almanya da din ve inanç yapısı

Almanya Din ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Almanya din ve inanç yapısını ağırlıklı olarak Hristiyanlığın Protestan mezhebine ve tanrıtanımazlığa yani ateizm oluşturur.

Almanya’da din, hukuk ve devlet işleri birbirinden sert yasalarla ayrılmıştır ancak din Alman halkında önemli bir yere sahiptir. Almanya tarih boyunca göç alan bir ülke olduğu için Almanya din ve inanç yapısında diğer dinler de görülmektedir.

Almanya’da Görünen Dinler Hangileridir?

Almanya din yapısı içinde yoğun olarak Hristiyanlık, Müslümanlık, Musevilik, Ateistlik, Deistlik ve Hinduistlik din mezhepleri ve gruplarına bağlı vatandaşlar bulunmaktadır.

Almanya din dağılımı birden fazla din mezhebi ve grubu için yüksek oranlara ulaştığından dolayı Almanya’da din eğitimi birkaç din üzerinden, seçmeli olarak verilmektedir.

Aşağıda Almanya’da görülen dinlere detaylı yer verilmiştir. Hristiyanlık, Almanya nüfusu içinde en yaygın görülen inanış biçimidir ve Almanya’nın resmi dini olarak kabul edilmektedir.

1. Almanya’da Hristiyanlık

Alman nüfusunun %66’sı Hristiyan olmakla beraber Almanya din kültürünün büyük çoğunluğunu Hristiyanlar oluşturmaktadır. Almanya halkının Hristiyan kesiminin dahil olduğu temel üç mezhep vardır, temel Almanya Hristiyan mezhepleri Katolik, Ortodoks ve Alman Protestan kilisesi mezhepleridir.

Gerd Weiß tarafından yapılan bir araştırmaya göre Almanya’da 23000 Ortodoks kilise ve katedrali, 24500 Katolik kilise ve katedrali bulunmaktadır; Katolik kilise ve katedrallerinden 416’sı şu anda kullanım dışıdır.

Almanya’da bulunan kilise ve katedrallerden en önemlileri Köln Katedrali, Trier Katedrali, Frauenkirche ve Gedächtniskirche’dir. Almanya din kültüründe yıllar içinde pek çok aziz doğup büyümüştür.

Alman kökenli azizler aşağıda listelenmiştir.

 • Aziz Albertus Magnus
 • Aziz Anno
 • Aziz Ansgar
 • Aziz Benno
 • Querfurt Azizi Bruno
 • Şartrö Azizi Bruno
 • Büyük Aziz Bruno
 • Aziz Gotthard
 • Aziz Henry II
 • Aziz Hildegard
 • Aziz Clement Mary Hofbauer
 • Xanten Azizi Norbert
 • Aziz Edith Stein
 • Aziz Heinrich Suso
 • Aziz Ulrich

2. Almanya’da Müslümanlık

Almanya nüfusunun %5’i Müslümandır ve Sünni, Alevi, Sofi gibi Türkiye’de görülen mezheplerin tümü Almanya’da da bulunmaktadır.

Almanya’da 2.800 tane cami ve ibadethane bulunmaktadır, Almanya’daki cami ve ibadethaneler arasında en önemlileri Schwetzingen Mescidi, Mimar Sinan Mosbach Mescidi, Yavuz Sultan Selim Camisi ve Köln Merkez Camii’dir.

Almanya’daki Müslüman din adamlarından bazıları Erol Pürlü, Mustafa Cimşit, Bekir Alboğa ve Burhan Kesici’dir.

3. Almanya’da Musevilik

Almanya nüfusunun %1’i Musevilik dinine mensuptur. 1933 yılından önce Almanya’da 2,800’e yakın sinagog bulunmakta olsa da günümüze yalnızca 130 sinagog kalmıştır.

Almanya’daki en önemli sinagoglar Yeni Sinagog, Rykestrasse Sinagogu Chel Jokab Sinagogu ve Semper Sinagogu’dur.

Almanya’daki ünlü Yahudilerden bazıları Levi Herzfeld, Hedwig Dohm-Schleh, Sidonie Werner, Nahum Goldmann ve Paul Spiegel’dir.

4. Almanya’da Ateistlik

Almanya nüfusunun %15’i Ateisttir. Almanya’daki ateistler arasından en öne çıkanlar Friedrich Nietzsche ve Karl Marx’tır.

5. Almanya’da Deistlik

Almanya nüfusunun %38,8’i Deisttir. Almanya’daki deistler arasında en öne çıkanlar Carl Friedrich Gauss ve Gottfried Leibniz’dir.

6. Almanya’da Hinduistlik

Almanya nüfusunun %0,1’i Hindu dinine mensuptur. Almanya’daki Hindular arasında en öne çıkan isim Paul Hacker’dır.

Almanya’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Almanya halkı, çevrelerindeki insanların inançlarına karşı hoşgörülüdür ve Almanya’da kimse kişinin inancına ya da kişinin inancını yaşayış biçimine müdahale etmez. Almanya’da her din ve mezhep mensubu kişi, kimsenin yargısına maruz kalmadan kendi ibadetini dilediği biçimde yerine getirebilir;

Almanya’da dini ibadetleri yerine getirirken uyulması gereken tek kural başka kişileri rahatsız etmemek ve onları istemedikleri bir harekette bulunmaya zorlamamaktır.

Almanya’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Almanya laik bir ülkedir, Almanya’da dini kurallar ve yasal kurallar, kanunlar aracılığıyla birbirinden ayrı tutulur fakat bu Almanların önemli dini günleri ve değerleri es geçtiği anlamına gelmez. Almanya laik bir devlet olmasına rağmen Almanya’nın resmi dini olarak kabul edilen Hristiyanlık dinine göre kutsal ve önemli olan dini günler resmî tatil ilan edilir.

Aynı zamanda kiliseler gibi dini kuruluşlar Alman halkının o dini inanışa ya da dini mezhebine bağlı kesimine dini hoşgörü kuralları olarak değerlendirilen bazı kurallar sunar ve eşcinsellik, evlilik, kürtaj gibi tartışmalı toplumsal olaylar adına fikir beyan ederler.

Alman halkı, dini kuruluşlar tarafından beyan edilen fikirleri dikkate alıp almamak konusunda özgürdür çünkü dini kuruluşların beyan ettiğiğ fikirler resmi kurallar değildir. Almanya Devleti Alman halkının dini davranış özgürlüğüne müdahale edemez.

Almanya’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Alman halkı dini inançlar üzerinden yapılan ayrımcılıklara, özellikle dini inançlar üzerinden iş yerlerinde yapılan ayrımcılıklara ve ayrıcalıklara karşıdır. Almanya resmi din olarak Hristiyanlığı kabul etmiştir ve Hristiyanlık dininde pazar günleri kutsal sayıldığı için Almanya’da pazar günleri tatil ilan edilir, tüm dükkanlar kapatılır.

Almanya’da yaşayan her kesim pazar gününü tatil olarak kabul eder ve hangi dine mensup olursa olsun çoğunlukla pazar günleri dükkân açmaz. Almanya’da her çalışan dini değerler dikkate alınmaksızın değerlendirilir ve Almanya’da yaşam hiçbir din mensubu için sorun teşkil etmemektedir.

Almanya’da Din Eğitimi Nasıldır?

Alman devlet okullarında Müslümanlık, Yahudilik, Katolik Hristiyanlık ve Protestanlık üzerine din eğitimi verilmektedir. Almanya din eğitimi almak öğrencinin isteğine bağlıdır ve öğrenci istemediği takdirde din dersi almaz ya da din dersi sınavlarına tabi tutulmaz; Almanya’da din dersi almak zorunlu değildir.

Almanya’da din eğitimi almak isteyen Türkler, Alman eğitim kurumları izniyle istedikleri din üzerine eğitim alabilirler. Almanya hükümeti, Türkler de dahil hiçbir vatandaşını istemediği bir din okumaya zorlamaz.

Almanya’da din kültürü öğretmenliği, din adamı gibi din odaklı mesleklere sahip olmak için Alman üniversitelerinde din eğitim branşlarından biri üzerine eğitim almış olmak gerekmektedir. Alman üniversitelerinde teoloji, dinler tarihi ve kültürü gibi din eğitim branşları bulunmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: