Almanya Eğitim Vizesi

Almanya Eğitim Vizesi Nedir, Nasıl Alınır?

Almanya eğitim vizesi, Almanya’da 90 günden uzun süreli bir Erasmus, lisans, yüksek lisans, doktora, dil eğitimi ve meslek eğitimi programlarına katılan yabancı uyruklu kişiler tarafından alınması gereken, ulusal (D tipi) bir vize türüdür. Almanya’da uzun süreli eğitim için Almanya vizesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Almanya eğitim vizesi; dil kursu vizesi, aday öğrenci vizesi ve öğrenci vizesi olarak üç şekilde düzenlenebilmektedir. Almanya dil kursu vizesi 3 aydan 1 yıla kadar süren eğitim programları için verilen, Almanya aday öğrenci vizesi henüz bir eğitim programından kabul mektubu almamış kişiler için verilen, Almanya öğrenci vizesi ise 1 yıldan uzun süreli bir eğitim programına kabul edilmiş ve kabul mektubunu almış kişiler için verilen vize türüdür.

Almanya Eğitim Vizesi Nedir?

Almanya eğitim vizesi, 90 günden daha uzun sürecek Erasmus, lisans, yüksek lisans ve doktora programları için verilen bir ulusal Almanya vizesi türüdür. Almanya eğitim vizesine başvuru yapılabilmesi için halihazırda Almanya’daki bir eğitim kurumundan kabul mektubunun alınmış olması gerekmektedir, eğer alınmamışsa başvuru sahibi tarafından Almanya aday öğrenci vizesine başvuru yapılmalıdır.

Erasmus, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim programlarına ek olarak Almanya eğitim vizesi ile devlet yüksekokullarında üniversiteye hazırlanmak için eğitim almak, Almanca dil kurslarına katılmak ve zorunlu stajyerliği tamamlamak mümkündür.

Almanya Mesleki Eğitim Vizesi Nedir?

Almanya mesleki eğitim vizesi, Almanya’da bulunan bir firma ya da eğitim kurumunda, meslek alanında deneyim kazanmak için eğitim almak isteyen kişilere verilen bir vize türüdür. Almanya’da nitelikli mesleki eğitimler 2 ila 4 yıl arasında süren, detaylı ve yoğun programlar iken, tercihe bağlı olarak kısa süreli mesleki eğitimlerde yer almak da mümkündür. Başvuru sahipleri tarafından tercih edilebilecek şirket içi mesleki eğitim ve okul mesleki eğitimi gibi seçenekler bulunmaktadır.

Mesleki eğitim vize başvurularında, tüm ulusal vizeler için istenen evraklara ek olarak sunulması gereken belgeler bulunmaktadır. Mesleki eğitim sözleşmesi, mesleki eğitim planı, eğitim veren işletmenin Sanayi ve Ticaret Odası kaydı, daha önceden alınmış mesleki eğitim sertifikaları ve benzeri belgeler, Almanya mesleki eğitim vizesi başvuruları için özel olarak istenen evraklar arasındadır.

Almanya Dil Eğitimi Vizesi Nedir?

Almanya dil eğitimi vizesi, Almanya’da 3 ay ile 1 yıl arasında değişebilen bir süre boyunca dil eğitimi almak isteyen kişilere verilen, uzun süreli (D tipi) bir vize türüdür.

Dil eğitimi için Almanya vizesi alan kişilere, dil eğitiminin hedeflenen süre içerisinde bitmemesi halinde, vize geçerlilik süresini uzatma hakkı verilmektedir. Yoğun Almanca dil kurslarına katılımı mümkün kılan Almanya dil eğitimi vizesi sahiplerinin, haftada en az 18 saat dil dersine girmeleri beklenmektedir.

Vize başvurusunda bulunurken Almanya dil eğitimi vizesi için istenen ek belgelere dikkat edilmelidir. Dil kursuna kayıt belgesi, mevcut yabancı dil yeterliliğine dair belge, dil kursuna yapılan ödeme dekontu ve benzeri belgeler, Almanya dil kursu vizesi için özel olarak istenen belgelerdir.

Almanya Erasmus Eğitimi Vizesi Nedir?

Almanya Erasmus eğitimi vizesi, üniversitesinin Erasmus programında değişim öğrencisi olarak yer almaya hak kazanmış kişiler tarafından alınabilen, uzun dönemli (D tipi )bir vize türüdür. Üniversitesinin gerekli koşullarını sağlayan ve anlaşmalı Almanya üniversitelerinden birinde değişim öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrencilerin, Almanya Erasmus eğitim vizesine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Vize başvurusunda bulunurken Almanya Erasmus eğitim vizesi için, ulusal vize evraklarına ek olarak istenen belgeler bulunmaktadır. Almanya’daki eğitim kurumu tarafından verilen kabul mektubu, kişinin kendi üniversitesinden alınmış Almanya Erasmus programı tarih aralığını belirten teyit yazısı, burs alınıp alınmamasına göre hazırlanması gereken finansal kanıt belgesi ve benzeri belgeler, Almanya Erasmus eğitim vizesi için özel olarak temin edilmesi gereken evraklardır

Almanya Yüksek Lisans Eğitim Vizesi Nedir?

Almanya yüksek lisans eğitim vizesi, bir lisans programından mezun olmuş ve Almanya’da yüksek lisans yapmak isteyen kişilere verilmekte olan, uzun dönemli (D tipi) bir vize türüdür. Lisans diploması sahibi olan ve yüksek öğrenimine Almanya’da devam etmek isteyen öğrencilerin, yüksek lisans eğitim vizesine başvuru yapması gerekmektedir.

Almanya yüksek lisans eğitim vizesi; Almanca dil bilgisi olmaksızın yüksek lisans, Almanca dil bilgisi ile yüksek lisans ve diğer yüksek öğrenim olarak üçe ayrılmaktadır ve öğrencinin dil yeterliliğine uygun olarak başvuru yapması gerekmektedir.

Vize başvurusunda bulunurken, Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi için istenen ek belgeler; lisans diploması, varsa okul veya üniversite sonrasında yapılan faaliyetleri gösteren belge, Almanca bilmeyen başvuru sahipleri için dil kursuna kayıt belgesi ve Almanca bilen başvuru sahipleri için dil yeterliliğini kanıtlayan sertifikasından oluşmaktadır.

Almanya Eğitim Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Almanya eğitim vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: 10 yıldan eski olmayan, Almanya’daki eğitimden sonra 3 ay daha geçerliliği bulunan, en az 2 sayfası boş olan, hasar görmemiş ve üzerindeki tüm bilgilerin okunabilir olduğu bir pasaporta ihtiyaç duyulmaktadır. Pasaportta kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın ve işlem görmüş sayfaların 2 adet fotokopisi alınarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: Başvuru sahibine ait, son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, biyometrik standartlara uygun ve 3,5 cm x 4,5 cm ölçülerinde 2 adet fotoğraf gerekmektedir.
 • Almanya eğitim vizesi başvuru formu: 2 adet dikkatli ve eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmış D tipi Almanya eğitim vizesi başvuru formunun teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Almanya eğitim vizesi talep dilekçesi: Almanya eğitim vizesi talep dilekçesinde neden bu eğitimin alınmak istendiği, neden bu program için uygun olunduğu ve ileride bu eğitimin başvuru sahibinin kariyerinde ve hayatında nasıl fayda sağlayacağı açıkça belirtilmelidir. Dilekçenin Almanca tercümesiyle birlikte, aslı ve 2 adet fotokopisi teslim edilmelidir.
 • Eğitim görülen kurumdan izin belgesi: Almanya’da eğitim görmek için, başvuru sahibinin devam eden eğitimine ara verecek olması halinde, eğitim kurumundan izin belgesinin alınıp başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Almanya eğitim kurumu kabul belgesi: Almanya’da bulunan bir eğitim kurumuna başvuru yapıldığını gösterir nitelikteki kabul yazısı, öğrenci ön kayıt belgesi, başvuru teyit yazısı veya arada geçen yazışmaların başvuru esnasında beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Eğitim ücreti dekontu: Almanya’daki eğitim için bir ücret ödenmesi gerekiyorsa ve ödemesi yapılmışsa, dekontun başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Dil yeterlilik belgesi: Almanya eğitim vizesi için istenen dil yeterlilik belgesi, eğitim kurumlarına ve katılmak istenen eğitim programına göre değişebilmektedir. Anadili Almanca olan başvuru sahipleri hariç, her vize adayı tarafından belirli sınavlardan geçerli not alarak veya dil yeterlilik sertifikası sunarak dil yeterliliği ispatlanmalıdır.
 • Kronolojik özgeçmiş: Liste halinde hazırlanmış, eğitim, iş ve staj deneyimlerini ispatlar nitelikte olan belgelerin eklendiği kronolojik bir özgeçmişin, Almanca çevirisiyle birlikte hazırlanması gerekmektedir.
 • Öğrenci belgesi: Almancaya çevirisi yapılmış öğrenci belgesi sadece güncel olarak kendi ülkesinde eğitimine devam eden öğrenciler tarafından teslim edilmesi zorunlu olan bir evraktır. Henüz eğitimini bitirmemiş kişiler tarafından öğrenci belgesinin başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Transkript: Vize başvuru sahibinin akademik geçmişi ve öğrenim süresinde aldığı notları gösteren transkript belgesinin, aslı ve Almanca çevirisiyle teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Diploma: Üniversite diploması ve bazı durumlarda lise diploması Almanya eğitim vizesi başvuru dosyasına eklenmesi gereken evraklar arasındadır. Diplomanın Almancaya tercüme edilmiş hali ve 2 adet fotokopisi gerekmektedir.
 • Maddi yeterliliğe dair kanıt: Başvuru sahibi tarafından maddi yeterlilik dört şekilde kanıtlanabilmektedir. Almanya’daki bir bankada bloke hesap açılıp teminat ödenebilir, Almanya’da yaşayan bir kişi tarafından giderlerin karşılayacağına dair sponsorluk yazısı yazılabilir, başvuru sahibinin ebeveynleri tarafından maddi masrafların karşılanacağı belirtilebilir veya burs alınacaksa burs miktarını ve ne kadar süreceğini gösteren bir belge sunulabilir.
 • Konaklama ve ulaşıma dair kanıt: Almanya’ya ulaşımın nasıl sağlanacağını gösteren gidiş- dönüş bilet rezervasyonları ve eğitim boyunca konaklanacak yerin bilgilerin gerekli belgeler ile ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Eğitim süresinin tamamını kapsayan, en az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan yurt dışı seyahat sağlık sigortası ve bir adet fotokopisi gerekmektedir
 • Adli sicil kaydı: Almanya eğitim vizesi için başvuruda bulunan kişiye ait adli sicil kaydının alınıp başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği: Islak imzalı ve aile üyelerinin hepsini gösteren bir adet tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği gerekmektedir.
 • Almanya vize harcı dekontu: D tipi Almanya vize harcının önceden ödenmesi ve dekontunun başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Almanya Eğitim Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Almanya eğitim vizesi başvuru formu, İdata web sitesi üzerinden online olarak veya başvuru sahibi tarafından çıktısı alınarak basılı şekilde doldurulabilir. Başvuru formunda yer alan tüm bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması, verilen kimlik bilgilerinin pasaport bilgileri ile aynı şekilde yazılması gerekmektedir, aksi takdirde vize başvurusunun reddedilme olasılığı bulunmaktadır.

Almanya eğitim vizesi başvuru formunda doldurulması gereken bilgiler; başvuru sahibinin kimlik, iletişim, meslek ve pasaport bilgileri, varsa başvuru sahibinin eşi ve çocuklarına dair bilgiler, başvuru sahibinin ebeveynlerine dair bilgiler, talep edilen vize türü, Almanya’ya seyahat amacı, Almanya’da konaklanacak yer, giderlerin nasıl karşılanacağı ve referanslardır.

Almanya eğitim vizesi başvuru formunun son sayfasında yer alan bilgiler dikkatli bir şekilde okunmalı ve son iki sayfanın altına başvuru sahibi tarafından imza atılmalıdır. Almanya eğitim vizesi başvuru sahibi 18 yaşından küçükse, forma hem annesi hem de babası tarafından imza atılmalıdır.

Almanya Vizesi için Okuldan Mektup Nasıl Alınır?

Almanya eğitim vizesi başvurusu için gerekli olan kabul mektubu, eğitim görülecek kuruluş tarafından başvuru sahibinin eğitim için kabul edildiğini belirtmek üzere, Almanca veya İngilizce yazılan bir belgedir. Kabul mektubunda, başvuru sahibine hitap edilmeli, başvuru sahibi ile yazan taraf arasındaki ilişki net bir şekilde belirtilmeli; mektubun yazıldığı tarih, eğitim programının hangi tarihleri kapsayacağı, eğitimdeki yükümlülükler ve kurumun iletişim bilgilerine yer verilmelidir.

Almanya Eğitim Vizesi Sigortası Nedir?

Almanya eğitim vizesi sigortası; en az 30.000 Euro teminatlı, en az 1 yıl olacak şekilde Almanya’da kalınan süre boyunca geçerli olması gereken, Covid- 19 hastalık durumlarını kapsayan ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan bir sağlık sigortası türüdür. Almanya’da eğitim almak isteyen kişiler tarafından mutlaka bir yurt dışı sağlık sigortasına sahip olunması gerekmektedir.

Vizem.net danışmanlığı ile yapılan Almanya eğitim vizesi başvurularında, eğitim vize sigortası Vizem.net tarafından yaptırılmaktadır.

Almanya Eğitim Vizesi için Sponsorluk Nedir?

Almanya eğitim vizesi için sponsorluk, eğitim süresi boyunca öğrencinin seyahat ve geçim masraflarının belli bir kişi veya kurum tarafından karşılanması demektir. Ebeveynlerin, birinci dereceden yakınların, Almanya’da yaşayan bir kişinin veya bir kuruluşun başvuru sahibine sponsor olması mümkündür. Sponsor olacak kişiye ait, son 3 ayın maaş bordroları, banka hesap dökümü, gayrimenkul tapusu, kira geliri sözleşmesi ve araç ruhsatı gibi mali duruma dair kanıt teşkil eden evrakların, vize başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.

Sponsor olacak kişi veya kuruluş tarafından başvuru sahibine, Almanya sponsor dilekçe örneği baz alınarak bir sponsorluk dilekçesi yazılması ve sponsor tarafından başvuru sahibinin giderlerinin karşılanacağının beyan edilmesi gerekmektedir. Sponsorluk dilekçesinin aslı ve Almanca çevirisi başvuru esnasında teslim edilmelidir.

Almanya Eğitim Vizesi Randevusu Nasıl Alınır?

Almanya eğitim vizesi randevusu, Almanya vize işlemleri için yetkilendirilmiş aracı kurum olan İdata’nın online randevu sistemi üzerinden alınmaktadır. Almanya’da 90 günden uzun süreli bir eğitim programına katılmak üzere vize başvurusu yapan kişilerin, İdata ulusal vize sistemi üzerinden başvuru randevusu oluşturması gerekmektedir.

Eğitim vizesi randevusu alınırken, İdata ulusal vize randevu sistemi üzerinden sorulan birkaç soru ile seyahat amacı tespit edilir ve başvuru sahibinin hazırlaması gereken evrakların yer aldığı bir liste görüntülenir. Başvuru sahibine ait kişisel bilgiler randevu sistemine girildikten sonra, gerekli ücret ödemesi yapılarak randevu numarası alınır ve sonraki adımlar takip edilerek kayıt işlemi tamamlanır. Online randevu oluşturma işleminin ardından, randevu numarası ve gerekli belgelerin listesi başvuru sahibine e- posta yoluyla iletilir. Randevu günü ve saatini içeren ikinci bir e-posta alındığında, vize randevusu alma işlemi tamamlanmaktadır.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Almanya öğrenci vizesi başvurularında, vize randevuları Vizem.net danışmanları tarafından alınmaktadır.

Almanya Eğitim Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya eğitim vizesi başvurusuna başlanmadan önce, başvuru sahibi tarafından katılmak istenen eğitim programı için gereken bütün şartlar sağlanmalı ve Almanya’daki ilgili eğitim kurumundan kabul mektubu alınmalıdır. Almanya kabul mektubu ile birlikte, vize başvuru formu, pasaport, özgeçmiş, mali duruma dair kanıt, eğitim belgeleri ve seyahat sağlık sigortası gibi, eğitim vizesi için istenilen belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.

Gerekli vize evraklarının hazırlanmasıyla birlikte, İdata web sitesi üzerinden online vize randevusu alınması gerekmektedir. İdata ulusal vize randevu sistemine, başvuru sahibinin kişisel bilgileri ve pasaport numarası girilerek, başvuru sahibine en yakın konumda hizmet veren İdata vize başvuru merkezi, uygun randevu tarihi ve saati seçilir. Almanya online vize başvuru randevusu oluşturulduktan sonra, gerekli evrak listesi ve randevu bilgileri başvuru sahibine e-posta ile iletilmektedir.

Randevu gününde, randevu saatinden en az 15 dakika önce İdata ofisinde bulunulması gerekmektedir. Sadece İdata vize başvuru merkezlerine şahsen yapılan eğitim vizesi başvuruları kabul edilmektedir. Almanya eğitim vizesi başvuruları için dış temsilciliklere başvuru yapılmamaktadır ve başvurular online tamamlanamamaktadır.

Randevu gününde, başvuru sahibinin pasaportu ve tüm belgeleri yetkili İdata personelleri tarafından teslim alınmakta, aynı zamanda parmak izi alma işlemi yapılmaktadır. Randevu gününde tüm işlemler tamamlandıktan sonra vize başvuru süreci tamamlanır ve başvuru sahibine bir adet pasaport teslim fişi verilir. İdata takip ve sorgulama sistemi üzerinden pasaport teslim fişi kullanılarak vize durumu takip edilebilmektedir.

Almanya Eğitim Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Almanya eğitim vizesi hizmet ve ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetlerKısa süreli eğitim vizesiUzun süreli eğitim vizesi
Almanya öğrenci vizesi harcı80 EUR100 EUR
Başvuru formu ve dilekçe doldurma50 EUR70 EUR
RandevuÜcretsizÜcretsiz
Biyometri işlemleri40 EUR40 EUR
Danışmanlık hizmetleri70 EUR80 EUR
Toplam240 EUR290 EUR

Almanya Eğitim Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya eğitim vizesi, tüm evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi durumunda, en geç 3 ay içerisinde çıkmaktadır. Ulusal eğitim vizesi Almanya dış temsilciliği tarafından verilmektedir ve başvuru sahibinden ek evrak talep edilmesi, dış temsilcilikte yaşanan yoğunluklar ve diğer istisnai durumlarda, vize başvuru sürecinin tamamlanması 3 aydan daha uzun sürebilmektedir.

Almanya Eğitim Vizesi Takip ve Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Almanya eğitim vizesi takip ve sorgulama işlemi, İdata web sitesi üzerinden, başvuru kaydından sonra verilen pasaport ve barkod numarası ile yapılabilmektedir. İdata takip ve sorgulama sistemine girilerek pasaport ve barkod numarası yazıldıktan sonra, vize değerlendirme sürecinin hangi aşamada olduğu öğrenilebilir.

Almanya’da Eğitim Vizesi ile Çalışmak Mümkün Müdür?

Almanya’da eğitim vizesi ile çalışmak mümkündür. Almanya eğitim vizesi sahiplerine, haftalık 20 saati ve bir yıl içinde 120 tam veya 240 yarım iş gününü geçmeyecek şekilde çalışma hakkı tanınmaktadır.

Almanya öğrenci vizesi ile ülkeye girildikten sonra çalışma izni almak için ayrı bir başvuruya ihtiyaç duyulmamaktadır ve eğitim vizesi sahiplerine, belirli süre kriterlerini ihlal etmemek koşuluyla, Almanya çalışma izni verilmiş kabul edilmektedir. Almanya’da eğitim vizesi ile çalışan kişilerin, bir yıl içerisinde 120 tam iş gününün aşması halinde, süre aşımının Yabancılar Dairesi’ne bildirilmesi gerekmekte, aksi takdirde ceza yaptırımı ile karşılaşılmaktadır.

Paylaş: