Öğrenciler için Almanya Vizesi

Öğrenciler için Almanya Vizesi Başvuru Süreci 2023

Almanya’ya seyahat etmek için umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize almaları gerekmektedir. Almanya vize başvuru evrakları başvuru sahibinin çalışma durumuna göre değişkenlik göstermekte olup; öğrenciler için Almanya vizesi başvurusunda başvuru sahibi, seyahat bitiminde ülkesine geri döneceğine dair destekleyici belgeler ile seyahat masraflarının birinci dereceden yakını tarafından karşılanacağına dair sponsor dilekçesi ve öğrenci olunduğuna dair resmi belge sunmalıdır.

Öğrenciler Almanya Vizesi Alabilir Mi?

Almanya’ya seyahat edecek öğrenciler Almanya vizesi alabilmektedir. Almanya’ya yapılacak 180 gün içerisinde 90 güne kadar olan seyahatler için Schengen vizesi alınması gerekmektedir. Almanya’ya seyahat edecek farklı ülkelerde eğitim gören öğrenciler, vize başvurusu esnasında öğrenci belgesi ve seyahat masrafları için sponsor mektubu sunmalıdır.

Öğrenciyken Almanya’ya Gitmek için Vize Nasıl Alınır?

Almanya’ya gidecek öğrencilerin seyahat amaçlarına göre başvuru gerekli belgeler ile birlikte 180 gün içerisinde 90 güne kadar olan seyahatleri için Schengen vizesi, 90 gün üzeri seyahatler için ise ulusal vize başvurusu yapmaları gerekmektedir. Almanya Schengen vize başvurularında seyahat amacı ve başvuru sahibinin mesleği fark etmeksizin pasaport, başvuru formu, biyometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası ve vize harcı tüm başvuru sahipleri tarafından sunulması gereken standart evraklar arasındadır. Standart belgelere ek olarak öğrenciyken Almanya’ya gitmek için vize başvurusunda bulunacak kişilerin öğrenci olduklarına dair öğrenci belgesi ve seyahat masraflarını karşılayacak birinci derece akrabadan sponsor mektubu sunmaları da gerekmektedir. Öğrenciyken Almanya’ya gidecek kişiye sponsor olan birinci dereceden akraba, meslek grubuna göre kendi gelir evraklarını eksiksiz ibraz etmelidir.

Öğrenciler için Almanya Vize Evrakları Nelerdir?

Öğrenciler için Almanya vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli ve en az iki boş sayfaya sahip olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalıdır. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisinde alınan vizelerin fotokopileri ile birlikte geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Öğrenciler için Almanya Vizesi Başvuru Formu: Alman vize başvuru formu eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve 35 mm genişliğe 45 mm uzunluğunda fotoğraf gerekmektedir.
 • Almanya Seyahat Sağlık Sigortası: Alman sağlık sigortası en az 30.000 Euro teminatlı olmalı ve poliçenin aslı ıslak kaşe ve imzalı fotokopisi ile ibraz edilmelidir.
 • Vize Harcı: Vize başvurusu için gerekli harcın ödendiğine dair makbuz sunulmalıdır.
 • Seyahat Rezervasyonları: Başvuru sahibinin Almanya’ya gidiş dönüş tarihleri ile seyahat detaylarını içerir uçuş veya tur organizasyonlarının rezervasyonları sunulmalıdır.
 • Konaklama Rezervasyonları: Başvuru sahibinin Almanya’da konaklama durumuna ait belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. İbraz edilecek konaklama rezervasyon bilgileri başvuru sahibinin adı ve soyadını içermeli ve tüm seyahat tarihini kapsayacak şekilde olmalıdır.
 • Nüfus Kayıt Örneği: Türk vatandaşları e-devlet üzerinden alınmış barkodlu tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmelidir. Almanya’ya seyahat edecek öğrenciye sponsor olacak birinci derece akrabanın nüfus kayıt örneğinde akrabalık derecesi görünmelidir.
 • Öğrenci Belgesi: Başvuru sahibinin öğrenim gördüğü okuldan alınmış öğrenci belgesinin aslı sunulmalıdır.
 • Vekaletname: 18 yaş altı bireyler tek başlarına Almanya vizesi için başvuruda bulunamamakta olduklarından 18 yaşını doldurmamış kişiler için hem anne hem de baba tarafından imzalı iDATA vekaletname evrakı sunulmalıdır. Başvuru sırasında sadece bir ebeveyn bulunacak ise gelmeyen diğer ebeveynin mutlaka vekaletname doldurarak başvuru evraklarına eklemesi gerekmektedir. Başvuruda hiçbir ebeveyn bulunmayacak vekil tayin edilen bir kişi ile başvuru yapılacak ise, başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalı olarak başvuruya eklenmelidir.
 • Muvafakatname: Reşit olmayan çocuklar için hem anne hem de babadan noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkarılmış muvafakatname aslı ve fotokopisi ve boşanma durumu var ise velayet kararı ibraz edilmelidir.
 • Sponsor Mektubu: Öğrenci başvuru sahipleri 1. dereceden yakını tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı, okunaklı, gidiş ve dönüş tarihleri ile sponsorluk durumunun belirtildiği dilekçe ibraz etmelidir. Sponsor kişi, kendi başvurmasa bile şahsen başvuruda bulunacağı şekilde meslek grubuna göre kendi gelir evraklarını eksiksiz ibraz etmelidir. Öğrenci vize için banka teminatı Almanya’ya gitmeden önce alınmalıdır.

Almanya Vizesi için Öğrencilere Kim Sponsor Olabilir?

Almanya vizesi için öğrencilere sadece birinci dereceden akrabaları sponsor olabilmektedir. Sadece anne, baba ya da çocuklar birinci dereceden akraba kabul edilmekte olup Almanya vizesi için sadece bu kişilerin sponsorluğu kabul edilmektedir. Almanya vize başvurusu için gerekli evraklardan olan nüfus kayıt örneğinde, başvuru sahibi öğrenci ile birinci derece kan bağı olan sponsorun akrabalık derecesi görünmelidir.

Öğrencilerin vize başvurularında sponsor kişi tarafından imzalanmış Almanya sponsor dilekçe örneği ibraz etmesi gerekmektedir. Almanya vizesi için öğrenci başvuru sahibine sponsor olacak kişi; maaş bordroları, gayrimenkul tapuları veya banka hesap dökümleri gibi gelir evraklarını eksiksiz ibraz etmelidir.

Öğrenciler için Vize Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Almanya vizesi için başvuru yapacak öğrencilerin, seyahat amaçlarını belirten başvuru dilekçesi sunmaları gerekmektedir. Öğrenciler için vize başvuru dilekçesi vize başvurularını değerlendirmek ile yetkili tek makam olan Almanya Konsolosluğuna hitaben resmi bir dille yazılması gerekmektedir. Vize başvuru dilekçesinde genel dilekçe kuralları ile yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Almanya’ya seyahat edecek öğrencilerin vize başvuru dilekçelerinde seyahat amaçlarını ve planlanan seyahat tarihini net bir şekilde belirterek planlanan seyahatin sonunda Almanya’da kalmayacaklarına ilişkin taahhüt vermeleri ve bu durumu somut sebepler ile kanıtlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, vize başvuru dilekçelerinde sponsor kişi ile olan akrabalık ilişkilerini belirtilmeli ve seyahat masraflarını karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına dair kanıt sunulmalıdırlar.

Almanya vize başvuruları işlemlerinde danışmanlık hizmeti veren vizem.net üzerinden yapılan başvrularda vize başvuru dilekçesi kişisinin özel durumuna uygun olarak alanında uzman danışmanlar tarafından hazırlanmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Öğrenciler için Almanya Vizesi Almak Zor Mudur?

Almanya vizesi için başvuru yapan öğrencilerin, başvuru için gerekli evrakları eksiksiz ve kurallara uygun şekilde sunmaları durumunda öğrenciler için Almanya vizesi almak zor değildir. Almanya Schengen vize başvuruları 15 gün içerisinde işleme alınmakta olduğu için, başvuru yapacak öğrencilerin seyahat tarihlerini ve başvuru için gerekli evrakların eksik ya da hatalı olması durumunda sürecin uzayabileceğini göz önünde bulundurarak başvurularını erken bir tarihte yapmaları tavsiye edilmektedir.

Almanya için Öğrenci Vize İşlemleri Başvurusu Nereye Yapılmalıdır?

Almanya’ya seyahat edecek öğrencilerin vize başvuruları, Almanya için Türkiye’de resmi olarak yetkilendirilmiş kuruluş olan iDATA ofislerinden yapılmaktadır. iDATA ofisleri sadece Almanya için öğrenci vize işlemleri başvurularını almak ile yetkilendirilmiş olup başvuruları değerlendirme ya da değerlendirme sürecini etkileme yetkisine sahip değildir. iDATA ofislerinde gerçekleştirilen başvuru esnasında başvuru sahibinin biyometri bilgileri alınarak kurallara uygun olarak hazırlanmış vize başvuru evrakları ile birlikte değerlendirilmek üzere yetkili makama iletilmektedir.

Almanya vize başvurusu öğrencilerin diğer başvuru sahiplerinden farklı bir takım evraklar sunmasını gerektirmektedir. Başvuru evraklarının eksik ya da hatalı hazırlanması vize başvuru sürecinin uzamasına ve hatta reddedilmesine neden olabilmektedir. Almanya vize başvuru ve takip işlemlerinde akredite şirket olan vizem.net 81 de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için danışmanlık hizmeti vermektedir. Öğrenciler için yapılan vize başvurlarında vizem.net Schengen ülkelerinde %98,8 onay oranına sahiptir.

Almanya Vize Başvurusunda Öğrenciler için Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Almanya vize başvurularında gerekli evrakların tam ve kurallar uygun olarak istenildiği gibi hazırlanmalıdır. Almanya vize başvurusunda öğrencilerin, gerekli tüm evrakları eksiz olarak ibraz edilmesine dikkat etmeleri gerekmektedir. Başvuru için gerekli dökümanlarda eksiklik olması durumunda başvuru süreci uzayabilmekte ve hatta olumsuz sonuçlanabilmektedir.

Almanya Vize Harcını Öğrenciler Ödüyor Mu?

Evet, vize başvurusunda bulunan öğrenciler Almanya vize harcını ödemelidirler. Vize harcının ödendiğine dair makbuz başvuru için gerekli evraklar arasında sayılmaktadır. Almanya vize harcı 80 EUR olmakla birlikte 12 yaşından küçük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden vize harcı alınmamaktadır. Almanya vizesine başvuran 12 yaşından küçük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrencilerden ise 40 EUR alınmaktadır.

Almanya Vize Ücreti Öğrenci için Ne Kadardır?

Almanya vize ücreti başvuru sahibinin meslek grubuna göre fark etmemektedir. Almanya vize başvuru ücretleri; vize türü ile başvuru sahibinin yaşı ve uyruğuna göre değişiklik göstermekte ile birlikte başvuru sahibinin öğrenci, çalışan ya da emekli olmasına göre farklılık göstermemektedir. Almanya Schengen vizesi (C tipi), 12 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvuru sahipleri için 80 euro, 12 yaşından küçükler için ise ücretsizdir. Almanya ulusal vize (D tipi), 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvuru sahipleri için 75 euro, 0-17 yaşındakiler için ise 40 eurodur. Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Yeşil Burun Adaları, Makedonya, Moldova, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Kosova vatandaşları için Almanya Schengen vizesi başvuru ücreti 35 Euro olarak belirlenmiştir. Öğrenci Almanya vize ücreti gibi meslek grubuna göre hizmet bedellerinde de herhangi bir indirim olmamaktadır.

Çalışma Durumuna Göre Diğer Almanya Vize Çeşitleri Nelerdir?

Almanya’ya seyahat edecek kişilerde çalışma durumlarına göre farklı kriterlerde değerlendirilmekte ve başvuru için farklı belgeler talep edilmektedir.

Çalışma durumuna göre diğer Almanya vize türleri aşağıda listelenmiştir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: