Almanya Ankara Antlaşması

Ankara Antlaşması Almanya Başvuru Şartları ve Süreç

Ankara Antlaşması olarak da bilinen Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Ortaklık Yaratan Anlaşma, 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin detaylarını içermektedir.

Ankara Antlaşması kapsamında, çalışanların, kuruluşların ve hizmetlerin Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkını desteklemek amaçlanmıştır. Ankara Antlaşması şartları doğrultusunda, Almanya ve bazı diğer Avrupa Birliği ülkelerinde Türk vatandaşları için yaşama, oturma, çalışma, iş kurma ve yürütme gibi haklar tanınmaktadır.

Almanya’da yaşamak ve çalışmak isteyen kişilerin, Ankara Antlaşması ile aranan koşulların sağlanması halinde, serbest çalışan vizesi alarak Almanya’ya gitmeleri mümkündür. Serbest çalışan vizesi sahipleri, Almanya’da herhangi bir kuruluşa bağlı olmadan çalışabilmekte veya iş kurabilmektedir.

Son 5 yıldaki Almanya vize başvurularında %97,6 ile en yüksek onay oranına sahip acente olan Vizem.net üzerinden Ankara Antlaşması kapsamında Almanya serbest çalışan vizesi için başvuru yapılabilmektedir.

Ankara Antlaşması Hangi Ülkeleri Kapsar?

Ankara Antlaşması’nın kapsamındaki ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Belçika
 • Danimarka
 • Fransa
 • Hollanda
 • İrlanda
 • İspanya
 • İtalya
 • Lüksemburg
 • Portekiz
 • Yunanistan

Almanya’da Şirket Kurarak Oturum Almak Ankara Antlaşması ile Mümkün Müdür?

Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Ankara Antlaşması kapsamında Almanya’da şirket kurarak oturum izni almaları mümkündür.

Almanya Ankara Antlaşması Şartları Nelerdir?

Almanya’da Ankara Antlaşması kapsamında iş kurabilmek için aranan şartlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Ankara Antlaşması kapsamında Almanya vizesine başvuracak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin geçerli bir Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunmalıdır.
 • Başvuru sahibinin, Almanya’da kurulması planlanan işe ilişkin bir mezuniyet veya uzmanlık belgesi bulunmalıdır ve ilgili meslekte en az 2 yıllık çalışma tecrübesi veya halihazırda çalışan aktif bir işyeri bulunmalıdır.
 • Almanya’da yapılmak istenen işin detaylarını içeren bir iş planı sunulmalıdır.
 • Almanya’da, kurulmak istenen işe yönelik bir ekonomik ilginin veya bölgesel bir talebin söz konusu olması gerekmektedir.
 • Almanya’da kurulacak işin, ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı öngörülebilir olmalıdır.
 • İş kurmak için gerekli olan sermaye, işi kuracak kişi tarafından sağlanmalı veya bir kredi ile taahhüt edilmelidir.
 • Başvuru sahibinin sabıka kaydı olmamalıdır ve daha önce yasa dışı yollarla Almanya’da bulunmamış olmalıdır.
 • Almanya’da iş kurmak isteyen kişi 45 yaşın üzerinde ise, emeklilik aylığı şartlarının karşılanıyor olması gerekmektedir.

Almanya Ankara Antlaşması için İş Planı Nasıl Hazırlanır?

Almanya’da Ankara Antlaşması şartları ile iş kurmak isteyen veya serbest çalışmak isteyen kişilerin vize başvuruları esnasında bir iş planı sunmaları gerekmektedir. Hangi sektörde, hangi işin yapılacağına bakılmaksızın, iş planının hazırlanması Ankara Antlaşması ile Almanya’ya gidebilmek aranan ön koşullardan biridir.

İş planı oluşturulmasının amacı, yapılmak istenen işin piyasa potansiyelinin ve talebinin tespit edilmesidir; iş planının rekabetin az olduğu bir alanda hazırlanması, her zaman kişiye avantaj sağlamaktadır. İş planı için kendi fikri olmayan kişilerin, bir franchise işletmek üzere iş planı hazırlaması mümkündür ve hali hazırda iş yapmakta olan bir şirketin devralınmasına ilişkin bir iş planı da sunulabilir.

Ankara Antlaşması ile Almanya’ya gitmek üzere hazırlanacak iş planlarında; öncelikle iş fikrinin, sunulacak ürün veya hizmetin, hedeflenen müşteri kitlesinin ve işin kurulmak istendiği bölgenin detaylı olarak açıklanması gerekmektedir. İş planında işin kurucularının kim olduğu ve işin hangi aşamalarının kimler tarafından yürütüleceği belirtilir. İş planının serbest olarak çalışılacak bir iş için mi, yoksa bir şirket kurulmasına yönelik mi hazırlandığı hususu açıklanmalıdır; bir şirket kurulması planlanıyorsa hangi tür şirket kurulacağı ve şirketin hangi hukuki temele dayanacağı detaylandırılmalıdır.

İşin planlandığı sektördeki rekabete ilişkin bilgi verilmesi, iş planının kabul edilmesi için önem taşımaktadır ve işin getirdiği risklere ve avantajlara iş planında yer verilmesi beklenmektedir. Yapılmak istenen iş için hammadde gerekiyorsa, bu hammaddenin nereden temin edileceğinin açıklanması gerekir. İş planında bulunması gereken en önemli bilgilerden biri planlanan işin ne şekilde finanse edileceğidir. Almanya’da iş kuracak olan kişinin, gereken sermayeyi kendi karşılaması veya bir kredi taahhüdüne girmesi halinde, bu durumu iş planında detaylı olarak açıklaması gerekmektedir.

Almanya için Ankara Antlaşması Geçerlilik Süresi Nedir?

Ankara Antlaşması kapsamında Almanya’ya serbest çalışan vizesi ile gidecek kişilere, geçici oturma izni ile en fazla 3 yıl için ülkede kalma hakkı tanımaktadır. Ankara Antlaşması şartları ile Almanya’ya gelen kişinin, kurmuş olduğu işi başarıyla sürdürmesi ve kendisi ile Almanya’da bulunan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri sürdürdüğü iş ile geçindirebilmesi halinde, 3 yıllık geçici oturumun ardından, kalıcı oturum iznine başvurma hakkı bulunmaktadır.

Ankara Antlaşması ile Almanya’da İş Kurulabilir Mi?

Evet, Ankara Antlaşması ile Almanya’da iş kurulabilmektedir.

Ankara Antlaşması’nın uygulanmasına dair şartların ve Almanya iş kurma vizesi için aranan koşulların sağlanması halinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya’ya antlaşma kapsamında gitmesi ve iş kurması mümkündür.

Ankara Antlaşması ile Almanya’da Oturum Hakkı Alınabilir Mi?

Evet, Ankara Antlaşması kapsamında Almanya’da oturum hakkı alınabilmektedir. Ankara Antlaşması ile Almanya’ya giderek serbest çalışacak veya iş kuracak kişilere, iş planları gerçeğe uygun ve sürdürülebilir olarak kabul edildiği takdirde, geçici oturum izni verilmektedir.

1963 Ankara Antlaşması Almanya Başvurusu Nereye Yapılır?

Ankara Antlaşması kapsamında Almanya’ya gitmek isteyen kişilerin, Türkiye’de bulunan Almanya dış temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir. Almanya’nın Türkiye’de bulunan dış temsilcilikleri, Ankara Almanya Büyükelçiliği, İstanbul Almanya Konsolosluğu ve İzmir Almanya Konsolosluğu’dur.

Almanya Ankara Antlaşması Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Ankara Antlaşması kapsamında yapılan Almanya serbest çalışan vizesi başvuruları, genellikle 2 ile 4 hafta arasında sonuçlanmaktadır, ancak dış temsilciliklerde yoğunluk yaşanması hallerinde başvurunun sonuçlanma süresi 12 haftaya kadar uzayabilmektedir.

Almanya Ankara Antlaşması Avantajları Nelerdir?

Ankara Antlaşması ile Almanya’ya gitmenin sağladığı avantajlar aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya serbest çalışan vizesi, vize sahibine ve ailesine Almanya’da 3 yıla kadar oturum hakkı tanımaktadır. Aile; 21 yaşın altındaki çocuklar, eş, anne ve baba gibi birinci derece akrabaları kapsamaktadır.
 • Vize sahibi ve aile üyelerine, Almanya’da eğitim alma hakkı verilmektedir.
 • Vize sahibinin yanı sıra, kendisiyle birlikte Almanya’ya giden aile üyelerine de çalışma hakkı tanınmaktadır.
 • Ankara Antlaşması ile Almanya’ya gidebilmek için dil şartı aranmamaktadır.
 • Ankara Antlaşması kapsamında alınan oturum izninin sonrasında, gerekli şartların sağlanması halinde Almanya vatandaşlığına geçiş hakkı bulunmaktadır.
 • Almanya serbest çalışan vizesi, kişilere Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkı vermektedir.

Ankara Antlaşması ile Almanya’ya gidenler için en önemli avantaj, vize ile birlikte üç yıl süreyle geçerli olan oturma izni verilmesidir. Almanya’da 3 yıllık oturumun ardından, kurulan işin başarılı olması ve işten yaşamı sürdürebilecek kadar kazanç elde edilmesi şartlarının sağlanması halinde, oturma izni uzatılabilmekte veya kalıcı hale getirilebilmektedir.

Ankara Antlaşması Vizesi Almanya Danışmanlık Hizmeti Nasıl Alınır?

Ankara Antlaşması kapsamında Almanya vizesi almak isteyen kişilere, Vizem.net tarafından uzman kadro eşliğinde danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Vizem.net, akredite Almanya vize acentaları arasında, Türkiye’den yapılan vize başvurularında en yüksek onay oranlarına sahip acente olarak hizmet vermektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: