Almanya Yatırımcı Vizesi

Almanya Yatırımcı Vizesi Başvuru Süreci 2023

Almanya yatırımcı vizesi, yabancı uyruklu yatırımcılara ve girişimcilere Almanya’da ikamet etme ve şirket veya işletme kurma imkanı sağlayan, uzun süreli bir vize türüdür. Almanya yatırımcı vizesi sahiplerinin ailelerine Almanya’da ikamet etme hakkı tanınmaktadır. Almanya şirket kurma vizesi ile yabancı uyruklu yatırımcılara ve ailelerine Alman eğitim ve sağlık sisteminden faydalanma imkanı sağlanmaktadır. Almanya yatırımcı vizesi ile Almanya’da 8 yıl boyunca ikamet eden kişilerin Alman vatandaşlığına geçme hakları bulunmaktadır.

Vizem.net 2015 yılından itibaren Almanya yatırımcı vizesi başvuruları için danışmanlık hizmeti veren Türkiye’deki tek akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Almanya’da Yatırımcı Vizesi Şartları Nelerdir?

Almanya’da yatırımcı vizesi şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya yatırımcı vizesine başvuracak yabancı yatırımcıların hedeflerini özetleyen kapsamlı bir iş planı oluşturması gerekmektedir.
 • Almanya’da kurulan işletme veya şirket için en az 5 yeni kişinin işe alınması gerekmektedir.
 • Almanya’da kurulması planlanan işletme için ihtiyaç duyulan finansmanın öz sermaye veya kredi taahhüdü ile sağlanması beklenmektedir.
 • Almanya’da kurulması hedeflenen işletmenin veya şirketin, Alman ekonomisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olması ve ekonomik talebi karşılaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi yatırımcının, ilgili alanda yeterli iş deneyimine sahip olması beklenmektedir.
 • Başvuru sahibinin herhangi bir suç geçmişi olmaması gerekmektedir.

Almanya Yatırımcı Vizesi için Minimum Yatırım Miktarı Nedir?

Almanya yatırımcı vizesi için minimum bir yatırım miktarı bulunmamakla beraber, Alman hükümeti tarafından belirlenen tüm gereksinimlerin karşılanabilmesi için en az 360.000 Euro değerinde yatırım yapılması tavsiye edilmektedir.

Almanya Yatırımcı Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Almanya yatırımcı vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya yatırımcı vizesi başvuru formu: 2 adet eksiksiz ve doğru beyanlar ile doldurulmuş Almanya ulusal vize başvuru formunun sunulması gerekmektedir.
 • Pasaport: Başvuru sahibine ait geçerli bir pasaportun ve kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın, 2 adet fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Başvuru sahibine ait, 35 x 45 milimetre boyutlarında ve 6 aydan eski olmayan 2 adet biyometrik fotoğraf teslim edilmelidir.
 • Özgeçmiş: Almanya yatırımcı vizesi başvuru sahibine ait, Almanca olarak hazırlanan ve kişinin kariyer geçmişine dair bilgi veren özgeçmiş vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Mesleki yeterlilik ve faaliyet belgeleri: Almanya vizesine başvuran yatırımcıya ait, okul diplomaları, çalışma karneleri, yabancı dil sertifikaları ve geçmiş meslek faaliyetlerine dair ticaret sicili kayıt sureti gibi, başvuru sahibinin mesleki yeterliliğini ve faaliyetlerini gösteren belgelerin, Almancaya tercüme edilmiş şekilde sunulması gerekmektedir.
 • Almanya iş planı: Almanya’da yatırım yapılacak işletmenin; konsepti, konusu, şirket verileri, piyasa ve rekabet analizi, pazarlama stratejisi, gelecek planları, 3 yıl için tahmin edilen ciro ve gelir beklentisi, kar ve zarar hesap planı ve çalışan veya istihdam edilmesi planlanan kişi sayısı gibi bilgileri içeren, Almanca hazırlanmış iş planının sunulması gerekmektedir.
 • Şirket belgeleri: Şirketin kuruluşunu gösteren noter onaylı belge, noter tasdikli şirket sözleşmesi, ortaklar listesi ve ana sermayenin ne kadarının yatırıldığını gösteren belge gibi Almanya’da kurulan şirkete ilişkin evrakların, Almanca tercümeleriyle birlikte sunulması gerekmektedir.
 • Finansal kaynaklar: Yatırımcı vize başvurusunda, iş planı içeriğinde yer almıyorsa; Almanya’da kurulan şirketin finansman planı, sermaye ihtiyaç planı, sermayeyi gösteren kredi onayı veya banka hesap özeti gibi evraklar ve en az bir yıllık geçimin karşılanacağına dair kanıt niteliği taşıyan belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Almanya yatırımcı vizesi ücreti: 75 Euro tutarındaki genel vize başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Almanya Şirket Kurma Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Almanya yatırımcı vizesi ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetlerÜcretler
Almanya yatırımcı vizesi harcı100 EUR
Almanya yatırımcı vizesi başvuru formu ve dilekçe doldurma60 EUR,
Randevu işlemleriÜcretsiz
Biyometri işlemleri40 EUR
Danışmanlık hizmeti80 EUR
Toplam280 EUR

Franchise Satın Almakla Almanya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya’da franchise satın almak için gerekli yatırım koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Franchise satın alma yoluyla Almanya yatırımcı vizesi, ortalama 4 ile 6 ay arasında çıkmaktadır.

Almanya Yatırımcı Vizesi ile Oturum İzni Alınabilir Mi?

Almanya yatırımcı vizesi ile oturum izni alınabilmektedir. Almanya’da yatırım yapan ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişiler; 18 yaşından büyük olmak, geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmak, orta seviyede Almanca bilgisine sahip olmak ve sabıka kaydı bulunmamak şartlarını karşıladıkları takdirde, 3 yıl geçerli geçici oturum izni alabilmektedir.

Almanya yatırımcı vizesi ile Almanya oturma izni alan kişilerin, izinlerini korumak için 6 ayda bir Almanya’yı ziyaret etmeleri gerekmektedir. Almanya geçici oturum izni olan bir yabancı yatırımcı, 3 yılın sonunda kalıcı oturum izni için başvuru hakkı kazanmaktadır.

Almanya Yatırımcı Vizesi Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Almanya yatırımcı vizesi ile Almanya’dan vatandaşlık alınabilmektedir. Almanya yatırımcı vizesi sahipleri, kesintisiz olarak 8 yıl boyunca Almanya’da yaşadıktan sonra Alman vatandaşlığı için başvuru yapma hakkına sahip olmaktadır.

Yatırım yolu ile alınmak istenen Almanya vatandaşlık hakkı için, yatırıcımların karşılaması gereken şartlar arasında; en az 5 yeni çalışanı bünyesinde bulunduran ve Alman ekonomisine önemli katkı sağlayan bir iş kurmaları, Alman toplum yapısına entegre olmaları, Almanca’yı yetkin bir şekilde konuşmaları ve kesintisiz 8 yıl boyunca Almanya’da ikamet etmeleri yer almaktadır.

Almanya Yatırımcı Vize Hamili Ailesini Yanına Getirebilir Mi?

Almanya yatırımcı vize hamili, ailesini yanında Almanya’ya getirebilmektedir. Almanya yatırımcı vizesi sahibi kişiler; eşlerini veya partnerlerini, bakmakla yükümlü oldukları 18 yaşından küçük çocuklarını ve kendisine veya eşine maddi veya sağlık nedenleriyle bağlı olan yetişkin çocuklarını Almanya’ya getirebilmektedir. Yabancı yatırımcılar ile Almanya’ya gelen aile bireyleri, Almanya’da okuma veya çalışma hakkına sahip olmaktadır ve 5 yıl sonrasında daimi ikamet için başvuru yapabilmektedir.

Almanya’da Öğrenci Vizesi Yatırımcı Vizesine Çevrilebilir Mi?

Almanya’da öğrenci vizesi, yatırımcı vizesine çevrilebilmektedir. Öğrenci vizesi sahipleri; kapsamlı bir iş planının oluşturulması, yeterli iş deneyimine sahip olunması, herhangi bir suç kaydının bulunmaması, Alman ekonomisine katkı sağlayacak nitelikte bir şirket kurulması ve gerekli sermayeyi karşılayacak finansal kaynaklara sahip olunması gibi, Almanya yatırımcı vizesi şartlarını yerine getirdikleri takdirde, öğrenci vizesi yatırımcı vizesine dönüştürülmektedir.

Almanya öğrenci vizesini, Almanya yatırımcı vizesine çevirmek isteyen öğrencilerin eğitim süreçlerinde Almanya’da girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları, yatırımcı vizesi için istenen deneyim şartı açsısından önem teşkil etmektedir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: