almanya çalışma vizesi

Almanya Çalışma Vizesi Nedir, Nasıl Alınır?

Almanya çalışma vizesi, kişinin Almanya’dan bir iş teklifi alması veya kendi imkanlarıyla Almanya’da bir iş bulması durumunda alınması gereken Almanya vizesi türüdür. Almanya çalışma vizesi, iş sözleşmesinde belirtilen süre boyunca vize sahibine Almanya’da çalışarak ikamet etme hakkı tanır. Almanya iş vizesi başvurusunda bulunmak için Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından Türkiye’den yapılan Almanya vizesi başvurularında yetkili kurum olarak görevlendirilen iData kurumuna ödenmesi gereken vize ücreti 2021 yılı için 75 € olarak belirlenmiştir.

Almanya Çalışma Vizesine Başvurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Almanya çalışma vizesine başvurmak için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Almanya çalışma vizesi başvuru formu
 • Pasaport
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf (İstenilen biyometrik fotoğraflar en fazla 6 ay önce çektirilmiş güncel fotoğraflar olmakla birlikte, biyometrik özelliklere uygun olmalıdır ve 35 mm yükeskliğinde, 45 mm genişliğinde olmalıdır.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Daha önce yapılmış evlilikler, doğan çocuklara ait kimlik bilgileri, boşanmalar, anne ve baba hakkındaki bilgiler, vs.)
 • İkametgâh belgesi
 • Sağlık Sigortası (İbraz edilmesi gereken sağlık sigortası güncel tarihli ve en az 3 ay süreyle geçerli olmalıdır.)
 • Mesleki gelişimi açıklayan özgeçmiş (Almanca tercümeleriyle)
 • İş sözleşmesi
 • Euro bazında yıllık brüt maaş
 • Yükseköğrenim diploması

Almanya Çalışma Vizesi Türleri Nelerdir?

Almanya çalışma vizesi, 3 başlık altında ele alınmaktadır.

 • Almanya istihdam vizesi
 • Almanya serbest meslek vizesi
 • Almanya iş arama vizesi
 • Almanya gönüllü çalışma vizesi

Almanya çalışma vizesi türlerinin tümü D tipi (uzun süreli) vize kategorisine girmektedir. Almanya çalışma vizesi, hamillerine Almanya çalışma izni sağlamaktadır.

Almanya İstihdam Vizesi Nedir?

Almanya istihdam vizesi almak için vize başvurusu yapacak kişi veya kişilerin Almanya, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dahilinde geçerli bir vatandaşlıkları yoksa Almanya’da çalışabilmek için alması gereken vize Almanya istihdam (çalışma) vizesidir.

Almanya Serbest Meslek Vizesi Nedir?

Almanya serbest meslek (freelance) vizesi, kendi kurduğu işi sürdürmekte olan kişilerin işlerini Almanya’da icra etmek istediklerinde almaları gereken vize türüdür ve başvuracak kişinin veya adına başvurulan kurumun Almanya’da bir müşteri ağı bulunması Almanya freelance vizesi almak için aranan şartlar arasındadır.

Almanya serbest meslek vizesine başvuru yapacak kişi aşağıdaki şartlardan en az birini sağlıyor ise Almanya serbest meslek vizesi almak için başvuruda bulunabilir.

 • Bir şirketin kurucusu olmak.
 • Tek patronlu işletme sahibi olmak.
 • Girişimci ortaklık üyeleri, şirketlerin genel müdürleri veya yasal temsilcilerinden biri olmak.

Almanya İş Arama Vizesi Nedir?

Almanya’da çalışmak isteyen kişinin Almanya’da halihazırda bir işi veya Almanya’dan gelen iş teklifi yoksa, Almanya’da ikamet edip iş aramak için Almanya iş bulma vizesi alınması gerekmektedir. Almanya iş arama vizesi, vize sahibinin 6 ay süreyle Almanya’da kalmasına ve bu süre zarfında kendi alanında bir iş aramasına izin vermektedir.

Almanya Gönüllü Çalışma Vizesi Nedir?

Almanya gönüllü çalışma vizesi ESC gönüllülük projesi, Avrupa Almanya gönüllülük projesi, gibi organizasyonlar dahilinde Almanya’da çalışmak isteyen kişilerin alması gereken vize türüdür.

Almanya gönüllü staj başvuruları da gönüllü çalışma vize başvuruları kapsamında değerlendirilmektedir. Almanya gönüllü çalışma projelerinde gönüllüye ücret ödemesi yapılmamaktadır.

Almanya Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya çalışma vizesi gerekli evrakların eksiksiz olarak hazırlandığı durumlarda 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Almanya Uzun Süreli (D Tipi) Çalışma Vizesi Nedir?

Almanya D tipi çalışma vizesi, Almanya’da 90 günden fazla süreyle çalışma izni alınması durumunda alınması gereken vize türüdür.

Almanya uzun süreli (D tipi) çalışma vizesi hamiline, Almanya’da 90 günden fazla bulunma hakkı tanır. Almanya çalışma vizesi türleri; Almanya serbest meslek vizesi, Almanya istihdam vizesi ve Almanya iş arama vizesi Almanya D tipi vize kapsamına girmektedir.

Almanya Çalışma Vizesine Benzer Diğer Almanya Vize Türleri Nelerdir?

Almanya çalışma vizesine benzer türdeki vizeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Almanya Mavi Kart Almanya Çalışma Vizesi Alınmasına Yardım Eder Mi?

Almanya Mavi Kart, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları dışında, yüksek nitelikli yabancı çalışanların Almanya’ya gelip çalışmaları ve ikamet etmelerini teşvik etmek için verilen ve daha birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede çalışılmasına imkân veren bir uygulamadır. Mavi Kart uygulaması, 2007 yılından beri kullanılmaktadır.

Almanya Mavi Kart almak için öncelikle Almanya oturma ve çalışma vizesi alınması gerekmektedir. 2021 yılında çalışma vizesi başvuru ücreti (80 €) ve Almanya Mavi Kart başvuru ücreti (16 – 20 €) ile birlikte (danışmanlık ücreti hariç) yaklaşık 100 € ücret ile Mavi Kart sahibi olmak mümkündür.

Paylaş: