanya’nın siyasal hukuksal, kültürel ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olunması gerekmektedir.
 • Kişinin kendisi veya hem kendisi hem ailesinin aylık geçimini sosyal yardım veya işsizlik yardımı olmaksızın temin edebilmesi gerekmektedir.
 • Siyasi iltica başvurusu kabul edilenler için 6 sene oturum şartı bulunmaktadır.
 • 60 yaşından büyük yabancılar için 12 sene oturum şartı bulunmaktadır
 • Alman devletinin koruması altında olan veya hiçbir vatandaşlığı olmayan yabancılar için 6 sene oturum şartı bulunmaktadır.
 • Alman devletinin çıkarlarının gerektirdiği durumlarda en az 3 senelik oturum şartı bulunmaktadır.
 • Bir Alman tarafından evlatlık edinilen çocuklar için 3 senelik oturum şartı bulunmaktadır.
 • Vatandaşlık başvurusu yapıldığında, kişinin Almanya oturma iznine (sınırlı veya sınırsız) veya yerleşim iznine sahip olması gerekmektedir.
 • Almanya’ya süresiz olarak yerleşilmiş olunması gerekmektedir (Geçici bir sebep ile Almanya’da bulunan kişiler bu haktan yararlanamaz.)
 • Alman Medeni Hukukuna göre reşit olunması ve kişilik haklarının herhangi bir nedenle kısıtlanmamış olması gerekmektedir.
 • Almanya vatandaşlığına geçecek olan kişinin sahip olduğu vatandaşlığından ayrılması gerekmektedir. (Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişi herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşı ise eski vatandaşlığından ayrılma zorunluluğu bulunmamaktadır.)

Evlilik Yoluyla Almanya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlilik yoluyla Almanya vatandaşlık başvurusu şartları aşağıda verilmiştir.

 • Evlilik yoluyla Almanya vatandaşlığına başvuracak kişinin, Almanya vatandaşlığına sahip kişi ile en az 2 yıldır evli olması, birlikte yaşaması ve Almanya’da en az 4 yıllık oturum iznine sahip olması gerekmektedir.
 • Evlilik yoluyla Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişinin en az A1 seviyesinde Almancaya sahip olması gerekmektedir.
 • Evlilik yoluyla Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişinin ülkeye giriş yasağının olmaması gerekmektedir.
 • Evlilik yoluyla Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişinin ve evli olduğu Almanya vatandaşlığına sahip kişinin geçimlerini sağlayabildiklerine dair güvenceyi yetkili kişilere resmi bir belge sunmaları gerekmektedir.

Oturum İzni Yoluyla Almanya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Oturum izni yoluyla Almanya vatandaşlığına başvuru yapacak kişilerin sağlaması gereken başvuru şartları aşağıda açıklanmıştır.

 • Oturum iznine sahip olan kişinin Almanya’da en az 5 yıl yasal olarak kesintisiz oturmuş olması gerekmektedir.
 • Oturum izni yoluyla Alman vatandaşlığına başvuru yapan kişinin Almanca bilgisinin Avrupa Konseyinin ortak referans dil standartlarına göre yazılı ve sözlü olarak yeterli olması gerekmektedir.
 • Oturum izni yoluyla Alman vatandaşlığına başvuru yapan kişinin Almanya’nın hukuki ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olunması gerekmektedir.
 • Oturum izni yoluyla Almanya vatandaşlığına başvuran kişinin sabıkasız olması gerekmektedir.( En fazla 180 güne denk gelen para cezasını aşmayan mahkûmiyetler veya infazı tecil edilmiş olması kaydıyla 6 ayı geçmeyen hapis cezaları herhangi bir engel teşkil etmez.)
 • Oturum izni yoluyla Almanya vatandaşlığına başvuru yapan kişinin geçimini, sosyal yardım veya işsizlik yardımı olmaksızın sağlayabilmesi gerekmektedir
 • Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’na ve düzene bağlılık belgesinin imzalanması ve kişinin Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı bir faaliyette bulunmaması gerekmektedir.
 • Oturum izni yoluyla Almanya vatandaşlığına başvuran kişinin hakkında Yabancılar Yasası’nın 46. maddesine göre sınır dışı edilme kararı bulunmaması gerekmektedir.
 • Oturum izni yoluyla Almanya vatandaşlığına başvuran kişinin başvuru tarihine kadar bağlı bulunduğu ülkenin vatandaşlığından çıkması gerekmektedir. (Başvuru sahibi, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı diğer vatandaşlığından çıkamıyor ise, kendi vatandaşlığından çıkma koşulu aranmaz.)

Vatandaşlık başvurusu için başvuru sahibinin Almanya’da bulunduğu sürece yasal yollarla alınış Almanya oturma izni sahibi olması gerekir.

Çocuklar için Almanya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Almanya vatandaşlığı başvuru aşamasında ebeveynlerin sahip olduğu çocukların karşılaması gereken başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan çocuk 6 yaşından büyük ise Almanya’da 3 yıl oturum süresi, 6 yaşından küçük ise yaşının yarısı kadar yıl Almanya’da oturum süresine sahip olması gerekmektedir.
 • Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan çocukta yeterli düzeyde Almanca konuşabilme yetisi aranmaktadır. (Başvuru yapacak ebeveynin Almanca dil bilgisi yeterli fakat eş ve çocuk için aynısı geçerli değil ise bunun neden olmadığı veya olamayacağının belgelenmesi gerekmektedir.)
 • Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişi 16 yaşından büyük ise yetişkin olarak kabul edilip Almanya vatandaşlık başvurusu için gerekli olan dilekçelerin bireysel olarak doldurulması beklenmektedir.
 • Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişi 16 yaşından büyük ise Almanya Federal Cumhuriyet anayasasına bağlılık yeminde bulunması gerekmektedir.

Almanya Hükümeti resmi olarak Almanya’da yaşayan 16 yaşından küçük tüm kişileri çocuk olarak saymaktadır.

Almanya Asıllı Olanlar için Almanya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Geçmişte veya günümüzde bir Almanya vatandaşı ile kan bağı olan Alman asıllı kişilerin sağlaması gereken başvuru şartları aşağıda maddeler halinde açıklanmaktadır.

 • Almanya vatandaşlığına başvuru yapacak kişinin ebeveynlerinden en az birinin Alman vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Almanya vatandaşlığı başvuru sahibinin ebeveynlerinin kişiyi, 1 yaşını doldurmadan önce doğduğu ülkedeki Alman makamlarına kaydettirmiş olması gerekmektedir.
 • Almanya vatandaşlığı başvuru sahibi 18 yaşını doldurduktan sonra (her ikisi de Alman değilse) Alman olmayan ebeveyninin vatandaşlığından vazgeçmek durumundadır. (Kişinin 23 yaşına kadar karar vermek için zamanı vardır).

Başka bir aile üyesi, yani kişinin büyükannesi ve büyükbabası Alman ise, kişi soy yolu vasıtası ile Alman vatandaşlığına geçemez.

Mülteci Statüsünde Almanya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Almanya vatandaşlığına başvuracak olan kişi mülteci statüsünde ise sağlaması gereken başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Mülteci statüsünde olan kişinin Almanya’da en az 8 yıl yasal olarak oturmuş olması gerekmektedir.
 • Mülteci statüsünde Almanya vatandaşlığı için başvuru yapıldığı anda oturma iznine (süresiz veya sınırlı) veya yerleşim iznine sahip olunması gerekmektedir.
 • Mülteci statüsünde Alman vatandaşlığına başvuru yapan kişinin Almanca bilgisinin Avrupa Konseyinin ortak referans dil standartlarına göre yazılı ve sözlü olarak yeterli olması gerekmektedir.
 • Almanya’nın hukuki ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olunması gerekmektedir.
 • Mülteci statüsünde Almanya vatandaşlığına başvuran kişinin sabıkasız olması gerekmektedir.
 • Mülteci statüsünde Almanya vatandaşlığına başvuru yapan kişinin geçimini, sosyal yardım veya işsizlik yardımı olmaksızın temin edebilmesi gerekmektedir. (Kendi kusuru olmaksızın işsiz kalma durumunda işsizlik yardımı veya sosyal yardım alınması herhangi bir engel teşkil etmez.
 • Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’na ve düzene bağlılık belgesinin imzalanması ve kişinin Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı bir faaliyette bulunmaması gerekmektedir.
 • Mülteci statüsünde Almanya vatandaşlığına başvuran kişinin hakkında Yabancılar Yasası’nın 46. maddesine göre sınır dışı edilme kararı bulunmaması gerekmektedir.
 • Mülteci statüsünde Almanya vatandaşlığına başvuran kişinin başvuru tarihine kadar bağlı bulunduğu ülkenin vatandaşlığından çıkması gerekmektedir. (Mülteci statüsünde Almanya vatandaşlığı başvuru sahibi, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı diğer vatandaşlığından çıkamıyor ise, kendi vatandaşlığından çıkma koşulu aranmaz.)
 • Almanya Hükümeti tarafından reşit olmayan çocuklara vatandaşlığa alınma garantisi verilir. Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişinin karısı / kocası ve reşit olmayan çocukları, Almanya’da düzenli olarak 8 yılı doldurma şartı aranmaksızın Alman vatandaşı olma hakkına sahip olabilirler.

Almanya’ya iltica başvuruları için Almanya iltica şartları eksiksiz olarak yerine getirilmelidir, yerine getirilmediği durumlarda başvuru sahibinin ülkeyi 1 hafta içerisinde terk etmesi istenir.

Almanya Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Almanya vatandaşlık başvurusu için gerekli olan belgeler aşağıda listelenmiştir.

 1. Dilekçe:
  • Alman vatandaşlığına geçiş yapmak isteyen kişilerin vermesi gereken dilekçe, 16 yaşını doldurmuş her birey için şahsi olarak verilmelidir.
  • Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişilerin, başvuru işlemini gerçekleştirmeden önce ikamet ettikleri bölgede bulunan resmi Almanya Göçmenlik Dairesine gidip, Almanya Göçmenlik Dairesinden dilekçe formunu (Antrag auf Einbürgerung) şahsen almaları gerekmektedir.
  • Alman vatandaşlığına geçmek isteyen 16 yaşın altındaki bireyler için ebeveynler dilekçe vermek durumundadır.

Almanya Göçmenlik Dairesi tarafından dilekçeye ek olarak belgeler istenebilir. Almanya vatandaşlık başvurusu dilekçesine ek olarak istenebilecek belgeler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

 • Doğum belgesi,
 • Elde edilen kazanç belgeleri (Son 3 aylık maaş bordrosu)
 • Almanya vatandaşlığına başvuran kişi işsiz ise işsizlik parası ya da yardımı aldığına dair belge ve fotokopisi,
 • Pasaport ve pasaportta kayıt bulunan sayfaların birer fotokopisi,
 • Evlenme cüzdanı ve üzerlerinde kayıt bulunan sayfaların birer fotokopisi,
 • Almanya vatandaşlığına başvuran kişi daha önce evlenip boşanmış ise bu duruma ilişkin mahkeme kararı ve bu mahkeme kararının Almanca tercümesi,
 • Yeterli Almanca bilgisini kanıtlayan diploma veya okul belgesi,
 • Almanya vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin çocukları varsa çocuklarına ait okul karnelerinin bir örneği istenebilmektedir.
 1. Almanya Federal Cumhuriyet Anayasasına bağlılık beyanı ve Almanca testi: Almanya vatandaşlığına başvuru yapan kişinin, Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’na bağlılığını beyan ettiği kâğıdı imzalaması gerekmektedir. Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişinin yetkili kişilere ibraz edebileceği bir diploma veya eşdeğer bir belge yok ise Almanya Federal Cumhuriyeti makamları kişiyi bir Almanca testine tabi tutar. Almanca testinde, Almanya Göçmenlik Dairesinde başvuru sahibinin işlemlerini yürüten memur, kişinin Almanya vatandaşlığı ve dilekçede bahsedilenlerle ilgili sözlü bir mülakat yapar.
 2. Almanya vatandaşlığına alınıldığına dair teminat belgesi (Einbürgerungszusicherungurkunde): Almanya Göçmenlik Dairesi diğer tüm işlemleri takribi 10-12 haftalık süre içinde tamamlar eğer Almanya vatandaşlığı başvurusu olumlu sonuçlanırsa Almanya vatandaşlığına başvuru yapan kişiye, Almanya vatandaşlığına alınacağına dair teminat belgesi (Einbürgerungszusicherungurkunde) verir. Teminat belgesinin geçerliliği 2 yıl ile sınırlandırılmıştır.
 3. Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi: Almanya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişinin kendi vatandaşlığından çıkması, Almanya Hükümeti tarafından şart olarak konulmuştur. Almanya vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin Türk vatandaşlığından çıkması için yetkili konsolosluğa sunması gereken evraklar aşağıda maddelenmiştir.
  • Pasaport
  • Nüfus cüzdanı
  • 4 adet fotoğraf
  • Teminat Belgesi’nin aslı ve iki adet Türkçe tercümesi
   Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurularının T.C. İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılması 3 ila 6 ay sürebilmektedir. Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişiye, öncelikli olarak İçişleri Bakanlığından gönderilen “Çıkma İzin Belgesi” verilmektedir.
 4. Almanya vatandaşlığına alınma belgesi: Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesinin, Almanca çevirisiyle birlikte Alman Göçmenlik Dairesine verilmesi gerekmektedir.
  Alman Göçmenlik Dairesi, çıkış izni belgesi ile birlikte, aradan geçen zaman içinde Almanya vatandaşlığına başvuru yapan kişinin koşullarında bir değişiklik olup olmadığını değerlendirdikten sonra, Alman vatandaşlığına geçiş işlemini sonuçlandırır ve 6-8 hafta içerisinde Alman vatandaşlığı belgesini (Einbürgerungsurkunde) başvuru sahibine verir.
 5. Türk vatandaşlığından çıkma belgesi: Alman vatandaşlığına alınma belgesinin aslı ve iki adet Türkçe tercümesi, T.C. pasaport ve nüfus cüzdanlarıyla birlikte ilgili konsolosluğa ibraz edildiğinde, Türk vatandaşlığından çıkma işlemi sonuçlandırılır ve başvuru sahibine “Çıkma Belgesi” verilir. Almanya vatandaşlığına başvuru sahibinin, son aşama olarak çıkma belgesini, Alman makamlarına ibraz etmesi gerekmektedir.

Almanya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Almanya vatandaşlığına geçme başvurusu yapacak kişinin hazırladığı tüm belgeler ve başvuru dokümanı, en yakın Almanya Göçmenlik Dairesine teslim edilmelidir.

Almanya Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Almanya vatandaşlığı için yapılan başvuruların ikamet edilen bölgenin Almanya Göçmenlik Dairesi tarafından değerlendirmeye alınıp sonuçlanması ortalama 10 ile 12 hafta arasında değişmektedir.

Almanya Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Almanya vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin derlediği evraklarda bir eksik olması durumunda Almanya Göçmenlik Dairesi, kişinin Almanya vatandaşlığı başvurusunu askıya alır. Başvuru sahibinin en kısa süre içerisinde eksik olan evrakları derlemesi ve başvuru sürecini aktif etmesi gerekmektedir.

Almanya vatandaşlık başvurusu yapan kişi dilekçesini Almanya Göçmenlik Dairesine teslim ettiğinde ilgili kurum kişiden ek belgeler (Doğum belgesi, elde edilen kazanç belgeleri, son 3 aylık maaş kanıtı ve pasaport ve pasaportta kayıt bulunan sayfaların birer fotokopisi,vs.) isteyebilir.

Almanya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişi, gerekli tüm evrakları derleyip ikamet ettiği bölgede bulunan Almanya Göçmenlik Dairesine başvurduğu takdirde yaşanması muhtemel süreç aşağıda özetlenmiştir.

 • Almanya vatandaşlık başvuru sahibine, Almanya vatandaşlık başvurusu için gerekli olan evrakları yetkili kişilere teslim ettikten sonra bir Almanca yeterlilik testi uygulanır. Almanca yeterlilik testinde yetkili memur Almanya vatandaşlık başvurusu sahibinden günlük gazeteden seçilmiş kısa bir metni okuyup anladığını anlatmasını ister. Yetkili memur bu sözlü mülakat sonunda yeterli Almanca bilinmediğine kanaat getirirse yapılan Almanya vatandaşlık başvuru işlemi durdurulur ve başvuru sahibinin Almanca kursuna katılması gerekir.
 • Almanca yeterlilik testinden sonra Almanya vatandaşlık başvurusu sahibine yazılı Alman vatandaşlığı testi uygulanır. Uygulanacak olan Alman vatandaşlık testinde genellikle “Almanya’da yaşamak, Alman toplumu, Alman yasaları ve kuralları, kişinin ikamet ettiği bölge” ile ilgili 3 soru sorulur. Alman vatandaşlık testinde toplam 33 soru vardır ve başvuru sahibi en az 17 soruyu doğru bir şekilde cevaplamak zorundadır. Aksi bir durumda başvuru işlemi durdurulur.

Sözlü ve yazılı mülakattan sonra Alman Göçmenlik Dairesi, yapılan Alman vatandaşlığı başvurusunu değerlendirir ve başvuru sahibine 10 ila 12 hafta içerisinde geri dönüş sağlanır.

Almanya Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Almanya vatandaşlık başvurusu reddedilen bir kişinin, ilgili kuruma nasıl itiraz etmesi gerektiği aşağıda açıklanmıştır.

 1. İtiraz mektubu hazırlamak: Almanya Göçmenlik Dairesi, vatandaşlık işlerinde başvuru sahibinin muhatap olabileceği tek kurumdur. Almanya vatandaşlık başvurusu reddedilen kişi, 30 gün içinde, içerisinde verilen bu ret kararına neden katılınmadığına dair güçlü argümanlar içeren bir itiraz mektubu hazırlamalı ve ilgili yerlere ulaştırmalıdır.
 2. Yetkili kuruma dava açmak: Almanya vatandaşlık başvurusu edilen itiraz sonucu yine de reddedilirse kişi yetkili makama karşı dava açabilme hakkına sahiptir.

Almanya vatandaşlığına başvuru yapıp ret sonucu alan kişiye ilgili kurumlar tarafından yatırdığı başvuru ücreti aynı şekilde iade edilmektedir.

Almanya Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Almanya vatandaşlığı başvuru ücreti 2021 yılı itibariyle 255 Euro’dur. Almanya vatandaşlığına başvuru yapan kişinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklar için de başvuru yapılıyorsa, ücret 16 yaşın altındaki her çocuk için 51 Euro’dur.

Almanya vatandaşlığına başvuru yapan kişinin vatandaşlık sınavı için 25 Euro ödemesi ve başvurusunun başarılı olması durumunda vatandaşlığa kabul sertifikası ( Einbürgerungszusicherung ) için ek 25 Euro ödemesi gerekecektir.

Almanya Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Alman vatandaşlığına başvurup Almanya vatandaşı olan kişilerin sahip olduğu Alman pasaportu, sahibine 122 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanımaktadır. Almanya vatandaşı olan kişilerin vizesiz girebileceği ülkeler ve bu ülkelerde kişiye tanınan kalma süreleri aşağıda listelenmektedir.

Almanya vatandaşlığı ile gidilebilecek (Schengen bölgesi ülkeleri hariç) ülkeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Arnavutluk – 90 gün geçerli (kimlik kartı geçerli)
 • Andorra – süre kısıtlaması yok (kimlik kartı geçerli)
 • Antigua ve Barbuda – 6 ay geçerli
 • Arjantin – 90 gün geçerli
 • Ermenistan – 180 gün geçerli
 • Bahamalar – 3 ay geçerli
 • Barbados – 6 ay geçerli
 • Belarus – 30 gün geçerli (Rusya’dan veya Brest Bölgesi ve Grodno Bölgesi’ndeki belirlenmiş geçişlerin dışındaki kara sınırlarından geliniyorsa, önceden verilmiş bir vize gereklidir.)
 • Belize – 1 ay geçerli
 • Bolivya – 90 gün geçerli
 • Bosna Hersek – 90 gün geçerli (kimlik kartı geçerli) (Herhangi 6 aylık süre içinde 90 gün)
 • Botsvana – 90 gün geçerli
 • Brezilya – 90 gün geçerli (Herhangi 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Brunei – 90 gün geçerli
 • Kanada – 6 ay geçerli (Hava yoluyla geliniyorsa e-vize gereklidir.)
 • Cape Verde – 30 gün geçerli (Varıştan en az 5 gün önce çevrimiçi kayıt yapılmalıdır.)
 • Şili – 90 gün geçerli
 • Kolombiya – 90 gün (90 günlük süre 1 yıl içerisinde 180 güne kadar uzatılabilir.)
 • Dominika – 90 gün (Herhangi 180 günlük günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Dominik Cumhuriyeti – 90 gün
 • Ekvador – 90 gün geçerli
 • El Salvador – 3 ay geçerli
 • Fiji – 4 ay geçerli
 • Gambiya – 90 gün geçerli
 • Gürcistan – 1 yıl geçerli
 • Grenada – 3 ay geçerli (1 Aralık 2020’den itibaren, Grenada’ya gelen tüm gezginlerin Grenada’ya girmek için güvenli seyahat belgesi almak için çevrimiçi bir başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.)
 • Guatemala – 90 gün geçerli
 • Guyana – 3 ay geçerli
 • Haiti – 90 gün geçerli
 • Honduras – 3 ay geçerli
 • Endonezya – 30 gün geçerli
 • İsrail – süre kısıtlaması yok (Sadece turizm için 3 ay)
 • Jamaika – 90 gün geçerli
 • Japonya – 90 gün geçerli (1 kez uzatılabilir)
 • Kazakistan – 30 gün geçerli
 • Kiribati – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün )
 • Kosova – 90 gün geçerli
 • Güney Kore – 90 gün geçerli
 • Kırgızistan – 60 gün geçerli
 • Lesoto – 14 gün geçerli
 • Malezya – 3 ay geçerli
 • Marşal Adaları – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Mikronezya – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Moldova – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün) (kimlik kartı geçerli)
 • Moğolistan – 30 gün geçerli
 • Fas – 90 gün geçerli
 • Namibya – 3 ay geçerli (1 takvim yılı içerisinde 3 ay )
 • Palau - 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Panama – 180 gün geçerli
 • Paraguay – 90 gün geçerli
 • Filipinler – 30 gün geçerli
 • Saint Vincent ve Grenadinler – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Güney Afrika – 90 gün geçerli
 • Tonga – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Trinidad ve Tobago -90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Türkiye – 3 ay geçerli (kimlik kartı geçerli ) ( Mavi kart sahibi eski Türk vatandaşları süresiz kalma hakkına sahiptir.)
 • Birleşik Krallık – 6 ay geçerli (1 Ekim 2021’e kadar geçerli kimlik kartı )
 • Bahamalar – 3 ay geçerli
 • Kosta Rika – 90 gün geçerli
 • Eswatini – 30 gün geçerli
 • Mauritius – 90 gün geçerli
 • Meksika – 180 gün geçerli
 • Monako – süre kısıtlaması yok (kimlik kartı geçerli)
 • Karadağ – 90 gün geçerli (30 gün geçerli kimlik kartı)
 • Nikaragua – 90 gün geçerli
 • Kuzey Makedonya – 90 gün geçerli (kimlik kartı geçerli)
 • Umman – 14 gün geçerli (Diplomatik veya resmi pasaport sahipleri 90 güne kadar kalabilirler.)
 • Peru – 90 gün geçerli (Herhangi bir 6 aylık süre içerisinde 90 gün)
 • Katar – 90 gün geçerli
 • Saint Kitts ve Nevis – 3 ay geçerli
 • Saint Lucia – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Samoa – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • San Marino – süre kısıtlaması yok (kimlik kartı geçerli)
 • Sao Tome ve Principe – 15 gün geçerli
 • Senegal – 90 gün geçerli
 • Sırbistan – 90 gün geçerli (Herhangi bir 6 aylık süre içerisinde 90 gün) (kimlik kartı geçerli)
 • Seyşeller – 3 ay geçerli
 • Singapur – 90 gün geçerli
 • Solomon Adaları – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Tayland – 30 gün geçerli (Havayolu ile gelinmiyorsa senede en fazla 2 ziyaret hakkı tanınır.)
 • Doğu Timor – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Tunus – 4 ay geçerli (Belirli durumlarda geçerli kimlik kartı)
 • Tuvalu – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Ukrayna – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Birleşik Arap Emirlikleri – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Uruguay – 90 gün geçerli
 • Özbekistan – 30 gün geçerli
 • Vanuatu – 90 gün geçerli (Herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün)
 • Vatikan Şehri – süre kısıtlaması yok (kimlik kartı geçerli)
 • Venezuela – 90 gün geçerli
 • Vietnam – 15 gün geçerli
 • Amerika Birleşik Devletleri – 90 gün geçerli

Alman vatandaşlarına herhangi bir süre kısıtlaması uygulamayan Schengen Bölgesi ülkeleri aşağıda verilmiştir.

 • Avusturya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Belçika (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Bulgaristan (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Hırvatistan (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Kıbrıs (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Çekya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Danimarka (sınırsız hareket özgürlüğü (Danimarka anakarasında)) (kimlik kartı geçerli(Grönland dahil değil))
 • Estonya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Finlandiya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Fransa (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Yunanistan (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Macaristan (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • İzlanda (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • İrlanda (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • İtalya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Letonya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Lihtenştayn (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Litvanya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Lüksemburg (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Malta (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Hollanda (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Norveç (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Polonya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Portekiz (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Romanya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Slovakya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • Slovenya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • İspanya (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • İsveç (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)
 • İsviçre (sınırsız hareket özgürlüğü) (kimlik kartı geçerli)

Alman pasaportuna sahip kişiler dünya genelinde 33 ülkeye e-vize ile giriş yapabilmektedir, 26 ülke için ise giriş işlemi, ülkeye giriş esnasında vize alınarak gerçekleşmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: