Çalışmayanlar için Almanya Vizesi

Çalışmayanlar için Almanya Vizesi Ve Gerekli Evraklar

Çalışmayan kişilerin Almanya'dan vize alabilmesi için planlanan Almanya seyahati boyunca gerekli olan maddi varlığın ve seyahatin bitiş tarihinden sonra vatandaşı olunan ülkeye geri dönüş niyetinin kanıtlanması gerekmektedir.

Almanya vizesine başvurusu yapacak kişilerin seyahat masrafları için yeterli gelire veya geçerli bir sponsora sahip olması şartı aranmaktadır.

Sponsorlu Almanya vize başvursu için: 0850 241 1868

Çalışmayan Kişiler Almanya Vizesi Alabilir Mi?

Çalışmayan kişiler, Almanya vizesi alabilmektedir ancak çalışmayan kişilerin Almanya vizesi alma ihtimali, çalışan kişilere kıyasla daha düşük olmaktadır. Çalışmayan kişilerin güçlü ve eksiksiz evraklar ile doğru yürütülen bir vize başvuru süreci tamamlamaları halinde Almanya vizesi almaları mümkün olmaktadır.

Almanya Vize Başvurularında Kimler Çalışmayan Kabul Edilir?

Almanya vize başvurularında çalışmayan kişi olarak kabul edilen kişiler arasında; düzenli ve kayıtlı bir geliri olmayan kişiler, ev hanımları, işten ayrılan kişiler, yeni mezun olan ve henüz iş bulamamış kişiler ve kendi tercihleri doğrultusunda çalışmayan kişiler bulunmaktadır.

Kimler Almanya Vize Sponsoru Olabilir?

Çalışmayanlar için, anne, baba ve eş gibi birinci dereceden aile fertleri, Almanya’da faaliyet gösteren şirketler ve Almanya'da bulunan eğitim kurumları sponsor olabilmektedir.

Çalışmayanlar İçin Almanya Vize Evrakları Nelerdir?

Çalışmayanlar için Almanya vize evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: Talep edilen vize tarihinin bitiminden sonra en az 3 ay daha geçerli olmalıdır
 • Almanya vize başvuru formu: Çalışmayan kişilerin yapacağı Almanya vize başvurusu için gerekli olan başvuru formunda seyahate yönelik bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve 35x45 mm ölçülerinde olan 1 adet biyometrik fotoğrafın ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Almanya seyahat sağlık sigortası: Tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan ve en az 30.000 euro teminat tutarı olan seyahat sağlık sigortasının planlanan Almanya seyahat tarihlerini kapsıyor olması gerekmektedir.
 • Seyahat ve konaklama rezervasyonları: Vize başvuru sahibinin Almanya’ya hangi ulaşım aracıyla ulaşacağını gösteren rezervasyon belgelerinin ve konaklamayı kanıtlayan belgelerin Almanya dış temsilciliğine sunulması gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: Vize başvuru sahibinin veya sponsorunun adına kayıtlı banka hesabındaki hareketleri ve mevcut birikimi gösteren son 3 aya dönük banka hesap dökümünün banka tarafından imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: Vize başvuru sahibi, e-devlet üzerinden barkodlu tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği alabilmektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Vize başvuru sahibine ait gayrimenkul tapusu, araç ruhsatı, kira sözleşmesi, ek hesap dökümleri ve hisse senedi gibi ek gelir belgeleri sunulmalıdır.
 • Sponsor dilekçesi: Çalışmayan vize başvuru sahibinin Almanya seyahatinde gerekli olan finansal varlık için sponsorluk taahhüt eden birinci derece yakını ya da bir kurum tarafından Almanya dış temsilciliğine hitaben sponsorluk dilekçesi yazılmalıdır.

Almanya Vize Sponsoru Tarafından Hangi Belgeler Sunulmalıdır?

Almanya vize sponsoru tarafından sunulması gereken belgeler, sponsorun meslek ve çalışma durumuna göre farklılık göstermektedir ve aşağıdaki başlıklarda sunulması gereken sponsor belgeleri hakkında bilgi verilmektedir.

İşveren Sponsorun Almanya Vize Başvurusunda Sunması Gerekli Belgeler

İşveren sponsorun Almanya vize başvurusunda sunması gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Sponsor mektubu: Almanya vizesi sponsor dilekçesi, resmi bir dil kullanılarak Almanya dış temsilciliğine hitaben yazılmalı ve güncel tarih atılarak sponsor kişi tarafından imzalanmalıdır.
 • Banka hesap dökümü: Almanya vizesi için sponsor olmayı taahhüt eden kişinin adına kayıtlı banka hesabındaki hareketleri ve güncel bakiyeyi gösteren 3 aylık banka hesap dökümü sunulmalıdır ve banka tarafından kaşe ve imza atılmalıdır.
 • Faaliyet belgesi: Almanya vize başvurusuna sponsor olan kişinin işyerine ait güncel faaliyet belgesinin sunulması gerekmektedir.
 • Ticaret sicil gazetesi: Sponsor olan kişinin işyerine ait ticaret sicil gazetesi fotokopisi sunulmalıdır.
 • Vergi levhası: İşyerine ait geçerli vergi levhası fotokopisi ibraz edilmelidir.
 • Ek gelir belgeleri: Varsa gayrimenkul tapusu, araç ruhsatı, kira gelir sözleşmesi ve hisse senedi gibi belgelerin sunulması gerekmektedir.

Çalışan Sponsorun Almanya Vize Başvurusunda Sunması Gerekli Belgeler

Çalışan sponsorun Almanya vize başvurusunda sunması gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Sponsor mektubu: Çalışan sponsorun Almanya vize başvurusu için sponsor mektubu yazması gerekmektedir ve seyahat amacı, seyahat planı ve seyahat tarihleri gibi bilgileri beyan etmesi gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: Sponsorun sahip olduğu finansal durumu gösteren banka hesap dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • SGK hizmet dökümü: Vize başvuru evrakları arasına tüm sigorta geçmişini gösteren SGK hizmet dökümünün eklenmesi gerekmektedir.
 • İşe giriş belgesi: Almanya vizesi sponsorunun çalıştığı işyerinde hangi tarihten itibaren aktif olarak çalıştığını gösteren işe giriş belgesi çalışılan işyerinden imzalı ve kaşeli olarak temin edilebilmektedir.
 • Maaş bordroları: Düzenli bir gelire sahip olduğunu gösterir nitelikte olan maaş bordrolarının Almanya vizesi başvuru evraklarına sponsorluğu destekleyici evrak olarak eklenmesi gerekmektedir.
 • İş sözleşmesi: İşyeri ile yapılmış güncel iş sözleşmesinin fotokopisi ibraz edilmelidir.
 • Ek gelir belgeleri: Çalışan sponsor, Almanya vizesi başvurusu için gayrimenkul tapusu, araç ruhsatı, kira gelir sözleşmesi ve hisse senedi gibi ek gelir belgelerini sunabilmektedir.

Emekli Sponsorun Almanya Vize Başvurusunda Sunması Gerekli Belgeler

Emekli sponsorun Almanya vize başvurusunda sunması gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Sponsor mektubu: Almanya vizesine başvuru yapan çalışmayan kişiye sponsor olmayı taahhüt eden kişi emekli ise sponsor dilekçesinde emekliliğine yönelik bilgilere yer vermelidir.
 • Banka hesap dökümü: Emekli olan sponsorun emekli maaşının yattığı banka hesabına ait banka hesap dökümü sunulmalıdır ve banka tarafından kaşelenerek ıslak imza atılmış olması gerekmektedir.
 • Emeklilik belgesi: Emeklilik durumunu gösteren emeklilik belgesinin e-devlet üzerinden temin edilip sunulması gerekmektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Emekli sponsora ait gayrimenkul tapusu, araç ruhsatı, kira gelir sözleşmesi ve hisse senedi gibi ek gelir belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Çalışmayanlar için Alternatif Finansal Gelir Kaynakları Nelerdir?

Çalışmayanlar için alternatif finansal gelir kaynakları, Almanya dış temsilciliğine destekleyici belge olarak sunulabilmektedir. Almanya vize başvurusu için vize başvuru sahibine ait tapu fotokopisi, araç ruhsat fotokopisi, sahibi olunan taşınmaz için kira sözleşmesi, hisse senedi ve nafaka kararı gibi belgeler alternatif finansal gelir kaynakları olarak ibraz edilebilmektedir.

Çalışmayan Kişiler için Almanya Vizesi Almak Zor Mudur?

Çalışmayan kişiler için Almanya vizesi almak, çalışan ve düzenli geliri olan kişilere oranla daha zor olmaktadır.

Çalışma Durumuna Göre Diğer Almanya Vizeleri Hangileridir?

Çalışma durumuna göre diğer Almanya vize türleri aşağıda verilmiştir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: