almanya bayrağı ve anlamı

Almanya Federal Cumhuriyeti Bayrağı Nasıldır, Anlamı Nedir?

Almanya bayrağı, Almanya’nın ulusal renklerini gösteren üç farklı renkte yatay şeritten oluşan bayraktır. Almanya bayrağını oluşturan üç renk siyah, kırmızı ve altın rengidir.

Alman bayrağı ilk olarak 1848’de Alman Konfederasyonu’nda görülmüştür; 1919’dan 1933’e kadar Weimar Cumhuriyeti’nin ulusal bayrağı olarak resmen kabul edilmiş ve 1949’da Batı Almanya’da yeniden tanıtılmasından bu yana tekrar kullanılmaya başlanmıştır ek olarak, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin federal kurumları bayrağı, üç rengin ortasında kırmızı gagalı siyah kartal bulunan altın bir alan içermektedir.

Federal bayrak yalnızca Federal Almanya Cumhuriyeti’nin resmi kurumları tarafından kullanılabilir. Almanya ulusal bayrağınının kendisi yalnızca üç renkten oluşmaktadır. Almanya bayrağında bulunan renklerin tam olarak neyi ifade ettiği bilinmemekle birlikte bazı kaynaklar siyah rengi kararlılık sembolü, kırmızı rengi cesaret ve gücün sembolü, sarı rengi ise cömertliğin sembolü olarak belirtmektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti Bayrağının Ölçüleri Nedir?

Almanya bayrağı 3:5 genişlik-uzunluk oranına sahiptir ve 1950’de Batı Alman hükümeti tarafından belirlenen spesifikasyonlara göre, Almanya bayrağı eşit genişlikte üç yatay şerit içermektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti Bayrağının Renkleri Nedir?

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası olan Alman anayasasının 22. Maddesi’ne göre Almanya Federal bayrağı siyah, kırmızı ve altın rengindedir.

Almanya bayrağının farklı renk formatlarına göre renk kodları aşağıda tabloda verilmiştir.

Renk şemasıSiyahKırmızıAltın
RAL9005 Jet black3020 Traffic red1021 Rapeseed yellow
HKS0, 0, 05.0PB 3.0/126.0R 4.5/14
CMYK0.0.0.1000.100.100.00.12.100.5
PantoneBlack4857405
Web Colour#000000#FF0000#FFCC00
Decimal RGB0,0,0255,0,0255,204,0

Almanya Federal Cumhuriyeti Bayrağının Anlamı Nedir?

Almanya’nın resmi bayrağındaki üç renkli yatay şeritler, siyah kırmızı ve altın renklerinden oluşur. Almanya bayrağının anlamına bakıldığında, Almanya’nın ulusal bayrağında kullanılan renkler, 1800’lerde Almanya’da hâkim olduğu düşünülen birlik ve özgürlüğü sunmak için önerilen cumhuriyetçi demokrasiyi temsil etmektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti Bayrağı İlk Olarak Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Kutsal Roma İmparatorluğu (800/962 - 1806, 1512’den sonra Alman Ulusunun Kutsal Roma İmparatorluğu olarak bilinmektedir.) ulusal bir bayrağa sahip değildi ancak Kutsal Roma İmparatorluğu’nun renkleri olarak siyah ve altın kullanılmaktaydı ve bu renkler imparatorluk bayrağında da yerini almıştır.

Almanya bayrağında ilk olarak altın zemin üzerine siyah bir kartal kullanılmış ve 13. yüzyılın sonlarından sonra kartalın pençeleri ve gagaları kırmızıya boyanmıştır. 15. yüzyılın başlarından itibaren ise çift başlı bir kartal kullanılarak Alman Federal Cumhuriyeti bayrağının ilk temelleri atılmış ve Almanya kültürü içerisindeki yerini almıştır.

Almanya Federal Cumhuriyeti Bayrağı Resmi Olarak Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir?

Almanya Federal Cumhuriyeti bayrağı resmi olarak 3 Ekim 1990’da, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Alman Demokratik Cumhuriyetine katılması ile kabul edilmiştir.

Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra, birçok Doğu Alman, Macarların 1956’da yaptığı gibi armayı bayraklarından kaldırmıştır. Alınan karar Almanya siyaseti tarafından uzun süre tartışılmıştır.

Armanın Doğu Alman bayrağından çıkarılması sonucunda birleşik ve demokratik bir Almanya’nın sembolü olarak düz siyah-kırmızı-altın üç renkli bayrak ortaya çıkmıştır.

Almanya Federal Cumhuriyeti Bayrağının Tasarımını Neler Etkilemiştir?

Kutsal Roma İmparatorluğu’ndan başlayarak günümüze kadar gelen süreçte yaşanan birçok siyasi ve toplumsal olay Alman Federal Cumhuriyeti bayrağının tasarımını etkilemiştir.

Önemli olaylar arasında; Napolyon Savaşları, Devrim ve Frankfurt Parlamentosu, Kuzey Almanya Konfederasyonu, Weimar Cumhuriyeti, Nazi Almanyası ve II.Dünya Savaşı bulunmaktadır. Almanya’nın bayrağı birçok unusurun sonucunda ortaya çıkmıştır.

Almanya Tarihinde Kullanılan Almanya Bayrakları Nasıldı?

Almanya tarihi boyunca kullanılan birçok Alman bayrakları, flamalar, ve savaş sancakları olmuştur.

Otuz Yıl Savaşı ile zayıflayan Kutsal Roma İmparatorluğu 1806’da çökmüştür; bu durum Napolyon kontrolü altındaki 16 Alman eyaletinden oluşan Ren Konfederasyonu’nun kurulmasına yol açmıştır. Ren Konfederasyonu kurulma sürecinde mavi-beyaz-kırmızı Fransa Bayrağı kullanılmıştır.

1816’da Rusya, İngiltere ve müttefikleri Napolyon’u mağlup ederek bir Alman Konfederasyonu kurmuştur. 1848 devrimlerinden sonra Almanya’da Liberaller iktidara gelmiş ve ulusal meclis kurulmuştur. Frankfurt Parlamentosu, siyah-kırmızı-altın üç renkli bayrağı tekrar Almanya’nın resmi renkleri yapmıştır. Almanya’da savaş sancağında bu renkler kullanılmıştır fakat sol üst köşede çift başlı kartal da bulunmaktadır.

Otto von Bismarck yönetimindeki Prusya, Kuzey Alman devletlerinin Prusya ile siyasi birleşmesi noktasına gelinceye kadar, konfederasyon üzerinde önemli bir etki yaratmak için yapılan düzenlemeden yararlanmıştır, bu sırada Kuzey Almanya Konfederasyonu, Prusya Kralı I. Wilhelm’in yönetimi altında 1871’de Alman İmparatorluğu olmuştur. Alman İmparatorluğu siyah-beyaz-kırmızı üç renk bayrağı, Almanya bayrağı olarak kabul etmiş ve 1918’de Almanya İmparatorluğu’nun sonuna kadar bu bayrak kullanılmaya devam edilmiştir.

Almanya’nın 1918’deki yenilgisinin ardından, Kaiser Wilhelm II’nin tahttan çekilmesi bir iktidar boşluğu yaratmıştır. 1918’den sonra Almanya’da Sosyal Demokrat Parti kontrolü ele almış ve Weimar Cumhuriyeti’ni yaratmıştır; Weimar Cumhuriyeti ile birlikte eski siyah-kırmızı-altın üç renkli bayrağa geri dönüş yaşanmıştır.

Almanya’da, Nazi rejimi 1933’te iktidara geldiğinde, bayraktan siyah-kırmızı-altın renkleri atılmıştır. 20 Mart’ta siyah-beyaz-kırmızı üç renkli, Nazi Partisi gamalı haç bayrağıyla birlikte Almanya’nın Ulusal Bayrağı yeniden tanıtılmıştır.

Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndaki kaybı, Nasyonal Sosyalist Parti’sinin sonunu getirmiştir. Almanya beş işgal bölgesine ayrılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın kaybı ardından bağımsız bir ulus olarak Almanya bulunmamasına rağmen uluslararası sularda seyreden gemiler için ulusal bir bayrağa ihtiyaç duyulmuştur; Alman sivil ve deniz bayraktarlığı olarak bir C-Pennant görevlendirilmiştir.

1948’e gelindiğinde, tüm Almanların Sovyet kontrolüne düşmesini önlemenin en iyi yolunun ülkenin ulusunu yeniden kurmak olduğuna karar verilmiş ve ertesi yıl Federal Almanya Cumhuriyeti ortaya çıkmıştır. Siyah-kırmızı-altın üç renkli Almanya Cumhuriyeti Bayrağı, Federal Almanya Cumhuriyeti döneminde yeniden kabul edilmiştir.

Sovyetler Birliği, merkezde Alman Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Amblemi bulunan siyah-kırmızı altın üç renkli bayrağı kullanarak, doğu bölümünü Alman Demokratik Cumhuriyeti olarak geliştirmiştir. Doğu Alman bayrağındaki çekiç işçileri temsil eder, pusula entelijansiyadır ve çavdar halkası çiftçileri temsil etmektedir.

1990’larda Sovyet İmparatorluğunun çöküşünden sonra günümüzde kullanılan siyah kırmızı-altın üç renkli Almanya bayrak tasarımı, Almanya tarihi içerisinde kullanılan son bayrak olmuştur.

Almanya Bayrağına Benzer Bayraklar Hangileridir?

Kanadalı yetkililer, Belçika kral ve kraliçesinin gelişine hazırlanırken, Rideau Hall’u Kanada ve Belçika bayrakları ile süslemek isterken Almanya’nın bayrağı ile süslenmiştir; bunun sebebi ise Belçika ve Almanya bayraklarının aynı renkleri paylaşmasıdır.

Belçika ve Almanya bayrakları arasındaki en büyük fark Belçika bayrağının çizgilerinin dikey, Almanya’nın ise yatay olmasıdır.

Almanya Bayrağı ile İlgili Protokol Kuralları Nelerdir?

13 Kasım 1996 tarihli Alman bayrakları ile ilgili I direktifinin 3. bölümüne göre Alman federal makamlarının resmi bayrağı; Alman Federal bayrağı ile aynı yatay şeritlere sahip olacak ve federal kalkanı taşıyacak, direğe doğru hafifçe kaydırılacak ve kartal direğe bakacak şekilde hem siyah hem de altın şeritlerin beşte biri ile örtüşecektir.

Alman Federal kurumlar bayrağı bir afiş şeklinde kullanılıyorsa, federal kalkan, hem siyah hem de altın şeritleri beşte bir oranında örtüşen dikey şeritlere paralel olarak, kartal siyah şeride bakacak şekilde hafifçe direğe doğru kaydırılmalıdır.

Almanya Federal armasının değil federal kalkanın federal kurumlar bayrağında tasvir edildiğine dikkat etmek önemlidir. Almanya Federal arması, 20 Ocak 1950 tarihli federal arması ve federal kartal ile ilgili duyuruda açıklanırken, federal kalkanını açıklayan resmi bir metin yoktur.

Alman Federal kalkanının tasarımı, 13 Kasım 1996 tarihli Alman bayrakları ile ilgili direktifin Ek 1 olarak eşlik ettiği resme dayanmaktadır. Alman Federal Hükümet Kararnamesi’nin resmi binalarda bayrak teşhirine ilişkin IV. Bölüm 1 ve 2. fıkralarına göre, Alman Federal İş Ajansı dahil tüm federal makamlar ve bürolar, federal kurumların bayrağını ve Avrupa bayrağını sergileyecektir; diğer kamu hukuku kuruluşları, kurumları ve vakıfları da federal bayrağı ve Avrupa bayrağını sergileyeceklerdir.

25 Mayıs 1956 tarihli Almanya Federal Cumhurbaşkanının direktifine göre, Alman Deniz Kuvvetleri sancağı, kırlangıç kuyruklu bir flama şeklinde federal kurumlar bayrağıdır. Alman Deniz Kuvvetleri bayrağının direkten en uzak ucu kırlangıç kuyruğudur ve dik açının köşesi kırmızı alanın ortasına konumlanır, köşeden federal kalkana olan mesafe, kalkan ve direk arasındaki mesafeden biraz daha azdır.

Paylaş: