Almanya Vize Reddi Maddeleri

Almanya Vize Reddi Maddeleri ve İtiraz Süreci

Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşecek seyahatler için yapılan vize başvurularında; başvuru belgelerinin eksik olması veya inandırıcı olmaması, yeterli maddi kanıtın sunulmaması, başvuru sahibi tarafından kendi ülkesine dönüleceğine dair gerekli belgenin sunulmaması, seyahat sağlık sigortasının istenen şartları sağlamaması ve benzeri nedenler dolayısıyla Almanya Konsolosluğu tarafından Almanya vize reddi verilebilmektedir.

Yıllara göre Schengen vize istatistiklerine bakıldığında, Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki Almanya dış temsilciliklerine yapılan Schengen vizesi başvuruları toplamında, vize red oranları; 2017 yılında %11, 2018 yılında %12, 2019 yılında %12 ve 2020 yılında %15 olarak kaydedilmiştir.

Vizem.net danışmanlığında, Schengen vize reddi sonrası yapılan ikinci vize başvurularının onay oranı %84,3 olup, bu oran Türkiye’deki en yüksek akredite acente skorudur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Almanya Vize Ret Sonucunda Ne Yapılmalıdır?

Almanya vize reddi alan kişiler tarafından yeniden vize başvurusu yapılabilmektedir. Yeniden başvuru yapmak istenmiyor ise Almanya dış temsilciliği tarafından verilmiş olan ret kararına itiraz edilebilmektedir.

Almanya Vize Reddi Alanlar Ne Zaman İtiraz Edebilir?

Almanya vize reddi alan başvuru sahiplerinin, ret sonucu alındıktan sonraki 1 ay içerisinde vize reddi itiraz dilekçesini Almanya Konsolosluğu vize bölümüne ulaştırması gerekmektedir. Almanya vize reddi itiraz süresi 1 aydır ve bu süre içerisinde itiraz edilmezse yeniden vize başvurusu yapılması gerekmektedir.

Almanya Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Almanya vize ret kararına, başvuru sahibine bildirim yapılan tarihten itibaren 1 ay içerisinde, Almanya Konsolosluğu vize bölümüne ulaştırılan itiraz dilekçesi ile itiraz edilebilmektedir. Almanya vize reddi itirazı, ret sonucu alan başvuru sahipleri tarafından şahsen veya yetkili kılınmış bir avukat ya da temsilci tarafından yapılabilmektedir. Vize reddi almış kişi tarafından bir vekaletname imzalanarak yetkili kılınan kişinin itiraz sürecini yürütmesi sağlanabilmektedir. 18 yaş ve altı çocukların vize ret kararı itirazı, velayet sahipleri tarafından yapılmaktadır.

İdata Almanya vize reddi sonucuna itiraz durumunda, şahsen veya yetkili kişi aracılığıyla yapılacak olan itirazlar Almanya vize reddi itiraz dilekçesi yazılarak yapılmaktadır. Şahsen imzalanmış, Almanca dilinde yazılmış, kişisel bilgiler ve red cevabında yer alan altı veya yedi haneli rakam kodu eklenmiş Almanya vize reddi itiraz dilekçesinde, resmi bir dille red kararına neden itiraz edildiğinin açıklanması gerekmektedir. Vize reddi itiraz dilekçesinin, faks, posta veya tarayıcıdan geçirilip elektronik postaya ek olarak Almanya Konsolosluğu vize bölümüne ulaştırılması gerekmektedir.

Dilekçe teslim edildikten sonra vize reddi itiraz süreci başlar, vize başvurusu yeniden incelemeye alınır ve bir gecikme söz konusu olmazsa ortalama 3 ay içerisinde vize başvuru sahibi ile irtibata geçilir.

Almanya Vize Reddi Sonrası Tekrar Başvuru Nasıl Yapılır?

Almanya vize reddi alan ve tekrar başvuru yapmak isteyen kişilerin, aynı vize başvuru prosedürünü izlemesi gerekmektedir. Almanya vizesi için ikinci kez başvuru yapılması durumunda, red cevabına sebep olmuş durumun veya durumların aksini kanıtlayan belgelerin sunulması beklenmekte, aynı zamanda danışman eşliğinde başvuru yapılması tavsiye edilmektedir.

Vize Reddinden Sonra Almanya Vizesi için Tekrar Ne Zaman Başvuru Yapılabilir?

Vize reddinden sonra, Almanya vizesine tekrar başvuru yapmak isteyen kişiler, red cevabı alındıktan hemen sonra vize başvuru işlemlerine başlayabilmektedir.

Almanya Neden Vize Vermiyor?

Almanya vize başvurusu reddi nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Sahte veya hasar görmüş bir pasaportun sunulması
 • Almanya vize başvuru şartlarını karşılamayan bir pasaportun teslim edilmesi
 • Seyahat amacının yeterince açıklanmaması
 • Almanya seyahat planının yeterince açıklanmaması
 • Geçersiz bir referans mektubunun teslim edilmesi
 • Maddi yeterliliğin kanıtlanmaması veya vize için uygun bulunmaması
 • Evlilik veya doğum sertifikasının eksik bilgi ile sunulması
 • Sağlık sigortasının vize başvuru şartlarını sağlamaması
 • Almanya’da konaklanacak yere ilişkin geçerli kanıt sunulmaması
 • Daha önce Schengen vize ihlalinin yapılmış olması
 • Sabıka kaydına sahip olunması

Almanya Vize Reddi 2. Madde Nedir?

Almanya vize reddi 2. madde, planlanan seyahat şartlarının ve amacının yeterince gerekçelendirilmemesi durumunu kapsamaktadır.

Almanya vize reddi cevabının 2. maddeden dolayı alınması durumunda, başvuru sahibi tarafından Almanya’ya ne amaçla gidildiği vize talep dilekçesinde daha açık bir şekilde aktarılmalıdır. Kişi seyahat amacının, nedeninin ve planının talep dilekçesinde belirtilmesi ile yükümlüdür. Almanya vize reddi 2. madde itiraz dilekçesinin yazılması ve vize talep dilekçesine tüm detayların eklenmesi ile vize red sonucuna itiraz edilmesi gerekmektedir.

Almanya Vize Reddi 3. Madde Nedir?

Almanya vize reddi 3. madde, dönüş ve transit yolculuklarını da kapsayacak şekilde, planlanan seyahat süresinin tamamı için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ibraz edilmemesi durumlarında geçerlidir.

Almanya vize ret kararının 3. maddeden dolayı verilmesi halinde, maddi yeterliliği kanıtlayan belgeler eksik veya yanlış gönderilmiş demektir. Vize türüne göre kanıtlanması gereken finansal yeterlilik miktarı değişebilmektedir, bu nedenle ilgili vize türüne göre yeterli maddi varlığa sahip olunduğu başvuru sahibi tarafından doğru şekilde açıklanmalıdır. Almanya vize reddi 3. madde itiraz dilekçesinin yazılması, maddi yeterliliği belirten ek belgelerin sunulması veya eksik belgelerin tamamlanması ile vize ret kararına itiraz edilebilmektedir.

Almanya Vize Reddi 6. Madde Nedir?

Almanya vize reddi 6. madde, Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) başvuru sahibine dair Almanya’ya giriş yasağı kaydının bulunduğu durumları kapsamaktadır.

Almanya vize reddi kararının 6.maddeden kaynaklanması durumunda, red almış kişinin Schengen Bilgi Sistemi dahilinde Schengen ülkelerinden birine seyahat engeli olduğu anlaşılmıştır. Seyahat engeli ancak ilgili ülkenin yetkili kurumlarına yapılacak başvuru sonucunda kaldırılabilmektedir. Almanya vize reddi 6. madde itiraz dilekçesi ile itiraz edilebilir, fakat Schengen Bilgi Sistemi’nde kayıtlı seyahat engeli devam ettiği sürece herhangi bir Schengen ülkesine giriş yapmak veya Almanya vizesi almak mümkün olmamaktadır.

Almanya Vize Reddi 8. Madde Nedir?

Almanya vize reddi 8. madde, Avrupa Birliği’nde bulunan en az bir üye devletin, başvuru sahibinin Schengen Sınırları Yasası uyarınca kamu sağlığı için tehlike oluşturduğu kanaatinde bulunduğu haller için geçerlidir.

Almanya vize reddi cevabının 8. maddeden dolayı alınması durumunda, red almış kişinin toplum sağlığını riske atacak bir sağlık sorunu olduğu anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin sağlık durumunu gösteren ek rapor ve belgelerin teslim edilmesi, özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazanmak için yapılmış aşı kartlarının ve sertifikalarının teslim edilmesi ve Almanya vize reddi 8. madde itiraz dilekçesi ile vize ret sonucuna itiraz edilmesi gerekmektedir.

Almanya Vize Reddi 9. Madde Nedir?

Almanya vize reddi 9. madde, başvuru sahibinin en az bir Avrupa Birliği üye devleti tarafından, uluslararası ilişkilerine tehdit oluşturduğu kanaatinde olması durumunu kapsamaktadır.

Almanya vize ret kararının 9. maddeden dolayı alınması halinde, vize başvuru sahibinin daha önce Schengen ülkelerinden birinde suç işlemiş olduğu anlaşılır. Almanya vize reddi 9. madde itiraz dilekçesi ve kişinin adli sicilinin temiz olduğunu gösteren belgelerin sunulması ile vize ret sonucuna itiraz edilmesi gerekmektedir.

Almanya Vize Reddi 10. Madde Nedir?

Planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı bulunmadığı durumlarda verilir. Almanya vize reddi 10. maddesi sıklıkla sahte otel rezervasyonları ve veya konaklama ve ulaşım ile bulunulan yanlış beyanlar sebebiyle verilir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Almanya vize başvurularında bu maddeden red almamak için otel ve ulaşım onayı alınarak vize başvurusu gerçekleştirilir.

Almanya Vize Reddi 13. Madde Nedir?

Vize geçerlilik süresi dolmadan önce Almanya'dan veya Schengen ülke birliğinden çıkılmayacağına dair makul şüpheler bulunan başvurularda Almanya vize reddi 13. maddesi uygulanır. 13. maddeden red almayı engellemek için dönüşe dair belgeler ve detaylı seyahat planının sunulması önem arz etmektedir.

Almanya Vize Reddi Pasaporta İşlenir Mi?

Evet, Almanya vize başvurusundan sonra ret kararı alınırsa, vize reddi başvuru sahibinin pasaportuna işlenmektedir.

Almanya Vize Reddi VIS Sisteminde Görülür Mü?

Evet, Almanya vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde, vize reddi VIS sisteminde görülmektedir.

Almanya Vize Reddi Alan Başvuru Sahibi Farklı Ülkeden Schengen Vizesi Alabilir Mi?

Almanya vize reddi alan başvuru sahibinin, farklı bir ülkeye seyahat etmek için Schengen vizesi alması mümkündür, fakat vizenin onaylanma olasılığı düşük olmaktadır.

Almanya Vizesi Çıkmazsa Ücreti Geri Ödenir Mi?

Hayır, Almanya vize başvurusu sonucunda ret kararı alınırsa, vize başvuru ücreti başvuru sahibine geri ödenmemektedir.

2 Kere Vize Reddinden Sonra Almanya Vizesi Alınabilir Mi?

Almanya vize başvurusunun 2 kere ret sonucu almasından sonra, Almanya vizesi almak hala mümkündür. Yeni yapılacak Almanya vize başvurusu için, geçmiş başvurularda redde sebep olan nedenler iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Yeni vize başvurusunda beyan edilecek Almanya vize talep dilekçesinde, önceden alınan redlere atıfta bulunulması ve yeniden başvuru yapma sebebinin net bir şekilde yazılması gerekmektedir.

Almanya Vize İhlali Yapılırsa Ne Olur?

Almanya vize ihlali yapan kişiler, ülkeden sınır dışı edilir ve kendilerine geçici veya sürekli giriş yasağı verilir. Geçici veya sürekli giriş yasağı verilmediği durumlarda, vize ihlali yapan kişiler para cezası ödemek zorunda bırakılabilir.

Almanya’da vize ihlali yapan kişilerin, sonraki vize başvurularında ret kararı alma ihtimali artmaktadır. Yeniden yapılan vize başvurularında ret almamak için, geçmişte neden vize ihlali yapıldığı hakkında geçerli bir sebep sunulmalı ve vize talep dilekçesi içeriğinde ihlal sebebine yer verilmelidir. Almanya vize ihlali cezası ödenmiş ise, yeni vize başvurusunda ödeme dekontunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Almanya Vize Sorgulama İşlemi Nereden Yapılır?

Almanya vize sorgulama işlemi, İdata web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sonrasında teslim edilen pasaport teslim fişinin üzerindeki pasaport ve barkod numarası, İdata sistemine girilerek vize takibi yapılabilmektedir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: