Almanya Sporcu Vizesi

Almanya Sporcu Vizesi Başvuru Süreci 2023

Almanya sporcu vizesi, profesyonel atletlerin, sporcuların ve koçların Almanya’da resmi bir spor kulübünün ya da rekabete dayalı bir spor kuruluşunun bünyesinde dönemlik olarak mesleklerini yapabilmeleri ve bu süreçte Almanya’da ikamet edebilmeleri için almaları gereken vizedir. Almanya sporcu vizesi uzun süreli (D tipi) bir vize olup, 90 günden uzun oturumlar için verilmektedir.

Almanya sporcu vizesi alan kişilerin, ülkeye giriş yaptıktan sonra profesyonel olarak spor yapabilmeleri için vizelerini oturma iznine çevirmeleri gerekmektedir. Almanya sporcu vizesi ile oturma iznine sahip olan sporcuların, vize süresi boyunca Almanya’da ikamet etme, çalışma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları bulunmaktadır.

Almanya Sporcu Vizesi Şartları Nelerdir?

Almanya sporcu vizesi alabilmek için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Vizeye başvuracak koç ya da sporcunun, bir Alman kulübünde ya da karşılaştırılabilir rekabete dayalı spor kuruluşu bünyesinde yer almak üzere kabul edilmiş olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi koç ya da sporcunun, en az 16 yaşında olması gerekmektedir.
 • Bağlı olunan spor kulübünün ya da kuruluşunun, başvuru sahibi kişiye, Almanya’daki hayatını idame ettirebilmesi için yeterli bir ödeme yapması gerekmektedir.
 • Bir spor kulübü bünyesinde Almanya’da ikamet edecek sporcu ya da koça, yasal emeklilik sigortası gelir eşiğinin en az yüzde 50’si kadar ödeme yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin, atletik ve profesyonel mesleki yeterliliğinin, spordan sorumlu merkezi birlik ve Alman Spor Federasyonu tarafından karşılıklı onaylanması gerekmektedir.

Almanya Sporcu Vizesine Kimler Başvurabilir?

Almanya sporcu vizesine, belli bir dönem için, bir Alman spor kulübünde ya da kuruluşunda profesyonel olarak sporculuk ya da koçluk yapacak, ilgili kuruluştan kabul almış olan ve 16 yaşından büyük kişiler başvurabilir.

Almanya Vizesi Sporcu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya sporcu vizesi başvurusu için yapılması gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Resmi Almanya temsilcilikleri web sitesindeki uzun süreli vize başvuru süreci kısmına gidilmeli, Almanya’ya gidiş sebebi tablosundan ilgili olan vize tipi belirlenmeli ve gerekli belgeler hazırlanmalıdır.
 • Almanya’da bulunan spor kulübü ya da kuruluşundan, iş ilişkisi beyanı evrakının temin edilmesi gerekmektedir.
 • Almanya vize başvurularında resmi hizmet sağlayıcısı olan iDATA ulusal vize randevu sistemi üzerinden, online vize randevusu oluşturulmalıdır.
 • Randevu tarihinde, vize evrakları ile birlikte ilgili iDATA başvuru merkezine gidilmesi, vize ücretinin ödenmesi ve biyometri işlemlerini yaptırarak vize başvurusunun tamamlanması gerekmektedir.

Almanya Sporcu Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Almanya sporcu vizesi için gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.

 1. Almanya sporcu vizesi başvuru formu: Vize başvuru formunun, başvuru sahibi sporcu tarafından, eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. Almanya D tipi vize başvurularında, 2 adet başvuru formu teslim edilmelidir.
 2. Pasaport: Başvuran kişi pasaport ve pasaportundaki kişisel bilgilerin olduğu sayfanın 2 adet fotokopisini başvuruya eklemelidir.
 3. Biyometrik fotoğraf: Vize başvurusu için 2 adet, 35 mm x 45 mm boyutlarında biyometrik vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Fotoğraflar, başvuru tarihinden en geç 6 ay öncesine ait olmalıdır.
 4. Özgeçmiş: Başvuran kişi özgeçmişini iki adet fotokopisi ile teslim etmelidir. Özgeçmiş Türkçe ise, Almanca’ya çevrilmiş bir kopyanın daha eklenmesi gerekmektedir.
 5. İş sözleşmesi: Vize başvurusu yapan sporcunun, Almanya’daki kulüple yapmış olduğu iş sözleşmesi ve eğer varsa konuyla ilgili destekleyici belgeler, iki adet fotokopileri ile beraber beyan edilmelidir.
 6. İş ilişkisi beyanı: Almanya’daki spor kulübü ya da kuruluşu tarafından hazırlanmış iş ilişkisi beyanı, iki adet fotokopisiyle beraber alınmalı ve vize başvurusuna eklenmelidir.
 7. Mesleki yeterlilik belgeleri: Başvuran sporcu ya da koçun, atletik ve mesleki yeterliliğini kanıtlayan resmi belgeler ve sertifikalar, vize başvurusunda teslim edilmelidir.
 8. Mesleki faaliyet belgeleri: Başvuru sahibi sporcunun katılmış olduğu resmi turnuvalar, müsabakalar ve yer alınan spor kulüplerini kanıtlar nitelikte, icra edilen spor alanındaki faaliyetleri gösteren mesleki faaliyet belgeleri başvuruya eklenmelidir.
 9. Seyahat sağlık sigortası: İş sözleşmesinin başlangıç tarihine kadar ya da Almanya’da sağlık sigortası kaydı yapılana kadar geçerli olan bir sağlık sigortası poliçesi, iki adet fotokopisi ve Almanca kopyası ile beraber teslim edilmelidir.

Almanya Sporcu Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Ulusal vize başvuru formu özellikleri taşıyan Almanya sporcu vizesi başvuru formuna, Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilciliklerine ait internet sitesinden ulaşılmaktadır. Almanya sporcu vizesi için başvuru formu basılı şekilde veya online ortamda doldurulabilmekte ve başvuru esnasında 2 adet form teslimi yapılmaktadır.

Almanya sporcu vizesi başvuru formunda; başvuru sahibinin kimlik bilgileri, aile bireylerinin bilgileri, pasaport bilgileri gibi kısımların yanı sıra, Almanya’da geçirilecek sürede nerede yaşanılacağı, hangi kulüp bünyesinde çalışılacağı ve geçmiş Almanya seyahatleri hakkında sorular bulunmaktadır. Başvuru formunda, kimlik bilgilerinin sorulduğu kısımların, pasaportta yazan şekilde cevaplanması gerekmektedir.

Almanya sporcu vizesi başvuru formu doldurulurken doğru ve güncel bilgiler verilmeli, aynı zamanda formda verilen bilgileri destekleyici ve kanıtlayıcı nitelikte belgeler sunulmalıdır. Almanya sporcu vizesi başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra, formun son sayfası ıslak imza ile imzalanmalıdır.

Almanya Sporcu Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Almanya sporcu vizesi ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetlerÜcretler
Almanya sporcu vizesi harcı100 EUR
Başvuru formu ve dilekçe doldurma60 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometrik işlemler40 EUR,
Danışmanlık hizmeti60 EUR
Toplam260 EUR

Almanya Sporcu Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya sporcu vizesi işlemleri, gerekli belgelerin kontrolü tamamlandıktan sonra ortalama 8 ile 10 hafta arasında sürmektedir. Almanya sporcu vizesi başvuru süreci, başvuru için teslim edilen belgeler arasında tutarsızlık tespit edilmesi halinde ya da başvuran kişiden ek belge talep edilmesi halinde uzayabilir.

Almanya ulusal vize başvurularında, Türkiye’den teslim alınan başvuru dosyaları Almanya’ya gönderilerek, yetkili yabancılar dairesi tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Türkiye’den yapılan D tipi Almanya vize başvurusu onay süreci, dosyanın Almanya’da değerlendirilmesi sırasında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: