Almanya Serbest Çalışan Vizesi

Almanya Serbest Meslek Vizesi Başvuru Süreci 2023

Almanya serbest meslek vizesi, herhangi bir kuruma bağlı olmadan Almanya’da yatırım yapma ve serbest çalışma faaliyetlerinde bulunmak için alınması gereken, uzun süreli (D tipi) bir vize türüdür. Almanya serbest çalışan vizesi, hamiline ve ailesine Almanya’da oturum izni hakkı tanımaktadır.

Almanya serbest çalışan vizesi hamilleri, mesleklerini serbest bir biçimde Almanya sınırları içerisinde icra edebilme hakkına ve Schengen alanı içerisinde serbest dolaşım hakkına sahiptir. Vize başvurusu için gerekli koşulları sağlayan serbest meslek sahipleri, Almanya serbest çalışan vizesine başvuruda bulunabilmektedir.

Serbest Çalışan Vizesi Almanya Şartları Nelerdir?

Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan serbest çalışan vizesi programı, Almanya’da uygulanmamaktadır. Almanya’ya serbest çalışan olarak gitmek isteyen kişilerin, şirket kurarak Almanya yatırımcı vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Almanya Serbest Çalışan Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Almanya serbest çalışan vizesi almak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

  • Pasaport: Vize başvuru sahibi adına, Almanya seyahati boyunca geçerli bir pasaportun bulunması gerekmektedir ve pasaportta kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın 2 adet fotokopisi gerekli evraklar arasında yer almalıdır.
  • Almanya serbest çalışan vizesi başvuru formu: Almanya’ya serbest çalışan olarak gidecek kişilerin, Almanya ulusal vize başvuru formunu eksiksiz şekilde ve güncel bilgilerle doldurulup imzalayarak, bir adet kopyası ile birlikte vize başvurusunda teslim etmesi gerekmektedir.
  • Biyometrik fotoğraf: Almanya vizesi başvuru sahibine ait, 6 aydan eski olmayan, beyaz fonda çekilmiş ve 3,5 cm x 4,5 cm boyutlarındaki biyometrik standartlara uygun 2 adet vesikalık fotoğraf başvuru dosyasına eklenmelidir.
  • Almanya vize ücreti dekontu: Almanya serbest çalışan vizesi almak için ödenmesi gereken 75 Euro tutarındaki genel vize ücretinin ödendiğine dair dekontun başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.
  • Özgeçmiş: Almanya serbest çalışan vizesi başvurusunda bulunan kişinin, eğitim ve iş deneyimlerini gösteren özgeçmiş ile birlikte başvuru sahibinin iş hayatı ile ilişkili karne, diploma ve iş sözleşmesi gibi belgeler başvuru dosyasına eklenmelidir. Özgeçmiş Türkçe olarak yazılmış ise, Almanca tercümesinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
  • Mesleki yeterliliğe dair belgeler: Vize başvuru sahibine ait; okul diploması, çalışma karnesi, çeşitli sertifikalar, yabancı dil yeterliliği sertifikası ve önceki serbest meslek etkinliklerine ilişkin ticari sicil kayıt sureti gibi mesleki yeterliliği kanıtlayıcı nitelikte belgeler, Almanca tercümeleri ile birlikte, vize başvurusunda beyan edilmelidir.
  • Kurulacak şirkete dair iş planı: Almanya vizesine başvuran kişinin kuracağı şirket için; işletmenin konsepti, işletmenin konusu, yasal statü ve yerleşim yeri gibi şirket verileri, kişisel niteliklerin özeti, piyasa ve rekabet analizi, pazarlama stratejisi, şirketin gelecek planları, planlama bilançosu, kar ve zarar hesap planı, likidite öngörüsü, 3 yıllık ciro ve gelir tahminleri, şirkette çalışacak veya mesleki eğitim görmek üzere istihdam edilmesi planlanan personel sayısı ve eğer mümkünse, şirketin inovasyon ve Ar- Ge açısından olumlu yansımalarını belirten bir iş planının başvuruda sunulması gerekmektedir. Kurulacak şirkete dair bir iş planı yoksa; şirkete ait finansman planı, sermaye ihtiyaç planı, kredi onayı, banka hesap dökümleri gibi sermayeyi gösterir nitelikte belgeler, likidite planı ve en az bir yıl süre ile başvuru sahibinin geçimini nasıl sağlayacağını gösteren belgelerin başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir. Kurulacak şirkete dair iş planı Türkçe ise yeminli Almanca tercümesinin başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.
  • Kurulacak şirkete dair gerekli belgeler: Almanya’da kurulacak şirket adına oluşturulmuş; şirketin kuruluşuna ilişkin noter onaylı belge, noter tasdikli şirket sözleşmesi, güncel tarihli ticaret odası kaydı, şirket ortakları listesi, şirketin ana sermayesinin ne kadarının yatırıldığını gösterir nitelikte bir belge ve varsa yönetim kurulu sözleşmesi gibi belgeler, Almanca tercümeleri ile birlikte, vize başvurusunda sunulmalıdır.
  • İkamet Yasası 21. madde 5. fıkrasına göre serbest meslek icra edecek kişiler için gerekli belgeler: Almanya’da İkamet Yasası’nın 21. maddesinin 5. fıkrasına göre serbest meslek icra etmeyi amaçlayan başvuru sahiplerinin vize başvuru dosyasında; mesleki yeterliliği kanıtlar nitelikte belgeler, finansman planı, proje temelli ücret sözleşmesi ya da niyet mektubu ve başvuru sahibinin geçimini nasıl sağlayacağını kanıtlayıcı nitelikte belgeler, Almanca tercümeleri ile birlikte, yer almalıdır.

Serbest Meslek Almanya Vize Ücreti Ne Kadardır?

Almanya serbest meslek vizesi için gerekli ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetlerÜcretler
Almanya yatırımcı vizesi harcı75 EUR
Başvuru formu ve dilekçe doldurma60 EUR
Randevu işlemleriÜcretsiz
Biyometri işlemleri40 EUR
Danışmanlık hizmeti75 EUR
Toplam240 EUR

Avukatlar için Almanya Vize Ücreti Ne Kadardır?

Avukatlar için Almanya vize ücreti, 10 yılı aşkın bir süredir kamu kurumlarında görev yapan avukatlar dışındaki başvuru sahipleri için 75 Euro’dur.

Almanya’da avukatlık yapmak için, D tipi Almanya vizesine başvurmak gerekmektedir. İstanbul barosuna bağlı avukatların Almanya vize başvuruları sırasında sorun yaşamaları halinde, İstanbul barosu Almanya vizesi başvuru süreçlerinde avukatlara destek hizmeti sunmaktadır.

Almanya Serbest Çalışan Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya serbest çalışan vizesi başvuruları, Almanya dış temsilciliği tarafından incelenip değerlendirilmektedir ve onay süreci başvuru tarihinden itibaren ortalama 3 ay sürmektedir. Almanya serbest çalışan vizesi onay süreci, başvuru dosyasında yer alan belgelerde hata veya eksiklik olması ya da ilgili konsoloslukta yoğunluk yaşanması gibi nedenlerle uzayabilmektedir.

Almanya Serbest Çalışan Vizesi ile Oturum İzni Alınabilir Mi?

Almanya serbest çalışan vizesi ile oturum izni almak mümkündür. Almanya’da oturum izni almak isteyen kişilerin; kendi geçimini sağlayabildiğini göstermesi, gerekli Almanca yeterliliğine sahip olması, geçerli bir sağlık sigortasının bulunması, Alman hukuku ve sosyal düzeni hakkında bilgi sahibi olması, kendisi ve birlikte yaşadığı kişilere yetecek büyüklükte bir evde ikamet ediyor olması, Almanya’da çalıştığı bir iş alanının olması ve bu işten düzenli bir gelir elde ediyor olması gerekmektedir.

Almanya’da oturum izni almak için gerekli koşulları sağlayan serbest meslek sahipleri, Almanya oturum izni başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Almanya Serbest Çalışan Vizesi Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Alanya serbest çalışan vizesi sahiplerinin, vatandaşlık için gerekli koşulları sağladıkları durumda, Almanya vatandaşlığı alma hakkı bulunmaktadır. Alman vatandaşlığına başvurmak isteyen kişilerin; yasal olarak en az 8 senedir Almanya’da ikamet etmesi, süresiz bir oturum iznine sahip olması, herhangi bir sosyal destek almıyor olması, en az B1 seviyesinde Almanca yeterliliği olması, herhangi sabıka kaydının bulunmaması ve Alman hukuku ve toplum düzeni konusunda yapılan Alman vatandaşlığı sınavını geçmiş olması gerekmektedir.

Almanya serbest çalışan vizesi sahibi, Almanya vatandaşlık şartları karşılandığı taktirde vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir.

Çalışma Durumuna Göre Diğer Almanya Vize Çeşitleri Nelerdir?

Vize başvuru sahibinin çalışma durumuna göre diğer Almanya vize çeşitleri aşağıda verilmiştir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: