Almanya Vize Reddi 2021

Almanya Vize Reddi 2021

Almanya vize başvuruları, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin belirlediği koşullarının karşılanmadığı durumlarda reddedilir. Bu nedenle, belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde ibraz edilmesi, Almanya vize reddi ile karşılaşmamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Vize reddi ile sonuçlanan başvurularda yanlış kararların önüne geçmek için yolcuya karara itiraz etme hakkı tanımıştır. Bu hakkı kullanmak isteyen kişiler, vize sonuç bildirimini takiben en geç bir ay içerisinde Ankara Almanya Başkonsolosluğu’na dilekçe yazarak, kararın yeniden gözden geçirilmesine yönelik başvuruda bulunabilir. Bu başvuru sonucunda da vize isteği olumsuz olarak değerlendirilirse kişi bu sefer Berlin İdare Mahkemesi’ne başvurarak dava açabilir.

Almanya Vizesi Neden Ret Olur?

Almanya vizesinin reddedilmesi için Almanya Başkonsolosluğu tarafından farklı gerekçeler öne sürülebilir. Bu gerekçelerden biri ya da birkaçının tespit edilmesi durumunda vize başvurusu reddedilir.

Almanya vize reddi maddeleri aşağıdaki şekildedir;

Madde 1: Sahte veya tahrif edilmiş seyahat belgesinin ibrazı.
Almanya vizesi için gerekli belgelerin beyanında sahte belge kullanılması sonucu vize başvurusu reddedilir. 1. Maddeden ret alan başvuru sahibi herhangi bir Schengen ülkesinden vize alamaz. Belgenin gerçek olduğu kanıtlayıcı dayanaklarla itiraz edilip vize onayı almak mümkündür.

Madde 2: Planlanan seyahat amacının kanıtlanamaması.
Seyahat amacına göre beyan edilmesi gereken belgeler farklılık gösterir. Turistik vizelerde bu seyahatin amacını kanıtlayıcı otel rezervasyonları, uçak bileti gibi belgeler ibraz edilebilir. 2. Madde dolayısı ile reddedilen vize başvurusu seyahat amacını destekleyici belgelerle birlikte itiraz dilekçesi yazarak onay alabilir.

Madde 3: Maddi kaynakların yetersizliği.
Seyahat planlayan kişinin gelir durumunu gösteren tapu, araç ruhsatı ve en az 3 aylık hesap ekstresi beyan etmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi 18 yaşından küçükse ailesinin gelir durumunu gösteren belgelerle başvuru gerçekleştirebilir. Seyahat amacına göre gerekli olan maddi durum farklılık göstermektedir. Örneğin Almanya öğrenci vize başvuruları için başvuran kişinin şahsi hesabında 2020 yılı itibariyle minimum 10260 EUR bulunması gerekmektedir. 3. Maddeden ret alan bir kişinin gerekli maddi imkanını kanıtlamak koşuluyla itiraz dilekçesi yazarak onay alması mümkündür.

Madde 4: Seyahat için gerekli kaynakların yasal yollardan edinilmemesi.
Eğer başvuru sahibi maaş bordrosu ya da 4A hizmet dökümü gibi belgelerle düzenli olan gelirini belgeleyemiyor ise; gelir kaynağını yasal yollardan elde ettiğini kanıtlaması gerekir. İlk başvuru sırasında maddi imkanların miras, bağış, evlilik gibi doğal sonuçlardan elde edildiğini anlatan bir dilekçe verilmesi bu durumlarda faydalı olur. 4. Maddeden dolayı ret alan başvuru sahibinin itiraz ederek Almanya vizesi için onay alması gerekli evrakların beyanı sağlanabilir.

Madde 5: Schengen ülke birliği dahilindeki ülkelerde son 180 günde 90 gün konaklamış olmak.
Almanya’nın dahil olduğu Schengen birliği 26 ülkeyi kapsamaktadır ve multi özellikli Turistik (C tipi) vizeler bu ülkeler arasında 90 gün boyunca seyahat etmeye imkan sunar. 5. Madde gerekçesiyle reddedilen vize başvurusu için D tipi (ulusal vize) Almanya vize başvurusu yapılabilir.

Madde 6: Schengen Information System seyahat engeli kaydı.
SIS tüm Avrupa’da güvenlik ve sınır yönetimi için kullanılan bilgi ve istihbarat sistemdir. Schengen birliğine kayıtlı herhangi bir ülkenin SIS kaydına geçen bir kişinin vize başvurusu 6. Madde gereği reddedilir. Başvuru ancak kayda geçilen ülkenin kayıt konusu ile ilgili kurumlarına yapılacak başvuru ile kaldırılabilir. Kişinin SIS kaydı silinmeden Schengen ülkelerine seyahat edemez.

Madde 7: Schengen üyesi en az bir devletin başvuru sahibini kamu politikası ve iç güvenliği için tehdit olarak kabul etmesi.
Schengen ülke birliğine dahil 26 ülke içerisinde herhangi birinin iç güvenliğini tehdit edici suça karışmış bir kişi bir daha Schengen vizesi alamaz.

Madde 8: AB 2016/399 sayılı Tüzüğünün 2/21. Maddesi gereği kamu sağlığı için tehdit oluşturmak.
Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Sağlık Tüzüğünde tanımlanan salgın potansiyeli, ve bulaşıcı hastalığı olan kişilerin vize başvuruları 8. Madde gereğince reddedilir. 2020 yılında Covid-19 önlemleri kapsamında en fazla ret 8. Maddeden dolayı gerçekleşmektedir. 8. Madde vize reddine itiraz dilekçesi ve sağlık durumunu destekleyici belgelerle onay almak mümkündür.

Madde 9: Schengen üyesi en az bir devletin başvuru sahibini uluslararası ilişkileri açısından tehdit olarak kabul etmesi.
Herhangi bir Schengen ülkesinde suça karışmış, aranan statüsündeki kişilerin vizeleri 9. Madde gereği reddedilir. Bu kişilerin suçsuzluklarını ispatladıkları durumlarda itiraz dilekçesi ile vize onayı almaları mümkündür.

Madde 10: Seyahat amacının inandırıcı olmaması.
Almanya ve diğer Schengen ülkeleri seyahat eden kişinin vize süresi içerisinde Türkiye’ye tekrar döneceğini garanti altına almak ister. Başvuru evrakları arasında ve konsoloslukta yapılan mülakat sırasında çelişkili durumların sezilmesi sonucu vize başvurusu 10. Madde gereği reddedilir. Bu kişi amacına uygun seyahat edeceğini destekleyici belgelerle itiraz dilekçesi verebilir.

Madde 11: Şüpheli beyanat.
Almanya Konsolosluğu doğruluğu hakkında şüphe duyduğu vize başvurularındaki beyanatları 11. Madde gereği reddeder. Şüpheli beyanatın ne olduğu gelen vize reddinde belirtilir. Şüpheye konu olan beyan ile ilgili itiraz dilekçesi yazılarak itiraz edilebilir. Bulunuyorsa bu bilginin doğruluğunu kanıtlayıcı belgeler itiraz dilekçesi ile birlikte verilmelidir.

Madde 12: Destekleyici belgelerin güvenilirliği, gerçekliği ve içeriğinin şüpheli olması.
Vize başvurusu esnasında sunulan belgelerin birbirlerini desteklemesi gerekir. En fazla otel rezervasyonları ve uçak bilet tarihlerinin birbirinden farklı olması bu duruma sebep vermektedir. 12. Madde gereği reddedilen vize başvuruları belgelerin birbirini destekler nitelikte tekrar hazırlanıp itiraz edilmesi sonucu başvuru onaylanabilir.

Madde 13: Türkiye’ye dönmeme şüphesi.
Daha önce Schengen ülkeleri içerisinde vize süresinin ihlal edildiği seyahatlerin bulunması durumunda başvuru 13. Maddeden dolayı reddedilebilir. Başvuru sahibinin yurt dışına çıkmış ancak geri dönüş yapmamış 1. Dereceden yakını bulunuyorsa bu başvuru makul şüphelidir. Geri dönüş yapılacağını destekleyici belgelerle ile itiraz edilmesi sonucu onay alınabilmektedir.

Madde 14: Schengen ülkelerindeki gümrük kapılarında vize ihlali.
Daha önceden vize beyan etmeksizin Schengen ülke sınır kapılarından geçiş yapılmaya çalışıldıysa, ya da transit vize gerektiren durumlarda vize beyan edilmediyse vize başvurusu 14. Madde gereği reddedilir.

Madde 15: Transit geçiş ihlali.
Hava yolu ile yapılacak seyahatlerde transit geçişin uygun olmadığı durumlarda vize talebi 15. Madde gereği reddedilir. Schengen vizesi olmadan Schengen ülke birliği dışındaki destinasyona yapılan yolculuklarda o ülkenin transit geçiş kuralları geçerlidir.

Madde 16: Geçerli sağlık sigortasının bulunmaması.
Seyahat süresini kapsayan geçerli seyahat sağlık sigortasının bulunmadığı durumlarda vize 16. Madde gereği reddedilir. D tipi (ulusal vize) başvurularında seyahat süresi en az 6 aylık olmalıdır.

2019 yılında turistik Almanya vize reddi oranı Türkiye geneli %18,4’dür. Vizem.net aracılığı ile yapılan başvurularda bu oran %4’ün altında olup akredite acenteler arasında ret oranı en düşük ilk 2 acente içerisinde yer almaktadır.

İlk başvuruda vize reddi alan kişinin itiraz ederek başvuru onayı alma olasılığı vize reddi aldığı maddeye göre değişmektedir. Bu konuda deneyimli danışmanlarımız itiraz dilekçelerini tüm püf noktalara dikkat ederek hazırlamakta ve gerekli evrakları beyan ederek başvuruyu tekrardan hazırlamaktadır.
Bilgi ve Başvuru Hattı: 0850 241 1868

Paylaş: