Almanya Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi

Almanya Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi Başvuru Süreci 2023

Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi, Almanya’da bulunan bir yükseköğrenim kurumunda, 90 günden uzun süreli bir yüksek lisans programına katılmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin alması gereken, uzun süreli (D tipi) bir vize türüdür.

Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi başvuruları, Almanca dil bilgisi olan ve olmayan kişiler için farklı evraklar sunularak yapılmaktadır. Fen bilimleri ve sosyal bilimler disiplinlerinde yapılabilen Almanya yüksek lisans eğitimi, vize süresi içerisinde tamamlanamaması durumunda 1’er yıllık olarak uzatılabilmektedir.

Yüksek Lisans Almanya Vizesi Şartları Nelerdir?

Yüksek lisans Almanya vizesi şartları aşağıda verilmiştir.

 • Başvuru sahibinin en az 1 yıl geçerlilik süresi olan pasaporta sahip olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Almanya’daki bir üniversiteden yüksek lisansa kabul edilmesi ve kabul mektubunu almış olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi Almanya’da ikamet edeceği sürede maddi giderlerini karşılayacak yeterli kaynağa sahip olmalı ve bu durumu belgeleyebilmelidir.
 • Başvuru sahibinin, Almanya’daki eğitim süresi boyunca geçerli olan bir sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin İngilizce ve/veya Almanca dil yeterliliğini kanıtlaması gerekmektedir. İngilizce için TOEFL veya IELTS, Almanca için DSH, TestDaf veya TELC sınav sonuçları kabul edilmektedir.

Almanca Bilen Yüksek Lisans Öğrencileri için Almanya Vizesi Nasıl Alınır?

Almanca bilen yüksek lisans öğrencilerin; pasaport, vize başvuru formu, lisans diploması ve Almanya’daki okuldan kabul veya ön kabul yazısı gibi ortak evraklara ek olarak, ilgili eğitim kurumunun belirlediği şartlara göre alınmış ve eğitim diline hakim olduğunu gösteren belgeyi vize başvurusunda sunması gerekmektedir. Anadili Almanca olan başvuru sahiplerinin sertifika beyan etmesine gerek duyulmamaktadır.

Vize başvuru sahibinin, gerekli evrakları hazırladıktan sonra, aracı kurum olan İdata’nın internet sitesi üzerinden online randevu alması gerekmektedir. Randevu kaydı oluşturulduktan sonra başvuru sahibine, randevu bilgileri ve gerekli evrak listesi mail olarak iletilmektedir.

Randevu tarihinde, başvuru sahibinin ilgili İdata vize başvuru merkezine şahsen giderek evraklarını teslim etmesi, gerekli ücret ödemesini yapması ve biyometri işlemini tamamlaması gerekmektedir. Belgelerinin Alman Konsolosluğu’na girişinin yapılması ve Alman makamlarının başvuru evraklarını değerlendirme aşamasına dahil olmasıyla, ortalama 3 ay gibi bir sürede Almanca bilen yüksek lisans öğrencileri için vize süreci tamamlanmaktadır.

Almanca Bilmeyen Yüksek Lisans/Master Almanya Vizesi Nasıl Alınır?

Almanca bilmeyen yüksek lisans öğrencileri için; pasaport, biyometrik fotoğraf, motivasyon yazısı, geçim kaynağı belgesi, sağlık sigortası ve Almanya’daki okuldan kabul veya ön kabul yazısı gibi istenen ortak belgelere ek olarak, üniversiteye hazırlık için haftalık en az 18 saatlik dil kursuna kayıt belgesinin vize başvurusunda teslim edilmesi gerekmektedir.

Almanca bilmeyen yüksek lisans öğrencilerinin, vize için başvuru evraklarını hazırlamasının ardından, İdata web sitesi üzerinden online vize randevusu alması gerekmektedir. İdata tarafından başvuru sahibine, vize randevu bilgileri ve başvuru için gerekli belgeleri listeleyen bir mail iletilmektedir.

Başvuru sahibinin, randevu gününde ilgili İdata vize merkezine bizzat giderek evraklarını teslim etmesi ve biyometri işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru sahibinin vize belgelerinin Alman Konsolosluğu’na girişinin yapılması ile birlikte, Almanca bilmeyen yüksek lisans öğrencilerinin vize başvuruları, ortalama 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Almanya Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya yüksek lisans vize başvuru formu: Çevrimiçi ortamdan erişilebilen Almanya ulusal vize başvuru formu, İngilizce veya Almanca olarak ve eksiksiz şekilde doldurulup, başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Almanya yüksek lisans vizesi başvurusu için 2 adet başvuru formunun teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Pasaport: Almanya yüksek lisans vizesi için, başvuru sahibinin geçerli pasaportu ve pasaportta kişisel bilgilerin yazdığı fotoğraflı sayfanın 2 adet fotokopisinin başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Başvuru sahibine ait, 2 adet vesikalık fotoğrafın biyometrik özelliklere uygun, son 6 ay içinde çekilmiş ve 35 mm x 45 mm boyutlarında olması gerekmektedir.
 • Özgeçmiş: Başvuru sahibine ait liste şeklinde hazırlanmış kronolojik özgeçmişin Almancaya çevrilerek başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
 • Motivasyon yazısı: Başvuru sahibi tarafından yazılmış, eğitim bilgileri, vize alma amacı ve gelecek planlarının anlatıldığı motivasyon yazısının, Almanca çevirisi ile birlikte başvuru belgeleri arasında olması gerekmektedir.
 • Diploma: Başvuru sahibinin lisans veya var ise yüksekokul diplomalarının, not dökümleri ile birlikte başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Öğrenci belgesi ve transkript: Başvuru sahibinin, Türkiye’de üniversite eğitimi devam ediyorsa güncel öğrenci belgesini ve transkriptini, Almancaya tercüme ettirerek başvuru belgelerine dahil etmesi gerekmektedir.
 • Çalışma ve faaliyet belgeleri: Başvuru sahibinin okul veya üniversite öğrenimi sonrasında, varsa çalışma ve faaliyetlerine dair belgeler beyan edilmelidir.
 • Maddi duruma dair kanıt: Başvuru sahibinin, Almanya’da kaldığı sürede aylık kullanımı için Federal Eğitim Teşvik Kanunu ile belirlenen mali kaynağa sahip olduğuna dair belge beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Türkiye’de SGK tarafından düzenlenmiş yurt dışı sağlık sigortası veya Almanya’da öğrenci sağlık sigortası başlayana kadar geçerli bir sağlık sigortası olması gerekmektedir.
 • Almanya ulusal vize ücreti: Almanya yüksek lisans vizesi için ulusal vize ücreti olan 75 Euro’nun yatırılması ve ödeme makbuzunun başvuruda teslim edilmesi gerekmektedir.

Almanca bilen yüksek lisans öğrencilerinin vize başvuru evraklarına; Almanya’daki okuldan kabul edildiğine dair kabul yazısını ve Almanya’daki üniversitenin belirlediği şartlara göre eğitim diline hakim olduğuna dair dil sertifikasını eklemesi gerekmektedir. Almanca dil bilgisini gösteren belge olarak Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği’nin standartlarına göre düzenlenen dil testi sonuçları kabul edilmektedir.

Almanca bilmeyen öğrencinin yüksek lisans vizesi evraklarına; Almanya’da eğitim için başvuru yapıldığına dair belgelerin (örneğin başvuru kabul yazısı, ön kayıt belgesi, başvuru için teyit yazısı veya eğitim kurumu ile olan yazışmalar) ve üniversiteye hazırlık için Almanya’da haftalık en az 18 saatlik ders programı olan bir dil kursuna kayıt belgesinin eklemesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin, Almanya öğrenci vizesi için gerekli belgelerin orijinalleri, 2 adet fotokopileri ve Türkçe belgelerin Almancaya tercümelerini vize başvuru dosyasında bulundurması gerekmektedir.

Almanya Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi başvuru formunda yer alan; kişisel bilgiler, meslek bilgileri, iletişim bilgileri, seyahat detayları, referanslar, Almanya’ya gidiş amacı ve ikamet yeri bilgilerinin başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi başvuru formu, çevrimiçi ortamda veya basılı şekilde, mavi veya siyah tükenmez kalem kullanarak doldurulabilmektedir. Vize başvuru formunun tamamını güncel ve doğru bilgilerle dolduran başvuru sahibinin, formun son sayfasını ıslak imza ile imzalaması gerekmektedir.

Almanya’da Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi Almak için Okuldan Mektup Nasıl Alınır?

Almanya’da yüksek lisans öğrenci vizesi almak için Almanya’daki eğitim kurumundan alınan mektupta; eğitim süresi, başvuru sahibinin bursu varsa burs şartları, Almanya’da konaklama durumu ve vize başvuru amacı net bir şekilde ve Alman Konsolosluğu’na hitaben yazılmalıdır. Almanya master vize başvurusunda mektubun orijinalinin ve iki adet fotokopisinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi için Almanya Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Yüksek lisans öğrenci vizesi için Almanya sağlık sigortası, Türkiye’deki sigorta şirketleri üzerinden yapılabilmektedir. Almanya vize başvuruları için gereken sağlık sigortası, Vizem.net üzerinden en uygun fiyatlarla yaptırabilmektedir.

Sağlık sigortası poliçelerinin, vize başvuru dosyasına Almanca veya İngilizce olarak eklenmesi gerekmektedir. Almanya yüksek lisans vizesi için seçilen sigorta paketlerinin uzun süreli kalışlara göre ve eğitim süresinin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Almanya için Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi Randevusu Nasıl Alınır?

Almanya için yüksek lisans öğrenci vizesi randevusu, İdata web sitesinde bulunan online randevu sistemi üzerinden alınmaktadır. Ulusal vize randevu kayıt sistemi, belirli sorular aracılığıyla başvuru sahibinin seyahat amacını belirlemekte ve ilgili vize için hazırlanması gereken belgeleri belirten bir liste oluşturmaktadır. Başvuru sahipleri, kişisel bilgiler bölümünü tamamladıktan sonra, sistem üzerinden belirli bir ücret ödeyerek randevu numarası alabilmektedirler.

Online randevu kaydını tamamladıktan sonra, başvuru sahibine randevu numarası ve hazırlanması gereken belgeleri içeren bir e- posta gönderilmektedir. Başvuru sahibi, Almanya vize randevu numarasını aldıktan sonra randevu günü ve saatini içeren ikinci bir e-posta almaktadır.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Almanya yüksek lisans vizesi başvuruları için randevular danışmanlar tarafından alınmaktadır.

Master için Almanya Ulusal Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Master için Almanya ulusal vize başvurusunda başvuru sahibinin öncelikle Almanya’da bulunan bir eğitim kurumundan kabul ya da ön kabul mektubu alması gerekmektedir. Almanya’daki eğitim kurumları yüksek lisans başvuruları için, genellikle Türkiye’de 4 yıllık bir lisans bölümünü bitirmiş ya da bitirmek üzere olunması, Almanca veya İngilizce dil yeterliliği ve kendi özel şartlarını tanımlamaktadır.

Almanya ulusal vize başvuru formu ve gerekli diğer evrakların hazırlanmasından sonra, ulusal vize başvurusu için İdata internet sitesi üzerinden online randevu kaydı oluşturulması gerekmektedir. Randevu tarihinde, vize başvuru sahibinin ilgili İdata başvuru merkezine şahsen gitmesi gerekmektedir.

Randevu gününde İdata personeli tarafından, başvuru sahibinin pasaportu, parmak izi kaydı ve gerekli evrakları değerlendirme aşaması için teslim alınmaktadır. Başvuru dosyasında yer alan belgelerin Alman Konsolosluğu’na girişinin yapılması ile ortalama 3 ay gibi bir sürede Almanya ulusal vize başvurusu sonuçlanmaktadır.

Almanya Konsolosluğu’ndan Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi Alınabilir Mi?

Almanya Konsolosluğu’ndan yüksek lisans öğrenci vizesi alınamamaktadır. Yüksek lisans öğrenci vize başvuruları, aracı kurum olan İdata vize başvuru merkezleri üzerinden yapılmaktadır. Vize başvurularının değerlendirilmesi ve onaylanması konusunda tek yetkili Almanya Büyükelçiliği’dir.

Almanya Master Vize Ücreti Ne Kadardır?

Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetlerKısa süreli eğitim vizesi ücretiUzun süreli eğitim vizesi ücreti
Almanya yüksek lisans öğrenci vize harcı80 EUR100 EUR
Başvuru formu ve dilekçe doldurma50 EUR60 EUR
Randevu almaÜcretsizÜcretsiz
Biyometri işlemleri40 EUR40 EUR
Danışmanlık hizmeti60 EUR80 EUR
Toplam230 EUR280 EUR

Almanya Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi başvuruları, başvuru evraklarının dış temsilciliğe girişinin yapılması ve Almanya’daki makamların sürece dahil olmasıyla, ortalama 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvuru sonuçlarına, İdata internet sitesi üzerinden, başvuru kaydı sonrasında başvuru sahibine verilmiş olan pasaport ve barkod numarası ile erişilebilmektedir.

Yüksek Lisans Öğrencileri için Almanya Vizesi Almak Zor Mudur?

Yüksek lisans öğrencileri için Almanya vizesi almak, başvuru evraklarının eksiksiz olarak teslim edilmesi ve motivasyon mektubunun konsolosluk için yeterli derecede ikna edici olması durumunda zor bir süreç değildir. Öğrencinin, vize almak için sunduğu not dökümleri ve dil sertifikası gibi belgelerde ortalamanın üzerinde başarı göstermesi, Almanya vize başvurusunun değerlendirme sürecine olumlu bir katkı sunmaktadır.

Almanya Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi Başvurusunun Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi başvurusunun reddedilme sebepleri aşağıda listelenmiştir.

 • Sahte veya tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmesi
 • Yeterli maddi geçim kaynağının olmaması
 • Seyahat için gerekli olan maddi kaynakların yasal yollardan elde edilmemesi
 • Schengen bölgesindeki ülkelerde son 180 günde 90 gün konaklanmış olması
 • Başvuru sahibinin Schengen Bilgi Sistemi’nde giriş yasaklı olarak görünmesi
 • Schengen bölgesindeki herhangi bir ülke tarafından kamu politikası veya iç güvenliğe tehdit olarak görülmesi
 • Kamu sağlığı için tehdit oluşturulması
 • Schengen bölgesindeki herhangi bir ülke tarafından uluslararası ilişkileri açısından tehdit olarak kabul edilmesi
 • Almanya’da planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin gerekçelerin inandırıcı olmaması
 • Vize süresi dolmasına rağmen Almanya’dan ayrılmayacağına dair şüphe uyandırması
 • Geçmişte vize ihlali yapılmış olması
 • Geçerli sağlık sigortasının bulunmaması

Vize başvurusunda bulunan yüksek lisans öğrencilerinin, Almanya vize reddi olasılığını ortadan kaldırmak için, gerekli tüm evrakları güncel ve doğru bilgilerle hazırlaması, vize randevusu ve işlemlerini planlanan seyahat tarihine göre zamanlaması önem taşımaktadır.

Almanya Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi uzatma işlemi, yüksek lisans eğitim süresinin planlanan süre içerisinde tamamlanmadığı durumlarda göçmenlik bürosuna gidilerek gerçekleştirilmektedir.

Yüksek lisans vizesinin geçerlilik süresini uzatmak isteyen başvuru sahipleri için, Almanya’da vize uzatma işlemleri sırasında teslim edilmesi gereken belgeler, göçmenlik bürosundan randevu alındıktan sonra listelenmektedir.

Almanya’ya Yüksek Lisans Aday Öğrenci Olarak Nasıl Gidilir?

Almanya’ya yüksek lisans aday öğrenci olarak gitmek isteyen kişilerin, öğrenci adayı vizesi alması gerekmektedir. Başvuru sahibinin; başvuru formu, vize ücreti, pasaport, fotoğraf, motivasyon yazısı, özgeçmiş, okul ya da üniversite sonrasındaki faaliyet belgeleri, Almanya’da bir okula başvuru yapıldığına dair belge, dil sertifikası, sağlık sigortası ve geçim kaynağı belgelerini sunması gerekmektedir.

Yüksek lisans öğrencilerinin, vize başvurusu sırasında sunduğu lisans eğitim belgelerinden farklı olarak Almanya öğrenci adayı vizesi için ayrı belgeler sunması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, üniversite öğrenimi sürüyor ise lise diploması ve Türkiye’de yapılan üniversite giriş sınavında başarılı olduğunu ve dört yıllık üniversite eğitimi için hak kazandığını gösteren ÖSYM sonuç belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Türkiye’de üniversite öğrenimi devam ediyorsa güncel öğrenci belgesi, transkript ve varsa bitirme diplomaları başvuru dosyasına eklenmelidir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: