Almanya Kurs Vizesi

Almanya Kurs Vizesi Başvuru Süreci 2023

Almanya kurs vizesi; dil kursu, mesleki kurs, yükseköğrenime hazırlık amaçlı dil kursu, akseptanslı lisans eğitimi gibi Almanya’da alınan çeşitli kurslar kapsamında 1 yıl içerisinde 90 günden fazla kalmayı sağlayan ve Schengen bölgesindeki diğer ülkelerde 180 gün içerisinde en fazla 90 gün kalmayı sağlayan Almanya (D tipi) uzun süreli vizelerindendir.

Vizem.net danışmanlığında gerçekleştirilen Almanya kurs vizesi başvurularında onay oranı %93,1 ile son 4 yılda Türkiye’deki en yüksek akredite acente onay oranıdır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Almanya Kurs Vizesi Türleri Nelerdir?

Almanya kurs vizesi türleri aşağıda listelenmiştir.

  • Almanya dil kursu eğitim vizesi
  • Almanya mesleki kurs vizesi
  • Almanya yükseköğrenime hazırlık amaçlı dil kursu
  • Almanya akseptanslı lisans eğitimi ve dil kursu

Almanya Mesleki Kurs Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya mesleki kurs vizesi, Almanya’daki iş dünyasına hazırlanmak ve mesleki yeterlilik kazanmak için okul bazlı veya şirket bazlı mesleki eğitimi Almanya’da tamamlamak adına alınan Almanya vize çeşididir.

Almanya mesleki kurs vizesi alabilmek için standart evraklara ek olarak; eksiksiz kronolojik özgeçmiş (CV), motivasyon yazısı (niyet yazısı), mesleki eğitim sözleşmesi, mesleki eğitim planı, gerekli duyulursa eğitim veren işverenin IHK (Sanayi ve Ticaret Odası) kaydı, okul mezuniyet diploması, önceden alınmış mesleki eğitim, yüksekokul mezuniyetini ve meslek tecrübesi varsa kanıtlayan belgeler ve tanınan bir kurumdan alınmış B seviyesinde dil sertifikası Almanya mesleki eğitim vizesi için gerekli belgeler arasında yer almaktadır.

Almanya Dil Kursu Eğitim Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya dil kursu eğitim vizesi, 3 ila 12 aylık bir süre boyunca süren ve her hafta en az 18 saat ders içeren yoğun bir dil kursunu Almanya’da tamamlamak isteyen yabancılara verilen Almanya eğitim vize türlerindendir.

Almanya dil kursu eğitim vizesi alabilmek için standart evraklara ek olarak; Almanya kurs vizesi başvuru sahibi tarafından yazılmış ayrıntılı motivasyon yazısı (niyet yazısı), liste halinde hazırlanmış eksiksiz kronolojik özgeçmiş (CV), mesleki eğitim veya yüksekokul eğitimine dair belgeler, okul veya yüksekokul mezuniyetinden sonraki mesleki faaliyetleri gösteren belgeler, haftada en az 18 saat ders içeren yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt belgesi, Almanya dil kursu vizesi başvuru sahibinin mevcut yabancı dil bilgisine dair belgeler, Almanya dil bilgisinin başvuru sahibinin mesleki gelişimi için gerekli olduğunu belirten işveren tarafından hazırlanmış onay yazısı, ilk öğrenim yılındaki masrafların nasıl karşılanacağına dair belge, Türkiye SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi veya Almanya’da eğitim görecek öğrencinin sağlık sigortasının başlayacağı tarihe kadar geçerli sağlık sigortası Almanya dil kursu vizesi için gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır.

Almanya Yükseköğrenime Hazırlık Amaçlı Dil Kursu Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya yükseköğrenime hazırlık amaçlı dil kursu vizesi, yükseköğrenime başlamadan önce dil yeterliliği kazanmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği 3 ila 12 aylık bir süre boyunca süren ve haftalık minimum 18 saat ders içeren yoğun bir dil kursunu Almanya’da tamamlamak isteyen yabancılara verilen Almanya eğitim vize türlerindendir.

Almanya yükseköğrenime hazırlık amaçlı dil kursu vizesi alabilmek için standart evraklara ek olarak; liste halinde hazırlanmış eksiksiz kronolojik özgeçmiş (CV), başvuru sahibi tarafından yazılmış ayrıntılı motivasyon yazısı (niyet yazısı), öğrenci ilk üniversite öğreniminde ise lise diploması ve ÖSYM sonuç belgesi, mevcutsa lisans diploması ve diğer yüksekokul diplomaları, Türkiye’de devam edilen bir üniversite öğrenimi mevcutsa güncel öğrenci belgesi ve transkript, varsa okul veya üniversite öğreniminden sonraki faaliyetlere dair belgeler, başvuru sahibinin varsa yabancı dil bilgisine dair belgeler, Almanya’da bir yüksekokula başvurulduğunu kanıtlayan belgeler, Almanya’da üniversiteye hazırlık için yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt belgesi, ilk öğrenim yılındaki masrafların nasıl karşılanacağına dair belge, Türkiye SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi veya Almanya’da eğitim görecek öğrencinin sağlık sigortasının başlayacağı tarihe kadar geçerli sağlık sigortası Almanya yükseköğrenime hazırlık amaçlı dil kursu vizesi için gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır.

Almanya Akseptanslı Lisans Eğitimi ve Dil Kursu Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya akseptanslı lisans eğitimi ve dil kursu vizesi, 3 ila 12 aylık ve her hafta en az 18 saat ders içeren yoğun bir dil kursunu Almanya’da tamamlamak isteyen ve Almanya’da lisans eğitimi alabilmek için kabul belgesine sahip olan yabancı öğrencilere verilen Almanya eğitim vize türlerindendir.

Almanya akseptanslı lisans eğitimi ve dil kursu vizesi alabilmek için standart evraklara ek olarak; başvuru sahibi tarafından yazılmış ayrıntılı motivasyon yazısı (niyet yazısı), öğrenci ilk üniversite öğreniminde ise lise diploması ve ÖSYM sonuç belgesi, Türkiye’de devam edilen bir üniversite öğrenimi mevcutsa güncel öğrenci belgesi ve transkript ve bitirme diplomaları, varsa okul veya üniversite öğreniminden sonraki faaliyetlere dair belgeler, Almanya’daki yüksekokuldan akseptans yazısı (kabul belgesi), başvuru sahibinin Almanya’da eğitim alacağı eğitim diline yeterince hakim olduğunu kanıtlayan belge, ilk öğrenim yılındaki masrafların nasıl karşılanacağına dair belge, Türkiye SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi veya Almanya’da eğitim görecek öğrencinin sağlık sigortasının başlayacağı tarihe kadar geçerli sağlık sigortası Almanya akseptanslı lisans eğitimi ve dil kursu vizesi için gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır.

Almanya Kurs Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Almanya kurs vizesi için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

  • Almanya kurs vizesi başvuru formu: 2 adet başvuru formu gerekmektedir. Alternatif olarak online Almanya kurs vizesi başvuru formu doldurularak çıkarılabilmektedir ve başvuru sahibi şahsen imzalamalıdır, 18 yaşını doldurmamış başvuru sahipleri için velayet sahibi başvuru formunu imzalamalıdır.
  • Vize ücreti: Almanya kurs vizesi için genel başvuru ücreti 75,00 eurodur ve 0-17 yaş arası çocuklar için ise vize ücreti 40,00 eurodur.
  • Pasaport: Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın 2 adet fotokopisi
  • Vesikalık resim: 6 aydan eski olmayan biyometrik 2 adet vesikalık resim 35 mm genişliğinde ve 45 mm yüksekliğinde olmalıdır.

Almanya mesleki kurs vizesi alabilmek için standart belgelerin yanı sıra gerekli evraklar; eksiksiz kronolojik özgeçmiş, mesleki eğitim planı, gerekli duyulursa eğitim veren işverenin IHK (Sanayi ve Ticaret Odası) kaydı, niyet yazısı, mesleki eğitim sözleşmesi, başvuru sahibinin okul mezuniyet diploması, önceden alınmış mesleki eğitim, yüksekokul mezuniyetini ve meslek tecrübesi varsa kanıtlayan evraklar ve tanınan bir kurumdan alınmış B seviyesinde dil yeterlilik sertifikası şeklinde düzenlenmiştir.

Almanya dil kursu eğitim vizesi alabilmek için standart belgelerin yanında gerekli evraklar; liste halinde hazırlanmış eksiksiz kronolojik özgeçmiş, mesleki eğitim veya yüksekokul eğitimine dair belgeler, okul veya yüksekokul mezuniyetinden sonraki mesleki faaliyetleri belgeleyen evraklar, Almanya dil bilgisinin başvuru sahibinin mesleki gelişimi için gerekli olduğunu belirten işveren tarafından hazırlanmış onay yazısı, Almanya dil kursu vizesi başvuru sahibi tarafından yazılmış ayrıntılı motivasyon yazısı, haftada en az 18 saat ders içeriğine sahip yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt belgesi, Almanya kurs vizesi başvuru sahibinin varsa yabancı dil bilgisine dair evraklar, ilk öğrenim yılındaki masrafların nasıl karşılanacağını açıklayan evrak, Türkiye SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi veya Almanya’da eğitim görecek öğrencinin sağlık sigortasının başlayacağı tarihe kadar geçerli sağlık sigortası şeklinde sıralanabilmektedir.

Almanya yükseköğrenime hazırlık amaçlı dil kursu vizesi alabilmek için standart belgelere ek olarak gerekli evraklar; liste halinde hazırlanmış eksiksiz kronolojik özgeçmiş, başvuru sahibi tarafından yazılmış ayrıntılı niyet yazısı, varsa lisans diploması ve diğer yüksekokul diplomaları, öğrenci ilk üniversite öğreniminde ise lise diploması ve ÖSYM sonuç belgesi, Türkiye’de devam edilen bir üniversite öğrenimi varsa güncel öğrenci belgesi ve transkript, varsa okul veya üniversite öğreniminden sonraki faaliyetlere dair evraklar, başvuru sahibinin varsa yabancı dil bilgisine dair evraklar, Almanya’da bir yüksekokula başvurulduğuna dair evraklar, Almanya’da üniversiteye hazırlık için yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt belgesi, ilk öğrenim yılındaki masrafların nasıl karşılanacağına dair belge, Türkiye SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi veya Almanya’da eğitim görecek öğrencinin sağlık sigortasının başlayacağı tarihe kadar geçerli sağlık sigortası şeklinde listelenebilir.

Almanya akseptanslı lisans eğitimi ve dil kursu vizesi alabilmek için standart belgelerle birlikte gereken ek evraklar; başvuru sahibi tarafından yazılmış ayrıntılı motivasyon yazısı, Türkiye’de devam edilen bir üniversite öğrenimi varsa güncel öğrenci belgesi ve transkript ve bitirme diplomaları, öğrenci ilk üniversite öğreniminde ise lise diploması ve ÖSYM sonuç belgesi, varsa okul veya üniversite öğreniminden sonraki faaliyetlere dair belgeler, Türkiye SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi veya Almanya’da eğitim görecek öğrencinin sağlık sigortasının başlayacağı tarihe kadar geçerli sağlık sigortası, Almanya’da bulunan bir yüksekokuldan kabul belgesi, başvuru sahibinin Almanya’da eğitim alacağı eğitim diline yeterince hakim olduğunu kanıtlayan belge, ilk öğrenim yılındaki masrafların nasıl karşılanacağına dair belge şeklindedir.

Almanya Kurs Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Almanya kurs vizesi başvuru formu; ad, soyad, doğum tarihi, kimlik numarası, doğum yeri, vatandaşlığı bulunan ülkeler, cinsiyet, medeni durum, eğitim alınan okul ya da eğitimi tamamlanmış okullar gibi kişisel bilgilerle birlikte pasaport tipi ve geçerlilik süresi, Almanya’da alınacak kursun amacı ve gerekliliklerin yerine getirdiğine dair sorular içermektedir.

Almanya kurs vizesine neden başvurulduğuna dair ayrıntılı soruları içeren Almanya kurs vizesi başvuru formundaki her alan doğru ve eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Almanya kurs vizesi başvuru formunda diğer belgelerle uyumsuz, aslını yansıtmayan bilgiler tespit edildiğinde vize reddine ve önceden verilmiş vizelerin de iptaline neden olabilmektedir.

Almanya kurs vizesi başvuru formu İdata web sayfası üzerinden çevrimiçi olarak da doldurabilmektedir.

Almanya Kurs Vizesi Sigorta İşlemi Nasıl Yapılır?

Almanya kurs vizesi sigorta işlemi, Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Yapılan sigorta işleminin Almanya kurs vizesi gereğince kapsayıcı olmasına dikkat edilmelidir.

Almanya Kurs Vizesi Randevusu Nasıl Alınır?

Almanya kurs vizesi randevusu İdata web sitesi üzerinden alınabilmektedir.

İdata randevu işlemleri sekmesi üzerinden Schengen vize randevusu ve ulusal vize (D tipi vize) randevusu başlığı altında Almanya kurs vizesi randevusu alınabilmektedir. Schengen vize randevusu altında veya ulusal vize randevusu altında randevu al butonuna tıklayarak Almanya kurs vizesi randevusu alınabilmektedir. Vizem.net danışmanlığında yapılan Almanya kurs vizesi başvuruları için Almanya vize başvurusu randevu danışmanlar tarafından alınmaktadır.

Almanya Kurs Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya kurs vizesi başvurusunda öncelikle Almanya’ya ne gerekçeyle gidileceği ve gidiş nedenine göre gereksinimler belirlenmelidir. Öncelikle başvurulacak Almanya kurs vizesi çeşidine göre Almanya’da bir okula ya da dil kursuna kabul edilmek üzere iletişime geçilmelidir. Başvurulan eğitim kurumundan kabul mektubu alındıktan sonra Almanya kurs vizesi başvuru adımları izlenmelidir. Almanya kurs vizesi, Almanya eğitim vizelerindendir ve standart eğitim vizesi gereksinimleri yanında Almanya’da alınacak kurs çeşidine göre de ek gereksinimler sağlanmalıdır. İdata web sitesi üzerinden Almanya kurs vizesinin çeşidine göre gerekli evraklar hakkında bilgi edinilip başvuru yapılmalıdır. İdata üzerinden çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra randevu ayarlanmalıdır ve Almanya kurs vizesi için gerekli evraklar tamamlanmalıdır. Talep edilen Almanya kurs vizesi başvuru evraklarının istenildiği şekilde teslim edilmesine dikkat edilmelidir. Randevu gününde belirlenen Almanya vize merkezine gidilerek biyometrik bilgiler verilmeli ve vize harcı ödenmelidir.

Almanya Kurs Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Almanya kurs vizesi başvuru ücretleri aşağıda listelenmiştir.

HİZMETLERKISA SÜRELİ KURS VİZESİ ÜCRETLERİUZUN SÜRELİ KURS VİZESİ ÜCRETLERİ
Almanya öğrenci vize harcı80 EUR100 EUR
Başvuru Formu ve Dilekçe Doldurma50 EUR60 EUR
RandevuÜcretsizÜcretsiz
Biyometri İşlemleri40 EUR40 EUR
Danışmanlık Hizmeti50 EUR70 EUR
TOPLAM220 EUR270 EUR

Almanya Kurs Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya kurs vizesi başvuruları başvuru gününden itibaren 3 ay içerisinde Alman dış temsilcilikleri tarafından kararlaştırılmaktadır. Almanya kurs vizesi başvuru işlem süreleri; Almanya Konsolosluklarının yoğun olduğu Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Paskalya ve Noel öncesinde uzayabilmektedir. Almanya kurs vizesi başvuru evraklarında eksik belge tespit edilirse ve belge tekrar talep edilirse Almanya kurs vizesi başvuru işlem süresi uzayabilmektedir.

Almanya Kurs Vizesi Takip ve Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Almanya kurs vizesi takip ve sorgulama işlemi İdata web sitesi üzerinden başvuru takip sekmesi üzerindeki sorgulama ekranından başvuru kaydı sonrasında başvuru sahibine verilmiş olan pasaport teslim fişi üzerinde yer alan pasaport ve barkod numarası girilerek yapılabilmektedir.

Almanya’da Kurs Vizesi ile Çalışmak Mümkün Müdür?

Almanya’da kurs vizesi ile çalışmak mümkündür. Almanya’da kurs eğitimleri süren öğrenciler haftada en fazla 20 saate kadar çalışma hakkına sahiptirler. Almanya’da kurs vizesi ile çalışmak isteyen öğrenciler Almanya oturma iznine sahip olmalıdırlar.

Almanya’da eğitim görürken çalışabilen öğrenciler kurs eğitimleri bittikten sonra da Almanya’da çalışmak isteyebilmektedir. Almanya’da kalıcı olarak çalışmak isteyen kişilerin İşçi vizesi Almanya ve Almanya çalışma izni belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: