81A Almanya Vasıflı İşçi Vizesi

Vasıflı İşçiler için Hızlandırılmış Almanya 81A İşçi Vizesi

Vasıflı işçiler için hızlandırılmış Almanya 81A işçi vizesi Almanya için vize almak isteyen kalifiye çalışanlar için kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış bir vize sürecini içermektedir.

Almanya’ya vize almak isteyen kalifiye işçinin, 81A vizesinden yararlanması için öncelikle Almanya’da iş bulması gerekmektedir. Almanya’daki işverenine vekalet veren nitelikli çalışan için hızlandırılmış Almanya işçi vizesi prosedürleri işveren firma tarafından başlatılmalıdır.

Vizem.net vasıflı işçi olan uygun adaylar için hızlandırılmış Almanya 81A vize başvuruları için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

İşverenlerin Hızlandırılmış Almanya İşçi Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İşverenlerin hızlandırılmış Almanya işçi vize başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

  • Kalifiye eleman tarafından verilmiş vekaletname
  • Kalifiye elemanın pasaport kopyası
  • Kalifiye elemanın mesleki yeterliliğini kanıtlayan belgeler

Hızlandırılmış Nitelikli Almanya İşçi Vizesi için Süreç Nasıl İşler?

Hızlandırılmış nitelikli Almanya işçi vizesi için takip edilmesi gereken süreç aşağıda listelenmiştir.

  • İşverenin yetkilendirilmesi
  • Almanya Yabancılar Dairesine başvuru
  • Anlaşmanın işveren ve Almanya Yabancılar Dairesi arasında akdedilmesi
  • Denklik belgesinin alınması
  • Federal iş ajansının onayı
  • Adayın çalışma vize başvurusunda bulunması

İşverenin Yetkilendirilmesi

Almanya’ya hızlandırılmış işçi vizesi ile gitmek isteyen kişinin öncelikle Almanya’da iş bulması gerekmektedir. Almanya’da iş bulan yabancının, Almanya’daki işverenine vekaletname vermesinin ardından vekaletname, pasaport fotokopisi ve mesleki yeterlilik belgelerini Almanya’daki işverenine göndermelidir. Almanya’daki işverenin yetkilendirilmesinin ardından, işveren; gerekli belgelerle birlikte kalifiye elemanlar için hızlandırılmış vize prosedürünü başlatmalıdır.

Yabancılar Dairesine Başvuru

Almanya’daki işveren firma Yabancılar Dairesinden randevu almalı ve Yabancılar Dairesine başvuru talebinde bulunmalıdır.

Anlaşmanın Akdi

Almanya’daki işveren Yabancılar Dairesi ile anlaşma yapmalıdır. Yabancılar Dairesi ve işveren arasında yapılan bu anlaşma için 411 Euro ücret ödenmektedir. Bu anlaşma ile birlikte işverenin izlemesi gereken prosedürler hakkında bilgi verilmektedir. Almanya’daki işveren, hızlandırılmış 81A işçi vizesi için gerekli tüm belgeleri teslim etmelidir.

Denklik Kabulü

AB ülkesi olmayan ülkelerden gelen kalifiye elemanlara vize verilmesinin ön koşullarından biri yabancının Alman eğitim yeterliliği ile denklik kabulüdür. Yabancılar Dairesi, kalifiye çalışanın yeterliliğinin tanınma prosedürünü veya denklik değerlendirmesini araştırmaktadır.

Yetkili makamlar, kalifiye çalışanın belgeleri teslim edildikten sonra iki ay içerisinde sonucu açıklamaktadır. Almanya denklik belgelerinin eksik ya da yanlış olması sürecin uzamasına sebep olmaktadır.

Federal İş Ajansının Onayı

Almanya hızlandırılmış 81A işçi vizesi için başvuran kalifiye elemanların yeterliliği tanındıktan sonra Federal İş Ajansının onayının alınması gerekmektedir. Denklik değerlendirmesi olumlu sonuçlanan kalifiye çalışanlar için Yabancılar Kurumu Federal İş Ajansının onayını almaktadır.

Çalışma Vize Başvurusunun Tamamlanması

Tüm gerekliliklerin karşılanması halinde Yabancılar Dairesi Almanya 81A işçi vizesi için başvuruda bulunmak isteyen kalifiye çalışan için ön onay vermektedir. Almanya 81A işçi vizesi için ön onay alan kalifiye elemanın 3 hafta içerisinde kendi ülkesindeki Almanya dış temsilciliklerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Ön onayı alan kalifiye eleman, Almanya’nın Türkiye Cumhuriyeti’ndeki temsilciliklerinden erken tarihe randevu alması sağlanmaktadır. Diğer gerekli belgelerle Almanya dış temsilciliklerine Almanya 81A işçi vizesi başvurusunda bulunulmalıdır.

Vasıflı İşçiler için Hızlandırılmış Almanya 81A İşçi Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Vasıflı işçiler için hızlandırılmış Almanya 81A işçi vizesi başvurusu 3 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: