Almanya Vizesi için Gerekli Evraklar

Almanya Vizesi için Gerekli Evraklar (2023 Güncellemesi)

Almanya’ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, sahip oldukları pasaport türüne ve planladıkları Almanya seyahatinin süresine bağlı olarak vizeye tabi tutulmaktadır. Almanya vize başvurusu yapmak isteyen umuma mahsus (bordo) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeye tabi tutulmaktadır. Hususi (yeşil) pasaport, hizmet (gri) pasaportu ve diplomatik (siyah) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde yaptıkları kısa süreli Almanya seyahatleri için vize işlemlerinden muaf tutulmaktadır.

Almanya vize başvuruları için öncelikle Almanya’ya gitmek için gerekli belgeler başvuru sahibi tarafından eksiksiz bir biçimde hazırlanmalıdır. Almanya vize işlemleri için başvuru sahibinden talep edilen belgeler; başvuruda bulunulan vize türü, seyahat amacı, konaklama ve seyahat alternatifleri ve başvuru sahibinin çalışma durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Vizem.net, Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan Almanya vize başvurularında gerekli evrakların kontrolü ve seyahat sigortası poliçesi işlemleri de dahil olmak üzere tüm başvuru süreci için tek çatı altında danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Almanya Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Almanya vize başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Almanya vize başvurusu için; başvuru sahibine ait, en az 2 sayfası boş olan, 10 yıldan eski olmayan ve başvuruda bulunulan vizenin bitiş tarihinden sonra 3 ay daha geçerlilik süresi olan bir pasaportun ibraz edilmesi gerekmektedir. Vize başvuru sahibinin Schengen ülkeleri, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Kore, Japonya ve Yeni Zelanda ülkelerinden son 3 yıl içinde almış olduğu vizeler ile birlikte pasaportun resimli sayfasının fotokopisinin ve kişiye ait eski pasaportların da vize başvurusunda ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Almanya vize başvuru formu: Vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz bir biçimde doldurulması ve imzalı bir biçimde başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekmektedir. Almanya vize başvuru formunda verilen tüm bilgilerin doğru olmasına ve tüm imza kutucuklarının imzalanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Almanya vize başvuru sahibine ait, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan, 35 mm x 45 mm ölçülerine sahip, beyaz fonlu ve kişinin yüzünün net bir biçimde göründüğü 1 adet biyometrik fotoğraf vize başvurusunda ibraz edilmelidir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Almanya vize başvuru sahibi adına düzenlenmiş, Almanya’da ve diğer tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan, planlanan Almanya seyahati boyunca geçerlilik süresi olan ve en az 30.000 Euro teminatlı bir seyahat sağlık sigortası poliçesi vize başvuru dosyasına eklenmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır.
 • Vize harcı dekontu: Almanya vize başvuru işlemlerinin yapılması için ödenmesi gereken vize harcının ödendiğine dair dekont belgesi, vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Konaklama rezervasyon belgeleri: Almanya vize başvuru sahibi adına Almanya seyahati için düzenlenmiş konaklama rezervasyon belgelerinin vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Konaklama belgeleri olarak otel veya kiralık ev rezervasyon belgeleri ya da davetiye ile Almanya’ya seyahat edecek kişiler için davet eden kişinin adres bilgileri ile pasaport fotokopisi olarak sunulabilmektedir.
 • Ulaşım rezervasyon belgeleri: Almanya vize başvuru sahibi adına Almanya seyahati için düzenlenmiş ulaşım rezervasyon belgelerinin vize başvuru dosyası içerisinde sunulmuş olması gerekmektedir. Uçak ile seyahat edecek kişileri için tüm gidiş ve dönüş tarihlerini içeren bir uçak bileti ya da araba ile seyahat edilecek ise araç için yapılmış yurtdışı çıkış sigortası belgesi, aracı kullanacak kişinin yazmış olduğu güzergah dilekçesi, uluslararası geçerliliği bulunan bir ehliyet ve ruhsat fotokopisi gibi belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik belgeleri: Almanya vize başvuru sahibinin Almanya seyahatinin masraflarını karşılamaya yetecek kadar maddi gücü olduğunu gösterir nitelikte; son 3 aya ait banka hesap dökümü, tapu, araç ruhsatı ya da ek hesap dökümü gibi ek gelir belgeleri ya da sponsor ile seyahat edecek kişiler için noter onaylı sponsorluk dilekçesi ve sponsora ait finansal yeterlilik belgelerinin vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Çalışma durumu ile ilişkili belgeler: Almanya vize başvuru sahibinin çalışma durumuna bağlı olarak; vergi levhası, SGK hizmet dökümü ya da SGK işe giriş bildirgesi gibi belgelerin vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekmektedir. Seyahat amacı ile ilgili belgeler: Almanya’ya yapılacak seyahatin iş, ziyaret, turizm ya da tedavi gibi farklı amaçlarına bağlı olarak; işyeri izin belgesi, davetiye mektubu ya da tedavi kabul mektubu gibi çeşitli evrakların vize başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

Almanya vize evrakları başvuru sahibinin çalışma ve meslek durumuna bağlı olarak değişebilmektedir ve başvuru sahibinin özel durumuna bağlı olarak sunulması gereken destekleyici Almanya için gerekli vize evrakları için tüm detaylar aşağıdaki başlıklarda sırasıyla paylaşılmıştır.

Çalışanlar için Almanya Vize Evrakları Nelerdir?

SGK’lı Çalışanlar için Almanya vize evrakları aşağıda listelenmektedir.

 • Pasaport: Çalışanlar için Almanya vize başvurusunda bulunan kişiye ait olan, başvuruda bulunulan vizenin bitiş tarihinin ardından en az 3 ay daha geçerlilik süresi bulunan, en az 2 sayfası boş olan ve son 10 yıl içerisinde alınmış bir pasaport vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Çalışanlar için Almanya vizesi başvuru formu: Çalışanlar için Almanya vizesi başvuru formu, vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir. Çalışanlar için Almanya vizesi başvuru formu doldurulurken; başvuru formunun 3. ve 4. sayfalarında yer alan imza bölümlerinin imzlaanmasına, başvuru tarihi bilgilerinin yazılmasına ve tüm bilgilerin doğru olarak verilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Almanya çalışan vizesi başvuru sahibine ait, biyometrik standartlara uygun, 35 mm genişliğinde ve 45 mm yüksekliğinde, kişinin tüm yüzünün net olarak göründüğü ve son 6 ay içerisinde beyaz fon ile çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Almanya çalışan vizesine başvuruda bulunan kişi adına oluşturulmuş, en az 30.000 Euro teminatlı, tüm Schengen ülkelerinde geçerliliği olan ve her türlü durumu kapsayacak nitelikte bir seyahat sağlık sigortası poliçesi vize başvuru dosyası içerisinde ibnraz edilmelidir.
 • Vize harcı ödeme dekontu: Almanya çalışan vizesi başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için ödenmesi gereken vize harcının ödendiğini gösteren ödeme dekontu belgesi vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Konaklama belgeleri: Almanya çalışan vizesi başvuru sahibi adına düzenlenmiş ve kişinin Almanya’da kalacağı süre boyunca konaklayacağı yeri belirten otel rezervasyonu gibi belgelerin vize başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir. Vize başvuruları için ibraz edilecek konaklama belgeleri içerisinde kişinin adı ve soyadı bilgileri yer almalı ve rezervasyonların öngörülen tüm seyahat tarihlerini kapsayıcı nitelikte olması gerekmektedir.
 • Ulaşım rezervasyon belgeleri: Almanya çalışan vizesi başvuru sahibi adına düzenlenmiş ve kişinin Almanya için aldığı gidiş ve dönüş ulaşım rezervasyon bilgilerini içeren belgelerin, seyahat detaylarını içerir şekilde vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik belgeleri: Almanya çalışan vizesi başvuru sahibinin planlanan Almanya seyahati için yeterli finansal durumu olduğunu gösteren; son 3 aya ait banka hesap dökümü ya da banka hesap cüzdanı gibi belgelerin vize başvurusunda ibraz edilmesi gerekmektedir. Almanya çalışan vizesi başvuru dosyasında sunulacak finansal yeterlilik belgelerinin başvuru tarihinden önceki son 15 gün içerisinde düzenlenmiş olması şartı bulunmaktadır.
 • Çalışma ve işyeri izin belgesi: Almanya çalışan vizesi başvuru sahibi için kişinin çalıştığı şirket tarafından düzenlenmiş çalışma ve işyeri izin belgesi içerisinde; kişinin yaptığı işe dair bilgiler ile Almanya seyahat tarihleri belirtilmeli ve yazı ıslak imzalı ve kaşeli olarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • SGK hizmet dökümü: Almanya çalışan vizesi başvuru sahibinin sigorta geçmişinin tamamını belirten ve SGK ya da e-devlet sistemi üzerinden alınabilecek SGK hizmet dökümü belgesi vize başvuru dosyası içerisinde QR barkodlu olarak ibraz edilmelidir. SGK işe giriş bildirgesi: SGK işe giriş bildirgesi belgesinin fotokopisi, okunaklı ve barkodlu olacak şekilde vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
 • Maaş bordroları: Vize başvuru sahibine ait, son 3 aya ait ödeme bilgilerini içeren kaşeli ve imzalı maaş bordroları vize başvurusunda sunulmalıdır.
 • İş sözleşmesi: Almanya vize başvuru sahibinin SGK’lı çalışan olmadığı durumlarda; kişinin çalıştığı şirket ile arasındaki iş akdini kanıtlayıcı nitelikte noter onaylı iş sözleşmesi vize başvuru dosyasında sunulmalıdır.
 • Ek gelir belgeleri: Almanya vize başvuru sahibinin; tabu, araç ruhsatı, kira gelirleri ya da ek hesap dökümleri gibi ek gelir belgeleri varsa bu belgelerin vize başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

Almanya Vize için İşyeri İzin Belgesi Örneği Nasıl Yazılır?

Almanya vize için işyeri izin belgesi, ilgili Almanya dış temsilciliğine hitaben başvuru sahibinin işvereni tarafından yazılmalıdır. Almanya vize başvurusu için ibraz edilecek işyeri izin belgesinin resmi bir dille yazılmasına ve verilen tüm bilgilerin doğru olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Almanya vizesi için işyeri izin belgesi içerisinde; planlanan Almanya seyahatinin tarihlerine, kişinin şirkette yaptığı işe dair bilgilere ve kişinin gerçekleştireceği Almanya seyahatinin planına yer verilmelidir. Almanya vize başvurusu için ibraz edilecek işyeri izin belgesi ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Almanya Vizesi için SGK Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

Almanya vizesi için SGK hizmet dökümü vize başvuru sahibinin e-devlet sisteminde yer alan kullanıcı hesabı üzerinden alınmalı ve barkodlu oluşturulmuş olarak vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.

Almanya vizesi için SGK hizmet dökümü için örnek bir görsel aşağıda verilmektedir.

Almanya Vizesi için SGK Hizmet Dökümü
Almanya Vizesi için SGK Hizmet Dökümü

Şirket Sahipleri için Gerekli Almanya Vize Evrakları Nelerdir?

Şirket sahipleri için gerekli Almanya vize evrakları aşağıda listelenmektedir.

 • Pasaport: Almanya şirket sahipleri vizesine başvuruda bulunacak kişiye ait, başvuruda bulunulan vizenin bitme tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerliliği olan, son 10 yıl içerisinde alınmış ve vize damgalarının uygulanabilmesi için en az 2 sayfası boş olan bir pasaport, pasaportta yer alan resimli sayfanın ve kişinin eski pasaportlarının fotokopileri ile birlikte vize başvurusunda ibraz edilmelidir.
 • Şirket sahipleri için Almanya vize başvuru formu: Almanya vize başvuru formunun başvuru sahibi kişi tarafından doldurulması ve başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Şirket sahipleri için Almanya vize başvuru formu; gerekli olan tüm imza kutucukları imzalanmış ve tüm bilgiler eksiksiz olarak verilmiş olarak vize başvurusunda sunulmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: Almanya şirket sahipleri vizesine başvuruda bulunacak kişiye ait, 35 mm x 45 mm boyutlarına sahip, rötuşsuz, beyaz fon ile son 6 ay içerisinde çekilmiş, biyometrik standartlara uygun ve kişinin yüzünün net bir şekilde göründüğü 1 adet biyometrik fotoğrafın vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Almanya şirket sahipleri vizesine başvuruda bulunacak kişi için düzenlenmiş, Almanya’da geçerliliği olan bir seyahat sağlık sigortası poliçesi vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Almanya vize harcı ödeme dekontu: Almanya vize harcı, başvuru sahibi tarafından ödenmeli ve ödeme işlemine ait dekont belgesi vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
 • Ulaşım belgeleri: Almanya şirket sahipleri vizesine başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş Almanya için gidiş ve dönüş uçuş rezervasyonu belgelerinin vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekmektedir.
 • Konaklama belgeleri: Almanya şirket sahipleri vizesine başvuruda bulunacak kişi adına Almanya’da kalınacak süre için düzenlenmiş konaklama rezervasyon belgeleri vize başvuru dosyasına eklenmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır.
 • Finansal yeterlilik durumu belgeleri: Almanya şirket sahipleri vizesine başvuruda bulunacak kişinin, planlanan seyahatin ulaşım, yemek ve konaklama gibi çeşitli masraflarını karşılamaya yetecek finansal durumu olduğunu gösteren son 3 aya ait banka hesap cüzdanı gibi belgelerin vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Almanya vizesi için ibraz edilecek finansal yeterlilik durumu belgelerinin, ibraz tarihinden önceki son 15 gün içerisinde düzenlenmiş olması şartı bulunmaktadır.
 • Faaliyet belgesi ya da ticaret odası sicil kayıt sureti: Almanya şirket sahipleri vizesine başvuruda bulunan kişinin şirketi adına düzenlenmiş ve şirketin kayıtlı olduğu odalardan temin edilebilecek faaliyet belgesi ya da ticaret odası sicil kayıt sureti belgesinin fotokopisinin başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Almanya vize başvurusu için sunulacak faaliyet belgesi ya da ticaret odası sicil kayıt sureti belgelerinin son 6 ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekliliği bulunmaktadır.
 • Ticaret sicil gazetesi: Almanya şirket sahipleri vizesine başvuruda bulunan kişiye ait şirket adına düzenlenmiş ve firma ünvanı ile vize başvuru sahibinin kurucu veya ortak olduğu bilgisinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi belgesinin fotokopisi vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Güncel vergi levhası: Almanya şirket sahipleri vizesine başvuruda bulunan kişiye ait şirket adına düzenlenmiş ve son yıla ait vergi levhasının fotokopisi vize başvuru dosyasına eklenmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır.
 • Ek gelir belgeleri: Almanya şirket sahipleri vizesine başvuruda bulunan kişiye ait varsa; tapu, kira gelirleri, ek hesap dökümleri ya da araç ruhsatı gibi ek gelir belirten belgeler vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Tüm gerekli belgeleri eksiksiz bir biçimde hazırlayan şirket sahipleri için Almanya vizesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, ilgili kurumlardan vize başvurusu için randevu almaları gerekmektedir.

Almanya Vizesi için Şirket Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

Almanya vizesi için şirket faaliyet belgesi, kişinin şirketinin bağlı olduğu ticaret odasına müracaat ederek alınabilmektedir. Almanya vizesi için ibraz edilecek şirket faaliyet belgesinin son 6 ay içerisinde düzenlenmiş olması şartı bulunmaktadır. Ankara Büyükelçiliği yetki alanı içerisinde illerden Almanya vizesi başvurusunda bulunan şirket sahibi kişilerin vize başvuruları için yalnızca ticaret odası sicil kayıt sureti belgesi kabul edilmektedir.

Memurlar için Almanya Vizesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Memurlar için Almanya vize başvuru evrakları aşağıda listelenmektedir.

 • Pasaport: Memurlar için Almanya vize başvuru sahibine ait, talep edilen Almanya vizesinin bitiş tarihinden sonra 3 ay daha geçerlilik süresi olan, son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş ve en az 2 boş sayfası olan bir pasaportun bulunması gerekmektedir. Memurlar için Almanya vize başvurusu için ibraz edilecek pasaport ile birlikte; kişiye ait eski pasaportların ve güncel pasaportta yer alan resimli sayfanın fotokopilerinin de sunulması gerekmektedir.
 • Memurlar için Almanya vize başvuru formu: Memurlar için Almanya vize başvuru formu, vizeye başvuruda bulunan kişi tarafından eksiksiz bir biçimde doldurulmalı ve gerekli tüm bölümler imzalanarak vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: Memurlar için Almanya vize başvuru sahibine ait, son 6 ay içerisinde biyometrik standartlara uygun olarak beyaz renkli fon ile çekilmiş ve 35 mm genişliğe, 45 mm uzunluğa sahip 1 adet biyometrik fotoğraf Almanya vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Memurlar için Almanya vize başvuru sahibi adına düzenlenmiş, Almanya’da geçerliliği olan ve her türlü tıbbi sorunu karşılamaya yetecek bir seyahat sağlık sigortasının bulunması gerekmektedir. Memurlar için Almanya vize başvurusu için ibraz edilecek seyahat sağlık sigortası poliçesinin en az 30.000 Euro teminatlı olması ve planlanan tüm Almanya seyahati süresince geçerliliği bulunması gerekmektedir.
 • Vize harcı ödeme dekontu: Memurlar için Almanya vize başvuru sahibinin ödemesi gereken vize harcını ödediğini gösteren dekontun vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Konaklama belgeleri: Almanya vizesine başvuruda bulunan memurların planlanan Almanya seyahati için aldığı konaklama rezervasyonlarının vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekmektedir.
 • Ulaşım rezervasyon belgeleri: Almanya vizesine başvuruda bulunan memurların planlanan Almanya seyahati için aldığı ulaşım biletleri; gidiş ve dönüş tarihleri ile kişinin ad ve soyad bilgilerini içerir şekilde vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Finansal yeterlilik durumu belgeleri: Almanya vizesine başvuruda bulunan memurların planlanan seyahatin konaklama, ulaşım ve yemek gibi çeşitli masraflarını karşılamaya yetecek maddi durumu olduğunu gösteren son 3 aya ait banka hesap dökümü belgelerinin vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekir. Memurlar için Almanya vize başvuru evrakları arasında ibraz edilecek finansal yeterlilik durumu belgelerinin, başvurunun gerçekleştirildiği tarihten en az 15 gün önce alınmış olması şartı vardır.
 • Çalışma ve izin belgeleri: Memurlar için Almanya vize başvuru sahibinin çalıştığı işyerinden alınmış çalışma ve izin belgesi içerisinde; kişinin yaptığı işe dair bilgiler ve planlanan Almanya seyahatinin tarihleri belirtilmeli ve bu belgeler vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Maaş bordroları: Memurlar için Almanya vize başvuru sahibine ait ve son 3 aya dair bilgileri içeren imzalı maaş bordrolarının vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Almanya vizesine başvuruda bulunan memurlara ait; tapu, ek hesap bilgileri, araç ruhsatı ya da kira gelirleri gibi belgeler bulunuyor ise bu belgeler vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.

Almanya Emekli Vize Evrakları Nelerdir?

Almanya emekli vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Almanya emekli vizesi başvuru sahibine ait, başvuruda bulunulan Almanya vizesinin bitiş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerliliği bulunan ve en az 2 adet boş sayfası olan bir pasaport vize başvuru dosyasına eklenmelidir. Vize başvurusu içiin sunulacak pasaport ile birlikte; pasaportun resimli sayfasının fotokopisi ve varsa kişiye ait eski pasaportların fotokopilerinin de sunulması gerekliliği bulunmaktadır.
 • Almanya emekli vize başvuru formu: Almanya emekli vize başvuru formu, vizeye başvuruda bulunan kişi tarafından doğru bilgilerle eksiksiz bir biçimde doldurulmalı ve ıslak imzalı olarak vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır. Almanya emekli vize başvuru formu içerisinde yer alan tüm imza bölümlerinin imzalanması, başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır.
 • Biyometrik fotoğraf: Almanya emekli vizesi başvuru sahibine ait, kişinin yüzünün net bir biçimde göründüğü, 35 mm genişliğe ve 45 mm uzunluğa sahip, biyometrik standartlara uygun olarak beyaz renkli fon ile son 6 ay içerisinde çekilmiş ve rötuşsuz 1 adet biyometrik fotoğraf vize başvuru dosyası içerisinde diğer gerekli belgeler ile birlikte ibraz edilmelidir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Almanya emekli vizesi başvuru sahibi için düzenlenmiş, en az 30.000 Euro teminatlı olan, Almanya’da kalınacak tüm süre boyunca geçerli olan, tüm Schengen ülkelerinde kabul edilen ve tüm tıbbi sorunları kapsayıcı nitelikte bir seyahat sağlık sigortası poliçesinin vize başvuru dosyasında sunulması gerekliliği bulunmaktadır.
 • Vize harcı ödeme dekontu: Almanya emekli vizesi başvuru harcı, vize başvuru sahibi tarafından ödenmeli ve ödeme dekontu vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
 • Ulaşım rezervasyonları: Almanya emekli vizesi başvuru sahibi adına gerçekleştirilmesi planlanan Almanya seyahati için oluşturulmuş gidiş ve dönüş ulaşım bilet belgeleri vize başvuru dosyasına eklenmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır.
 • Konaklama rezervasyonları: Almanya emekli vizesi başvuru sahibi adına, Almanya’da kalınması planlanan süre için oluşturulmuş konaklama rezervasyon belgelerinin vize başvurusunda sunulması gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik durumu belgeleri: Almanya emekli vizesi başvuru sahibinin, planlanan Almanya seyahatinin oluşturacağı masrafları karşılamaya yetecek maddi yeterlilik durumu olduğunu gösteren, başvuru tarihinden önceki son 15 gün içerisinde alınmış son 3 aya ait emeklilik ve şahsi banka hesap dökümü belgeleri vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
 • Emeklilik belgesi: Almanya emekli vizesi başvuru sahibinin e-devlet sisteminde yer alan kullanıcı hesabına giriş yapılarak alınabilecek emeklilik belgesi, QR barkodlu olarak vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
 • Ek gelir belgeleri: Almanya emekli vizesi başvuru sahibine ait; tapu, çeşitli kira gelirleri, ek hesaplar ya da araç ruhsatı gibi ek gelir belgelerinin bulunduğu durumlarda bu belgelerin vize başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

Emekli Almanya vize başvurusu gerçekleştirmek isteyen kişilerin Almanya vizesi emekliler için gerekli evraklar listesinde yer alan tüm evrakları eksiksiz bir biçimde hazırlamaları gerekmektedir. Almanya vize evrakları emekli kişiler için hazırlandıktan sonra, vize başvuru işlemleri için ilgili kurumdan randevu alınması gerekmektedir.

Almanya Vizesi için SGK Emeklilik Belgesi Nasıl Alınır?

Almanya vizesi için SGK emeklilik belgesi, başvuru sahibinin e-devlet sisteminde yer alan kullanıcı hesabı üzerinden alınabilmektedir. Almanya vizesi için sunulacak SGK emeklilik belgesinin barkodlu olarak oluşturulması gerekmektedir.

Almanya vizesi için SGK emeklilik belgesi için örnek bir görsel aşağıda verilmiştir.

Almanya Vizesi için SGK Emeklilik Belgesi

Çiftçiler için Almanya Vize Evrakları Nelerdir?

Çiftçiler için Almanya vize evrakları aşağıda listelenmektedir.

 • Pasaport: Almanya vize başvurusunda bulunacak çiftçilerin; başvuru sahibine ait, tüm Almanya seyahati boyunca geçerlilik süresi olan, en az 2 boş sayfası olan ve 10 yıldan eski olmayan bir pasaportları olması gerekmektedir.
 • Çiftçiler için Almanya vize başvuru formu: Çiftçiler için Almanya vize başvuru formu, vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Doğru bilgilerle eksiksiz bir şekilde doldurulan çiftçiler için Almanya vize başvuru formu, gerekli tüm bölümler imzalanarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: Çiftçiler için Almanya vize başvuru sahibine ait, biyometrik standartlara uygun olarak beyaz fon ile çekilmiş, 35 mm genişlik ve 45 mm uzunluğa sahip, rötuşsuz ve kişinin yüzünün net bir şekilde görünür olduğu 1 adet biyometrik fotoğrafın vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Çiftçiler için Almanya vize başvuru sahibi için düzenlenmiş, Almanya’da ve tüm Schengen üyesi ülkelerde geçerli olan, planlanan Almanya seyahatinin tamamı süresince geçerli olan, en az 30.000 Euro teminatlı ve seyahat süresince olabilecek tüm tıbbi problemleri kapsayacak bir seyahat sağlık sigortası poliçesi vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
 • Vize harcı ödeme dekontu: Çiftçiler için Almanya vize harcının başvuru işlemleri tamamlanmadan önce ödenmesi ve ödeme dekontunun vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Konaklama belgeleri: Çiftçiler için Almanya vize başvuru sahibi adına Almanya seyahati için düzenlenmiş otel rezervasyonu gibi konaklama belgelerinin vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ulaşım rezervasyon belgeleri: Çiftçiler için Almanya vize başvuru sahibi adına Almanya seyahati için yapılmış gidiş ve dönüş ulaşım biletleri vize başvuru dosyasında ibraz edilmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır.
 • Finansal yeterlilik durumu belgeleri: Çiftçiler için Almanya vize başvuru sahibinin gerçekleştirilmesi planlanan Almanya seyahati için yeterli düzeyde finansal durumu olduğunu gösterir nitelikte son 3 aya ait banka hesap dökümü ya da banka hesap cüzdanı gibi belgelerin vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Çiftçilik belgesi: Çiftçiler için Almanya vize başvuru sahibinin bağlı olduğu ziraat odasından talep edilebilecek çiftçilik belgesi, kişinin kazancını göstermeli ve güncel tarihli olarak vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Ek gelir belgeleri: Çiftçiler için Almanya vize başvuru sahibinin tapu, araç ruhsatı, kira geliri ya da ek hesabı varsa bu belgeler vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Almanya Vizesi için Çiftçi Belgesi Nasıl Alınır?

Almanya vizesi için çiftçi belgesi, başvuru sahibinin bağlı olduğu ziraat odalarından alınabilmektedir. Almanya vizesi için başvuru dosyasında ibraz edilecek çiftçi belgesinin güncel tarihli olması ve kişinin çiftçilik kazancını gösterir nitelikte olması gerekmektedir.

Ev Hanımları ve Çalışmayanlar için Almanya Vize Evrakları Nelerdir?

Ev hanımları ve çalışmayanlar için Almanya vize evrakları aşağıda listelenmektedir.

 • Pasaport: Ev hanımları ve çalışmayanlar için Almanya vize başvuru sahibine ait, güncel tarihli, en az 2 boş sayfası bulunan ve başvuru yapışan vizenin bitiş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerlilik süresi bulunan bir pasaportun vize başvuru dosyasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Almanya vize başvuru dosyası içerisinde; kişinin pasaportunun resimli sayfasına ait ve varsa kişinin eski pasaportlarına ait fotokopilerin de sunulması gereklidir.
 • Ev hanımları ve çalışmayanlar için Almanya vize başvuru formu: Ev hanımları ve çalışmayanlar için Almanya vize başvuru, vizeye başvuruda bulunan kişi tarafından, gerekli tüm imza bölümleri imzalanarak ve tüm bilgiler eksiksiz bir biçimde yazılarak doldurulmalı ve başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: Ev hanımları ve çalışmayanlar için Almanya vize başvuru sahibine ait, son 6 ay içerisinde biyometrik standartlara uygun olarak çekilmiş, beyaz renkli arka fonu olan, kişinin yüzünün açıkça görüldüğü, 35 mm genişlik ve 45 mm uzunluğa sahip 1 adet rötuşsuz biyometrik fotoğrafın sunulması gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Ev hanımları ve çalışmayanlar için Almanya vize başvuru sahibi adına düzenlenmiş, en az 30.000 Euro teminatlı olan, tüm Schengen bölgesinde ve Almanya’da geçerliliği olan ve planlanan tüm seyahat süresince geçerli olan bir seyahat sağlık sigortası poliçesi vize başvuru dosyasında ibraz edilmelidir. Almanya vize başvuru dosyası içerisinde sunulacak seyahat sağlık sigortasının, tüm durumları kapsayıcı nitelikte olması gerekliliği bulunmaktadır.
 • Vize harcı ödeme dekontu: Ev hanımları ve çalışmayanlar için Almanya vize başvuru işlemleri için gerekli olan vize harcının ödendiğini gösteren dekont vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Konaklama belgeleri: Ev hanımları ve çalışmayanlar için Almanya vize başvuru sahibine ait, Almanya seyahati için yapılmış otel rezervasyonu gibi rezervasyonlara dair belgelerin vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Ulaşım rezervasyon belgeleri: Ev hanımları ve çalışmayanlar için Almanya vize başvuru sahibine ait, Almanya seyahati için yapılmış uçak bileti gibi ulaşım rezervasyonlara dair belgelerin, kişinin adı, soyadı ve gidiş ile dönüş tarihlerini içerir şekilde vize başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik durumu belgeleri: Almanya vizesi başvuru sahibine ait, kişinin finansal durumunu bildirecek nitelikte, son 3 aya ait banka hesap dökümü ya da banka hesap cüzdanı gibi belgelerin vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Almanya vize başvuru dosyasında sunulacak finansal yeterlilik belgelerinin, vize başvuru tarihinden önceki son 15 gün içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği belgesi: Almanya vizesi başvuru sahibine ait, e-devlet sistemi üzerinden alınması gereken tam tekmil nüfus kayıt örneği belgesi, QR kodlu olarak ve düşünceler kısmı doldurulmuş olarak vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır. Almanya vizesi başvuru dosyası içerisinde ibraz edilecek tam tekmil nüfus kayıt örneği belgesinde, sponsorluk durumlarında kişinin Almanya seyahatine sponsor olacak 1. dereceden akrabasına ait bilgilerin de yer alması gerekmektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Almanya vizesine başvuruda bulunacak çalışmayan kişilerin ya da ev hanımlarının, bulunuyorsa ek gelir belgelerini vize başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir. Almanya vizesi için kabul edilen ek gelir belgeleri; tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve ek hesap dökümleri gibi belgelerdir.
 • Sponsor dilekçesi: Ev hanımları ve çalışmayanlar için Almanya vize başvuru sahibinin seyahatinin masraflarını karşılayacak sponsor tarafından yazılmış bir dilekçe okunaklı bir biçimde yazılmalı ve içerisinde seyahat tarihleri ile garanti ibaresi yer almalıdır. Sponsor dilekçesinin ıslak imzalı olarak vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Sponsora ait belgeler: Almanya’ya bir sponsor desteğiyle seyahat edecek kişilerin, sponsor vize için kendi başvuruda bulunuyormuş gibi sponsora ait gerekli finansal belgeleri başvuru dosyasında eksiksiz bir biçimde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ev hanımı Almanya vizesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırladıktan sonra ilgili vize kurumlarından vize başvurusu için randevu tarihi almaları gerekmektedir.

Almanya Vize Sponsor Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Almanya vize sponsor dilekçesi, başvuru sahibinin Almanya seyahati için sponsor olacak kişi tarafından ilgili Almanya dış temsilciliğine hitaben yazılmalıdır. Almanya vize sponsor dilekçesi yazılırken resmi bir dil kullanmaya, dilekçeyi okunaklı bir biçimde yazmaya ve gerekli olan tüm bilgilere yer vermeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

Almanya sponsor dilekçesi, başvuru sahibine sponsor olacak 1. dereceden yakını tarafından yazıldıktan sonra ıslak imzalı olarak diğer gerekli belgeler ile başvuru dosyasına eklenmelidir. Almanya vize sponsor dilekçe örneği içerisinde; seyahat gidiş ile dönüş tarihleri ve finansal garanti ibaresinin yer alması gerekmektedir. Ev hanımları Almanya sponsor dilekçesi ile birlikte, başvuru sahibine sponsor olacak kişiye ait finansal belgelerin de eksiksiz bir biçimde başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekmektedir.

Almanya Vizesi Sponsor Evrakları Nelerdir?

Almanya vizesi sponsor evrakları aşağıda listelenmektedir.

 • Banka hesap dökümü: Almanya vizesi için sponsor olacak kişiye ait, planlanan Almanya seyahatinin çeşitli masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir nitelikte son 3 aya ait banka hesap dökümü ya da banka hesap cüzdanının vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Almanya vizesi için sponsor olacak kişiye ait ek gelir belgeleri bulunuyor ise, bu belgelerin vize başvurusunda sunulması şartı bulunmaktadır. Almanya vizesi için kabul edilen ek gelir belgeleri; araç ruhsatı, ek hesap dökümleri, tapu ya da kira geliri gibi belgelerdir.
 • Şirket sahibi sponsor evrakları: Almanya vizesi için sponsor olacak kişinin şirket sahibi olduğu durumlarda; şirkete ait faaliyet belgesi, ticaret odası sicil kayıt sureti, ticari sicil gazetesi ve güncel vergi levhası gibi belgelerin başvuru dosyasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Çalışan sponsor evrakları: Almanya vizesi için sponsor olacak kişinin çalışan olduğu durumlarda; sponsor kişi adına düzenlenmiş SGK hizmet dökümü, SGK işe giriş bildirgesi, maaş bordroları ve iş sözleşmesi gibi belgelerin vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Emekli sponsor evrakları: Almanya vizesi için sponsor olacak kişinin emekli olduğu durumlarda sponsor olacak kişi adına düzenlenmiş emeklilik belgesinin vize başvuru dosyasına eklenmesi şartı bulunmaktadır.
 • Çiftçi sponsor evrakları: Almanya vizesi için sponsor olacak kişinin çiftçi olduğu durumlarda sponsor olacak kişi adına oluşturulmuş çiftçilik belgesinin vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekmektedir.

Öğrenciler için Almanya Vize Belgeleri Nelerdir?

Öğrenciler için Almanya vize belgeleri aşağıda listelenmektedir.

 • Pasaport: Öğrenciler için Almanya vize başvurusunda bulunan kişiye ait, Almanya vizesinin bitiş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli olan, son 10 yıl içerisinde alınmış ve en azından 2 boş sayfası boş olan bir pasaportun vize başvurusunda ibraz edilmesi gereklidir. Öğrenciler için Almanya vize başvurusunda sunulacak pasaportun resimli sayfasının ve kişiye ait eski pasaportların fotokopilerinin de vize başvurusuna eklenmesi gerekmektedir.
 • Öğrenciler için Almanya vize başvuru formu: Öğrenciler için Almanya vize başvuru formu, vize başvuru sahibi tarafından doldurulmalı ve imzalı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir. Öğrenciler için Almanya vize başvuru formu doldurulurken, tüm bilgilerin eksiksiz olarak verilmesine ve gerekli tüm imza kutucuklarının imzalanmasına dikkat etmek gerekir.
 • Biyometrik fotoğraf: Almanya öğrenci vizesi başvuru sahibine ait, 35 mm x 45 mm boyutlarında, biyometrik standartlara uygun olarak çekilmiş, beyaz renkli fonlu ve rötuşsuz 1 adet biyometrik fotoğraf vize başvurusu için sunulmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Almanya öğrenci vizesi başvuru sahibi adına düzenlenmiş, Almanya’da ve planlanan Almanya seyahati süresince geçerliliği olan bir seyahat sağlık sigortası poliçesi vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gereken belgeler arasında yer almaktadır. Almanya vizesi için ibraz edilecek seyahat sağlık sigortası poliçesinin tüm tıbbi temelli durumları kapsayıcı nitelikte olması şartı vardır.
 • Vize harcı ödeme dekontu: Almanya öğrenci vizesi başvurusu için ödenmesi gereken vize harcının yatırıldığına dair dekont vize başvurusunda ibraz edilmelidir.
 • Konaklama belgeleri: Almanya öğrenci vizesi başvuru sahibinin Almanya seyahati süresince konaklayacak yerlere ait bilgileri içeren belgelerin vize başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.
 • Ulaşım rezervasyon belgeleri: Almanya öğrenci vizesi başvuru sahibinin Almanya seyahati için aldığı ulaşalım rezervasyonları belgelerinin, gidiş ve dönüş tarihlerini içerir biçimde vize başvuru dosyasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Vekaletname belgesi: Almanya öğrenci vizesi başvuru sahibinin 18 yaşın altında olduğu durumlarda, kişinin iki ebeveyni tarafından imzalanmış olan bir vekaletname belgesinin vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Muvafakatname aslı ve fotokopisi: Almanya öğrenci vizesi başvuru sahibinin 18 yaşın altında olduğu durumlarda, kişinin iki ebeveyninden de noter onayı alınmış ve son 6 ay içerisinde düzenlenmiş muvafakatname belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisinin vize başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir. Almanya vizesi başvuru sahibinin ebeveynlerinin boşanmış olduğu durumlarda, velayet kararının ibraz edilmesi gerekir.
 • Nüfus kayıt örneği belgesi: Almanya öğrenci vizesi başvuru sahibine ait, e-devlet sistemi üzerinden alınabilecek tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesinin QR kodlu ve düşünceler kısmı doldurulmuş olarak vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi içerisinde, başvuru sahibine sponsor olacak kişi ile başvuru sahibinin yakınlık derecesi bilgisinin bulunması gerekir.
 • Öğrenci belgesi: Öğrenciler için Almanya vizesi başvurusunda bulunan kişinin eğitim gördüğü kurumdan alınan öğrenci belgesinin aslı vize başvuru dosyası idarecisinde ibraz edilmelidir.
 • Ek gelir belgeleri: Öğrenciler için Almanya vizesi başvurusunda bulunan kişinin ek gelir kaynakları olduğu durumda bu gelirlerin vize başvurusunda belirtilmesi gerekmektedir. Öğrenciler için Almanya vizesi başvurusu için; tapu, ek hesap dökümleri, kira gelirleri ve araç ruhsatı gibi belgeler ek gelir belgeleri olarak ibraz edilebilmektedir.
 • Sponsor dilekçesi: Öğrenciler için Almanya vizesi başvurusunda bulunan kişinin Almanya seyahatinin masraflarını karşılayacak sponsor tarafından yazılmış bir dilekçenin vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Almanya’da eğitim görecek öğrenci için sponsor olan kişinin yazacağı dilekçe, ıslak imzalı, okunaklı ve seyahatin tarihleri ile garanti ibaresini içerir biçimde ibraz edilmelidir.
 • Sponsora ait belgeler: Öğrenciler için Almanya vizesi başvurusunda bulunan kişiye sponsor olacak kişiye ait finansal yeterlilik belgeleri eksiksiz bir biçimde vize başvurusunda sunulmalıdır.

Almanya vizesi başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin, gerekli belgeleri eksiksiz bir biçimde hazırlamaları gerekmektedir. Öğrenciler için Almanya vizesi başvuruları için gerekli belgeleri hazırlayan öğrencilerin vize başvuru işlemleri için ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekir.

18 Yaşından Küçük Çocuklar için Almanya Vize Evrakları Nelerdir?

Çocuklar için Almanya vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Almanya vizesine başvuruda bulunacak çocuğa ait, en az 2 boş sayfası olan, başvuruda bulunulan vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olan bir pasaportun vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Almanya vize başvuru dosyasında sunulacak pasaport ile birlikte, kişinin pasaportunda yer alan resimli sayfanın ve kişinin eski fotoğraflarının fotokopilerinin de sunulması gerekmektedir.
 • Çocuklar için Almanya vize başvuru formu: Çocuklar için Almanya vize başvuru formu, çocuğun velisi ya da vekil kişi tarafından eksiksiz bir biçimde doldurulmalı ve tüm gerekli bölümler imzalanarak vize başvuru dosyasında ibraz edilmelidir. Çocuklar için Almanya vize başvuru formu ile birlikte, başvuru formunu dolduran kişinin vekalet formu ile kimlik fotokopisinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Almanya vizesine başvuruda bulunacak çocuğa ait, 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda, biyometrik standartlara uygun olarak çekilmiş, beyaz fonlu, son 6 ay içerisinde çekilmiş, rötuşsuz ve çocuğun yüzünün net olarak göründüğü 1 adet biyometrik fotoğraf vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Almanya vizesi ile Almanya’ya seyahat edecek çocuk adına düzenlenmiş, en az 30.000 Euro teminatlı olan ve her türlü durumu kapsayıcı bir niteliği olan seyahat sağlık sigortası poliçesi vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir. Almanya vize başvuru dosyasında sunulacak seyahat sağlık sigortası poliçesinin; planlanan Almanya seyahatinin tüm süresi boyunca ve tüm Schengen bölgesinde geçerliliği olması gerekliliği bulunmaktadır.
 • Vize harcı ödeme dekontu: Almanya vize harcının ödendiğine dair dekont, vize başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Ulaşım rezervasyon belgeleri: Almanya vizesine başvuracak çocuğun planlanan Almanya seyahati için alınmış ulaşım rezervasyon belgeleri vize başvuru dosyasına eklenmelidir. Almanya seyahati için sunulacak ulaşım belgeleri içerisinde gidiş ve dönüş tarihleri ile seyahat detaylarının belirtilmiş olması gerekliliği bulunmaktadır.
 • Vekaletname belgesi: Almanya vizesine başvuruda bulunacak çocuğun 18 yaşını doldurmamış olduğu durumlarda, her iki ebeveyn tarafından doldurulmuş vekaletname belgesinin vize başvuru dosyasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Çocuk için yapılan Almanya vizesi başvurusu sırasında yalnızca bir ebeveyn bulunacak ise, diğer ebeveyninin imzalanmış olduğu vekaletname belgesinin mutlaka başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Çocuk için yapılan Almanya vizesi başvurusu sırasında hiçbir ebeveyn olmayacak ve işlemler tayin edilen bir vekil tarafından gerçekleştirilecek ise, vekaletname formu iki ebeveyn tarafından da imzalanmış olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Muvafakatname aslı ve fotokopisi: Her iki ebeveyn tarafından noter onaylı ve son 6 ay içerisinde düzenlenmiş muvafakatname belgesinin aslının ve fotokopisinin vize başvuru dosyasına eklenmesi şartı bulunmaktadır.
 • Konaklama rezervasyon belgeleri: Almanya vizesine başvuracak çocuğun planlanan Almanya seyahati için alınmış otel rezervasyonu gibi konaklama rezervasyon belgeleri vize başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir. Almanya vize başvuru dosyası içerisinde sunulacak konaklama rezervasyon belgeleri öngörülen tüm seyahat tarihlerini kapsayıcı nitelikte olmalı ve kişinin ad ve soyad bilgilerini içermelidir.
 • Nüfus kayıt örneği: Almanya vizesine başvuracak çocuk adına düzenlenmiş tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi, QR kodlu olarak ve düşünceler kısmı doldurulmuş olarak düzenlenmeli ve vize başvuru dosyasına eklenmelidir. Almanya vize başvuru dosyasında sunulacak nüfus kayıt örneği içerisinde, Almanya seyahati gerçekleştirecek çocuğa sponsor olacak kişinin çocuk ile olan akrabalık derecesinin de belirtilmiş olması şartı bulunmaktadır.
 • Sponsor dilekçesi: Almanya’ya seyahat edecek çocuğun seyahat masraflarını karşılayacak 1. dereceden yakını tarafından yazılmış olan sponsor dilekçesi; garanti ibaresini ve seyahat tarihleri belirtilmiş olarak ıslak imzalı ve okunaklı olacak şekilde vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
 • Sponsor belgeleri: Almanya’ya seyahat edecek çocuğun seyahat masraflarını karşılayacak sponsora ait belgeler eksiksiz olarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Almanya Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar Nasıl Hazırlanır?

Almanya vize başvurusu için gerekli evraklar; güncel tarihli, yıpranmamış ve doğru bilgileri içerir bir biçimde ibraz edilmelidir. Almanya vize başvurusu için Almanya dış temsilcilikleri tarafından talep edilen gerekli evrakların, her bir evrak için belirlenmiş olan gerekli kriterleri eksiksiz olarak karşılamaları gerekmektedir. Almanya vize başvurusu için ibraz edilecek olan seyahat sağlık sigortası belgeleri, rezervasyon belgeleri, çalışma durumu belgeleri ya da finansal yeterlilik belgeleri gibi evrakların kimi durumlarda tercüme edilmesi gerekebilmektedir.

Vizem.net Almanya vizesi danışmanlık hizmetleri, tüm yeminli tercüme ve noter onayı işlemlerini kapsamaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Almanya Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Almanya vizesi başvuru formu, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sistemi Videx üzerinden https://videx.diplo.de/ adresinden online olarak ya da aynı sistem üzerinden çıktı alınarak elle doldurulmalıdır. Almanya Schengen vize başvuru formu doldurulurken; verilen bilgilerin destekleyici belgelerde yer alan bilgiler ile uyumlu olmasına ve gerekli tüm imza bölümlerinin eksiksiz bir biçimde imzalanmasına dikkat edilmelidir.

Almanya vizesi başvuru formu, İngilizce ya da Almanca olarak doldurulabilmektedir. Almanya vizesi başvuru formu içerisinde talep edilen; başvuru sahibine ait kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, Almanya seyahatine dair bilgiler, ikamet bilgileri, finansal yeterlilik belgeleri ve seyahat planı bilgileri gibi bilgilerin eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulması gerekmektedir.

Almanya vizesi başvuru formu doldurma ekranı için örnek bir görsel aşağıda verilmektedir.

Almanya Vizesi Başvuru Formu Doldurma Ekranı
Almanya Vizesi Başvuru Formu Doldurma Ekranı

Almanya Vize Fotoğraf Ölçüsü Nedir?

Almanya vizesi için biyometrik fotoğraf ölçüleri; 35 mm genişliğinde ve 45 mm yüksekliğinde olmalıdır. Almanya vizesi için fotoğraf; son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır ve fotoğrafta kişinin tüm yüzü net bir şekilde görünüyor olmalıdır.

Almanya vize başvurusu için örnek bir fotoğraf aşağıda verilmiştir.

Almanya Vize Başvurusu için Örnek Fotoğraf
Almanya Vize Başvurusu için Örnek Fotoğraf

Almanya Vize Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Almanya vize başvuru dilekçesi, vize başvuru sahibi tarafından ilgili Almanya dış temsilciliğine hitaben yazılmalıdır. Almanya vize başvuru dilekçesi yazılırken tüm bilgilerin doğru bir şekilde yazılmasına ve resmi bir dil kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Almanya vize başvuru dilekçesi içerisinde; Almanya seyahatinin amacına, seyahat tarihlerine, Almanya seyahati süresince kalınacak yerlere dair bilgilere, kişinin çalışma durumu bilgilerine, varsa Schengen bölgesi içerisinde seyahat edilecek diğer ülkelere dair bilgilere, başvuru sahibinin kişisel bilgilerine ve finansal yeterlilik durumuna dair bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Almanya vize başvuru dosyasında sunulması gereken belgelerden birinin eksik olması durumunda, bu durumun nedeninin gerekçeleri ile birlikte Almanya vize başvuru dilekçesi içerisinde açıklanması gerekmektedir. Almanya vize başvuru işlemleri gerçekleştirecek kişilerin, başvurularından önce Almanya vize talep dilekçesi örneği incelemeleri önerilmektedir.

Vize için Almanya Davet Mektubu Nasıl Yazılır?

Vize için Almanya davet mektubu, Almanya vize başvuru sahibini Almanya’ya davet eden kişi tarafından ilgili Almanya dış temsilciliğine hitaben yazılmalıdır. Almanya vize davetiyesi içerisinde; başvuru sahibine ait kişisel bilgileri, Almanya seyahat planı, seyahat tarihleri, başvuru sahibinin davet eden kişi ile olan ilişkisi, seyahat amacı, davet eden kişiye ait kişisel bilgiler ve davet eden kişiye ait iletişim bilgileri yer almalıdır. Vize için Almanya davet mektubu yazılırken resmi bir dil kullanılmasına ve gerekli tüm bilgilerin verilmesine dikkat edilmesi gerekir.

Almanya vize davetiyesi ile Almanya’ya seyahat etmek isteyen kişilerin vize başvuru dosyasına davet eden kişiye ait pasaport, konaklama bilgileri ve finansal yeterlilik belgeleri gibi gerekli belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Almanya’dan vize için davetiye alan Almanya vizesi başvuru sahiplerinin, bu davetiyeyi vize başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

Almanya Vizesi için Seyahat Sağlık Sigortası Nasıl Olmalıdır?

Almanya vizesi için seyahat sağlık sigortası; vize başvuru sahibi adına düzenlenmiş olmalı ve en az 30.000 Euro teminatlı olmalıdır. Almanya vizesi için sağlık sigortası; kişinin tıbbi nedenlerden ötürü ülkesine iade edilmesi, acil tedavi ya da hastaneye yatış gibi durumları kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Almanya vizesi başvuruları için sunulacak seyahat sağlık sigortası; kişinin Schengen bölgesinde kalmayı planladığı tüm tarihler için ve tüm Schengen üyesi ülkeleri için geçerli olmalıdır.

Vizem.net danışmanlığı ile yapılan Almanya vizesi başvurularında uygun fiyat garantili seyahat sağlık sigortası işlemleri Vizem.net sigorta departmanı yaptırılmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: