Almanya Öğrenci Adayı Vizesi

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi Başvuru Süreci 2023

Almanya öğrenci adayı vizesi (Studienbewerbervisum), herhangi bir Alman üniversitesine başvuru yapmış yabancı ülke vatandaşlarının başvuruyu tamamlayabilmek adına yüz yüze yapılacak bir sınava katılmak ya da yüz yüze bir mülakata katılmak gibi amaçlarla Almanya’ya gelebilmek için ihtiyaç duyduğu vize türüdür. Almanya öğrenci adayı vizesi başlangıçta 3 aylık bir oturma izni vermekte ve bu vize süresi eğitim kurumuna yapılan başvurunun tamamlanabilmesi amacıyla 6 ay daha eklenerek 9 aya kadar uzatılabilmektedir.

Almanya öğrenci adayı vizesi için başvuru yapabilmek için eğitim kurumundan kesin bir kabul almış olmak gerekmemektedir. Öğrenci vizesi Almanya içindeki üniversitelerde tam zamanlı eğitim alabilmek için gereklidir. Almanya öğrenci adayı vizesi ile Almanya’ya gitmiş kişiler bir Alman üniversitesinden tam kabul aldıktan sonra vizelerini öğrenci vizesine çevirmek durumundadır.

Almanya öğrenci adayı vizesi; tam zamanlı üniversite eğitimi, Almanca dil hazırlık eğitimi, lise diploması Almanya’da kabul edilmeyen kişilerin Feststellungsprüfung zorunlu sınavına yönelik hazırlık eğitimi (Studienkolleg) ve zorunlu ön staj süreçleri için alınabilmektedir.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi Nedir?

Almanya öğrenci adayı vizesi, lise eğitimini tamamlamış ve üniversite eğitimi seviyesinde veya üniversite eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler için Almanya üniversitelerine başvuru yapılması halinde alınması gereken bir vize türüdür. Almanya öğrenci adayı vizesi için bir Alman üniversitesine başvuru yapmış ve ön kabul (şartlı kabul) almış olmak gerekmektedir. Almanya öğrenci adayı vizesi ile Almanya’ya geldikten sonra, en geç 24 ay içinde Almanya’da bir üniversiteye kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Almanya öğrenci adayı vizesi için gerekli belgeler, kişinin lise eğitimini tamamlamış ve üniversite eğitimi için hak kazanmış olduğunu ispatlamalıdır.

Almanya öğrenci adayı vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

  • Almanya öğrenci adayı vizesi başvuru formu: Eksiksiz doldurulması gereken başvuru formunu 18 yaşını doldurmuş kişiler şahsen imzalamak zorundadır, 18 yaşını doldurmamış kişilerin başvuru formunu velayet sahibi imzalamalıdır.
  • Pasaport: Son 10 yıl içinde alınmış, planlanan dönüş tarihinden sonraki en az 3 ay için geçerli olması ve en az iki boş vize sayfası olması gerekmektedir. Pasaporttaki fotoğraflı sayfanın ayrıca 2 adet fotokopisi de sunulmalıdır.
  • Biyometrik fotoğraf: 2 adet, 35 x 45 mm ebatlarında, son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik pasaport fotoğrafı sunulmalıdır.
  • Motivasyon mektubu: Başvuru sahibi tarafından kaleme alınmış, Almanca veya İngilizce yazılmış olması gerekmektedir.
  • Özgeçmiş: Liste halinde hazırlanmış, eksiksiz ve kronolojik olması gerekmektedir. Başvuru sahibi okul veya üniversite öğreniminden sonra faaliyetlere/ çalışmalara katılmış ise bu faaliyetlere/ çalışmalara dair belgeler de başvuru evraklarına eklenmelidir.
  • Eğitim geçmişine dair belgeler: İlk üniversite öğreniminde; lise diploması ve Türkiye’deki üniversite giriş sınavında başarılı olunduğunu ve 4 yıllık üniversite eğitimine hak kazanıldığını gösteren ÖSYM- sonuç belgesi, Türkiye’de halen üniversite eğitimine devam ediliyor ise; güncel öğrenci belgesi, transkript belgesi ve varsa bitirme diploması sunulmalıdır.
  • Almanya’da bir yüksekokula başvuru yapıldığını kanıtlayan belgeler: Kabul yazısı, öğrenci ön kayıt belgesi, başvuru teyit yazısı veya yüksekokullarla olan yazışmalar sunulmalıdır.
  • Dil yeterliliğini kanıtlayan belgeler: Dil sertifikasının orijinali ibraz edilmelidir. Almanca dil bilgisini kanıtlayan belge olarak yalnızca Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği’nin (ALTE) standartlarına göre yapılmış dil testi sonucunu baz alan sertifikalar kabul edilmektedir.
  • Mali duruma ilişkin belgeler: İlk öğrenim yılındaki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler ibraz edilmelidir. Bu amaçla Almanya’da bir bankada açılmış bloke bir hesaba yapılan teminat ödemesi veya Almanya’da ikamet eden bir sponsor tarafından alınmış resmi yükümlülük (garantörlük) belgesi teslim edilebilmektedir.
  • Sağlık sigortası: Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurtdışı sağlık sigorta belgesi (A/T 11 belgesi) veya Almanya’da öğrenci sağlık sigortasının başlayacağı tarihe kadar geçerli sağlık sigortası sunulmalıdır.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Almanya öğrenci adayı vizesi başvuru formu; başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin istendiği, seyahat amacının sorgulandığı ve planlanan seyahatin konaklama, finansman gibi detaylarının sorulduğu bir belgedir. Almanya öğrenci adayı vizesi başvurusu yapılırken başvuru sahibi 18 yaşını doldurmamış ise formu velayet sahibi imzalamaktadır.

Almanya öğrenci adayı vizesi başvuru formu doldurulurken gereken bilgiler; kişisel bilgiler (isim ve soyisim, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, medeni durum, cinsiyet, pasaport bilgileri, adres ve iletişim bilgileri), başvuru sahibinin eşinin ve çocuklarının kişisel bilgileri, başvuru sahibinin anne ve babasının kişisel bilgileri, geçmişte yapılan Almanya seyahatlerinin tarihleri, Almanya’da planlanan konaklama şekline dair adres bilgileri, Almanya’da kalıcı ikametin planlanıp planlanmadığı bilgisi, başvuru sahibinin Almanya seyahatinde yanında aile üyelerinin de olup olmayacağı, Almanya’ya geliş amacı, başvuru sahibinin eğitim almış olduğu ya da çalıştığı alan, Almanya’da kalınması planlanan süre, başvuru sahibinin geçim kaynağı ve sağlık sigortası bilgileri, suç kaydı bilgileri, geçmişte yapılan Almanya vizesi başvurularına dair bilgilerdir.

Almanya öğrenci adayı vizesi başvuru formu doldurulurken sorulara açık, net ve doğruluğundan emin olunan yanıtlar verilmelidir.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi için Fotoğraf Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Almanya öğrenci adayı vizesi için fotoğraf özellikleri biyometrik olmalıdır. Almanya öğrenci adayı vizesi için çekilen fotoğrafta başvuru sahibinin yüzü ortalanmış ve net bir şekilde görünüyor olmalıdır. Almanya öğrenci adayı vize fotoğrafında başvuru sahibi beyaz fon önünde gülümsemeden poz vermelidir ve göz bozukluğu dolayısıyla takılan numaralı gözlük dışında herhangi bir aksesuar olmamalıdır.

Almanya öğrenci adayı vizesi başvurusunda sunulacak Almanya vize fotoğraf ölçüsü Dış Temsilciliklerin resmi olarak açıkladığı 35 x 45 mm ebatlarıdır. Almanya öğrenci adayı vizesi için fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi için Motivasyon Yazısı Nasıl Yazılır?

Almanya öğrenci adayı vizesi için motivasyon yazısı başvuru sahibinin Almanya’ya seyahat amacını, halihazırda Almanya yüksekokullarından birine başvuru yaptığını detaylı bir şekilde anlatmalıdır. Almanya öğrenci adayı vizesi için motivasyon yazısında eğitim geçmişinden, başvuru yapılan eğitim alanından, başvuru yapılan Alman üniversitesinden ve başvuru sahibinin Almanya’da alacağı eğitim süreci ve sonrası için planlarından bahsedilebilir.

Almanya öğrenci adayı vizesi için motivasyon yazısının başvuru sahibi tarafından Almanca veya İngilizce olarak yazılması gerekmektedir. Almanya ulusal vize motivasyon yazısı örneği motivasyon yazısının hangi kuruma yönelik ve nasıl bir üslup ile yazılması gerektiğini içermektedir.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi için Sağlık Sigortası Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Almanya öğrenci adayı vizesi için sağlık sigortası özellikleri, Almanya Dış Temsilcilikleri tarafından resmi olarak tanımlanmıştır. Almanya öğrenci adayı vizesi başvurusu için gerekli olan sağlık sigortası, Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T 11 belgesi) veya Almanya’da öğrenci sağlık sigortasının başlayacağı tarihe kadar geçerli sağlık sigortasıdır.

Almanya öğrenci adayı vizesi için gereken sağlık sigortası başvuru sahibinin Almanya’daki tüm sağlık masraflarının karşılanabileceğini taahhütname belgesidir. Almanya için sağlık sigortası başvuru sahibinin Almanya’da konaklayacağı süre boyunca Almanya’daki sağlık masraflarını kapsamaktadır.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi için Sponsorluk Nedir?

Almanya öğrenci adayı vizesi için sponsorluk, başvuru sahibinin Almanya’da konaklayacağı süre boyunca tüm masraflarının Almanya’da ikamet eden bir sponsor tarafından karşılanabilmesidir. Almanya öğrenci adayı vizesi için sponsor olan kişi, başvuru sahibinin Almanya’daki tüm masraflarını karşılamak zorunda değildir ancak gerektiğinde bunu yapabilecek durumda olduğunu belgelemelidir. Almanya öğrenci adayı vizesi için sponsorluk yapabilecek kişi işsiz olmayan, devletten destek almayan ve her ay kendi giderleri dışında net 947 Euro tutarında bir parayı öğrenci adayına ayırabilecek durumda olmalıdır.

Almanya öğrenci adayı vizesi için sponsorluk yapacak kişinin başvuru sahibinin akrabası olması gerekmemektedir, maddi durumu yeterli kişiler sponsor olabilmektedir. Almanya Konsolosluğu sponsor dilekçe örneği Almanya öğrenci adayı vizesi başvurusunda sponsor olan kişinin dilekçeyi nasıl bir üslupla ve hangi kuruma yönelik yazması gerektiğini göstermektedir.

Öğrenci Adayı Vizesi Almanya için Almanca Dil Yeterliliği Nasıl Kanıtlanır?

Öğrenci adayı vizesi Almanya için Almanca dil yeterliliği Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği’nin (ALTE) standartlarına göre yapılmış bir dil testi sonucunu baz alan sertifikalar ile belgelenmelidir. Almanya öğrenci adayı vizesi başvurusunda Almanca dil yeterliliğini ispatlayacak ve Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği’nin (ALTE) standartlarına göre yapılmış bir dil testleri Türkiye’de Goethe-Institut e.V. (Goethe-Enstitüsü), Telc GmbH, Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) (Avusturya Dil Diploması), TestDaF-Institut e.V. (Hagen Açıköğretim Üniversitesi ve Bochum RuhrÜniversitesi Enstitüsü; “B2” GER ve üzeri seviyeler için dil sınavı) ECL Sınav Merkezi (sınavlardan sorumlu kurum, sınav AFU GmbH kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Almanya Üniversite Adayı Vizesi Randevusu Nasıl Alınır?

Almanya üniversite adayı vizesi randevusu, Almanya vize başvurularında yetkili aracı kurum iDATA’nın internet sitesi üzerinden online olarak alınmaktadır. Almanya üniversite adayı vizesi 90 günden uzun bir süre için Almanya’da konaklamaya imkan tanıdığı için D tipi (ulusal vize) kategorisindedir.

Almanya üniversite adayı vizesi randevusu iDATA internet sitesi üzerinden alınırken öncelikle ulusal vize randevusu sayfasına girilmelidir, seyahat amacına yönelik sorulara Almanya’da üniversite eğitimi için gidildiğine ve bir ön kabul alındığına dair cevaplar verilmelidir, son olarak kişisel bilgiler (isim soyisim, doğum tarihi, pasaport numarası) girilerek randevu için uygun bir tarih seçilmelidir. Almanya öğrenci adayı vizesi randevusu, iDATA internet sitesi üzerinden online olarak randevu tarihinden 24 saat önce değiştirilebilmekte ve randevu tarihinden 72 saat önce iptal edilebilmektedir.

Almanya üniversite adayı vizesi randevusu, Vizem.net danışmanlığında yapılan başvurularda danışmanlar tarafından alınmaktadır.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya öğrenci adayı vizesi başvurusu için öncelikle Almanya’da bir yüksekokula başvuru yapmış olmak ve bir ön kabul almak gerekmektedir. Almanya öğrenci adayı vizesi Almanya’da bir yüksekokuldan ön kabul almış ve tam kabul için yüz yüze mülakat ya da hazırlık eğitimi gibi amaçlarla Almanya’ya gitmesi gereken kişilere verilmektedir. Almanya öğrenci adayı vizesi başvuru sahibine 90 günden uzun bir süre (3 aydan 9 aya kadar) Almanya’da konaklama izni verdiği için D tipi (ulusal vize) başvurusu yapılmalıdır.

Almanya öğrenci adayı vizesi başvurusu yapmak için; motivasyon mektubu, lise diploması veya öğrenci belgesi, sağlık sigortası, finansman belgesi gibi gerekli evraklara sahip olunması gerekmektedir. Almanya öğrenci adayı vizesi başvuru formu online veya çıktısı alınarak doldurulabilmektedir. Almanya öğrenci adayı vizesi başvurusunda gerekli evraklar sağlandıktan sonra Almanya vize başvurularında aracı kurum olan iDATA’nın internet sitesi üzerinden online olarak vize randevusu alınmalıdır. Almanya öğrenci adayı vize başvurusu randevusu online olarak alınırken iDATA internet sitesinde seyahat amacını ifade edecek sorulara öğrenci adayı olunduğuna yönelik cevaplar verilmelidir, sonrasında pasaport numarası da dahil olmak üzere kişisel bilgiler sisteme girilerek randevu için uygun bir tarih ve saat seçilmelidir. Almanya öğrenci adayı vize başvuru randevusu alındıktan sonra tarih değişikliği iDATA internet sitesi üzerinden PNR numarası ile randevu tarihinden 24 saat önce gerçekleştirilebilmektedir.

Almanya öğrenci adayı vizesi başvuru randevusu alınırken ikamet edilen şehre göre bir iDATA ofisi seçilmelidir. Almanya öğrenci adayı vizesi başvuru randevusuna gidilerek vize başvuru evrakları ve başvuru sahibinin pasaportu iDATA’ya teslim edilir. Almanya öğrenci adayı vizesi başvurusunda iDATA evrakların kontrolünü tamamladıktan sonra evraklar Konsolosluğa gönderilmektedir. Almanya öğrenci adayı vizesi başvuru süreci gerekli evrakların Konsolosluğa giriş yapması ile birlikte ortalama 3 ay (istisnai durumlarda daha uzun) sürmektedir, başvurunun değerlendirilme sürecinde pasaporta ihtiyaç duyulması halinde imzalı dilekçe ile Konsolosluğun vize bölümüne başvurulmalıdır.

Almanya öğrenci adayı vizesi başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuru sahibinin pasaportu ve sunulan orijinal evrakların tamamı zarf içerisinde iDATA başvuru ofislerine veya ekstra ücret ödenmesi halinde başvuru sahibine kargo ile gönderilmektedir.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Almanya öğrenci adayı vize ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetlerKısa süreli öğrenci adayı vizesiUzun süreli öğrenci adayı vizesi
Almanya öğrenci adayı vize harcı80 EUR75 EUR
Başvuru formu ve dilekçe doldurma50 EUR60 EUR
RandevuÜcretsizÜcretsiz
Biyometri işlemleri40 EUR40 EUR
Danışmanlık hizmeti50 EUR65 EUR
Toplam220 EUR240 EUR

Almanya öğrenci adayı vizesi, Almanya’da 90 günden uzun bir süre konaklama izni verdiği için D tipi kategorisindedir ve başvurusu iDATA üzerinden ulusal vize başvurusu şeklinde yapılmaktadır. İdata Almanya vize ücreti seyahat amacına ve Almanya’da kalınacak süreye bağlı olarak değişmektedir. Almanya öğrenci adayı vize ücreti 0- 17 yaş aralığındaki kişiler için 40 Euro, 18 yaş ve üzeri kişiler için 75 Euro tutarındadır.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya öğrenci adayı vizesi, başvuru evrakları iDATA aracı kurumundan Almanya Dış Temsilciliklerine gönderildikten sonra Almanya’daki makamların da sürece dahil olmasından kaynaklı olarak ortalama 3 ay sürmektedir.

Almanya Öğrenci Adayı Vizesi Takip ve Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Almanya öğrenci adayı vizesi takip ve sorgulama işlemi, iDATA internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Almanya öğrenci adayı vizesi takibi, iDATA internet sitesinde https://idata.com.tr/de/tr/p/basvuru-takip-de adresinde yer alan Almanya vize sorgulama ekranına başvuru takip sayfasına pasaport numarası ve barkod numarası girilerek yapılmaktadır.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: