Yunanistan İş İlanları ve İmkanları

Yunanistan İş İlanları ve İş Fırsatları

Yunanistan; Bulgaristan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk ile sınırı olan; güneyde Akdeniz, doğuda Ege Denizi ile çevrili Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. Yunanistan, %85 oranında hizmet sektörüne bağımlı olan ve turizmin ekonominin temelini oluşturduğu açık ekonomiye sahip bir ülkedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Yunanistan, dünyada en çok ziyaret edilen 16. ülkedir. Yunanistan’da özellikle turizm sektöründe istihdam oranları yüksektir.

Yunan ekonomisi, küresel krizin başlangıcından bu yana durgunluk içinde ve yüksek işsizlik seviyelerine sahiptir. 2012 ve 2019 yılları arasında Yunanistan GSYİH’si %4,8 artarak, aynı dönemdeki Avrupa Birliği ortalaması olan %11,5’lik büyümenin oldukça altında kalmış; 2020’de ise pandemi nedeniyle 2019’a göre %8,2 azalmıştır. Yunanistan’da işsizlik rakamları 2013 yılında %27,8’e kadar yükselmiş olmasına rağmen 2020’de %16,3’e gerilemiştir.

Yunan İstatistik Kurumu ELSTAT verilerine göre 2019 yılının ikinci çeyreğinde Yunanistan’daki ortalama aylık maaş 886,79 € iken bu rakamın sadece erkek iş gücü dikkate alındığında 945,87 € seviyesine çıktığı, sadece kadın iş gücü dikkate alındığında ise 816,12 € seviyesine gerilediği tespit edilmiştir.

Yunanistan’da yasal çalışma süresi haftada 40 saat olmakla birlikte şirket ve işçilere toplu iş sözleşmelerinde çalışma sürelerine ilişkin düzenleme yapma hakkı tanınmıştır.

Yunanistan’da işçi sağlığının ve güvenliğinin korunması yüksek öncelikli bir konudur. Yunanistan Sosyal Güvenlik Fonu EFKA’nın verilerine göre 2018 yılında toplam 4.098 iş kazası meydana gelmiştir ve ayrıca bu rakam dikkate alınarak yapılan hesaplamada 2018 yılında her 1.000 çalışan başına yaşanan iş kazası sayısının 2,4 olduğu tespit edilmiştir.

Yunan kanunları istihdamda eşit muamele ilkesini kabul etmiştir. Yunanistan’da işveren; terfi sistemleri, çalışma saatleri, emeklilik nedeniyle tazminat konularında tüm çalışanlarına ayrım gözetmeksizin eşit davranmalıdır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Eurofound (Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı) tarafından her 4 yılda bir yapılan EQLS (Avrupa Yaşam Kalitesi Anketleri) verilerine göre; Yunanistan’da 2016 yılında çalışanların %67’si işten yapılması gereken bazı ev işlerini yapamayacak kadar yorgun geldiğini beyan ederken %50’si işe harcadığı zaman nedeniyle aile sorumluluklarını yerine getirmenin kendisi için zor olduğunu ifade etmiştir.

Yunanistan’da İş İmkanları Nasıldır?

Yunanistan, Birleşmiş Milletler’in 2019 yılı İnsani Gelişme Endeksi raporunda 0.88 puan ile 32. sırada yer almaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 2019 yılı verilerine göre; Yunanistan dünyada asgari ücretin en yüksek olduğu 26. ülkedir.

Yunanistan’da yürürlükte bulunan kanunlar ile işçi hakları gözetilmiş ve birçok açıdan koruma altına alınmıştır. Yunanistan’da yürürlükteki iş kanuna göre; bir iş sözleşmesi herhangi bir zamanda herhangi bir sebep göstermeksizin yasal ve geçerli bir şekilde feshedilebilmektedir ancak işten çıkarmanın yazılı olarak gerçekleşmesi ve işverenin kanuna göre işçiye kıdem tazminatını ödemesi gerekmektedir.

Yunanistan’da işverenlerin bir iş ilişkisini kurarken veya reddederken veya işleyişinde veya sona ermesinde veya işe erişimin herhangi bir aşamasında ırk, renk, milliyet veya etnik köken, soy kökeni, dini veya diğer inançlar, engellilik veya kronik hastalık, yaş, medeni veya sosyal durum, cinsel yönelim, kimlik veya cinsiyet temelinde ayrımcı muamele yapması yasaktır. Yunanistan’da ayrımcılığa uğrayan çalışan, eşit muamele ilkesine aykırılık davası açabileceği gibi, maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunabilmektedir.

Yunanistan’da işçilerin grev hakkı anayasa ile koruma altına alınmış olup greve çağırma yetkisi sadece sendikalara verilmiştir. Sendikaların çağrısı ile gerçekleşen yasal grevler haricinde gerçekleştirilen blokajlar ve resmi olmayan grevler ya da diğer endüstriyel eylem biçimleri yasa dışı kabul edilmektedir.

Yunanistan’da doğum izni 17 hafta, annelik izni 6 ay, babalık izni 2 gün ve çocuk 6 yaşına gelene kadar her ebeveyne tanınan ebeveynlik izni 4 ay olarak belirlenmiştir. Yunanistan’da emekliliğe hak kazanabilmek için 67 yaşında olup en az 15 yıl çalışmış olmak ya da 62 yaşında olup en az 40 yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

Yunanistan’da haftada beş gün çalışan işçilerin yıllık 20 iş günü, haftada altı gün çalışan işçilerin ise yıllık 24 iş günü izin hakkı bulunmaktadır. Yıllık izin süresi birinci yıldan sonra çalışılan her yıl için haftada beş gün çalışan işçiler için 22 iş gününe kadar, haftada 6 gün çalışan işçiler için ise 26 iş gününe kadar arttırılmaktadır.

Yunanistan İş Fırsatları En Çok Hangi Sektörlerde Bulunmaktadır?

Yunan ekonomisinin temellerini hizmet ve özellikle turizm endüstrisi oluşturduğundan en çok işçi açığı hizmet sektöründedir. EURES verilerine göre Yunanistan’da en çok istihdam edilen meslekler toptan ve perakende satış danışmanlığı, müşteri hizmetleri ve teknik destek alanında hizmet veren profesyonellerdir.

Yunanistan’da turizm sektörü genellikle yaz aylarında iş gücü piyasasına istihdam sağlamakla birlikte son yıllarda dini, kültürel, medikal turizm ve tarım turizmi gibi alternatif turizm türlerini destekleyerek turist dönemini yıl boyunca genişletme çalışmaları devam etmektedir. Yunanistan’da turizm sektörü özellikle resepsiyonist, garson ve misafir ilişkileri uzmanlarını istihdam etmek istemektedir. Yunanistan’da iş gücünün %70’inden fazlası hizmet sektöründe çalışmaktadır. Avrupa Komisyonu verilerine göre 2020 yılının 4. çeyreğinde Yunanistan’da yaklaşık 3.9 milyon kişi istihdam edilmiş olup istihdam edilenlerin çoğu hizmet ve satış sektörlerinde çalışanlar olmuştur. Yunanistan’da vasıfsız işçilerin istihdam oranları oldukça düşük kaydedilmiştir. Yunanistan’da en yüksek istihdam oranları Attika Bölgesi’nde 30-44 yaş arası erkeklerde, ortaöğretim sonrası eğitimini tamamlamış kişiler arasında ve yabancı uyruklular arasında kaydedilmiştir.

2011 nüfus sayımına göre Yunanistan’ın nüfusu yaklaşık 10,8 milyon olarak ölçülmüştür. Mali krizden önce Yunanistan’da bir milyondan fazla yabancı göçmenin çalıştığı tahmin edilmekle birlikte kriz ile birlikte iş gücü piyasasında ve özellikle inşaat sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle yabancı işçiler ve aileleri işten ayrılmak zorunda kalmıştır.

Yunanistan İş Bulma Siteleri Hangileridir?

Yunanistan’da iş arama siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • LinkedIn
 • Glassdoor
 • Indeed
 • Manpower Greece
 • Randstad
 • Jobs-Greece
 • Greeka
 • Eures
 • Skywalker

Yunanistan’da iş arama siteleri arasında yer alan Eures, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında istihdam hareketliliğini kolaylaştırmak için kurulmuş olup Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’de iş aramak kullanılabilecek bir veritabanıdır. Yunanistan’da iş aramak için kullanılabilecek sitelerden Greeka, turizm sektöründen mevsimsel iş ilanları yayınlamakta ve Manpower Greece ise İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Felemenkçe ya da İbranice bilen müşteri temsilci istihdam etmektedir. Yunanistan’da çalışmak isteyen profesyoneller LinkedIn, Glassdoor ve Indeed gibi uluslararası platformlardan filtreleme yaparak gerek başkent Atina iş ilanları ve gerekse tüm Yunanistan’daki açık pozisyonları görebilmektedirler.

Yunanistan Türkçe İş İlanları Nerede Yayınlanır?

Yunanistan’daki iş ilanlarını Türkçe yayınlayan bir platform bulunmamaktadır. Yunanistan iş ilanları genelde İngilizce ya da Yunanca yayınlanmakla birlikte üye ülkeler arasında istihdam hareketliliğini kolaylaştırmak için kurulmuş bir Avrupa Birliği ajansı olan EURES; Almanca, Felemenkçe, Norveççe gibi dillerde de Yunanistan iş ilanlarını yayınlamaktadır.

Yunanistan’daki istihdam olanakları için Türkçe yayın yapan özel bir platform olmadığından Türkçe ilanlar için Türkçe kariyer sitelerinden çalışma yeri Yunanistan olarak filtrelenerek araştırma yapılması gerekmektedir.

Yunanistan Atina İş İlanları Nerede Yayınlanır?

Yunanistan’ın başkenti Atina’da başvurulabilecek güncel iş ilanlarının yayınlandığı platformlar aşağıda listelenmiştir.

 • LinkedIn
 • Glassdoor
 • Indeed
 • Manpower Greece
 • Randstad
 • Eures
 • Skywalker

Yunanistan’da Kişi Başı Milli Gelir Nedir?

Yunanistan’da kişi başına düşen milli gelir 2020 yılı OECD verilerine göre 28.486 $ olarak hesaplanmıştır. OECD verilerine göre, Yunanistan’ın genel devlet borcu 2020 yılı itibari ile gayri safi yurt içi hasılasının %236.5’una denk gelmekte olup genel devlet borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı bakımından Yunanistan dünyada ilk sırada yer almaktadır.

Yunan ekonomisi, tüm dünyayı etkileyen 2008 yılı ekonomik krizinden sonra 2009 yılında devlet borcu krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Eurostat verilerine göre 2009 ve 2017 yılları arasında, Yunanistan’ın genel devlet borcu 300 milyar €’dan 318 milyar €’ya yükselmiş ve bununla birlikte 2009 yılında %126.74 olan genel devlet borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2017 yılında %179.2’ seviyesine çıkmıştır.

Yunanistan’da İşsizlik Oranları Nedir?

Yunanistan’da işsizlik oranı, 2020 yılı Dünya Bankası verilerine göre %16.85 olarak tespit edilmiştir. 2020 yılı Dünya Bankası verilerine göre Yunanistan, dünya genelinde toplam iş gücü içinde işsizlik oranı en yüksek 16. ülke olmuştur. Yunanistan’da 2008 yılında %7.76 olan işsizlik oranı bu yıldan sonra artışa geçmiş ve 2013 yılında %27.47 ile bilinen en yüksek noktayı görmüştür.

2021 yılı OECD verilerine göre Yunanistan’ın işsiz nüfusunun %66.5’u, 12 ay veya daha uzun süredir işsizdir. OECD verilerine göre uzun süreli işsizlik oranı bakımından Yunanistan, Kuzey Makedonya’dan sonra dünyada 2. sırada yer almaktadır.

Yunanistan’da İşçi Hakları Nasıldır?

Yunanistan’da bireysel iş ilişkilerini düzenleyen tek bir yasa bulunmamakta olup bunun aksine birden fazla sayıda kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. Yunanistan’daki ekonomik krizi kontrol altına alabilmek için müdahale eden Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu’ndan oluşan karar grubu Troika, kurtarma programı kapsamına Yunan hükümetine iş hukuku alanında birçok yeni yasa kabul ettirmiştir.

Yunanistan’da yasal çalışma süresi haftada 40 saattir. Yunanistan yasal çalışma süresini 40 saat olarak belirlemiş olmakla birlikte şirket ve işçilere toplu iş sözleşmelerinde çalışma sürelerine ilişkin düzenleme yapma hakkı tanınmıştır. Yunanistan’da haftada 41 ile 45 saat arası çalışma “ekstra çalışma”, günde 9 saati veya haftada 45 saati aşan çalışma ise “fazla çalışma” olarak kabul edilmektedir. Yunanistan’da saatlik ücretler ekstra çalışma için normal saatlik ücretin %20 oranında arttırılırken fazla çalışma için bu oran %40 olarak belirlenmiş ve hatta fazla mesainin yılda 120 saati aşması durumunda %60 oranında artış öngörülmüştür.

Yunanistan’da haftada beş gün çalışan işçilere yıllık 20 iş günü, haftada altı gün çalışan işçilere ise yıllık 24 iş günü izin hakkı tanınmıştır. Yıllık izin süresi birinci yıldan sonra haftada beş gün çalışan işçiler için 22 iş gününe kadar, haftada 6 gün çalışan işçiler için ise 26 iş gününe kadar çalışılan her yıl için bir gün arttırılmaktadır.

Yunanistan’da işçilere doğum ve hastalık gibi durumlarda ayrıca izin verilmektedir. Yunan kanunlarında doğum izni 17 hafta, annelik izni 6 ay, babalık izni 2 gün ve çocuk 6 yaşına gelene kadar her ebeveyne tanınan ebeveynlik izni 4 ay olarak belirlenmiştir. Yunanistan’da hastalık izni işçinin hizmet süresine bağlı olarak çeşitli hastalıklar için bir önceki yıl 4 ay çalışan işçiler için yarım yıl, önceki iki yıl içinde 12 ay çalışan işçiler için 1 yıl ve önceki yıllarda 60 ay çalışmış olan işçiler için 2 yıl arasında değişmektedir. İşçiler; Noel, paskalya, yılbaşı, işçi bayramı gibi dini ve resmi bayramlarda çalışmamaktadırlar.

Yunan kanunları istihdamda eşit muamele ilkesini kabul etmiştir. Yunanistan’da işverenlerin iş ilişkisinin öncesinde, sonrasında veya herhangi bir aşamasında ırk, renk, milliyet veya etnik köken, soy kökeni, dini veya diğer inançlar, engellilik veya kronik hastalık, yaş, medeni veya sosyal durum, cinsel yönelim, kimlik veya cinsiyet temelinde ayrımcı muamele yapması yasaktır. Yunanistan’da ayrımcılığa uğrayan çalışan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabileceği gibi, aykırılık davası açma hakkına sahiptir.

Yunanistan’da yaşam ve çalışma koşulları Avrupa Birliği standartlarındadır. Yunanistan’da çalışmak isteyen Türk vatandaşlarının, Yunanistan işçi vizesi hamili olması gerekmektedir. Çalışma izni olmadan Yunanistan’da çalışan kişiler para ya da hapis cezasına çarptırılarak sınır dışı edilmektedir.

Yunanistan Asgari Ücret Nedir?

Yunanistan’da asgari ücret 2020 yılı itibari ile aylık 758,3 € olarak belirlenmiş ve 2021 yılında zam yapılmamıştır.

Yunanistan’da asgari ücretin yıllara göre değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılYunanistan Asgari Ücret
2020 - 2021758,3 €
2013 - 2019683.8 €
2012876.6 €
2010 - 2011862.8 €
2009817.8 €
2008794 €
2007730.3 €
2006709.7 €
2005667.7 €
2004630.8 €
2003606.5 €
2002571.2 €
2001543.6 €
2000526.1 €

Yunan ekonomisi, 2008 yılı global ekonomik krizden sonra devlet borcu krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz asgari ücreti de etkilemiştir. Yunanistan asgari ücret, 2009-2012 yıllarında bilinen en yüksek seviyede iken 2013-2019 yılları arasındaki dönemde sert bir düşüş ile 683.8 € seviyesine çekilmiştir. OECD verileri incelendiğinde Yunanistan’da saatlik asgari ücretin 2009 yılında 6.8 $ iken 2013 yılında 5 $ seviyesine gerilediği görülmektedir. OECD verilerine göre 2020 yılında Yunanistan’da saatlik asgari ücret 5.8 $’dır.

Yunanistan’da İş Bulmak için Ne Gerekir?

Yunanistan’da çalışmak isteyen kişilerin çalışma izni alması gerekmektedir. Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşları ile İsviçre vatandaşlarının Yunanistan’da iş bulmak için çalışma iznine ihtiyaçları olmamakla birlikte Yunanistan’da çalışmaya başlamalarını takiben oturma izni başvurusu yapmaları gerekmektedir. Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkeler ile İsviçre haricinde üçüncü bir ülkenin vatandaşı olan yabancı uyruklu kişilerin ise Yunanistan’da çalışmak için menşe ülkelerindeki Yunan büyükelçilik veya konsolosluğuna vize başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Yunanistan çalışma vizesi esasen D Tipi Vize olup yetkili Yunan makamları tarafından üçüncü ülke vatandaşlarına verilen bu vize, Yunanistan topraklarına giriş ve 365 güne kadar Yunanistan’da kalma hakkı ile 180 günlük süre içinde 90 gün boyunca Schengen Bölgesi dahilindeki diğer devletlerde dolaşım hakkı tanımaktadır. D Tipi Vize, başvuru sahibinin kalış amacına uygun olarak düzenlenmekte olup Yunanistan; mevsimlik çalışanlara, Antrenman amaçlı sporcular, antrenörler ve diğer uzman personele ve staj programına katılan öğrenciler 6 aya kadar, sanatsal grupların üyelerine 1 yıla kadar, balık işçilerine 11 aya kadar, turist gruplarının liderlerine 8 aya kadar uzun süreli vize düzenlemektedir.

Yunanistan çalışma vizesi başvurusunda; İngilizce ya da Yunanca doldurulmuş başvuru formu, çalışma vizesinin bitiş süresinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerliliği bulunan pasaport, sağlık raporu, adli sicil kaydı, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf ve çalışma vizesi süresince geçerli seyahat sağlık sigortasının eksiksiz ve usule uygun şekilde sunulması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlarının Yunanistan’da Çalışma Hakları Nasıldır?

Yunanistan’da çalışmak isteyen Türk vatandaşlarının çalışma izni alması gerekmektedir. Yunanistan’da çalışmak isteyen yabancı uyruklu işçi menşe ülkesindeki Yunan Büyükelçiliği veya konsolosluğuna vize başvurusunda bulunmalıdır. Yunanistan çalışma vizesi başvurusunda; İngilizce ya da Yunanca doldurulmuş başvuru formu, çalışma vizesinin bitiş süresinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerliliği bulunan pasaport, sağlık raporu, adli sicil kaydı, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf ve çalışma vizesi süresince geçerli seyahat sağlık sigortasının eksiksiz ve usule uygun şekilde sunulması gerekmektedir.

Yunanistan’da Çalışanlar için Eş Oturma İzni Nasıl Alınır?

Yunanistan’da çalışan kişilerin eşlerinin Yunanistan D tipi vize başvurusu yaparak oturma izni almaları mümkündür. Yunanistan’da çalışanların eşleri oturma izni başvurusu yaparken D tipi vize başvuru formunda aile birleşimi oturma vizesi başvurusuna ilişkin kısmındaki bilgileri doldurarak başvurması gerekmektedir.

Yunanistan’da Yüksek Lisans Yaparken Çalışılabilir mi?

Yunanistan’da eğitim gören öğrenciler, eğitim ve öğretim dönemi içerisinde haftada 20 saat yarı zamanlı olarak, tatil döneminde ise haftada 40 saat çalışma hakkına sahiptirler.

Yunanistan üniversiteleri; lisans, yüksek lisans ve doktora programları kapsamında dünya standartlarında eğitim sunmaktadır. Yunanistan’da üniversite okumak için gelen öğrencilere eğitim döneminde haftada 20 saat, tatil döneminde ise haftada 40 saat çalışma hakkı tanınmaktadır.

Yunanistan’daki En Yaygın İş İlanları Nelerdir?

Yunanistan’da en çok rağbet gören meslekler; yazılım geliştiriciliği, mühendislik, hemşirelik, doktorluk, muhasebecilik, psikologluk, satış danışmanlığı ve yöneticiliği, kaynak ustalığı ve aşçılık olarak sıralanmaktadır. İnşaat mühendisliği iş ilanları Yunanistan kariyer sitelerinde oldukça fazla sayıda bulunmakta olup sadece EURES ilanlarında inşaat mühendisi iş ilanları aratıldığında 250’nin üzerinde açık pozisyon bulunmaktadır.

Yunanistan’da Türk İş İlanları Nelerdir?

Yunanistan’a Türkiye’den çalışma amaçlı göç edenler en çok; eğitim, ulaşım ve turizm sektörlerinde istihdam edilmektedirler.

Birçok dil okuluna ev sahipliği yapan Yunanistan, İngilizce eğitim verebilecek öğretmenlere ihtiyaç duymaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Yunanistan, dünyada en çok ziyaret edilen 16. ülkedir. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Yunanistan, özellikle resepsiyonist, garson ve misafir ilişkileri uzmanlarını istihdam etmek istemektedir. Türkiye’den Yunanistan’a çalışma amaçlı göç eden kişilerin en çok tercih ettiği mesleklerden bir diğeri de taksi şoförlüğüdür. Yunanistan’da taksi şoförleri Uber uygulaması üzerinden hizmet vermektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: